Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri
Telefon (0484) 212-1111 / 3817
Kurumsal E-Posta osmankuncan  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme18.09.2017 15:18:59

Öğr. Gör. OSMAN KUNCAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Osman KUNCAN

2. Doğum Tarihi          : 1981

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Makine Eğitimi Bölümü / Talaşlı Üretim Öğretmenliği

Fırat Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Makine Eğitimi Bölümü

Fırat Üniversitesi

2017

Doktora

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       ÇAYDAŞ, U., KUNCAN, O., & ÇELİK, M. (2017). AISI 52100 Rulman Çeliğinin İşlenebilirliğinin Yüzey Pürüzlülüğü, Takım Ömrü ve Sıcaklık Kriterlerine Göre Araştırılması. Politeknik Dergisi, 20(2), 409-417.

2.       KAYAN, Y., DOĞRUYOL, M., GÜLTEKİN, M. Ş., Celal, M., GÜLTEKİN, E. A., & KUNCAN, O. İş Güvenliği Uzmanlarının Yaşadıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma.

3.        

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       M. Ş. Gültekin, O. Kuncan, M. Kuncan, Entrepreneurship University Model in University-Industry Cooperation, International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology, (2017 IMESET), 27-29 Ekim 2017, Bitlis, Turkey, p.38.

2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

 

8.Projeler

 

1.       Fırat Üniversitesi BAP (TEKF.14.01) ''AISI 52100 Çeliğinin Talaşlı İşlenebilirliğinin Araştırılması'' isimli proje. Yardımcı Araştırmacı - (2014 - 2017).

 

9.İdari Görevler

            1.   …

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

11.Ödüller

1.  …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Temel İmalat İşlemleri

 

İmalat İşlemleri - II

 

Kaynak Teknolojisi

3

 

 

 

2

 

2

 

1

 

 

 

1

 

1

 

75

 

 

 

60

 

55

İlkbahar

İmalat İşlemleri –I

 

Alışılmamış Üretim Yöntemleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

3

 

 

 

2

 

 

2

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

75

 

 

 

85

 

 

40

 

2017-2018

Güz

Temel İmalat İşlemleri

 

İmalat İşlemleri – II

 

Kaynak Teknolojisi

3

 

 

 

2

 

 

2

1

 

 

 

1

 

 

1

 

37

 

 

 

60

 

 

60

İlkbahar

 İmalat İşlemleri –I

 

Alışılmamış Üretim Yöntemleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

3

 

 

 

2

 

 

3

 

1

 

 

 

1

 

 

1

 

12

 

 

 

12

 

 

25

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45