Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3178
Kurumsal E-Posta salih.keskin  siirt.edu.tr.
E-Posta msalih.keskin  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme21.06.2022 07:52:46

Dr. Öğr. Üyesi MEHMET SALİH KESKİN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

ÖZ GEÇMİŞ FORMÜ Ö Doç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU

 

 

1.         Adı Soyadı:M.Salih Keskin

2.       Doğum Tarihi:01/01/1961

3.       Unvan:Öğretim Dr. Görevlisi

4.       Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans

5. Doktora

Derece

Bölüm/Program

üniversite

yıl

lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi

1986

yüksek lisans

Suda geliştirici olmayan üretimi,Bağlayıcı cins ve kömür bireketine ve kalitesine ayrıştırma

Erciyes Üniversitesi

1998

 doktor

POTASYUM BOR HİDRÜRÜN (KBH 4 ) HİDROLİZİNİN ÇEŞİTLİ KATALİZÖRLER VARLIĞINDA FARKLI PARAMETRELER BAĞLI OLARAK İNCELENMESİ 

 Van Üniversitesi

 2019

 

 

 

 

5.        Akademik Ünvanlar:

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &Artsand Humanities)

1-Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 15, Sayı 2, Nisan - Haziran 2020, s. 281 - 287 SULU POTASYUM BOROHİDRİTTEN ELEKTROKİMYASAL HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN VERİMLİ TiO2 DESTEKLİ RUTENYUM (Ru/TiO2) KATALİZÖRÜ

2-Desalination and Water Treatment www.deswater.com doi: 10.5004/dwt.2022.28166 250 (2022) 189–196 February High hydrogen production rate from potassium borohydride hydrolysis with an efficient catalyst: CNT@Ru(0)

3-Efciency of TiO2‑supported Ni‑Mo‑Ru–B catalyst for hydrogen production from potassium borohydride hydrolysis M. Salih Keskin1  · Ömer Şahin2  · Sabit Horoz3


7.2. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.3. Uluslararası işlerdeki ürünlerde ve bildirilerden ( Pro ) basılan bildiriler

1 Hydroliz Uluslararası Kimya ve Kimya Mühendisliği Uygulamaları Konferansında Ni-B-P Catalıyst Kullanımı (ICACCHE) conferecne   Saraybosna
, Bosna Hersek  11-15 Ekim,2017    
Nİ-BP KATALİZÖRÜN HİDROİZDE KULLANILMASI.

 

7.4. Yazılan kitap kitaplarında bölümler

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1- Electronic Letters on Science & Engineering 14 (2) (2018) www.e-lse.org Özel Sayısı BSW2018 Yedinci Bozok Bilim Çalıştayı: Bor ve Bor İçeren Nanomateryaller Uygulamalı Bozok Bilim Çalıştayı 2018, Yozgat, 8 Ağustos- 10, 2018.

2-BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 9 (2), 599-608, 2020 9 (2), 599-608, 2020 599 Araştırma Makalesi / Araştırma Makalesi Potasyum Borhidrit Hidroliz Reaksiyon İçin Ni-B-P Katalizörünün Kinetik Özellikleri

3- Kimya / Chemistry DOI: 10.21597/jist.689109 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(3): 1865-1875, 2020 Journal of the Institute of Science and Technology, 10(3): 1865-1875, 2020 ISSN: 2146-0574, eISSN: 2536-4618 1865 Preparation of Metal Complexes of 4,5-Dichlorphthalic Acid as Nanoscale and Electronic Properties

7.6. Ulusal İşletmelerde ürün ve bildirim basılan bildiriler
7.7. diğer yayınlar

 

7.8. Uluslararası atıflar

 

8. Ulusal & Uluslararası Projeler

 

9. İdari Görevler

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-

11. Ödüller

 

 

12. Oğul iki olgunlaşması için lisans ve lisansüstü düzeydeki için yeterli tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

uygulama

2014-2015

Güz

genel kimya I

5

2

41

Kimyada Özel konular

3

0

37

Bahar

genel kimya II

5

2

90

öğretmenlik uygulaması

2

0

14

2015-2016

Güz

genel kimya I

3

0

46

Kimyada Özel konular

3

0

36

Bahar

genel kimya II

3

0

90

öğretmenlik uygulaması

3

0

14

 

 

 

 

 

 

 

Form bilgisayar ortamında doldurulacaktır.

Güncelleme : 2.08.2022 15:27:52