Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Sosyal Hizmet
Telefon (0484) 212-1111 / 3766
Kurumsal E-Posta metincelik  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme19.08.2018 17:42:36

Öğr. Gör. METİN ÇELİK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Hizmetler ve Danışma Bölümü Bölüm Başkanı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Metin Çelik

2. Doğum Tarihi          : 1987

3. Unvanı                    :  Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

PDR

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

2004-2008

Y. Lisans

PDR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

2016-2018

Doktora

 PDR

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

 2019-

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : -

Doçentlik Tarihi                        :-

Profesörlük Tarihi                    :-

-

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …-

            2.   …-

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1.Pesen, A. & Çelik, M. (2018). “Lise Pansiyonlarında Kalan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi”, International Social Sciences Studies Journal, 4(27): 6022-6030


   2.  Çelik, M , Durmuş, E . (2018). Duygusal Ağlamanın Bilmecesi: Ne Zaman ve Neden Ağlarız?. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2 (4), 415-428. DOI: 10.31461/ybpd.494100


   3.Çelik, M , Çırak, Y. (2019).  Meslek yüksekokulu öğrencilerinin genel uyum   düzeylerinin fonksiyonel olmayan tutumlar ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 7, Sayı: 88, Şubat 2019, s. 34-42


  4.Pesen, A , Çelik, M . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının İncelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10 (2), 1-13. Retrieved from http://www.e-ijer.com/tr/issue/48451/550840


   5-   Çelik, M. & Çırak, Y. (2019)Üniversite Öğrencilerinin Fonksiyonel Olmayan Tutumların Genel, Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Yordama Gücü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7 (Eğitim & Psikoloji) 97-103.


 6-Metin ÇELİK. (2020). Dördü Bir Arada: Kariyer Uyumunun Yordayıcıları Olarak İyimserlik, Umut, Bölüm Uygunluğu ve İstihdam Edilebilirlik (Vol. 5). Vol. 5. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi


7-Çeli̇k, M , Çırak, Y . (2020). Üniversite Öğrencilerinin Genel Uyum Düzeylerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 441-454 . DOI: 10.17679/inuefd.5024507.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

  1.  YILDIRIM, T., ÇELİK, M. ve GÜNEŞ, B. (2020).   Psikolojik Yardım Sürecinde Değerlendirme: Üyelerin Gözünden Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı. EJER. Eskişehir.

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar

            1. PSİKOLOJİK UYUM KAVRAMI NOBEL AKADEMİK ESERLER

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.  Okul Müdür Yardımcısı

            2.  Bölüm Başkanlığı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği 

            2.

 

11.Eğitimler

            1.  Dinamik Yönelimli Danışan Değerlendirme Eğitim (Toplam 40 saat 8 hafta). Doç.Dr. Taşkın Yıldırım. Türk Psikolojik Danışma Derneği

            2.  Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulama Temel Eğitim Programı (Modül 1.2.3.4.5.6), Prof. Dr. Murat Atmaca, . Aktif Psikoloji Akademisi

    3.    Vaka Analizleri.. (16saat).. Türk Psikolojik Danışma Derneği

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

-

-

-

-

İlkbahar

 

-

-

-

-

 

2017-2018

Güz

-

 

-

-

-

İlkbahar

-

 

-

-

-

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 5.04.2021 11:26:56
DUYGUSAL AĞLAMANIN BİLMECESİ: NE ZAMAN VE NEDEN AĞLARIZ?
LİSE PANSİYONLARINDA KALAN ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ OLGUNLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ (SCRUTINIZING VOCATIONAL MATURITY OF STUDENTS’ STAYING IN HIGH SCHOOL STUDENTS’ HOSTELS )