İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4440
Kurumsal E-Posta yusufaslan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:17:19

Dr. Öğr. Üyesi YUSUF ASLAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yusuf ASLAN

2. Doğum Tarihi         : 16.02.1964

3. Unvanı                    : Dr. Öğr. Üyesi

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Siyasal Bilgiler

Goe Üniversitesi Frankfurt/M

1989

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Goe Üniversitesi Frankfurt/M

1993

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Goe Üniversitesi Frankfurt/M

1997

 

5. Akademik Unvanlar

 

   Yardımcı Doçentlik Tarihi     : 01.04.2016

 

6. Doktora Tezi

Konu:

TÜRKİYE: BATI-ENTEGRASYONUNDAN DOĞUYA GERİ DÖNEBİLİRMİ?

Türk Tarihinde Enstitütyenel Batılılaşma Süreci, Bu Sürecin Avrupa Konseyi, NATO ve AB – Türkiye İlişkileri Bağlamında Türk Dış Siyasetine Etkileri.

 

7. Yayınlar

Konu:

TÜRKİYE: BATI-ENTEGRASYONUNDAN DOĞUYA GERİ DÖNEBİLİRMİ?

Türk Tarihinde Enstitütyenel Batılılaşma Süreci, Bu Sürecin Avrupa Konseyi, NATO ve AB – Türkiye İlişkileri Bağlamında Türk Dış Siyasetine Etkileri.

Peter Lang Yayınevi, Frankfurt/M 1998

ISBN 3-631-33940-2 / ISSN 4721 - 3654

Thema:

DIE TÜRKEI: VON DER WEST-INTEGRATION ZUR OST-WENDUNG?

Institutioneller Verwestlichungsproßes in der türkischen Geschichte und dessen Auswirkungen auf die türkische Außenpolitik unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen der Türkei zum Europa-Rat, der NATO und der EU.

Peter Lang Verlag, Frankfurt/M 1998

ISBN 3-631-33940-2 / ISSN 4721 – 3654

 

8.Projeler

   Kayıtlı İstihdamın Teşviki - II, TRH1.3.PRE II/P – 03/269, Kayıtsız Kalmayın, Avrupa Birliği Projesi

   Panel Sunumu: İstihdam ve Kayıtdışı İstihdamda Almanya Örneği, Siirt 2016

9.İdari Görevler

   Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası ilişkiler Koordinatörü         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

 

 

 

 

Güz

 

Hukukun Temel Kavramları

 

3

0

218

 

Kamu Yönetimi

 

3

0

84

 

 

İlkbahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

145

 

Bilim Felsefesi

3

0

178

 

2017-2018

Güz

Hukukun Temel Kavramları

3

0

238

 

Kamu Yönetimi

3

0

54

Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri

3

0

187

İlkbahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

109

Bilim Felsefesi

3

0

88

 

Güncelleme : 23.12.2021 13:49:23