Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Kurumlar Sosyolojisi
Telefon (0484) 212-1111 / 2651
Kurumsal E-Posta zmenak  siirt.edu.tr
E-Posta zekeriyamenak  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme9.11.2017 20:56:15

Öğr. Gör. ZEKERİYA MENAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

  


Güncelleme : 1.07.2022 15:03:00
ÖZGEÇMİŞ VE İŞ HAYATI

6 Ekim 1999- 3 Aralık 2013 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı okullarında öğretmenlik ve idarecilik....

4 Aralık 2013 tarihinden itibaren Siirt Üniversitesinde Öğretim Görevliliği..

YAYIMLARIM

HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

6- BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZYILIN SORUNLARI ve SOSYOLOJİNİN İMKÂNLARI - V ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU " “Batılı Bilginin Köklü Önyargıları” konulu sunum yaptım. 4-5 Mayıs 2016

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler, Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı 17-18 Mayıs 2016-Ankara. (Din adamlarının halktan kopuk olması ve diğer problemler) oturumunda sunum yaptım.

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Psikoeğitim Eğitici Eğitimi Kursu" Eğitim Görevlisi, 19-23 Aralık 2016, Kozaklı/Nevşehir

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- - Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14-"Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015

YAYIMLARIM

HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAZILARIM:

1- “Üç Tarz-ı Siyaset Geleneği ile Olan İlişkileri Bağlamında Memur Sendikaları ”SİVİL TOPLUM DERGİSİ-YIL: 5 SAYI:19 / TEMMUZ-EYLÜL 2007

2- Ortak Çalışma: Suvat Parin, Ahmet Emre Bilgili, Zekeriya Menak “ Kent(li)leşme Pratiğinde Yeni Bir Olgu: Taziye Evleri ve Farklılaşan Sosyo-Kültürel Pratikler.” Yakın Doğu Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Sayı:2 Ekim 2012

 

KONGRELERDE SUNDUĞUM BİLDİRİLER:

1- III. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1996- İstanbul Üniversitesi: “ Toplum, Kültür ve Çatışma Bağlamında Göç Olgusu; Doğu Anadolu Örneği”

2- IV. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1997- Ege Üniversitesi: “ Hakiki Mürşidin Kimliği- Bilgi Sosyolojisi Üzerine Bir Araştırma

3- V.Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1998- Eskişehir Üniversitesi: “Seküler Uyarılmanın Refleks Noktaları

4- VI. Ulusal Sosyoloji Öğrencileri Kongresi;1999- Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Üniversitesi: “Hayat Yolunda Zorluklar; Bize Kim Nasıl Yardım Edebilir? Din ve Bilim İlişkisi Üzerine

5- İLEM(İlmi Etütler Merkezi) II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi; 6-8 Mayıs 2013-Bursa “ İdris Küçükömer ve Düzenin Yabancılaşması

6- BARTIN ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ YÜZYILIN SORUNLARI ve SOSYOLOJİNİN İMKÂNLARI - V ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU " “Batılı Bilginin Köklü Önyargıları” konulu sunum yaptım. 4-5 Mayıs 2016

7- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güncel Dinî Problemler, Zihniyet Değişimi ve İstismar Edilen Dinî Konular Çalıştayı 17-18 Mayıs 2016-Ankara. (Din adamlarının halktan kopuk olması ve diğer problemler) oturumunda sunum yaptım.

8. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, "Psikoeğitim Eğitici Eğitimi Kursu" Eğitim Görevlisi, 19-23 Aralık 2016, Kozaklı/Nevşehir

DİĞER DERGİLERDEKİ YAZILARIM (Makale, Deneme, Eleştiri)

1- “Düzenin Yabancılaşması veya Yabancıların Bize Düzen Vermesi(İdris Küçükömer’in Düzenin Yabancılaşması Kitabının Temel Tezinin Açıklanması ve Eleştirisi)-“ Değirmen Dergisi Yüzyılın Kitapları Özel Sayısı

2- Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları ve Sivil Toplumsal Düşünme Dinamikleri ve Dinamitledikleri-“ Değirmen Dergisi 23. Sayı

3- Kimlikler Ölümcül müdür? Diriltici midir? Öldürücü müdür? Değirmen Dergisi 14. Sayı-2008:

4- “Savaştan Dönüyorum; Oğlumun Adı Barış” Değirmen Dergisi 22, Sayı-2010

5- “İmajoloji-Büyük Muhalefete Aday Bir Kitap ( Dr. Ali ÖZTÜRK’ün İMAJOLOJİ Kitabının Analizi ve eleştirisi) Değirmen Dergisi 21. Sayı-2010-

6- "Sosyoloji Pozitivizm İlişkisi ve Türkiye'de Pozitivizm" Değirmen Dergisi 18. Sayı

7-; Aklınızı Kiralayabilir miyim Bayım? (Akıl Üzerine Bir Sorgulama Denemesi!)” Değirmen Dergisi 13. Sayısı, Şubat 29, 2008

8- Öğretmenin İşlevi ve Yeterliliği Üzerine Bir Derkenar” Değirmen Dergisi 10. Sayı. 2007

9- “Küreselleşmeye Evet(mi?) Köyleşmeye Hayır(mı?)- - Agora Dergisi: Genç Sosyal Bilim Forumu Sayı:13, Mart, Nisan, Mayıs, 2007

10- “Michel Foucault’un İktidar Anlayışı Değirmen Dergisi 16. Sayı:

11- “Küreselleşmeye İçeriden ve Dışarıdan Bakışlar; Niyetleri İyi Niyetle Okuma Denemesi! Değirmen Dergisi Küreselleşme Özel Sayısı:

12- “Allah Versin!- Liseli Öğrencilerin Dilenciler ve Dilencilik Algısı Üzerine Bir Araştırma-“ Beyaz Kale Dergisi 2. Sayı-2006

13- “Sosyal Yaşam Barış Diline Gebedir.” Değirmen Dergisi, 28. Sayı. 2012

14-"Ölümün Teselliye Nakış Vuran Yüzü; Siirtte Taziye Geleneği"  NİHAYET DERGİSİ, Shf aralığı; 68-71, Sayı:1, Ocak 2015