İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4430
Kurumsal E-Posta z.sevim  siirt.edu.tr
E-Posta zehrasevim  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:11:21

Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA SEVİM ADIGÜZEL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zehra SEVİM ADIGÜZEL

2. Doğum Tarihi          : 8 Şubat

3. Unvanı                    : Dr. Öğr.  Üyesi 4.Öğrenim Durumu : Doktora  

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Sosyoloji

Sakarya Üniversitesi

2011

Doktora

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi 

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğr. Gör.                 : 2013- Siirt Üniversitesi Eruh MYO

Öğr. Gör. Dr.           : 2019 - Siirt Üniversitesi Eruh MYO

Dr.Öğr.Üyesi           : 2020-Siirt Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 


6. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1- ADIGÜZEL SERDAR, SEVİM ADIGÜZEL ZEHRA, İLBAŞ YUNUS, Siirt İlindeki Çocuk Oyun Alanları Üzerine  Bir Değerlendirme, MAS Journal of Applied Sciences, 6 (1), Doi: http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.182-  SEVİM ZEHRA (2019).  Engelli Kavramına İlişkin Metaforik Bir Analiz.  Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 12(64), Doi: 10.17719 / jisr.2019.3373 (Yayın No: 5384494)3- SEVİM ZEHRA (2019).  TOPLUMSAL BİR HAFIZA YARATMA GÜCÜ: MEDYA / ”YENİ” MEDYA.  Journal of International Social Research, 12(63), Doi: 10.17719/jisr.2019.3264 (Yayın No: 5063960)4- SEVİM ZEHRA (2019).  KENT-KÜLTÜR-BİREY: DÖNGÜSEL SÜREÇ.  the Journal of Academic Social Sciences, 94(94), 53-62., Doi: 10.16992/ASOS.14890  (Yayın No: 5063943)


7- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1-SEVİM ADIGÜZEL, Zehra (2021), Feminizatıon of Poverty: Socıologıal Overvıew on Gender, World  Woman Conference-II, (Sözlü Sunum), (Yayın  No:6936470)


2- SEVİM ZEHRA (2017).  Özel Eğitim Öğretmenlerinin Perspektifinden Zihinsel Engellilik.  1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5063977)


 

 

 

 

3- KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM,SEVİM ZEHRA (2018).  The Evaluatıon Of Globalızatıon On The Cıty For Space And Urban Lıfe.  International Congress on Social Sciences (Sözlü Sunum)(Yayın No:5064001)

 

 

 

 

 

 

4- SEVİM ZEHRA,KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM, (2018), Theoretıcal Vıew Of Relatıonshıp Between The Cıty-Indıvıdual In The Structure-Actıon Dıalecture: Anthony Gıddens And Pıerre Bourdıeu.  International Congress on Social Sciences, (Sözlü Sunum)(Yayın No:5063992)

5-KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM,SEVİM ZEHRA (2018).  Changing City-Space Meaning and Human.  6th RSEP International Multidisciplinary Conference (Sözlü Sunum)(Yayın No:5063987)

 

 

 


 

 

8-SEVİM ZEHRA,KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM (2017).  Evaluation on Sociology-Architectural Relationship in Individual-Space Perspective.  5th RSEP Social Sciences Conference (Sözlü Sunum)(Yayın No:5012258)

 

 

 

 

 

 

7-SEVİM ZEHRA (2017).  Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Engelliliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Değerlendirme.  2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, (Sözlü Sunum)(Yayın No:4886741)

 

 


 

 

 

7-  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1-  SEVİM ZEHRA, DEMİR GÜLSEN, (2019).  Üç Farklı Kentleşme Biçimiyel Aile Yapısı Araştırması: Aliağa Örneği.  

XI ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ (Sözlü Sunum)(Yayın No:5472075)


8Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1- AILE VE SOSYOLOJI, Bölüm adı:(Aile ve Toplumsal Cinsiyet) (2020)., SEVIM ADIGÜZEL

ZEHRA, Eğitim Yayınları, Editör:DIKICI ERKAN, TIRE OLCAY, SEVIM ADIGÜZEL ZEHRA, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 256, ISBN:978-625-7316-12-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:

6800003)


2-EGITIM VE SOSYOLOJI, Bölüm adı:(Aile ve Eğitim) (2020)., SEVIM ADIGÜZEL ZEHRA,

Eğitim Yayınları, Editör:DIKICI ERKEN, SEVIM ADIGÜZEL ZEHRA, DEMIR MURAT CEM, Basım

sayısı:1, Sayfa Sayısı 287, ISBN:978-625-7316-09-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No:

6799888)


3-HUKUK VE SOSYOLOJİ, Bölüm Adı:(Hukukun Toplumsal İşlevi), (2020), SEVİM ADIGÜZEL, ZEHRA, Eğitim Yayınevi, Basım Sayısı: 1, ISBN: 9786057494245, Türkçe (Bilimsel Kitap), Yayın No: 6610080).

4- DEĞİŞEN DÜNYADA GÖÇ, Bölüm Adı: (Kültür İlişkileri Üzerinden Sosyolojik Bir Göç Okuması) (2020), SEVİM ZEHRA, EKİN YAYINEVİ, Basım Sayısı:1, ISBN: 9786257090773, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6402083).

5- KÜLTÜR VE SOSYOLOJİ, Bölüm adı:(Kültür ve Toplum) (2020)., SEVİM ZEHRA,  Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7915-16-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6186515)


 

 

 

 

 

 

6-- TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Bölüm adı:(Farklılaşmanın İki Sonucu: ”Parçalanma ve Bütünleşme” Bağlamında Aile Değerleri) (2019), SEVİM ZEHRA,  İKSAD, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7954-14-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5708146)

 

 

 

 

 

 

 

 

7- SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT:III, Bölüm adı:(Toplumsal Sorun Bağlamında Şiddet Olgusu) (2019)., SEVİM ZEHRA,  GECE KİTABEVİ, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-180-901-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5384643) 9.Projeler


 1.   BAP (Proje No: FEF-17016), DEMİR, G. (Yürütücü), SEVİM, Z. (Araştırmacı),

 Aliağa Örneğinden Hareketle Sanayileşme ve Kentleşme Sürecinde Değişen Aile Yapısı,

 Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, (2017-2019)10. Editörlük


1. EGITIM VE SOSYOLOJI, (2020),  Editör: Erkan DİKİCİ, Zehra SEVİM ADIGÜZEL, Murat Cem DEMİR, EGITIM YAYINEVI


2. AILE VE SOSYOLOJI,  (2020), Editör: Erkan DİKİCİ, Olcay TİRE, Zehra SEVİM ADIGÜZEL,  EGITIM YAYINEVI


 

11. Davetli Konuşmacı


1. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi, Rehberlik Söyleşileri-9, "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Aile İçi İlişkiler ve Pandemi Süreci", 15.03.2021.12.İdari Görevler

 

 1. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü - Siirt Üniversitesi- (2020-...)

 2. Bölüm Başkanı- SİÜ, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü (2020-...)

 3. Fakülte Kurulu Üyesi-SİÜ-İİBF (2020-...)

 4.  Müdür Yardımcısı- Eruh MYO (2013-2018)

 5Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2013-2020)

6. Yüksekokul Kurul Üyesi- Eruh MYO (2013-2018)

7Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi- Eruh MYO (2013-2018)

8. Engelsiz Üniversite Birimi- Birim Akademik Danışmanı-Eruh MYO (2018-2020)

9. Birim Kalite Kurulu Üyesi- Eruh MYO (2018-2020)

10. Birim Stratejk Plan Komisyon Kurul Üyesi- (Eruh MYO (2018-2019)

11. Birim Erasmus + Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2019-2020)

12. Birim Farabi Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2018-2020)

13. SİÜZEM Birim Koordinatör Yardımcısı-  Eruh MYO (2018-2019)

14. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eruh MYO- Sosyal Hizmet ve Danışmanlı Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı Koordinatörü- (2018-2020)

15. ARGE-BAP-Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi - Eruh MYO (2019-2020)

16. AKTS/BOLOGNA Süreci Sorumlusu -Eruh MYO- Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü- (2019-2020)

17. Akademik Faaliyetler Raporu Komisyon Üyesi, Eruh MYO (2019-2020)

18. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı (2016-2020)

19. Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyon Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü (2019-2020)

20. Siirt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Komisyon Üyeliği- (2021-...)


 

11.Son iki yılda verilen önlisans düzeyindeki dersler


 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Sosyolojiye Giriş

3

0

62

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

53

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

53

Özel Eğitim-I

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

58

Kültürel Yapı ve Sosyal Hizmet

2

0

1

 

 

 

 

 

İlkbahar

Aile Sosyolojisi

3

0

61

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

52

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

52

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

42

Özel Eğitim-II

3

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Özel Eğitim-I

3

0

36

Sosyolojiye Giriş

3

0

64

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

64

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

41

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

41

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

 

 

 

 

İlkbahar

Özel Eğitim-II

3

0

36

Aile Sosyolojisi

3

0

34

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

41

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

41

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

34


 

Güncelleme : 2.09.2021 16:06:08