Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü
Telefon / 3811
Kurumsal E-Posta
E-Posta keles_halilibrahim56  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.09.2021 17:10:13

Öğr. Gör. HALİL İBRAHİM KELEŞ

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Bölüm Başkanı

Lisans

 İşletme

Kocaeli Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans

İşletme

Düzce Üniversitesi

2015


Güncelleme : 21.09.2021 17:09:49
çalışmalar


 • Uslu, A.,Keleş, H.İ, Tan, M.,(2017). 'Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından İncelenmesi: Bingöl Ve Siirt İlleri Üzerinde Bir Alan Çalışması', Regional Development Finance II, 4th International Regional Development Conference, Tunceli, 2017 

 • Keleş, H.İ.(2018). 'İslami Finansta Yeni Yöntem: Yeşil Sukuk'. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, ISSN: 1308-8041, e-ISSN: 1309-4033,Cilt: 10/SONBAHAR, Sayı: 40, ss.110-117

 • Keleş, H.İ. (2019). ' İslami Bankacılık Sektöründe Pazarlama Modelleri: Siirt İli Örneği. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Degisi, ISSN: 1309-4033, Cilt: 11/Kış, Sayı :41, ss 102-111

 • Keleş, H.İ. (2020). ' Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki.' TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, ISSN :1309-8041, Sayı:46, ss. 185-194


Köşe Yazıları
  • ‘1996-2013 Yılları Arası Avrupa Birliği –Türkiye Dış Ticaret İlişkisi’, Akademik Perspektif Dergisi,yıl:1- Sayı:1, Kasım 2014,

  •  ‘2010-2014 Dünya Kupasının Ekonomilere Katkıları’, http://akademikperspektif.com/category/ekonomi/ , Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2014.

  • ‘Türkiye’nin Ortadoğu Politikasının Ekonomi Üzerine Etkileri’, Akademik Perspektif Dergisi,yıl:1- Sayı:2, Aralık 2014

  • Hugo Chavez Sonrası Venezuela Ekonomisi,  Akademik Perspektif, Haziran 2015

  • Kırım İşgalinin Rusya Ekonomisine Etkisi, Akademik Perspektif, Aralık 2015

  • ABD ve FED’in Yeni Taktiği: Davranışsal Finans, Akademik Perspektif, Temmuz 2016

  • 'Minimalizm Felsefesi'. https://bilimoloji.com/2017/09/psikoloji/minimalizm-felsefesi/ , 2017