Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler
Telefon (0484) 212-1111 / 4021
Kurumsal E-Posta y.aktu  siirt.edu.tr
E-Posta yahya_hoca  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.09.2018 10:14:53

Öğr. Gör. YAHYA AKTU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EK - 4A

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yahya AKTU

2. Doğum Tarihi          : 25/05/1983

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu   : Yüksek lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

İnönü Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans

Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Eğitim Bilimleri Enstitüsü-Eğitim Bilimleri Bölümü-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

Atatürk Üniversitesi

2017-Devam ediyor

 

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory & Practice,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          1. Aktu, Y. (2016).  Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı.  Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 162-177., Doi: 10.18863/pgy.12690 (Yayın No: 1955342)

          2.   Aktu, Y. (2016).  Levinson'un Yaşam Yapısı Kuramı Açısından "Benim  Adım Khan" Filminin İncelenmesi.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(37), 505-517., Doi: 10.16992/ASOS.11821  (Yayın No: 2938986)

          3. Aktu, Y. (2018). Levinson’un kuramı bağlamında Kemal Sunal’ın psikobiyografisi. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 254-274.

          4. AKTU, Y. (2018). Politik Psikoloji Bağlamında  İşgal Griişiminden Dirilişe  15 Temmuz un Anatomisi  Belgeselinin Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi11(58), 414–422.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1. Aktu, Yahya (2016).  Pastoral Psikoloji Açısından 'Ömür Dediğin' Programının İncelenmesi.  First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care (Özet bildiri) (Yayın No:1955765) 

2. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

3. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

4. Varol, B., & Aktu, Y.,  (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

          1.   …Eğitim Bilimleri Alanındaki Yenilikçi Yaklaşımlar Bölüm Adı:Pozitif Psikoloji Yaklaşımının Temel Kavramları Açısından “Hayat Güzeldir” Filminin Değerlendirilmesi, AKTU YAHYA, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı/Gece Akademi, Editör:Doç. Dr. Tarkan YAZICI ve Dr. Onur HAYIRLI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:317, ISBN:978-605-288-783-7, Bölüm Sayfaları:117 -134

            2.   Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Cilt: 2 Bölüm Adı:Pastoral Psikoloji Açısından ”Ömür Dediğin” Programının İncelenmesi, AKTU YAHYA, Yayın Yeri:DEM, Editör:Mustafa Koç, Ali Ayten, Nuri Tınaz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:416, ISBN:6054036745, Bölüm Sayfaları:315 -334

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

    1.   2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2. 2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

3. 2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

4. 2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

5. 2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

 

9.İdari Görevler

            1. Müdür Yardımcısı-Eruh (2018-...)

          2. Farabi Birim Koordinatörü-Eruh (2015-....)


3. Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama Ve Araştırma Merkezi Komisyon Üyeliği (2015-...)

            4Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-...)

5. Yüksekokul Kurul Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

6Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

7. Engelsiz Üniversite Birimi- Birim Akademik Danışmanı-Eruh MYO (2020-....)

8. Birim Erasmus + Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-....)

9. Birim Farabi Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-...)

10. SİÜZEM Birim Koordinatörü-  Eruh MYO (2018-...)

11. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eruh MYO- Sosyal Hizmet ve Danışmanlı Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı Koordinatörü- (2020-...)

12. AKTS/BOLOGNA Süreci Sorumlusu -Eruh MYO- Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü- (2020-...)

13. Akademik Faaliyetler Raporu Komisyon Üyesi, Eruh MYO (2018-...)

14. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı (2016-...)

15. Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyon Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü (2019-...)

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  ÇİP Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği

            2.  …

 

11.Ödüller

            1. Somuncu Baba Şiir Yarışması Türkiye Üçüncülüğü, Hulusi Efendi Vakfı, 2003

2. Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008

3. Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012

4. Bölge üçüncülüğü, 44. TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölgesi, 2013 (Rehber öğretmen)

5. Akademik Teşvik, TUBİTAK ULAKBİM UBYT Programı (Başvuru No: 382703), 2018

            6Teşekkür Belgesi, Siirt Üniversitesi, 2018

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Psikoloji Giriş

3

0

55

Rehberlik

3

0

27

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

40

İnsan Davranışı ve Soysal Çevre

3

0

55

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırmaları

3

0

40

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

41

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

35

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

35

Psikoloji

3

0

42

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

3

0

50

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Psikoloji Giriş

3

0

55

Rehberlik

3

0

27

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

40

İnsan Davranışı ve Soysal Çevre

3

0

55

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

40

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

27

Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırmaları

3

0

40

 

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

40

 

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

40

 

Psikoloji

3

0

40

 

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

39

 

Endüstriyel Sosyal Hizmet

3

0

40

 

Davranış Yönetimi

3

0

26

 

Kişisel Gelişim

3

0

26

 

Güncelleme : 10.03.2020 12:19:19
özgeçmiş

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı

Yahya AKTU

Kişisel Bilgiler

Doğum Tarihi ve Yeri: 25.05.1983/Eruh

Evli, İki çocuğu var

İletişim Bilgileri

aktuyahya@gmail.com

Siirt Üniversitesi-Eruh Meslek Yüksekokulu

Öğrenim Bilgileri

Temel Eğitim: 1990-1998 Eruh Cumhuriyet İlköğretim Okulu

Lise: 1998-2002 Siirt Atatürk Anadolu Lisesi

Lisans: 2002-2006 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Yüksek Lisans: 2013-2015 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Levinson’un Kuramı Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Yaşam Yapılarının İncelenmesi

Doktora: 2017-- Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı

İş Deneyimi

2006-2009 Adana-Ceyhan Toros Gübre Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2009-2010 Siirt-Merkez Selami Değer Anadolu Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2010-2013 Siirt-Merkez Anadolu Öğretmen Lisesi-Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)

2013-.... Siirt Üniversitesi, Eruh Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Bölümü-Öğretim Görevlisi

2014-... Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü

2016-.....Siirt Üniversitesi Eruh Meslek Yüksekokulu  Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı

Aldığı Kurs/Belgeler

ve Ödüller

 Evlilik ve Aile Danışmanlığı Eğitim Programı (Modül I-II)-ODTÜ-2009-2010

Anlayarak Hızlı Okuma Uzmanlık Eğitimi-Başaran Danışmanlık

Teşekkür Belgesi-Ceyhan Kaymakamlığı-2008

Başarı Belgesi-Siirt Valiliği-2011

Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Şiir Yarışması-Türkiye Üçüncülüğü (Tohma'da Zaman)-2003

Verdiği Kurs/Seminer ve Eğitimler

Empati ve Yaşam Semineri

Anlayarak Hızlı Okuma Kursu

Anne-Babasından Biri Olmayan Öğrencilere Yaklaşım Semineri

Okul Devamsızlığını Önlemede Okul Rehber Öğretmenlerinin Rolü

Stresle Başa Çıkmada Hipnoterapi

Projeler/Etkinlikler ve

Kişisel Deneyimler

2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

2015-2017 Tecnical Assistance for Increasing School AttandanceRatesEspesially for Girls (IAREFG)-Saha Uzmanı (Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen "Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi" KEP-II Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir projedir)

Üyelikler

Eğitim-Bir-Sen Siirt Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2014

Siirt Üniversitesi İbrahim Hakkı Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği-2013-....

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliği Başkan Vekilliği, 2014-..

Yayınlanmış Makaleler ve Bildiriler

Aktu, Y. (2016). Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar8(2), 162-177. (Alan Index)

Aktu, Y. (2016). Levinson'un yaşam yapısı kuramı açısından "Benim Adım Khan" filminin incelenmesiThe Journal of Academic Social Science,4 (37), 505-517. (ASOS Index)

Aktu, Y. (2016). Pastoral psikoloji açısından "Ömür Dediğin" programının incelenmesi. I. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi (Nisan), İstanbul (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y.,& İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory &Practice ,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001 (SSCI Index)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154. (Ulusal Dergi, ULAKBİM)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Aktu, Y.,& Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.  (Uluslarası Kongre)

Varol, B. , & Aktu, Y. (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.  (Uluslarası Kongre)

Verdiği Dersler

(Son iki yıl)

Psikolojiye Giriş

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre

Okul Sosyal Hizmeti

Suçluluk ve Sosyal Hizmet

Engelliler ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet ve Stratejik Proje Geliştirme

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal Hizmet ve Sivil Toplum Kuruluşları

Rehberlik

    Yabancı Dil                     82,50