Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü
Telefon /
Kurumsal E-Posta gulintugce.soyleyici  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme16.04.2019 15:53:07

Öğr. Gör. GÜLİN TUĞÇE SÖYLEYİCİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÇAĞRI HİZMETLERİ

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı                : Gülin Tuğçe SÖYLEYİCİ

2. Doğum Tarihi           : 03.04.1992

3. Unvanı                      : Öğr. Gör.

4.Öğrenim Durumu     : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2011-2015

Y. Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2016-2018

Doktora

Yönetim Bilişim Sistemleri

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2019 - Devam Ediyor

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   …

            2.   …

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye’deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma, Kesit Akademi Dergisi, Cilt:3 Sayı:9 2017

2. Mobil Pazarlama ve Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlama Algısı: Üniversite Öğrencileri ile Bir Araştırma – Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Cilt:4 Sayı:12 2017

      3. The Level Of Exposure To Cyber Bullyıng For Employees In Workplace -The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Joint Conference: 14th ISMC and 8th ICLTIBM-2018


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. The Level of Exposure to Cyber Bullying for Employees in Workplace - 14th International Strategic Management Conference July 12 – 14, 2018 Prague

2. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak İş Yerlerinde Çalışanların Siber Zorbalığa Maruz Kalma  Düzeylerinin İncelenmesi - 5th International Management Information Systems Conference October 24-26, 2018 Ankara

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   ...

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.  Siber Zorbalık ile İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Ulusal Tez Merkezi 

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz ön lisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2018-2019

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Bilgi ve İletişim Teknolojisi 

 

Bilgi Yönetimi 

 

İkna ve İkna Psikolojisi 

2

 

2

 

3

 

 

 

 


Güncelleme : 25.06.2019 11:04:30