Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 /
Kurumsal E-Posta emralgulcek  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:27:50

Dr. Öğr. Üyesi EMRAL GÜLÇEK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Emral Gülçek

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Hemşirelik

Dicle Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Halk Sağlığı Hemşireliği

İnönü üniversitesi

2013-2015

Doktora

Halk Sağlığı Hemşireliği

İnönü üniversitesi

2015-2020

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,ArtsandHumanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabındabasılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teori

Uygulama

 

2016-2017

 

 

Güz

Hemşirelik Esasları

4

10

35

 

Hemşireliğe Giriş

2

 

35

-Epidemiyoloji

2

 

107

İç Hastalıkları Hemşireliği 2/B

6

10

31

Halk Sağlığı

2

 

80

 

İlkbahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

6

10

80

Hemşirelik Esasları 2

4

10

66

Evde Bakım

2

 

19

Ameliyathane Teknikleri

2

 

48

 

 

 

 

 2017-2018

 

 

Güz

Hemşirelik Esasları

4

10

90

Hemşireliğe Giriş

2

 

80

Epidemiyoloji

4

 

184

 

Bulaşıcı Hastalıklar

2

 

60

 

 

İlkbahar

Halk Sağlığı Hemşireliği

6

10

20

Hemşirelik Esasları 2

4

10

74

Evde Bakım

2

 

19

 

Güncelleme : 9.12.2020 13:55:26
çalışmalar

Patent

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Yayınlanan Makale

scı

Diğer

 

 

Bir vakıf üniversitesindeki öğrencilere meme kanseri hakkında verilen eğitiminin etkinliği

dergiparkmersin üniversitesi sağlık bilimleri dergisi sayfalar: 14-24

K.Fatma , G.Aysun,G.Elif, P.Filiz, D.Leyla, B.Bern, G.Emral, G.Ümmü

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz(yayın aşamasında)

 

Kitap

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Toplam Atıf

 

 

Tebliğ

Ulusal

Uluslararası

 

Sözlü

Poster

Sözlü

Poster

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz

Ulasal Yaşlılık Kongresi

(4-6 Mayıs) Ahi Evran Üniversitesi

 

1.Çocuklarda Öz-Yeterlik Algısının, Sağlık Denetim Odağı Üzerine Etkisi

Hilal YILDIRIM1, Kevser IŞIK, Emral GÜLCEK, Behice ERCİ,

1.Adnan Menderes Üniversitesi’ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

2.Çocukların Sağlık Algı Ve Davranışlarının Kendi Sağlık Denetimleri Üzerine Etkisi

Y.Hilal, Kevser, G.Emral 4rd World Conference on Health Sciences Lara Antalya (28-30 nisan)

3.Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

G.Emral, A.Rukuye

Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi Malatya

(11-12 mayıs)

4.Pediatri Alanında Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Etik Duyarlıkla İlişkisi

G.Emral, P.FilizA.Rukuye Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

5.Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılığı İle İş Doyumu Arasındaki İlişkisi

G.Emral, K.Fatma,A.Rukuye

Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

 

 

Yürütülen Proje

TÜBİTAK

SANTEZ

BAP

AB

Diğer

 

 

 

 

 

ÇALIŞMALAR

Patent

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Yayınlanan Makale

scı

Diğer

 

 

Bir vakıf üniversitesindeki öğrencilere meme kanseri hakkında verilen eğitiminin etkinliği

dergiparkmersin üniversitesi sağlık bilimleri dergisi sayfalar: 14-24

K.Fatma , G.Aysun,G.Elif, P.Filiz, D.Leyla, B.Bern, G.Emral, G.Ümmü

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz(yayın aşamasında)

 

Kitap

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Kitapta Bölüm Yazarlığı

Ulusal

Uluslararası

 

 

 

 

Toplam Atıf

 

 

Tebliğ

Ulusal

Uluslararası

 

Sözlü

Poster

Sözlü

Poster

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Karşı Tutumların Değerlendirilmesi

G.Emral,S.Meryem A.Rukuye,P.Filiz

Ulasal Yaşlılık Kongresi

(4-6 Mayıs) Ahi Evran Üniversitesi

 

1.Çocuklarda Öz-Yeterlik Algısının, Sağlık Denetim Odağı Üzerine Etkisi

Hilal YILDIRIM1, Kevser IŞIK, Emral GÜLCEK, Behice ERCİ,

1.Adnan Menderes Üniversitesi’ Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

2.Çocukların Sağlık Algı Ve Davranışlarının Kendi Sağlık Denetimleri Üzerine Etkisi

Y.Hilal,I.Kevser, G.Emral 4rd World Conference on Health Sciences Lara Antalya (28-30 nisan)

3.Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları

G.Emral, A.Rukuye

Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi Malatya

(11-12 mayıs)

4.Pediatri Alanında Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeylerinin Etik Duyarlıkla İlişkisi

G.Emral, P.FilizA.Rukuye Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

5.Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılığı İle İş Doyumu Arasındaki İlişkisi

G.Emral, K.Fatma,A.Rukuye

Uluslar arası Etik kongresi İzmir (11 – 12 eylül)

 

 

Yürütülen Proje

TÜBİTAK

SANTEZ

BAP

AB

Diğer