Eruh Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı
Telefon /
Kurumsal E-Posta abdulkadir.inak  siirt.edu.tr
E-Posta abdulkadirinak12  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.05.2022 15:36:59

Dr. Öğr. Üyesi ABDULKADİR İNAK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eruh Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Eruh Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı ve Soyadı: Abdulkadir İNAK

Doğum Tarihi: 22.02.1990

Doğum Yeri: Bingöl

Akademik Unvanı: Öğr. Gör. Dr.

E-postası: abdulkadirinak12@gmail.com / abdulkadir.inak@siirt.edu.tr

Uzmanlık Alanı: Kurum Bakımı, Çalışan Yoksulluğu, Sosyal Dışlanmma

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet

Hacettepe Üniversitesi

2013

Y. Lisans

Sosyoloji

Bingöl Üniversitesi

2017

Doktora

Sosyal Hizmet

Yalova Üniversitesi

2022

Doç. / Prof.

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Kurum bakım hizmetinden yararlanmış bireyler üzerine sosyolojik bir araştırma: Bingöl Yetiştirme Yurdu örneği

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seyman ÖNDER

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı:

Sosyal Dışlanma ve Çalışan Yoksulluğu İlişkisinin İncelenmesi: Bingöl İli Örneği

Danışman: Prof. Dr. Bedrettin KESGİN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Sosyal Çalışmacı

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü

2013-2020

Öğretim Görevlisi

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 

Eruh Meslek Yüksekokulu

2021-

Bölüm Başkanı

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü 

Eruh Meslek Yüksekokulu

2021-2022

Müdür Yardımcısı

Eruh Meslek Yüksekokulu

2022-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Projelerde Yaptığı Görevler:

………………………………………………………………………………………………................................

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2020-2021

Güz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

SOSYAL HİZMET KURAMLARI

4

 

33

AFETLERDE SOSYAL HİZMET

3

 

33

ADLİ SOSYAL HİZMET

3

 

50

TIBBİ SOSYAL HİZMET

3

 

50

GENÇLERLE SOSYAL HİZMET

3

 

50

2021-2022

Güz

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

3

 

33

SOSYAL HİZMET MÜDAHALELERİ

3

 

52


SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI I

2

4

52


AİLE VE ÇOCUKLARLA SOSYAL HİZMET

3

 

52

Bahar

ADLİ SOSYAL HİZMET

3

 

52

TIBBİ SOSYAL HİZMET

3

 

52

SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI II

2

4

52

 

 

GENÇLERLE SOSYAL HİZMET

3

 

52

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. ÖNDER, M , İNAK, A . (2018). Geçmişte Kurum Bakım Hizmeti Alanların Şiddet Görme Durumları ve Bakım Hizmeti Algıları: Bingöl Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 195-210. DOI: 10.29029/busbed.395402

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. İNAK, A., ÖNDER, M. (2018). Geçmişte Kurum Bakım Deneyimi Bulunan Bireylerin Etiketlenme Durumları: Bingöl Örneği. III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi. Gaziantep.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C2.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:

F1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

G. Diğer yayınlar:

(Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.)

G1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


Güncelleme : 1.11.2022 16:21:48
Çalışmalar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities):

ÖNDER, M , İNAK, A . (2018). Geçmişte Kurum Bakım Hizmeti Alanların Şiddet Görme Durumları ve Bakım Hizmeti Algıları: Bingöl Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 195-210. DOI: 10.29029/busbed.395402

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Abulkadir INAK,ÖNDER Mehmet Seyman (2018). Geçmiste Kurum Bakım Deneyim Bulunan Bireylerin Etiketlenme Durumları: Bingöl Örnegi. III. UluslararasıMesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2, 1378-1391., (Tam metin bildiri).