Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3189
Kurumsal E-Posta malikdurmaz  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 09:59:02

Dr. Öğr. Üyesi MALİK DURMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

1.       Adı Soyadı                  : Malik DURMAZ

2.       Doğum Tarihi            : 1986

3.       Unvan                         : Öğr. Gör.

4.       Öğrenim Durumu      : Doktora Tez Aşaması

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

82 (3,28)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yüksek Lisans)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2012

67,37

Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği (Lisans)

Marmara Üniversitesi

2009

5.       Akademik Unvanlar:

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

         - Durmaz, M. & Akkuş, R.(2016).  Mathematics anxiety, motivation and the basic psychological needs from the perspective of self-determination theory.  Eğitim ve Bilim , 41(183)., DOI:10.15390/EB.2016.2942

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

- Demir, S. ve Durmaz, M. (2018). İlköğretim matematik öğretmenlerinin matematik kaygısı hakkındaki görüşleri ve müdahale yöntemleri. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 17-27.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

-  Durmaz, M. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğin doğasına ilişkin felsefi görüşleri. 3rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (Muğla, 1-3 Haziran).

- Geçim, A. D. Ve Durmaz, M. (2015). Öz belirleme kuram: 7. Sınıf öğrencilerinin motivasyon ve matematik kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. 2nd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress, (Ankara, 8-5 Haziran). 

- Özdemir, A. Ş., Geçim, A. D. ve Durmaz, M. (2014). Sekizinci sınıf düzeyinde bir döndürme ve şifreleme etkinliğinin değerlendirilmesi. 1st Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress (İstanbul, 24-26 Nisan).

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

-

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

- Durmaz, M. ve Akkuş, R. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin hayallerindeki matematik bağlamında matematik algılarının, bu algıları etkileyen faktörlerin ve matematikten beklentilerinin incelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri (23-25 Eylül, İzmir).

- Durmaz, M. ve Akkuş, R.(2012).  Ortaöğretim öğrencilerinin (10. Sınıf) temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmışlık düzeyleri, motivasyon ve matematik kaygısı arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Niğde Üniversitesi.

- Durmaz. M. ve Şengül, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dörtgenler konusundaki kavram prototiplerinin incelenmesi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Çukurova Üniversitesi.

- Durmaz. M. ve Şengül, S. (2018). Çevre ce alan arasındaki türev ilişkisi.31. Ulusal Matematik Sempozyumunda sunulan bildiri (12-15 Eylül 2018, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, ss. 95.).

- Durmuş, S., Aytekin, C., Durmaz, M., Ertuna, L., Onur, F. Z., Önalan, G. ve Yılmaz, D. A. (2010). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin yeni ilköğretim matematik programı hakkındaki haberdarlık durumları ve uygulamadaki yeterlikleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan bildiri (23-25 Eylül, İzmir).

Özdemir A. Ş., Erbay H. N., Göktepe S., İnce Ö., Durmaz M., Tekin E.G. (2014). Timss sorularinin webb'in bilginin derinliği seviyelerine göre değerlendirilmesi, YEAUK, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30-31 Mayıs 2014, ss.61-61.

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

9. İdari Görevler

-

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Okul Deneyimi

1

0 (4)

12

Temel Matematik

4

2

101

Model Oluşturma (Seçmeli IV)

3

0

26

Matematik Tarihi

2

0

78

Öğretmenlik Uygulaması

2

0 (6)

6

Bahar

Geometri

3

0

 

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

 

Öğretmenlik Uygulaması

2

0 (6)

 

Matematik Felsefesi

2

0

 

2016-2017

Güz

Bilim Tarihi

2

0

146

Matematik Öğretimi

3

0

110

Okul Deneyimi

1

0 (4)

14

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Ped. For)

2

2

48

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

71

Model Oluşturma (Seçmeli IV)

3

0

58

Matematik Tarihi

2

0

37

Matematik Öğretim Semineri (Seçmeli II)

3

0

35

Bahar

Geometri

3

0

63

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

92

Mat. Öğrt. Kavram Yanılgıları

3

0

50

Öğretmenlik Uygulaması

2

0 (6)

12

Matematik Felsefesi

2

0

65

2015-2016

Güz

Bilim Tarihi

2

0

142

Okul Deneyimi

1

0 (4)

17

Matematik Tarihi

2

0

67

Matematik Öğretiminde Yapılandırmacılık

2

0

91

Temel Matematik

4

2

114

Bahar

Geometri

3

0

93

Matematik Felsefesi

2

0

64

Öğretmenlik Uygulaması

2

0 (6)

34

Öğretmenlik Uygulaması (Ped. For.)

2

0 (5)

11

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

40

Topluma Hizmet Uygulamaları

1

2

69

Güncelleme : 6.01.2019 22:56:06