Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Geleneksel El Sanatları
Telefon (0484) 212-1111 / 3772
Kurumsal E-Posta kemalsahintuncel  siirt.edu.tr
E-Posta kemalsahintuncel  gmail.com
Açıklama
Güncelleme29.09.2021 14:06:54

Öğr. Gör. KEMAL ŞAHİN TUNÇEL

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Kemal Şahin TUNÇEL

2. Unvanı                    : Öğr. Gör.

3.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Tekstil Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi

2010

Y. Lisans

Tekstil Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi

2013

Doktora

Tekstil Mühendisliği

Erciyes Üniversitesi


 


SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

* Karacan I., Tunçel K.Ş., "Thermal Stabilization Of Poly(Hexamethylene Adipamide) Fibers In The  Presence Of Ferric Chloride Prior To Carbonization", POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, vol.98, no. 9, pp.1869-1881, 2013.


* Rahman M.M., Demirel T., Tunçel K.Ş., Karacan I., " The effect of the ammonium persulfate and a multi-step annealing approach during thermal stabilization of polyacrylonitrile multifilament prior to carbonization " J Mater Sci. 56, 14844-14865, 2021.

pages


KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

* Karacan I., Tunçel K.Ş., "An Assessment Of The Impact Of Cupric Ion Complexation On Thermal Stabilization Of Polyamide 66 As Carbon Fiber Precursor ", in: RECENT RESEARCH ADVANCES IN APPLIED POLYMER SCIENCE, VOL.5, CHAPTER 1 , PANDALAI, S.G., Eds., RESEARCH SIGNPOST, KERALA, pp.1-35-, 2013.


* Tunçel K.Ş., Demirel T., Karacan I., "Poliakrilonitril Esaslı Karbon Lif Özelliklerini Etkileyen Faktörler ve Alternatif Stabilizasyon Çalışmaları" Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Eylül 2021, Bölüm 4, Gece Kitaplığı Yayın evi, sy: 67-96.

         

 

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

* Tunçel, K.Ş., "Poli(Hekzametilen Adipamid) Liflerinin Çeşitli Yöntemlerle Karakterizasyonu", Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 1-10, 2019.


* Tunçel, K.Ş., (2020). Fosforik Asidin Rejenere Selüloz Esaslı Lifler Üzerine Etkisi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(2), 605-611.


* TUNÇEL, Kemal Şahin., TAŞKAYNATAN, Hanım., ERKUZU, Demet. (2020). “Siirt Battaniyesi ve Teknik Özellikleri”, Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi,  5(9), s. 47-60.

            


DESTEKLENEN PROJELER

  * Karbon lif üretimi açısından poliamid 6.6 (naylon 6.6) liflerinin değerlendirilmesi ve termal stabilizasyon aşamasının yerine getirilmesi ", BAP Y.Lisans, FBY-10-3113, Araştırmacı, 2012.


ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER * Tunçel, K.Ş., Karacan, İ., " Effect Of Ethylenediamine On Thermal Stabilization Of Polyacrylonitrile Fibers For Carbon Fiber Production " ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES May 16-18, 2021 / Siirt University, Turkey.


Tunçel, K.Ş., Karacan, İ., " Effect Of Guanidine Carbonate On Thermal Stabilization Of Polyacrylonitrile Fibers For Carbon Fiber Production " ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES May 16-18, 2021 / Siirt University, Turkey.


       

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

2018-2019

 

 

Güz

Doğal Boyacılık

Temel Dokuma Tek.II

Mesleki Yabancı Dil I

Matematik

Ticari Matematik

2

2

2

2

2


1

1

1

0

0


20

20

20

20

120

 

 

İlkbahar

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Mesleki Yabancı Dil II

Temel Dokuma Tek.I

Temel Dokuma Tek.III2

2

2

21

1

1

122

17

21

17 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

Güz

Temel Dokuma Tek.II

Mesleki Yabancı Dil I

Doğal Boyacılık

Matematik

Ticari Matematik

2

2

2

2

2

1

1

1

0

0

16

16

16

30

178

 

 

İlkbahar

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Mesleki Yabancı Dil II

Temel Dokuma Tek.I

Temel Dokuma Tek.III

Klavye Teknikleri

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

28

16

28

16

65

 

 

Güncelleme : 27.09.2021 14:33:57
Gül A., Karacan İ. "Selülozdan Karbon Lif Üretimi ve Esasları". 2014. Tiydem Yayıncılık. (Alan Editörlüğü)
İsmail KARACAN, Kemal Şahin TUNÇEL, An Assessment Of The Impact Of Cupric Ion Complexation On Thermal Stabilization Of Polyamide 66 As Carbon Fiber Precursor, "RECENT RESEARCH DEVELOPMENTS IN APPLIED POLYMER SCIENCE ", 5, (2013), s.1-33


İsmail KARACAN, Kemal Şahin TUNÇEL, Thermal Stabilization Of Poly(Hexamethylene Adipamide) Fibers İn The Presence Of Ferric Chloride Prior To Carbonization, "POLYMER DEGRADATION AND STABILITY ", 98, (2013), s.1869-1881


Karbon lif üretimi açısından poliamid 6.6 (naylon 6.6) liflerinin değerlendirilmesi ve termal stabilizasyon aşamasının yerine getirilmesi ", BAP Y.Lisans, FBY-10-3113, Araştırmacı, 2012.
Kemal Şahin TUNÇEL, "Poli(Hekzametilen Adipamid) Liflerinin Çeşitli Yöntemlerle Karakterizasyonu", Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 2(1), 1-10, 2019.
Rahman M.M., Demirel T., Tunçel K.Ş., Karacan I., " The effect of the ammonium persulfate and a multi-step annealing approach during thermal stabilization of polyacrylonitrile multifilament prior to carbonization " J Mater Sci (2021). https://doi.org/10.1007/s10853-021-06209-1
Tunçel K.Ş., Demirel T., Karacan I., "Poliakrilonitril Esaslı Karbon Lif Özelliklerini Etkileyen Faktörler ve Alternatif Stabilizasyon Çalışmaları" Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Eylül 2021, Bölüm 4, Gece Kitaplığı Yayın evi, sy: 67-96.
Tunçel, K.Ş., (2020). Fosforik Asidin Rejenere Selüloz Esaslı Lifler Üzerine Etkisi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 8(2), 605-611.
Tunçel, K.Ş., Karacan, İ., " Effect Of Ethylenediamine On Thermal Stabilization Of Polyacrylonitrile Fibers For Carbon Fiber Production " ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES May 16-18, 2021 / Siirt University, Turkey.
Tunçel, K.Ş., Karacan, İ., " Effect Of Guanidine Carbonate On Thermal Stabilization Of Polyacrylonitrile Fibers For Carbon Fiber Production " ISPEC 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING & NATURAL SCIENCES May 16-18, 2021 / Siirt University, Turkey.
TUNÇEL, Kemal Şahin.,TAŞKAYNATAN, Hanım., ERKUZU, Demet. (2020). “Siirt Battaniyesi ve Teknik Özellikleri”, Akademik Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, 5(9), s. 47-60.