Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Geleneksel El Sanatları
Telefon (0484) 212-1111 / 3769
Kurumsal E-Posta hanimtaskaynatan  siirt.edu.tr
E-Posta hanim_taskaynatan  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme25.07.2017 13:36:54

Öğr. Gör. HANIM TAŞKAYNATAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Hanım TAŞKAYNATAN

2. Doğum Tarihi          : 11.05.1977

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Geleneksel Türk El Sanatları

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2003-2007

Y. Lisans

Geleneksel Türk El Sanatları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007-2011

Doktora

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar ( Sergiler )

            1.  Atatürk Üniv. Güzel Sanatlar Fak. Karma Tasarım Sergisi, Erzurum, 26-31.05.2014

            2. III. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı / Karma Sergi / 20-22.04.2018

            3. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi / Uluslararası Hakemli Karma Sanat Sergisi / Gaziantep/ 21-22.06 2018 / İksad Yayın evi-2018, ISBN978-605-7510-06-8

            4. Siirt Üniv. Kişisel Ebru Sergisi ( Akkase Ebrular) / Siirt / 05-09.11.2018

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.  Bölüm Başkanı (2011-2018)

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz ön lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Geleneksel Türk Desenleri-I

Ebru-I

Çini-I

Tezhip-I

3

 

3

3

3

1

 

1

1

1

30

 

30

30

30

İlkbahar

Geleneksel Türk Desenleri-II

Ebru-II

Çini-II

Tezhip-II

3

 

3

3

3

1

 

1

1

1

30

 

30

30

30

 

2017-2018

Güz

Geleneksel Türk Desenleri-I

Ebru-I

Çini-I

Tezhip-I

3

 

3

3

3

1

 

1

1

1

30

 

30

30

30

İlkbahar

Geleneksel Türk Desenleri-II

Ebru-II

Çini-II

Tezhip-II

3

 

3

3

3

1

 

1

1

1

30

 

30

30

30

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 23.01.2019 14:54:54