Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3177
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:59:38

Öğr. Gör. MEHMET SEVGİ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Adı Soyadı:Mehmet SEVGİ

2.       Doğum Tarihi:12.09.1965

3.       Unvan:Öğretim Görevlisi

4.       Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyoloji

İnönü

1990

Yüksek lisans

Eğitim Programları ve Öğret.

Dicle

2002

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Akademik Unvanlar:

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 ÖZBEK,R. ,ORAL,B. , Mehmet SEVGİ '2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında Uygulamaya Konan Yeni İlköğretim Programlarının Öğretmen görüşlerine Göre Değerlendirilmesi' XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. MUĞLA

 

M.Kahyaoğlu, Ş.Daban, Mehmet SEVGİ,  "Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Biliş ötesi Öğrenme Stratejileri", XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül 2007,TOKAT

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

9. İdari Görevler

Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanlığı             Siirt Üniversitesi                    2006-2008

Fakülte koordinatörlüğü                                       Siirt Üniversitesi             2006-2008

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014-2015

Güz

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

80

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

60

Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

90

Eğitim Psikolojisi

3

0

60

2015-2016

Güz

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

60

Eğitim Bilimine Giriş

3

0

60

Bahar

Eğitim Psikolojisi

3

0

60

Ölçme ve Değerlendirme

3

0

90

 

 

 

 

 

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45