Öğr.Gör.Dr. SABRİ TOĞLUK
Telefon (0484) 212-1111 / 4077
Kurumsal E-Posta sabri.togluk  siirt.edu.tr
E-Posta stogluk  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme8.06.2023 17:17:48

Öğr.Gör.Dr. SABRİ TOĞLUK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Fizyoterapi Öğretim Görevlisi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi
Diyaliz Programı Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1.  Adı Soyadı              : Sabri TOĞLUK

2.  Doğum Tarihi         : 1990

3.  Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

                  Alan

 

              Üniversite

 

Yıl

Lisans

HEMŞİRELİK

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

2009- 2013

Yüksek Lisans

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

2014-2017

Doktora

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

2019- 2023

 

5.  Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi         : Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                     :

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    Yüksek Lisans Tezleri

1.   …

2.   …

    Doktora Tezleri

1.   …

2.   …

 

 

 

7.  Yayınlar

    Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI, Artsand Humanities)

1. Togluk, S., & Budak, F. K. (2024). The Effect of Cognitive Behavioral Therapy-Based Psychoeducation on Anger Management and Death Anxiety in Individuals Receiving Chemotherapy: A Randomized Controlled Trial. OMEGA - Journal of Death and Dying. https://doi.org/10.1177/00302228241237279 Crossref

2.   …

    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

   1.  Togluk S, Çuhadar D. The effect of death anxiety on psychosocial adjustment in individual with chronic obstructive pulmonary disease. Indian J Palliat Care 2021;27:358-66. doi: 10.2529/IJPC_388_20. 

   2.  Togluk S, Akın Z.  Relationship Between Dialysis Symptoms and Psychiatric Symptoms in Individuals Receiving Hemodialysis Treatment, Turkish Journal of Science and Health 2022; 2 (4) :11-19.

    Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

      1- F. Kavak, E. Yılmaz, S. Toğluk. Assessment of Quality of Life in Patients With Schizophrenia Living Protected Home and Living in Their Own Homes. Horatio:European Psychiatric Nursing Congress 2013, pp.,13, İstanbul, 31Ekim-2 Kasım 2013 (Poster Abstracts).

       2- S. Toğluk, D. Çuhadar. The Effects Of Death Anxıety On Psychosocıal Adjustment In Indıvıduals Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease. 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, ss: 431, 6-9 Kasım 2016 (Poster Abstracts).

 

    Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.   …

2.   …

    Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.   …

2.   …

    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1- Ö. Doğan Yüksekol, G. Obuz, F. Daşbilek, S. Toğluk. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Yaşadıkları Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkili Faktörler. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye,ss:333,26-28 Nisan 2012 ( Poster Bildiri).

        2- F. Kavak, A. Çapar, N. Karaca, Ş. Erbey, M. Yıldıran, D. Gelir, E. Şahin, S. Toğluk. Ruh Sağlığı Bozuk Hastalarda Tedaviye Uyum ve Benlik Saygısı. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, ss:116, 19-21 Nisan 2013 ( Poster Bildiri).

         3- S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri).

         4- S. Toğluk, U. Öner, F. Daşbilek, İ. Nas. Ölmek Üzere Olan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Tutumları ve Hisleri. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, ss:231, 19-22 Kasım 2014 (Sözel Bildiri).

    Diğer yayınlar

1.   …

2.   …

 

8.Projeler

1.Premenstrüel SendromYaşayan Kadınlara Verilen Progresif  Kas    Gevşeme Egzersizlerinin Premenstrüel Sendrom Semptomları ve Şiddet Eğilimine Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: SABRİ TOĞLUK, Araştırmacı: SİDAR GÜL, , 12/12/2023.

2. Kekemeliği Olan Bireylerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Uygulamaların Sosyal Anksiyete ve Kekemelik Şiddetine Etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü: SABRİ TOĞLUK, Araştırmacı: YAHYA AKTU, , 05/02/2024 .

9.İdari Görevler

1. Program Başkanı SİİRT ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/DİYALİZ PR.

21.02.2023

                2.

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. …

2.  …

 

11.Ödüller

1-          1. S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri). "Sözel Bildiri 1.'lik Ödülü".

2.       2.  Siirt İl Sağlık Müdürlüğü, Görev Teşekkür Belgesi, 2018.

2

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

 

Güncelleme : 24.03.2024 16:23:24
Çalışmalar ve Ödüller

Ö. Doğan Yüksekol, G. Obuz, F. Daşbilek, S. Toğluk. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Uygulama Öncesi Yaşadıkları Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi ve İlişkili Faktörler. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Türkiye,ss:333,26-28 Nisan 2012 ( Poster Bildiri).

F. Kavak, A. Çapar, N. Karaca, Ş. Erbey, M. Yıldıran, D. Gelir, E. Şahin, S. Toğluk. Ruh Sağlığı Bozuk Hastalarda Tedaviye Uyum ve Benlik Saygısı. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, ss:116, 19-21 Nisan 2013 ( Poster Bildiri).

S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri).

S. Toğluk, U. Öner, F. Daşbilek, İ. Nas. Ölmek Üzere Olan Hastaya Bakım Veren Hemşirelerin Tutumları ve Hisleri. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Türkiye, ss:231, 19-22 Kasım 2014 (Sözel Bildiri).

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)  basılan bildiriler:

F. Kavak, E. Yılmaz, S. Toğluk. Assessment of Quality of Life in Patients With Schizophrenia Living Protected Home and Living in Their Own Homes. Horatio:European Psychiatric Nursing Congress 2013, pp.,13, İstanbul, 31Ekim-2 Kasım 2013 (Poster Abstracts).

S. Toğluk, D. Çuhadar. The Effects Of Death Anxıety On Psychosocıal Adjustment In Indıvıduals Wıth Chronıc Obstructıve Pulmonary Dısease. 4. Uluslararası ve 8. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Manisa, Türkiye, ss: 431, 6-9 Kasım 2016 (Poster Abstracts).

Ödüller :

S. Toğluk, Ö. Aksoy, F. Daşbilek, G. Obuz, Ö. Doğan Yüksekol. Çocuk Gözüyle Şiddet. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun, Türkiye, ss:25, 2-4 Mayıs 2013 (Sözel Bildiri). "Sözel Bildiri 1. lik Ödülü".