Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı
Telefon /
Kurumsal E-Posta abdulkadir.inak  siirt.edu.tr
E-Posta abdulkadirinak12  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.06.2021 15:59:53

Öğr. Gör. ABDULKADİR İNAK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Bingöl Merkez'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. 2013 Yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu.  Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı.  Yalova Üniversitesi Lisansüstü Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Bölümünde Doktora eğitimine devam etmekte. 2013-2020 yılları arasında kamu kuruluşunda sosyal çalışmacı olarak görev yaptı. 2021 yılında Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu'na öğretim görevlisi olarak atandı. Görevine devam etmektedir.
Güncelleme : 9.06.2021 16:55:49
Çalışmalar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

ÖNDER, M , İNAK, A . (2018). Geçmişte Kurum Bakım Hizmeti Alanların Şiddet Görme Durumları ve Bakım Hizmeti Algıları: Bingöl Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 195-210. DOI: 10.29029/busbed.395402

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Abulkadir INAK,ÖNDER Mehmet Seyman (2018). Geçmiste Kurum Bakım Deneyim Bulunan Bireylerin Etiketlenme Durumları: Bingöl Örnegi. III. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2, 1378-1391., (Tam metin bildiri).