Eruh Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı
Telefon (0484) 212-1111 / 4026
Kurumsal E-Posta fatih.pulat  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme24.09.2018 11:01:09

Öğr. Gör. FATİH PULAT

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Fatih PULAT                      

2. Doğum Tarihi          :

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu   : Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

 Harita Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

 2013

Y. Lisans

 Harita Mühendisliği

 Mersin Üniversitesi

2019-.... 

Doktora

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı Bölüm Başkanlığı

            2.   Eruh MYO Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

      3.   Eruh MYO Uzaktan Eğitim Birim Koordinatörlüğü

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 8.06.2021 14:10:24