Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Telefon (0484) 212-1111 / 3812
Kurumsal E-Posta alper.yildirim  siirt.edu.tr
E-Posta a.yildirim16  yahoo.com.tr
Web
Açıklama
Güncelleme27.11.2019 15:54:47

Öğr. Gör. ALPER YILDIRIM

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı : ALPER YILDIRIM

2. Doğum Tarihi : 1983

3. Unvanı : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Mustafa Kemal Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans

Su Ürünleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2010

Kimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2019

Önlisans

Kimya Teknolojisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2004

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.  Şenol Akın, Fatih Polat, Alper Yıldırım, Tarık Dal, (2011). "The Effects Of Pollutants On Blood Parameters Of Cyprinids İn Yesilirmak River Of Turkey Are The Fish At Stress Due To Trash Dumping Area", Fresenius Environmental Bulletin, 20(8), 1993-2001. (Yayın No: 122947) [SCI-Expanded]

2.  POLAT FATİH, AKIN ŞENOL, YILDIRIM ALPER, DAL TARIK, (2015). "The Effects Of Point Pollutants Originated Heavy Metals Lead Copper İron And Cadmium On Fish Living İn Yeşilırmak River Turkey", Toxicology And Industrial Health, , Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 1407823) [SCI-Expanded]

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.   POLAT FATİH, AKIN ŞENOL, DAL TARIK, YILDIRIM ALPER (2015). Yeşilırmak Nehrinde yaşayan balıklarda ağır metaller organik orjinli çevresel parametrelerin amonyak orto fosfat ve oksidatif stres etkilerinin karşılaştırılması. XIV. Ulusal Spektroskopi Kongresi (Poster) (Yayın No:2659422)

 

2.   YILDIRIM ALPER, EKİN SUAT (2016). Botan çayında yaşayan Capoeta Trutta (Heckel, 1843) türünün karaciğer dokusunda iz element ve mineral düzeylerinin belirlenmesi. VIII. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi (Poster)

 

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

    1.   "Botan (Siirt) Çayında Yaşayan Bazı Balık Türlerinin (Capoeta) Farklı Dokularında İz Element ve Mineral Düzeylerinin Belirlenmesi" (Proje tamamlanmıştır). (Yıldırım, A. Görev: Araştırmacı Bu çalışma VAN YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından FYL-2018-7538 No’lu proje olarak desteklenmiştir)

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı 2012-2013

            2.   Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2013

    3.   Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölüm Başkanlığı 2012-2013

    4.   Siirt Üniversitesi T.B.M.Y.O. Kimya Teknolojisi Bölümü Kurul Üyesi 2013-...

      5.   Siirt Üniversitesi Merkez Kampüs Kantin Denetleme Kurul Üyesi 2019-...

    6.   Siirt Üniversitesi T.B.M.Y.O. Mevlana Koordinatörü 2020-...

    

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 



Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2019-2020

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Genel Kimya II

Genel Kimya L. II

Aletsel Analiz

Aletsel Analiz L.

Kim. Tek. II

Gıda Kimyası

Fer. Tek.

Mes. Matematik

3
0
4
0
2
2
2
2
1
2
0
2
0
1
1
0
32
29
15
12
13
26
2
35

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 5.06.2021 03:04:58