Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3175
Kurumsal E-Posta muhammed.keskin56  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:59:58

Öğr. Gör. MUHAMMED KESKİN

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi
Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü

Vesikalık resim

        Yapıştırılacaktır.

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Adı Soyadı: Muhammed KESKİN

Doğum Tarihi: 09.07.1971

2.       Unvan: Öğrt. Gör.

3.       Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Resim-İş Eğitimi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Bölümü

1997

Y. Lisans

Resim (Sanat Eğitimi)

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü

2002

Doktora

Peyzaj Mimari

Nahçivan Devlet Üniversitesi Mimarlık Fak.

2012…

 

 

 

 

4.       Akademik Unvanlar:

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

 1. Muhammed KESKİN, Karabağlar Türbesi Mimari ve Bezemeleri (ISSN-1998-4839) sayfa -1 (43)- Moskova-2016

 

            7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Muhammed KESKİN, Orta Çağ Türk Dini Mimarisinin Uslup ve Hususiyetleri Karşılaştırmalı Tahlıli (ISNN-2221-7576)  sayfa -170-175, Bakü-2015
 2. Muhammed KESKİN, Karabağlar Medresesi motifleri(VÖEN-9900000681) sayfa-74-75 Bakü-2015
 3. Muhammed KESKİN, Mimari Dikitlerin Epikgrafik Kuruluşlarının Türk Abideleri ile Aynilik Dekor Detayları(ISSN-2222-5013) sayfa-23-28- Bakü 2014
 4. Muhammed KESKİN,Naci EDİ,Selçuklu Dönemi Siirt Ulu Camii Bezemelerinin Ahlat Türbe Mimarisine Etkisi (İSSN-2224-5529) sayfa-205-208-Nahçivan 2014
 5. Muhammed KESKİN,Büyük Selçuklu Devri Azerbaycan ve Türkiye Medeniyetleri Alakaları (İSSN-2221-7584) sayfa162-169-Bakü 2016
 6. Muhammed KESKİN,Azerbaycanda Selçuklu Dönemi Mimarisinin Karakteristik Özellikleri (ISSN-2147-1487) sayfa22-25- Bakü 2015
 7. Muhammed KESKİN,Azerbaycan ve Türkiye Mimarliğının Karşılıklı Alakaları

(ISSN-2409-5257) sayfa 438-445- Bakü 2016

 1. N.Edi- Muhammed KESKİN, Nahçivanda Selçuklu Mimarisinin İzleri (İSBN-978-975-448-222-5) Sayfa-163-168- Bakü 2017

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Muhammed KESKİN, Selçuklu Dönemi Nahçivan Türbe Mimarisi(ISBN-978-605-184-008-6)  sayfa -139-149, Nahçivan-2016
 2. Muhammed KESKİN,I.Uluslararası Resim Sempozyumu Güzelyurt Belediyesi (23-30. Mayıs) Aksaray 2016
 3. Muhammed KESKİN,II Uluslararası Ahlat Kültür Sempozyumu. Katılım. Bitlis-2013

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.7. Diğer yayınlar ( sergiler)

 1. Muhammed KESKİN, Ahmet ATAN,  Eylül -  Ekim 2000, Türk Halı ve Kilim Motif Tahlilleri D.Ü. Mühendislik Fakültesi Konferans salonu sayfa -Slayt.27- Diyarbakır
 2. Muhammed KESKİN, Kasım- Aralık 2001 Türk Ebru Sanatı  D.Ü. Güzel Sanatlar Seminer Salonu sayfa- Slayt.22- Diyarbakır
 3. Muhammed KESKİN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği Bölümü  Karma Resim Sergisi Kişisel  5 eser. Yağlı Boya Tablo 1997-Van
 4. Muhammed KESKİN, 1960’tan Günümüze Türk Edebiyatı (Cevdet EPÇEÇEN) 2001 Pegem,  Yayımlanmış Kitap Kapak Tasarımı
 5. Muhammed KESKİN, 1998–1999. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo 1999-Siirt
 6. Muhammed KESKİN, 1999–2000. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo, 2 eser ebru çalışması
 7. Muhammed KESKİN, 2000-2001. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş  Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo2000-Siirt
 8. Muhammed KESKİN, 2001-2002. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş  Sergi Düzenleme ve 4 eser Yağlı Boya Tablo2001-Siirt
 9. Muhammed KESKİN, 2002–2003. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 6 eser Yağlı Boya Tablo2002-Siirt
 10. Muhammed KESKİN, 2003–2004. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo2003-Siirt
 11. Muhammed KESKİN, 2004–2005. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo, 4 eser ebru çalışması2004-Siirt
 12. Muhammed KESKİN, 2005–2006. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 3 eser Yağlı Boya Tablo 2005-Siirt
 13. Muhammed KESKİN, 2006–2007. D.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş Sergi Düzenleme ve 5 eser Yağlı Boya Tablo 2006-Siirt
 14. Muhammed KESKİN 16-06-2008. Siirt Halk Eğitim Merkezi Kişisel Resim Sergisi 30 Eser. 2008 -Siirt

15. Muhammed KESKİN 2008 ‘Vakıf Medeniyeti Su Yılında’ Konulu Ebru Yarışması     ve Sergiye Katılımı 2008. Ankara.

 1. Muhammed KESKİN, 2008–2009. Sİ.Ü. Siirt Eğitim Fakültesi Geleneksel Mezuniyet Resim-İş  ve El Sanatları Sergi Düzenleme ve 5 eser Yağlı Boya Tablo 2009-Siirt
 2. Muhammed KESKİN, 2009–2010. Sİ.Ü. El Sanatları Böl. Ve Arş. Mrkz.Geleneksel Mezuniyet Resim-İş  ve El Sanatları Sergi Düzenleme ve 5 eser Yağlı Boya Tablo 2010-Siirt

 

 

 

 

 

 

7.8. Uluslararası atıflar

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 • 18-02-2008. Kültür Kurultayı El Sanatları Komisyon Başkanlılğı ve Bildiri Sunumu Siirt.
 • 16-26 Haziran TÜBİTAK ( İlk ve Ortaöğrtimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi) Siirt-2008
 • Certificate of Attendance ‘‘2nd International  Biophysics Congress and Biotechnology at GAP ve 21 st National Biophysics Congress’’ October 05-09,2009. Diyarbakır- TURKEY
 • 18,01,2010-SODES Projesi ‘Siirt Yöresi El Sanatlarında Modern Çizgiler ve Tasarımlar’SİİRT-2010
 • 22-24.NİSAN.2010,IEEE 18. Sinyal İşletme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı DİYARBAKIR-2010
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan  Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri Bölge Bilgilendirme Toplantısı En İyi Rapor(sunu) URFA-2010
 • Siirt Ulusal El Sanatları Sempozyumu Düzenleme ve Sergi Kom. Bşk. SİİRT-2010

9. İdari Görevler

 • Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü   2007-……
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı                         2009-2010
 • MYO El Sanatları Proğram Başkanlığı                                                           2008-2010
 • SHMYO Tıbbi Dökümantasyon Proğram Başkanlığı                                     2009-2010
 • SHMYO Paremedik Proğram Başkanlığı                                                        2009-2010
 • Sınıf Öğretmenlği A.B.D. Başkanlığı                                                             2014-2015
 • Eğt.Fak. Erasmus Koordinatörlüğü                                                                2013-2015
 •  Kültür Kurultayı El Sanatları Komisyon Başkanlılğı                                            2008

 

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

·         - GESAM  Üyeliği

11. Ödüller

·         Sİ.Ü. Amblem Yarışması Birincilik 2008. Siirt

·         Vakıflar Genel Müdürlüğü Mansıyon 2008. Ankara

·         Sİ.Ü. Rektörlük Teşekkür 2007.

·         Sİ.Ü. Rektörlük Teşekkür 2008.

·         TÜBİTAK Teşekkür 2008.

 

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2009–2010

Güz

 

 

Temel Sanat Eğitimi

2

0

 

Resim İş ve Yazı

2

0

 

Bahar

Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi

1

2

 

Görsel Sanatlar Öğretimi

2

0

 

2009–2010

 

Güz

Resim İş ve Yazı

2

0

 

Sanat ve Estetik

2

0

 

Bahar

Arkeoloji

2

0

 

Türk Süsleme Sanatı

2

 

 

Sanat Eğitimi

1

2

 

 

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45