Kurtalan Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
Telefon (0484) 411-4242 /
Kurumsal E-Posta yasemin.ceylan  siirt.edu.tr
E-Posta y.ceylan  windowslive.com
Web
Açıklama
Güncelleme4.03.2019 13:36:15

Öğr. Gör. YASEMİN CEYLAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Kurtalan Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yasemin Ceylan

2. Doğum Tarihi          : 10/04/1988

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Turizm Animasyonu

Ege Üniversitesi

2006-2010

Y. Lisans

Turizm İşletmeciliği A.B.D

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015-2017

Doktora

Turizm İşletmeciliği A.B.D

Mersin üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2019-Halen


5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Turistik Bir Destinasyon Olarak Hasankeyf’in Ziyaretçi Tatmini Üzerine Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı 1-2, 2015 ISSN: 1309 -8039 

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1. Yeşil  Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Kalan Turistlerin Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği.(BTÜBAP) 

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Güncelleme : 28.10.2019 09:31:56
Çalışmalar

Çalışmalar

Yayınlanan Makalenin Adı: Turistik Bir Destinasyon Olarak Hasankeyf’in Ziyaretçi Tatmini Üzerine Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 7, Sayı 1-2, 2015 ISSN: 1309 -8039 (Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Tarafından Yayınlanan Hakemli Dergi)

Hazırlanan Projenin Başlığı; Yeşil  Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Kalan Turistlerin Algılarına Yönelik Bir Araştırma: Muğla İli Örneği. Proje, Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BTÜBAP) tarafından desteklenmiştir.

Çalışmalar