İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 2961
Kurumsal E-Posta
E-Posta eminbener  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme5.03.2021 17:08:59

Öğr.Gör.Dr. MEHMET EMİN BENER

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Okutman

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Mehmet Emin BENER

2. Doğum Tarihi          : 01/09/1977

3. Unvanı                    : Okutman

4.Öğrenim Durumu    : Yüksek Lisans

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara

2000

Y. Lisans

Temel İslam/Tasavvuf

Dicle

2015

Doktora

Temel İslam/Tasavvuf

Dicle

2020

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

            2.   …

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1.   …

            2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            1.   …

            2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

            1.   …

            2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

4

 

55

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

6

 

55

Tasavvuf I

12

 

25

İlkbahar

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

4

 

55

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

6

 

55

Tasavvuf II

12

 

25

 

2020-2021

Güz

Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

4

6

 

75

4

Tasavvuf I

8

 

75

İlkbahar


Arapça Cümle Bilgisi (Nahiv)

Arapça Kelime Bilgisi (Sarf)

6

4

 

75

Tasavvuf II

8

 

75

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 5.03.2021 17:13:33