İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölümü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta z.sevim  siirt.edu.tr
E-Posta zehrasevim  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme19.03.2020 19:42:04

Dr. Öğr. Üyesi ZEHRA SEVİM ADIGÜZEL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Zehra SEVİM ADIGÜZEL

2. Doğum Tarihi          : 8 Şubat

3. Unvanı                    : Dr. Öğr.  Üyesi 4.Öğrenim Durumu : Doktora  

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Sosyoloji

Sakarya Üniversitesi

2011

Doktora

Sosyoloji

Adnan Menderes Üniversitesi 

2019

 

5. Akademik Unvanlar

 

Öğr. Gör.                 : 2013- Siirt Üniversitesi Eruh MYO

Öğr. Gör. Dr.           : 2019 - Siirt Üniversitesi Eruh MYO

Dr.Öğr.Üyesi           : 2020-Siirt Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 


6. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1-  SEVİM ZEHRA (2019).  Engelli Kavramına İlişkin Metaforik Bir Analiz.  Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, 12(64), Doi: 10.17719 / jisr.2019.3373 (Yayın No: 5384494)2- SEVİM ZEHRA (2019).  TOPLUMSAL BİR HAFIZA YARATMA GÜCÜ: MEDYA / ”YENİ” MEDYA.  Journal of International Social Research, 12(63), Doi: 10.17719/jisr.2019.3264 (Yayın No: 5063960)3- SEVİM ZEHRA (2019).  KENT-KÜLTÜR-BİREY: DÖNGÜSEL SÜREÇ.  the Journal of Academic Social Sciences, 94(94), 53-62., Doi: 10.16992/ASOS.14890  (Yayın No: 5063943)


7- Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1- SEVİM ZEHRA (2017).  Özel Eğitim Öğretmenlerinin Perspektifinden Zihinsel Engellilik.  1. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi (/Sözlü Sunum)(Yayın No:5063977)


 

 

 

 

2- KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM,SEVİM ZEHRA (2018).  The Evaluatıon Of Globalızatıon On The Cıty For Space And Urban Lıfe.  International Congress on Social Sciences (Sözlü Sunum)(Yayın No:5064001)

 

 

 

 

 

 

3- SEVİM ZEHRA,KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM, (2018), Theoretıcal Vıew Of Relatıonshıp Between The Cıty-Indıvıdual In The Structure-Actıon Dıalecture: Anthony Gıddens And Pıerre Bourdıeu.  International Congress on Social Sciences, (Sözlü Sunum)(Yayın No:5063992)

4-KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM,SEVİM ZEHRA (2018).  Changing City-Space Meaning and Human.  6th RSEP International Multidisciplinary Conference (Sözlü Sunum)(Yayın No:5063987)

 

 

 


 

 

5-SEVİM ZEHRA,KARAÇETİN SARIKAYA GÜLSÜM (2017).  Evaluation on Sociology-Architectural Relationship in Individual-Space Perspective.  5th RSEP Social Sciences Conference (Sözlü Sunum)(Yayın No:5012258)

 

 

 

 

 

 

6-SEVİM ZEHRA (2017).  Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Engelliliğe Bakış Açıları Üzerine Bir Değerlendirme.  2. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, (Sözlü Sunum)(Yayın No:4886741)

 

 


 

 

 

7-  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1-  SEVİM ZEHRA, DEMİR GÜLSEN, (2019).  Üç Farklı Kentleşme Biçimiyel Aile Yapısı Araştırması: Aliağa Örneği.  

XI ULUSAL SOSYOLOJİ KONGRESİ (Sözlü Sunum)(Yayın No:5472075)


8Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler


1- HUKUK VE SOSYOLOJİ, Bölüm Adı:(Hukukun Toplumsal İşlevi), (2020), SEVİM ADIGÜZEL, ZEHRA, Eğitim Yayınevi, Basım Sayısı: 1, ISBN: 9786057494245, Türkçe (Bilimsel Kitap), Yayın No: 6610080).

2DEĞİŞEN DÜNYADA GÖÇ, Bölüm Adı: (Kültür İlişkileri Üzerinden Sosyolojik Bir Göç Okuması) (2020), SEVİM ZEHRA, EKİN YAYINEVİ, Basım Sayısı:1, ISBN: 9786257090773, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6402083).

3- KÜLTÜR VE SOSYOLOJİ, Bölüm adı:(Kültür ve Toplum) (2020)., SEVİM ZEHRA,  Eğitim Yayınevi, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7915-16-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6186515)


 

 

 

 

 

 

4- TOPLUMSAL PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI, Bölüm adı:(Farklılaşmanın İki Sonucu: ”Parçalanma ve Bütünleşme” Bağlamında Aile Değerleri) (2019), SEVİM ZEHRA,  İKSAD, Basım sayısı:1, ISBN:978-625-7954-14-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5708146)

 

 

 

 

 

 

 

 

5- SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT:III, Bölüm adı:(Toplumsal Sorun Bağlamında Şiddet Olgusu) (2019)., SEVİM ZEHRA,  GECE KİTABEVİ, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-180-901-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5384643) 9.Projeler


 1.   BAP (Proje No: FEF-17016), DEMİR, G. (Yürütücü), SEVİM, Z. (Araştırmacı),

 Aliağa Örneğinden Hareketle Sanayileşme ve Kentleşme Sürecinde Değişen Aile Yapısı,

 Adnan Menderes Üniversitesi, SBE, (2017-2019)


 

10.İdari Görevler

 

 1. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü - Siirt Üniversitesi- (2020-...)

 2. Bölüm Başkanı- SİÜ, İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü (2020-...)

 3. Fakülte Kurulu Üyesi-SİÜ-İİBF (2020-...)

 4.  Müdür Yardımcısı- Eruh MYO (2013-2018)

 5Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2013-2020)

6. Yüksekokul Kurul Üyesi- Eruh MYO (2013-2018)

7Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyesi- Eruh MYO (2013-2018)

8. Engelsiz Üniversite Birimi- Birim Akademik Danışmanı-Eruh MYO (2018-2020)

9. Birim Kalite Kurulu Üyesi- Eruh MYO (2018-2020)

10. Birim Stratejk Plan Komisyon Kurul Üyesi- (Eruh MYO (2018-2019)

11. Birim Erasmus + Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2019-2020)

12. Birim Farabi Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2018-2020)

13. SİÜZEM Birim Koordinatör Yardımcısı-  Eruh MYO (2018-2019)

14. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eruh MYO- Sosyal Hizmet ve Danışmanlı Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı Koordinatörü- (2018-2020)

15. ARGE-BAP-Proje İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi - Eruh MYO (2019-2020)

16. AKTS/BOLOGNA Süreci Sorumlusu -Eruh MYO- Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü- (2019-2020)

17. Akademik Faaliyetler Raporu Komisyon Üyesi, Eruh MYO (2019-2020)

18. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı (2016-2020)

19. Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyon Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü (2019-2020)


 

11.Son iki yılda verilen önlisans düzeyindeki dersler


 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Sosyolojiye Giriş

3

0

62

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

53

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

53

Özel Eğitim-I

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

58

Kültürel Yapı ve Sosyal Hizmet

2

0

1

 

 

 

 

 

İlkbahar

Aile Sosyolojisi

3

0

61

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

52

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

52

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

42

Özel Eğitim-II

3

0

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Güz

Özel Eğitim-I

3

0

36

Sosyolojiye Giriş

3

0

64

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

64

Aile ve Çocuklarla Sosyal Hizmet

3

0

41

Kadın Çalışmaları ve Sosyal Hizmet

3

0

41

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

 

 

 

 

İlkbahar

Özel Eğitim-II

3

0

36

Aile Sosyolojisi

3

0

34

Gençlerle Sosyal Hizmet

3

0

41

Göç ve Kentleşme Sorunları

3

0

41

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

3

0

34


 

Güncelleme : 25.11.2020 15:02:20