Eruh Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi
Telefon (0484) 212-1111 / 4024
Kurumsal E-Posta tuba.bakan  siirt.edu.tr
E-Posta bakantuba48  gmail.com
Açıklama
Güncelleme12.10.2019 14:18:26

Öğr. Gör. TUBA BAKAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Tuba BAKAN

Akademik Unvanı: Öğretim Görevlisi

E-postası: bakantuba48@gmail.com

Aldığı Sertifikalar: 4005 TÜBİTAK Projesi 

Uzmanlık Alanı: Erken çocukluk eğitimi, Çocuk gelişimi, Değerler eğitimi,

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Okul öncesi öğretmenliği

Adnan Menderes Üniversitesi

2014

Y. Lisans

Okul öncesi Eğitim

İstanbul Üniversitesi

2018

Doktora

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi/ Eruh Meslek Yüksek Okulu

2019

Öğretim Görevlisi

Siirt Üniversitesi/ Eruh Meslek Yüksek Okulu

2019

 

 

 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler: 4005 TÜBİTAK projesi, katılımcı

İdari Görevler:  Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: TOÖEGD- Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Derneği

 Okul öncesi eğitim kurumları ve eğitmenleri derneği

Ödüller:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

  3

   0

  40


EĞİTİMDE ARAÇ VE GEREÇ GELİŞTİRME

  2

   0

  40

 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA-I

  2

   4

  18

  ÇOCUK VE OYUN

  2

   0

  18

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE MATEMATİK

  3

   0

  18


ÖZ BAKIM BECERİLERİ

  2

   0

  18

 

Bahar

 ÇOCUK GELİŞİMİ II

  3

   0

  32

 ÖZEL EĞİTİM II

  3

   0

  32

 ÇOCUK EDEBİYATI

  2

   0

  32

 

OÖE KURUMLARINDA UYGULAMA II

  2

   4

  18

 

 

DAVRANIŞ YÖNETİMİ

  3

   0

  18

 

 

ÖĞRENME ve ÖĞRETME TEKNİKLERİ

   2

   0

  18

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi ”, Tuba BAKAN, Hakan Şahin, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

29-31 Mart 2018 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi/ Uludağ Üniversitesi

Bakan, T. ve Şahin, H.(2018). Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Aile Görüşlerine Göre İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 29-31 Mart 2018 tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi.

18-21 Ekim 2017 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi/ Gazi Üniversitesi

Bakan, T. ve Şahin, H.(2017). Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi.

Bakan, T. ve Şahin, H.(2017). Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 18-21 Ekim 2018 tarihlerinde düzenlenen 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:


Güncelleme : 2.02.2021 14:55:16