Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi
Telefon (0484) 212-1111 / 3752
Kurumsal E-Posta idriskara  siirt.edu.tr
E-Posta idriskara1982  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme4.10.2016 16:16:48

Öğr.Gör.Dr. İDRİS KARA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İdris KARA

2. Doğum Tarihi         : 

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Okul Öncesi Öğretmenliği

İnönü Üniversitesi

2006

Y. Lisans

Okul Öncesi Eğitimi

Selçuk Üniversitesi

2010

Doktora

Okul Öncesi Eğitimi

Çukurova Üniversitesi

2021

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Pesen, A., Kara, İ., & Gedik, M. (2015). Çocuk gelişimi bölümü 2. sınıf öğrencilerinin “müdür” kavramına ilişkin metafor algıları. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 28-48
    2. Pesen, A., Kara,. İ., Kale, M., Abbak, B. S; (2016) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 - Cilt: 6 - Sayı: 11

            3. Kale, M., Dikici Sığırtmaç, A., Nur, İ. ,Kara, İ (2017). Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerde Sunulan Önerilerin Uygulamaya Yansıması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 18, Sayı 1 (2017)

    4. İ. Kara ve A. Sığırtmaç, “Bugünün yetişkinleri Dünün Çocuklarıydı Yetişkinlerin Çocukluklarında Oyunun Anlamı,” Ekev Akademi Dergisi, Vol. 24, No. 81, Pp. 189–207, Mar. 2020.


 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Pesen, A. Kara, İ. (2013, Eylül). Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Bio-Tipoloji İle İlgili Görüşlerine Eğitsel Açıdan Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, Siirt, 2013

            2.  Pesen, A. Kara, İ. (2014, Mayıs). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metalar Yardımıyla Analizi, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt, 2014

            3.   Kale, M., Dikici Sığırtmaç, A., Nur, İ., Kara, İ. Gürgah Oğul, İ. (2015, Aralık). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerin Uygulamaya Yansıması.25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, İstanbul, 2015.

            4.   Pesen, A. Kara, İ. Saraçoğlu, M. (2016, Mart). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, 26.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016

5.   Pesen, A. Saraçoğlu, M. Kara, İ. (2016, Mart). Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, 26.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016

6.  Pesen, A., Kara,. İ., Kale, M., Abbak, B. S. (2016, Mart). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Sarkındalık Düzeylerinin Çesşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi, İstanbul, 2016

7.  Kale, M. Abbak, B.S. Pesen, A. Kara, İ. (2016, Mart). Okul Öncesi Öğretmenlerinin kitap seçim kriterleri ile kitap merkezinde yer alan kitapların toplumsal cinsiyet ve şiddet açısından incelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi, İstanbul, 2016.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.  Pesen, A. Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Meta Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   Siirt Üniversitesi / MYO Müdür Yardımcısı 2012-2015

            2.   Siirt Üniversitesi / SBMYO Müdür Yardımcısı 2015 -

            3.  Siirt Üniversitesi/ SBMYO / Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Bşk. 2016-2017

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Siirt Meslek Yüksekokulu Kurul Üyeliği - 2012-2015

            2.  Siirt Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği - 2012-2015

            3. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kurul Üyeliği  - 2015- …

            4. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği- 2015- …

            5. Türkçe Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği- 2015- …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

 

Çocuk Gelişimi 1

 

3

0

120

Okul Öncesi Dönem Matematik Öğretimi

3

0

120

Eğitimde Araç Geliştirme

 

2

0

40

İlkbahar

Çocuk Gelişimi 2

 

3

0

120

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

 

3

0

120

 

Seminer

2

0

40

 

2020-2021

Güz

 

Çocuk Gelişimi 1

 

3

0

120

Okul Öncesi Dönem Matematik Öğretimi

3

0

120

Eğitimde Araç Geliştirme

 

2

0

40

İlkbahar

Çocuk Gelişimi 2

 

3

0

120

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri

 

3

0

120

 

Seminer

2

0

40


Güncelleme : 28.07.2021 14:30:09
İ. Kara ve A. Sığırtmaç, “Bugünün yetişkinleri Dünün Çocuklarıydı Yetişkinlerin Çocukluklarında Oyunun Anlamı,” Ekev Akademi Dergisi, Vol. 24, No. 81, Pp. 189–207, Mar. 2020.
Öz
Bu araştırmanın amacı, yetişkinlerin çocuk oyunlarını kendi çocukluklarından hareketle nasıl algıladıklarını ve oyunu nasıl anlamlandırdıklarını saptamaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik (olgubilimi) yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmanın verileri, görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Siirt ili kent veya kırsalında doğmuş ve yaşamını yine kent veya kırsalında sürdüren 60 yaş üstü 10’u kadın 10’u erkek olmak üzere 20 gönüllü katılımcı oluşturmaktadır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yetişkinlerin oyunu zaman geçirmek, eğlenmek, öğrenmek ve iş-uğraş olarak tanımladıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar; cinsiyet temelli oyun arkadaşı seçimleri üzerinde kültürel ve dini inanç faktörünün etkili olduğunu, erkek katılımcıların, kadın katılımcılara nazaran oyun oynamaya daha fazla zaman ayırdıklarını, erkek katılımcılar çocukluklarında dış mekân oyunlarını kadın katılımcılar ise iç mekân oyunlarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Oyunları, Oyun, Okul Öncesi, Geleneksel Çocuk Oyunları, Yetişkinlerin Oyun Algısı.
Kale, M. Abbak, B.S. Pesen, A. Kara, İ. (2016, March). Okul Öncesi Öğretmenlerinin kitap seçim kriterleri ile kitap merkezinde yer alan kitapların toplumsal cinsiyet ve şiddet açısından incelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi,İstanbul, Turkey.
Kale,M., Dikici Sığırtmaç,A.,Nur,İ.,Kara,İ (2017). OKUL ÖNCESİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ KONUSUNDA YAPILAN TEZLERDE SUNULAN ÖNERİLERİN UYGULAMAYA YANSIMASI. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 18, Sayı 1 (2017)

Öz

 

Bu araştırmada, Türkiye’de özel eğitim alanında yapılmış lisansüstü tezlerde sunulan önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı uygulamalarına nasıl yansıdığı incelenmiştir. Bu araştırmanın yöntemi, doküman analizi temelinde ele alınmıştır. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez tarama merkezinden tarama yapılarak. 2010-2015 yılları arasında Okul Öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi ile ilgili hazırlanmış 13 tezin önerileri incelenmiştir. Daha sonra bu önerilerin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) stratejik planlamaları ve hizmet içi uygulamalarına nasıl yansıdığı ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi eğitim, lisansüstü tez, Stratejik planlama, kaynaştırma eğitimi.

Kale,M., Dikici Sığırtmaç,A.,Nur,İ.,Kara,İ.Gürgah Oğul,İ.(2015,December). Okul Öncesi Kaynaştırma Eğitimi Konusunda Yapılan Tezlerin Uygulamaya Yansıması.25.Ulusal Özel Eğitim Kongresi,İstanbul, Turkey.
Pesen, A. Kara, İ. (2013, Eylül). Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Bio-Tipoloji İle İlgili Görüşlerine Eğitsel Açıdan Bir Bakış. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, Siirt, 2013
Pesen, A. Kara, İ. (2014, Mayıs). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Algılarının Metaforlar Yardımıyla Analizi, 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. Siirt, 2014
Pesen, A. Kara, İ. Gedik, M. (2015). Çocuk Gelişimi Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin “Müdür” Kavramına İlişkin Metafor Algıları, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | Journal Of Socıal Scıences Institute | Year - Yıl 2015 | Number 4
Pesen, A. Kara, İ. Saraçoğlu, M. (2016, Mart). Erken Çocukluk Döneminde Din ve Değerler Eğitimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016
Pesen, A. Saraçoğlu, M. Kara, İ. (2016, Mart). Türkiyede Erken Çocukluk Dönemine Yönelik Yapılmış Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi, İstanbul, 2016
Pesen,A.,Kara,.İ., Kale,M. & Abbak,B.S. (2016, March). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Çatışma Şiddete ilişkin Sarkındalık Düzeylerinin Çesşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 26.Uluslararası Toplumsal Cinsiyet ve Eğitimde Drama Kongresi,İstanbul, Turkey.
Pesen,A.,Kara,.İ., Kale,M. & Abbak,B.S; Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algısı ile Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 - Cilt: 6 - Sayı: 11

Bu araştırmada, üniversiteli öğrencilerin toplumsal cinsiyet algısı ile çatışma ve şiddete ilişkin farkındalık düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Siirt Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören toplam 1029 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, betimsel tarama modellerinden ‘genel tarama modeli’ kullanılmıştır. Bu çalışmada, Ohio Eğitim Komisyonu tarafından (2002) geliştirilen ve Sargın (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeği ile Altınova ve Duyan (2013) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çatışma ve Şiddete İlişkin Farkındalık Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri .87 ve Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Cronbach Alpha değeri 0.87’dir. Verilerin analizi SPSS 21.0 istatistik paket programı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizlerde kullanılacak anlamlılık düzeyi p=0,05 olarak alınmıştır. Araştırmada, ortalamaları karşılaştırmak için Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet ile çatışma ve şiddet farkındalık düzeylerinde yaş değişkeni açısından anlamlı bir faklılık bulunmazken cinsiyet değişkeni açısından hem toplumsal cinsiyet algısında hem de çatışma ve şiddet farkındalık düzeylerinde kızlar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Araştırmada Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülte ve yüksek okullar açısından da hem toplumsal cinsiyet algısında hem de çatışma ve şiddet algılama düzeylerinde anlamı bir farklılık tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Şiddet, Çatışma, Üniversite