Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Geleneksel El Sanatları
Telefon (0484) 212-1111 / 3762
Kurumsal E-Posta demeterkuzu  siirt.edu.tr
E-Posta demet.erkuzu56  gmail.com
Açıklama
Güncelleme17.09.2018 12:06:40

Öğr. Gör. DEMET ERKUZU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              :  Demet ERKUZU

2. Doğum Tarihi         : 

3. Unvanı                    :  Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu   :  Yüksek Lisans

 

              

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

  

 

Yıl

Lisans

El Sanatları ABD Nakış Öğretmenliği 

 

Selçuk Üniversitesi

2002

İşletme

Anadolu Üniversitesi

2020

 

Y. Lisans

Eğitim Programları ve Öğretim  

Dicle Üniversitesi

2019

Doktora

 

 

 5. Akademik Unvanlar

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri


7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

               1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Çoban, A. & Erkuzu, D. (2018). Türk Eğitim Sisteminde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Dergisi (25)275-294., Doi: http://dx.doi.org/10.16990/ SOBIDER.4284.     

                        

2.  Çoban, A. & Erkuzu, D. (2019). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Görsel Sanatlar Dersi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(2), 239-253. DOI: https://doi.org/10.34137/jilses.601557

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Çoban, A. & Erkuzu, D. (2018). Türk Eğitim Sisteminde Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


 2. Çoban, A. & Erkuzu, D. (2019). Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Görsel Sanatlar Dersi İle İlgili Gelişmeler. 3.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).


3Çoban, A. & Erkuzu, D., Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı İle Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılması, 6. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi, 16-18 Mayıs 2021, Siirt Üniversitesi,ISBN:978-625-7720-39-7.


4Çoban, A. & Erkuzu, D., Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının Karşılaştırılması, 6. Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Kongresi, 16-18 Mayıs 2021, Siirt Üniversitesi,ISBN:978-625-7720-39-7.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.  Tunçel, K.,Taşkaynatan, H., Erkuzu, D. (2020). Siirt Battaniyesi ve Teknik Özellikleri, Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi,  5(9), s. 47-60.


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar (Sergi)

1.  III. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi  / Uluslararası Karma Sanat Sergisi, GAZİANTEP, 21-22 HAZİRAN 2018,İksad Yayınevi- 2018,ISBN 978-605-7510-06-8


2.  6. Uluslararası Güzel Sanatlar SempozyumUluslararası Karma Sanat Sergisi, ALANYA,18-20 Nisan 2019, Asos Yayınevi-2019,ISBN: 978-605-7602-41-1


3.  UAGESSS Uluslararası Sempozyum ve Sergi. Anadolu'nun Geleneksel El Sanatları "Sanatçı ve Zanaatkar Buluşması" ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 8-10 Eylül 2021, İksad Yayınevi-  ISBN 978-625-7464-14-7


8.Projeler

           

9.İdari Görevler

            

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

           

11.Ödüller

            

12.Son iki yılda verdiğiniz Önlisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

-Makinada Temel Nakış Teknikleri

-Temel Tasarım

-Staj-I-

-Dekoratif Yüzey Boyama

4

 

2

0

2

 

1

 

1

4

1

30

 

30

30

30 

İlkbahar

-Makina Nakışında Kreasyon 

-Geleneksel Nakışlar

-Staj-II-

-Dekoratif Yüzey Boyama - II-

4

  

3

0

2

 

1

 

1

4

1

 

30

 

30

30

30

 

 

2019-2020

Güz

-Makinada Temel Nakış Teknikleri

-Temel Tasarım

-Sektör Uygulamaları

-Dekoratif Yüzey Boyama

4

 

2

0

2

1

 

1

4

1

30

 

30

30

30

 

İlkbahar

-Makina Nakışında Kreasyon

-Geleneksel Nakışlar 

-Sektör Uygulamaları

-Dekoratif Yüzey Boyama - II-

4

 

3 

0

2

 

1

 

1

4

1

 

30

 

30

30

30

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 27.09.2021 14:37:52