Öğr. Gör. SELAMİ GÜLTEKİN
Telefon (0484) 212-1111 / 3871
Kurumsal E-Posta selami.gultekin  siirt.edu.tr
E-Posta selamigultekin.100  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme29.11.2019 13:13:21

Öğr. Gör. SELAMİ GÜLTEKİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Öğrenim Bilgisi

Lisans
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ/TURİZM REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ/TURİZM REHBERLİĞİ PR. 2006-2010

Yüksek Lisans 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YL) (TEZLİ)- 2013-2016 

Tez adı: Profesyonel Turist Rehberlerinin Duygusal Zeka Düzeyi İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Günlük Turlarda Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Bazında İncelenmesi (2016) Tez Danışmanı:(EBRU İÇİGEN) 

Doktora
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (DR) 2016- Devam ediyor

Görevler

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK  (ÖYP Görevlendirme)- 2013-2018

Öğretim Görevlisi- SİİRT ÜNİVERSİTESİ/TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU/REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ- 2018-Devam ediyor

Üniversite Dışı Deneyim
Turist Rehberi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'ya gelen Avrupalı Misafirlere İngilizce Tur ve Transfer hizmeti , (Ticari (Özel)) 2010-2013

Eserler

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

GÜLTEKİN SELAMİ, İÇİGEN EBRU (2018). A Research on Professional Tour Guides Emotional Intelligence and Problem-Solving Skills. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism20(2), 230-258.

YILMAZ GÖKHAN,ÜLKER MUSTAFA,GÜLTEKİN SELAMİ (2018).  Gastronomy Metaphors According to Restaurant Employees.  Journal of Gastronomy and Tourism, 3(1), 31-42. (Yayın No: 4205315)

İÇİGEN EBRU,GÜLTEKİN SELAMİ (2017).  Turizm Eğitimi Programlarının Kültürel Miras Dersi Açısından İnelenmesi.  Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi, 126-136. (Yayın No: 3771559) 

AKSU AHMET AKIN,ŞAHİN İLKER,ÖZTÜRK ADNAN,GÜLTEKİN SELAMİ (2016).  Analysing Green Meeting Perceptions of Medical MeetingParticipants  An Exploratory Research in the Antalya Regionof Turkey.  European Journal of Tourism Research, 2016(12), 114-132. (Yayın No: 2911805)

ÇEVİK BİRSEN,GÜLTEKİN SELAMİ,Doğan Oğuz (2016).  Five Star Hotels on Facebook  A Case Study in Antalya Region.  Journal of Yasar University, 11(43), 172-184. (Yayın No: 2911757) 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : 

ÇORBACI ABDÜLKADİR,YILMAZ GÖKHAN,GÜLTEKİN SELAMİ (2018).  An Evaluation on Culinary Education in Turkey.  Global Conference on Education and Research, 334-337. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4358663)

GÜLTEKİN SELAMİ,İÇİGEN EBRU (2017).  Turizmin Önyargıları Azaltmadaki Rolüne İlişkin Bir YAzın İncelemesi.  Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 55-55. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3739807) 

İÇİGEN EBRU,GÜLTEKİN SELAMİ (2017).  Turizm Eğitimi Programlarının Kültürel Miras Dersi Açısından İncelenmesi.  Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 147-147. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3739899) 

ALP GAMZE,GÜLTEKİN SELAMİ (2017).  Effectiveness Analysis of State Universities in Mediterrenean Region.  4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 149-149. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3740118)

ALP GAMZE,GÜLTEKİN SELAMİ (2017).  Evaluation of Tourism Data in Turkey in the Last Year.   4th International Conference on Tourism: Theory, Current Issues and Research, 156-156. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3740027)

YILMAZ GÖKHAN,GÜLTEKİN SELAMİ (2017).  Use of Foods with Geographical Indication in Menus of Restaurants.  International Congress on Cultural Heritage and Tourism, 576-576. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3605700)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:    

Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar- II, Bölüm adı:(Turizmin Önyargıları Azaltmadaki Rolüne İlişkin Bir Yazın İncelemesi) (2018)., GÜLTEKİN SELAMİ,İÇİGEN EBRU,  Gece Kitaplığı, Editör:Meriç Eraslan, Hilmi Demirkaya, Bekir Direkci, Firuzan Aslan, Mustafa Kılınç, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 394, ISBN:978-605-288-363-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Researches On Science And Art In 21st Century Turkey, Bölüm adı:(The Concept, Activities and Functions of Agritourism) (2017)., GÜLTEKİN SELAMİ,ALP GAMZE,  Gece Kitaplığı, Editör:Arapgirlioğlu H., Elliot R. L., Turgeon E.  Atik A., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 1340, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3726376)

Global Issues and Trends in Tourism, Bölüm adı:(Consumers and Tourists' Restaurant Selection) (2016)., YILMAZ GÖKHAN,GÜLTEKİN SELAMİ,  St. Kliment Ohridski University Press , Editör:Avcıkurt C., Dinu S.M, Hacıoğlu N., Efe R., Soykan A., Tetik N. , Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 726, ISBN:978-954-07-4138-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2911837)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 

DOĞAN OĞUZ,GÜLTEKİN SELAMİ,YAĞMUR YENAL,DİNÇEL AYŞENUR (2015).  Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi  Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği.  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi 16. Ulusal Turizm Kongresi, 1, 126-145. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2911871)

Güncelleme : 22.01.2021 16:45:12