Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4061
Kurumsal E-Posta
E-Posta zeliha_bbayram  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:26:25

Dr. Öğr. Üyesi ZELİHA BÜYÜKBAYRAM

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Vesikalık Resim

yapıştırılacaktır

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDr

. Mustafa KAHYAOĞLU

Adı Soyadı: Zeliha BÜYÜKBAYRAM

Unvan: Öğretim Görevlisi

Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi

Eğitim

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Dicle Üniversitesi

2003

Yüksek lisans

Hemşirelik/ İç Hastalıkları Hemş.

İnönü Üniversitesi

2014

Doktora

Hemşirelik

İnönü Üniversitesi

2014-

 

A. Katıldığı Kurslar:

A1. “Kolorektal kanser tedavisinde güncel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar” Kursu. 11-12 Şubat 2005 İzmir

B. Katıldığı Kongreler:

B1. “12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi” 19-21 Nisan  2013 konya

B2. “ For participation in 5th congress of European federation of critical care nursing association” 23-25 mayıs 2013 Belgrade Serbıa

B3. “The 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna”  25 – 29 September 2015 Vıenna, Austrıa

B4. “Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi”11-12 Eylül 2017 İzmir

B5.Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi12-13 Ekim 2017 Samsun

C. Ulusal bilimsel kongrede sunulan bildiriler

C1. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya   poster bildiri olarak sunulmuştur.

C2. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Bir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin alternatif tedavi hakkındaki görüşleri” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya poster bildiri olarak sunulmuştur.

C3. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z., Işık K., Sönmez Z., Ertaş A., Gedik Y., Orhan YE., “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi” 12. Ulusal hemşirelik öğrencileri kongresi. Bildiri kitabı. 19-21 Nisan 2013 Konya poster bildiri olarak sunulmuştur.

C4. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z.,” "The anxiety level of chemorapy receiving patients and ir caregivers and affecting factors", “The 18th ECCO – 40th ESMO European Cancer Congress, Vienna”  25 – 29 September 2015 Vıenna, Austrıa   poster bildiri olarak sunulmuştur.

C5. Çıtlık Sarıtaş S.,  Büyükbayram Z.,  Anuş Topdemir E. “The Effect Of Nurses’ Occupatıonal Satısfactıon On Ethıcal Sensıtıvıty”  Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi Bildiri kitabı 11-12 Eylül 2017 İzmir sözel bildiri olarak sunulmuştur.

C6. Sarıtaş S.,  Anuş Topdemir E.,  Büyükbayram Z.  The Effect Of Intensıve Care Unıt Nurses’ Anxıety Levels On Ethıcal Sensıtıvıty”  Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi Bildiri kitabı 11-12 Eylül 2017 İzmir sözel bildiri olarak sunulmuştur.

C7. Çıtlık Sarıtaş S.,  Büyükbayram Z.,  Anuş Topdemir E. “An Examination Of The Relationship Between The Self-Efficacy-Competence Levels And The Academic Achievement Of Nursing Students”  Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi  Bildiri kitabı 12-13 Ekim 2017 Samsun poster bildiri olarak sunulmuştur.

 

D. Ulusal Makaleler

D1. Çıtlık Sarıtaş S., Büyükbayram Z.,” "The anxiety level of chemorapy receiving patients and ir caregivers and affecting factors", TAF Prev Med Bull. 2016; 15(2): 141-150

 

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için;

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

Güz dönemi

 

 

Hemşirelik Esaslar-1

 

8

 

4

 

82

Biyoistatistik

2

-

21

İç Hastalıkları Hemş.

12

10

71

Hemşireliğe Giriş

2

-

45

Fizyoloji

3

-

36

Resüsitasyon

4

-

74

Sağlık Hizmetleri-1

3

-

70

 

 

Bahar dönemi

 

 

 

Hemşirelik Esaslar-2

 

8

 

4

 

66

Cerrahi Hastalıkları Hemş.

18

10

80

Hemşirelik ve Etik

2

-

48

Ameliyathane Teknikleri

4

-

85

2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Güz dönemi

 

İç Hastalıkları Hemş.

18

10

122

Biyoistatistik

8

-

152

Hemşireliğe Giriş

2

-

44

 

Bahar dönemi

 

Ameliyathane Teknikleri

1

4

15

İlk Yardım

6

-

70

Biyoistatistik

3

-

35

Cerrahi Hastalıkları Hemş.

18

10

122

                                                                                            

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45