Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı
Telefon (0484) 212-1111 / 4077
Kurumsal E-Posta
E-Posta stogluk  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme31.01.2020 01:42:26

Öğr. Gör. SABRİ TOĞLUK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fizyoterapi Öğretim Görevlisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi
Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Sabri TOĞLUK

2.  Doğum Tarihi         :15/07/1990

3.  Unvanı                    :Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    :Doktora

 

 

Derece

 

                  Alan

 

              Üniversite

 

Yıl

Lisans

HEMŞİRELİK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2009- 2013

Yükseklisans

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2014-2017

Doktora

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

2019- Devam ediyor

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi         : Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

    Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

 

 

 

7.  Yayınlar

    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI, Artsand Humanities)

1.   …

2.   …

    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   1.  Togluk S, Çuhadar D. The effect of death anxiety on psychosocial adjustment in individual with chronic obstructive pulmonary disease. Indian J Palliat Care 2021;27:358-66. doi: 10.2529/IJPC_388_20. 

   2.  Togluk S, Akın Z.  Relationship Between Dialysis Symptoms and Psychiatric Symptoms in Individuals Receiving Hemodialysis Treatment, Turkish Journal of Science and Health 2022; 2 (4) :11-19.

    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      1- F. Kavak, E. Yılmaz, S. Toğluk. Assessment of Quality of Life in Patients With Schizophrenia Living Protected Home and Living in Their Own Homes. Horatio:European Psychiatric Nursing Congress 2013, pp.,13, İstanbul, 31Ekim-2 Kasım 2013 (Poster Abstracts).

       2- S. Toğluk, D. Çuhadar. The Effects Of Death Anxıety On Psychosocıal Adjustment In Indıvıduals Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease. 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, ss: 431, 6-9 Kasım 2016 (Poster Abstracts).

 

    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   …

2.   …

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   …

2.   …

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1- Ö. Doğan Yüksekol, G. Obuz, F. Daşbilek, S. Toğluk. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Yaşadıkları Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkili Faktörler. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye,ss:333,26-28 Nisan 2012 ( Poster Bildiri).

        2- F. Kavak, A. Çapar, N. Karaca, Ş. Erbey, M. Yıldıran, D. Gelir, E. Şahin, S. Toğluk. Ruh Sağlığı Bozuk Hastalarda Tedaviye Uyum ve Benlik Saygısı. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, ss:116, 19-21 Nisan 2013 ( Poster Bildiri).

         3- S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri).

         4- S. Toğluk, U. Öner, F. Daşbilek, İ. Nas. Ölmek Üzere Olan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Tutumları ve Hisleri. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, ss:231, 19-22 Kasım 2014 (Sözel Bildiri).

    Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1.   …

2.   …


9.İdari Görevler

1. 

                2.

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2.  …

 

11.Ödüller

1-          1- S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri). "Sözel Bildiri 1.'lik Ödülü".

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 16.06.2022 12:34:06
Çalışmalar ve Ödüller

Ö. Doğan Yüksekol, G. Obuz, F. Daşbilek, S. Toğluk. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Yaşadıkları Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkili Faktörler. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye,ss:333,26-28 Nisan 2012 ( Poster Bildiri).

F. Kavak, A. Çapar, N. Karaca, Ş. Erbey, M. Yıldıran, D. Gelir, E. Şahin, S. Toğluk. Ruh Sağlığı Bozuk Hastalarda Tedaviye Uyum ve Benlik Saygısı. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, ss:116, 19-21 Nisan 2013 ( Poster Bildiri).

S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri).

S. Toğluk, U. Öner, F. Daşbilek, İ. Nas. Ölmek Üzere Olan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Tutumları ve Hisleri. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, ss:231, 19-22 Kasım 2014 (Sözel Bildiri).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)  basılan bildiriler:

F. Kavak, E. Yılmaz, S. Toğluk. Assessment of Quality of Life in Patients With Schizophrenia Living Protected Home and Living in Their Own Homes. Horatio:European Psychiatric Nursing Congress 2013, pp.,13, İstanbul, 31Ekim-2 Kasım 2013 (Poster Abstracts).

S. Toğluk, D. Çuhadar. The Effects Of Death Anxıety On Psychosocıal Adjustment In Indıvıduals Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease. 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, ss: 431, 6-9 Kasım 2016 (Poster Abstracts).

Ödüller :

S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri). "Sözel Bildiri 1. lik Ödülü".