Kurtalan Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Telefon 0484 411 4242 / 4001
Kurumsal E-Posta auyrun  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme4.02.2016 11:43:24

Öğr. Gör. ABDULKADİR UYRUN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Abdulkadir UYRUN

2. Doğum Tarihi          :16/07/1983

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Turizm işletmeciliği ve otelcilik

Düzce üniversitesi

2006-2010

Y. Lisans

Turizm ve otel işletmeciliği

Düzce üniversitesi

2010-2012

 

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Patır S., Uslu A., Uyrun A. 2017 “Bekleme Hattı (Kuyruk) Modeliyle Servis Sisteminin Analizi: Bingöl Üniversitesi Merkezi Yemekhanesi Örneği” Journal of Recreation and Tourism Research. Yıl 4, sayı 3, ss:13-28.

            2.   …

5.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Uyrun, A. ve YILDIZ, M. S. (2013). Hızlı Yiyecek İçecek İşletmesi Servis Sisteminin Bekleme Hattı Modeliyle Analizine Yönelik Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi iibf dergisi cilt:29 sayı:1

            2.   …

5.3. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.  Uyrun A. 2016 “Bingöl ili kış turizm potansiyelinin değerlendirilmesi”. Bingöl turizm çalıştayı kitabı, Bingöl üniversitesi yayınları. s:145-156

            2.   …

5.4. Diğer yayınlar (patent/ faydalı model)

            1.   IŞIK KIRILMA SİMÜLASYONU YAPABİLEN MAKET YAPILANMASI (Tillo Işık Hadisesi), Tescil No:2016 03628,  Tescil Tarihi: 2016/12/21

 

6.İdari Görevler

            1.   Müdür Yardımcısı

            2.   …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

 

Öğrenci Sayısı

 

 

 

TEORİK

UYGULAMA

 

2016-2017

Güz

Ticari Matematik

2

0

43

Ticari Matematik

2

0

37

Ticari Matematik

2

0

49

Ticari Matematik

2

0

24

Ticari Matematik

2

0

51

Ticari Matematik

2

0

30

Ticari Matematik

2

0

36

Temel Hukuk

2

0

35

Temel Hukuk

2

0

36

Temel Hukuk

2

0

19

Temel Hukuk

2

0

29

Genel İşletme

3

0

42

2016-2017

Bahar

Ticaret Hukuk Bilgisi

3

0

41

Ticaret Hukuk Bilgisi

3

0

31

Pazarlama İlkeleri

3

0

14

Girişimcilik

4

0

20

İş Ve Sosyal Sig. Hukuku

3

0

23

İş Ve Sosyal Sig. Hukuku

3

0

22

İş Ve Sosyal Sig. Hukuku

3

0

36

İş Ve Sosyal Sig. Hukuku

3

0

39

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

35

Turizm Pazarlaması

2

1

27

Özel İlgi Turzmii

2

1

20

2017-2018

GÜZ

Genel İşletme

3

0

28

İş Ve Sosyal Güv. Hukuku

2

0

18

İş Ve Sosyal Güv. Hukuku

2

0

43

İş Ve Sosyal Güv. Hukuku

2

0

42

Temel Hukuk

2

0

22

Temel Hukuk

2

0

10

Temel Hukuk

2

0

65

Temel Hukuk

2

0

24

2017-2018

BAHAR

Girişimcilik

4

0

11

İş Ve Sosyal Güv. Hukuku

2

1

9

Mesleki Çalışma Ve Seminer

2

1

10

Müşteri İlişkileri Yönetimi

2

0

24

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45