Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler
Telefon (0484) 212-1111 / 4021
Kurumsal E-Posta y.aktu  siirt.edu.tr
E-Posta y.aktu  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme16.10.2021 09:06:20

Öğr.Gör.Dr. YAHYA AKTU

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Eruh Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
EK - 4A

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı              : Yahya AKTU

Unvanı                    : Öğr. Gör.

Öğrenim Durumu   : Dr. 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü

İnönü Üniversitesi

2002-2006

Y. Lisans

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Y. Lisans Programı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2013-2015

Doktora

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Atatürk Üniversitesi

2017-2021

 

 

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

            1.   Aktu, Y., & İlhan, T. (2017). Individuals’ life structures in the early adulthood period based on Levinson’s theory. Educational Sciences: Theory & Practice,17(4), 1383–1403. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.4.0001

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

          1. Aktu, Y. (2016).  Levinson’un Kuramında İlk Yetişkinlik Döneminin Yaşam Yapısı.  Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, 8(2), 162-177., Doi: 10.18863/pgy.12690 (Yayın No: 1955342)

          2.   Aktu, Y. (2016).  Levinson'un Yaşam Yapısı Kuramı Açısından "Benim  Adım Khan" Filminin İncelenmesi.  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi(37), 505-517., Doi: 10.16992/ASOS.11821  (Yayın No: 2938986)

          3. Aktu, Y. (2018). Levinson’un kuramı bağlamında Kemal Sunal’ın psikobiyografisi. International Journal of Social Science Research, 7 (2), 254-274.

          4. AKTU, Y. (2018). Politik Psikoloji Bağlamında  İşgal Griişiminden Dirilişe  15 Temmuz un Anatomisi  Belgeselinin Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi11(58), 414–422.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1. Aktu, Yahya (2016).  Pastoral Psikoloji Açısından 'Ömür Dediğin' Programının İncelenmesi.  First International Congress on Religious-Spiritual Counselling & Care (Özet bildiri) (Yayın No:1955765) 

2. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

3. Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Şiddetin Görünmeyen Yüzü, Kadına Yönelik Ekonomik Şiddet: Nitel Bir Araştırma. 3. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (21 Nisan), Kocaeli.

4. Varol, B., & Aktu, Y.,  (2017). Levinson’un Kuramı Açısından B. Said Nursi’nin Bireysel Yaşam Yapısı. Psikobiyografik Bir Çalışma.  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (14 Eylül), Diyarbakır.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

          1.   …Eğitim Bilimleri Alanındaki Yenilikçi Yaklaşımlar Bölüm Adı:Pozitif Psikoloji Yaklaşımının Temel Kavramları Açısından “Hayat Güzeldir” Filminin Değerlendirilmesi, AKTU YAHYA, Yayın Yeri:Gece Kitaplığı/Gece Akademi, Editör:Doç. Dr. Tarkan YAZICI ve Dr. Onur HAYIRLI, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:317, ISBN:978-605-288-783-7, Bölüm Sayfaları:117 -134

            2.   Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Cilt: 2 Bölüm Adı:Pastoral Psikoloji Açısından ”Ömür Dediğin” Programının İncelenmesi, AKTU YAHYA, Yayın Yeri:DEM, Editör:Mustafa Koç, Ali Ayten, Nuri Tınaz, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:416, ISBN:6054036745, Bölüm Sayfaları:315 -334

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Aktu, Y., & Varol, B. (2017). Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğrencilerinin Psikolojik Şiddet Kavramına Yönelik Algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(8), 133–154.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

    1.   2006-2007 Mesleki Kariyer Günleri-Yürütücü-Ceyhan Kaymakamlığı-İŞKUR ve Bazı STK işbirliğiyle (Amaç: Gençlerin gelecek hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kariyer planlama yapmalarını sağlamak)

2. 2008-2009 Kardeş Sınıf-Kardeş Okul Projesi-Yürütücü (Amaç: Şiddeti önlemek)

3. 2008-2009 Kız Çocuklarının Okullaşmasını Arttırma Eylemi-Planlayıcı (Amaç: Dezavantajlı grupların eğitim almasını sağlamak)

4. 2011-2012 Takdir Edersen Başarabilirim Projesi-Yürütücü ve Eğitmen (Amaç: Her öğrenciyi olumlu ve güzel bir davranışından dolayı ödüllendirerek akademik başarısını ve yaşama bağlılığını arttırmak)

5. 2011-2012 Building Future through Culture - Danışman ve Koordinatör Yardımcısı - Spain/ Barcelona (Amaç: Yeni kültürler tanımak ve kendi kültürünü tanıtmak)

 

9.İdari Görevler

            1. Müdür Yardımcısı-Eruh (2018-...)

          2. Farabi Birim Koordinatörü-Eruh (2015-....)


3. Siirt Üniversitesi/İbrahim Hakkı Uzaktan Algılama Uygulama Ve Araştırma Merkezi Komisyon Üyeliği (2015-...)

            4Bölüm Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-...)

5. Yüksekokul Kurul Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

6Yüksekokul Disiplin Kurulu Üyeliği- Eruh MYO (2018-...)

7. Engelsiz Üniversite Birimi- Birim Akademik Danışmanı-Eruh MYO (2020-....)

8. Birim Erasmus + Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-....)

9. Birim Farabi Koordinatörü- Eruh MYO, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü (2020-...)

10. SİÜZEM Birim Koordinatörü-  Eruh MYO (2018-...)

11. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Eruh MYO- Sosyal Hizmet ve Danışmanlı Bölümü, Sosyal Hizmetler Programı Koordinatörü- (2020-...)

12. AKTS/BOLOGNA Süreci Sorumlusu -Eruh MYO- Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü- (2020-...)

13. Akademik Faaliyetler Raporu Komisyon Üyesi, Eruh MYO (2018-...)

14. Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyon Başkanı (2016-...)

15. Sınav İtiraz Değerlendirme Komisyon Başkanı- Eruh MYO, Sosyal Hiz. ve Danışmanlık Bölümü (2019-...)

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  ÇİP Çocuk İstismarı ve İhmali ile Mücadele Derneği

            2.  …

 

11.Ödüller

            1. Somuncu Baba Şiir Yarışması Türkiye Üçüncülüğü, Hulusi Efendi Vakfı, 2003

2. Teşekkür Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2008

3. Başarı Belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 2012

4. Bölge üçüncülüğü, 44. TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Van Bölgesi, 2013 (Rehber öğretmen)

5. Akademik Teşvik, TUBİTAK ULAKBİM UBYT Programı (Başvuru No: 382703), 2018

            6Teşekkür Belgesi, Siirt Üniversitesi, 2018

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2020-2021

Güz

Psikolojiye Giriş

3

0

71

Rehberlik

3

0

31

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

41

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

         3          0       31

Engellilerle Sosyal Hizmet

3

0

41

 

Aile Eğitimi

         3           0       31

İlkbahar

Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Stratejik Plan ve Proje Geliştirme

3

0

41

Sosyal Hizmet Etiği

3

0

41

Okul Sosyal Hizmeti

3

0

48

Psikoloji

3

0

32

Kişisel Gelişim

          3           0       31

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2021-2022

Güz

Psikolojiye Giriş

3

0

18

Sosyal Hizmet Görüşme İlke ve Teknikleri

3

0

54

Rehberlik

3

0

30

Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı

3

0

35

Halkla İlişkiler ve İletişim

3

0

18


3

03

0


 

İlkbahar


3

0


 


3

0


 


3

0


 


3

0


 


3

0


 

3

0


 


3

0


 


3

0


 

Güncelleme : 16.10.2021 09:04:24