Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3171
Kurumsal E-Posta sdaban  siirt.edu.tr
E-Posta serafettin.daban  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme6.02.2019 13:28:32

Öğr. Gör. ŞERAFETTİN DABAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 
ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Adı Soyadı: Şerafettin DABAN

2.       Doğum Tarihi: 01.09.1968

3.       Unvan: Öğretim Görevlisi

4.       Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Coğrafya Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Dicle Üniversitesi

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       Akademik Unvanlar:

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

Daban, Ş. and Kahyaoğlu, M., (2013). The Relationship Between Teacher Candidates’ Environmentally Responsible Behaviours and Attitudes Towards Green Advertising. Procedia-Social and Behavioral Sciences, ss:3046-3051. Doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.351.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:11ISSN 1305-0060,  Dicle Üniversitesi. Temmuz 2008. Diyarbakır.

2. Kahyaoğlu, M , Daban, Ş , Çetin, A . "The Teacher Candidates’ Views on Metaphors with Respect to Concept of Technology". Journal of Strategic Research in Social Science 3 (): 189-198

3. Daban, Ş , Kahyaoğlu, M . "The Effect of Simulation Activities on Pre-Service Science Teachers’ Intentions towards Use of Interactive Board". Journal of Strategic Research in Social Science 3 (): 47-58

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi.  Gazi Üniversitesi. Nisan 2006. Ankara.

2. Kahyaoğlu M., Daban Ş., İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Algıları. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli  Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli.

3. Daban Ş., Kahyaoğlu M., Özbek R. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli.

 

7.7. Diğer yayınlar

 

1.Daban, Ş., ve ark., Coğrafya ya Giriş. ISBN 975- 00304-0-0. İstanbul. Lisans Yayıncılık,. 2005.

2. Daban, Ş., ve ark., Bilgisayar I. ISBN 975-8792-08-3. Ankara. PegemA Yayıncılık.2006.

3.Daban, Ş., ve ark., Bilgisayar I-II. .(2. Baskı)  ISBN 978-9944-56-2Ankara. PegemA Yayıncılık.2008.

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

TÜBİTAK 4004 112B275 proje no’lu Ekolojik Ayak İzlerimizi tanıyalım proje

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016 - 2017

Güz

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

4

0

102

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

116

Bahar

Genel ve Fiziki Coğrafya

4

0

103

Siyasi Coğrafya

2

0

114

Yer Bilimleri

2

0

76

2017 - 2018

Güz

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

2

0

97

Günümüz Dünya Sorunları

2

0

106

Türkiye Fiziki Coğrafyası

2

0

96

Bahar

Genel Fiziki Coğrafya

4

0

95

Ülkeler Coğrafyası

3

0

97

 

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
ÇALIŞMALAR
TEZLER Yüksek Lisans Tezi: Coğrafya Öğretiminde Bilgisayar ve Programlarının Kullanımı Yüksek Lisans Semineri : Coğrafya Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Doktora Semineri: Coğrafya Araştırmalarında Bulanık Mantık ve Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması Doktora Tezi: Midyat (Mardin) İlçesi’nin Coğrafi Etüdü BİLDİRİLER VE POSTERLER 1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi. Nisan 2006. Ankara. 2. Kahyaoğlu M., Daban Ş., İlköğretim Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Algıları. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli. 3. Daban Ş., Kahyaoğlu M., Özbek R. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Programa Yönelik Görüşleri. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli. 4. Kahyaoğlu M., Daban Ş. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eylül 2007 Tokat 5. Daban Ş., Kahyaoğlu M., The relationship Between Teacher Candidates' Environmental Responsibilities And Attitudes Towards Green Advertising, "Procedia Social And Behavioral sciences/International Conference On Nev Horisons In Education, INTE 2013 ", (2013), MAKALELER 1. Kahyaoğlu M., Daban Ş., Yangın S. İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumları, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı:11ISSN 1305-0060, Dicle Üniversitesi. Temmuz 2008. Diyarbakır. KİTAPLAR 1. Daban, Ş., ve ark., Coğrafya ya Giriş. ISBN 975- 00304-0-0. İstanbul. Lisans Yayıncılık,. 2005. 2. Daban, Ş., ve ark., Bilgisayar I-II. .(2. Baskı) ISBN 978-9944-56-2Ankara. PegemA Yayıncılık.2008.