Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü
Telefon / 3866
Kurumsal E-Posta nalan.aslan  siirt.edu.tr
E-Posta nnalanaaslan  gmail.com
Açıklama
Güncelleme24.03.2021 16:31:33

Öğr. Gör. NALAN ASLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Aşçılık Bölümü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı:               Nalan ASLAN

2. Unvanı:                     Öğretim Görevlisi

3.Öğrenim Durumu:   Yüksek Lisans

 

Derece

Alan

Üniversite

Lisans

Gastronomi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Lisans

İşletme

Anadolu Üniversitesi

Y. Lisans

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Doktora

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Necmettin Erbakan Üniversitesi

4. Yayınlar

4.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Aslan, N. ve Pekerşen, Y. (2019). Aşçılık Eğitimi ve Sektör Başarılı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Çalışan Aşçılar Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,17 (2), 93-122.

2. Teyin, G., Aslan, N., Sormaz, Ü., Pekerşen, Y. ve Nizamlıoğlu, F.H. (2017). Turizm Sektöründe Etnik Restoranlar: İstanbul Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2), 77-87.                        

3. Pekerşen, Y., Gülenç, B. A. ve Aslan, N. (2017). Oyuncak Turist Paradoksu. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3 (4), 653-662. 

4.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Pekerşen, Y.,Gülenç, B.A. ve Aslan, N. (2017). Konya’da Düğün Pilavı Geleneği ve Bu Geleneğin Korunması İçin Öneriler. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi. 1433- 1442. Mersin Üniversitesi. 

2.  Perkerşen, Y., Çalık, İ. ve Aslan, N. (2017). Kilimcilik El Sanatının Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi. 205-214. Mersin Üniversitesi.

3. Pekerşen, Y., Çalık, İ. ve Aslan, N. (2017). Konya’da Çömlekçilik Geleneğinin Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi. 349-358. Selçuk Üniversitesi.

4. Pekerşen, Y., Çalık, İ., Aslan, N. ve Kızılalan, S. (2017). Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Helâl Konsept Farkındalıkları. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. Kastamonu Üniversitesi.

5.İdari Görevler

1. Aşçılık Bölüm Başkanı (2019-..)

2. Müdür Yardımcısı (2021-..)

7.Son iki yılda verdiğiniz Önlisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

  

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

Gastronomi ve Yiyecek Tarihi

2

-

50

Temel Mutfak Uygulamalı I

-

6

50

Yiyecek İçecek Endüstrisindeki Trendler

3

-

50

Mezuniyet Projesi

3

-

50

2020-2021

Bahar

Sektör Uygulamaları

-

8

50

Temel Mutfak Uygulamaları II

3

2

35

Menü ve Mutfak Yönetimi

3

1

52

Gastronomi Mitolojisi

2

-

52

 


Güncelleme : 10.09.2021 14:53:31