Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3161
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 10:01:37

Dr. Öğr. Üyesi NİLGÜN ONURSAL

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Nilgün ONURSAL

2. Doğum Tarihi          : 01.01.1962

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi

4.Öğrenim Durumu    :

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Fiziko-Kimya

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2014 - Devam

Yüksek Lisans

Nükleer Fizik

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2004-2007

Lisans

Fizik Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

1980-1984

 

 

 

 

 

 

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : -

Doçentlik Tarihi                        : -

Profesörlük Tarihi                    : -

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.   …

           

6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

            1.   …

           

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.       Demir H, Çakır T, Karakaya C, Çebi İlhan A, Onursal N, : Effects of applied electrical field on biochemical parameters and erythrocytes of rats. Asian J Chem 2006, 18(3), 2299-2302.

 

2.       B.Guliyev, R. Eminbeyli, A.Korkut, N. Onursal, (2007), İki boyutlu Sistemlerde Elektron       Gazının Özısı Sığası,TFD-24, Türk Fizik Derneği Kongresi, s:381, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.     Onursal.Nilgün,Batman Üniversitesi Bilim ve Kültür Sempozyumu’’Eb-ul-İz ve bilime yaptığı katkılar’’ isimli bildiri sunumu.2012

2.     Ocak S.Onursal, N. Alacabey, İ.Meydan, İ.Özdek U.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY)2014 “Van ve Siirt illerinin Katı Atık Potansiyellerinin Yıllık Dağılımlarının İncelenmesi.(2014)

3.     Kul.A,Selçuk.A,Ocak.S,Alacabey.İ,Onursal.N. Sulu Ortamdaki Tekstil Boyarmadde Kirliliklerinin Adsorpsiyon Tekniği İle Uzaklaştırılması.(2014)

4.       Onursal.N, Uluslararası Çevre ve Ahlak sempozyumu(ISEM 2014) ANALYSIS ON THE YEARLY DISTRIBUTION OF SOLİD WASTE POTENTIAL IN SIIRT DISTRICT

5.       Ali Rıza KUL1, Nilgün ONURSAL2,  Hülya KOYUNCU3, Ahmet SELÇUK4, Tahir ÇAKIR5. The study on Hydroxybenzaldehyde's adsorption balance regarding Natural and Activated Bardakçı clay (Van). (2014)  Uluslararası Çevre Bilimleri Sempozyumu Van (IESSV) 2014” 4-7 Haziran 2014

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 


7.7. Diğer yayınlar

            1.   …

            2.   …

 

8.Projeler

 

1.       Projenin adı: Geometri Derslerinde STEM Eğitiminin Akademik Başarıya, Tutuma Etkisi ve Öğrenci Görüşleri.

Türü: BAP Projesi

Görev: Araştırmacı

Tarih: 25.05.2017 - 26.12.2017

Bütçe: 4.956,00 TL

 

2.       Projenin adı: STEM Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi, Matematik, Mühendislik ve 21. Yüzyıl Tutumlarına Etkisi

Türü: BAP Projesi

Görev: Araştırmacı

Tarih: 25.05.2017 - 26.12.2017

Bütçe: 4.982,34 TL

 

 

9.İdari Görevler

           

Görev adı

Üniversite/Fakülte

Bölüm

Baş-Bit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Lisans

2016-2017

Güz

Genel Fizik I

5

2

80

Temel Fizik

2

2

120

Bahar

Genel Fizik II

5

2

80

Laboratuvar Deney Teknikleri

2

2

40

Astronomi

2

0

80

Lisans

2017-2018

Güz

Genel Fizik I

5

2

20

Temel Fizik

2

2

120

Bahar

Genel Fizik II

5

2

80

Laboratuvar Deney Teknikleri

2

2

40

Astronomi

2

0

80

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45