Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi
Telefon /
Kurumsal E-Posta mucahit.ezer  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme1.06.2020 17:25:30

Öğr. Gör. MÜCAHİT EZER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

1.  Adı Soyadı              :  Mücahit EZER

2.  DoğumTarihi          :  01/01/1989

3.  Unvanı                    :  Öğretim Görevlisi

4. Öğrenim Durumu   :   Yüksek Lisans


 

  Derece

 

  Alan

 

 Üniversite

 

  Yıl

 Lisans

 İşletme

 İnönü Üniversitesi

 2008-2012

 Y. Lisans

 İşletme

 Batman Üniversitesi

 2015-2017

Güncelleme : 24.01.2020 01:28:04
Çalışmalar
                                                      Çalışmalar
Yayınlanan Makalenin Adı:

Dursun, M., Ezer, M.,  (2020) , Kişi-Örgüt Uyumunun İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Batman İlindeki 3 ve 4 Yıldızlı Otellerde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma, Journal of Humanities and Tourism Research 2020, (Özel Sayı 5): 156-172.