Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme
Telefon 0484 224 41 00 / 1095
Kurumsal E-Posta sulezengin  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme21.03.2013 10:33:13

Öğr.Gör.Dr. ŞULE AZİME YENİÇERİ

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ

1. Adı Soyadı : Şule Azime YENİÇERİ

2. Doğum Tarihi :18.05.1986

3. Unvanı :Öğr. Gör. Dr.

4.Öğrenim Durumu :Üniversite

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

 

Lisans

Gıda Mühendisliği

Selçuk Üniversitesi

2008

Y. Lisans

Gıda Mühendisliği

Akdeniz Üniversitesi

2011

Doktora

Gıda Mühendisliği

Süleyman Demirel Üniversitesi

2021

 

Kurs ve Seminerler

Kuruluş içi Kalite Tetkikleri 2007

Sorumlu Yöneticilik Eğitimi 2007

Iso 9001:2000                          2007

Iso 22000                                 2006


İş Deneyimleri


Mart-Haziran 2006 Selçuk Üniversitesi Pilot İşletme (Pastane, peynir üretimi) ve Laboratuvarları

Temmuz-Ağustos 2007 Cebel Süt A.ş, Konya Staj

2010-2011 Süt Fabrikası, Sorumlu Yönetici

2011-2013 Yemek Şirketi, Servis Müdürü

2013-         Siirt Üniversitesi, Öğretim Görevlisi


Yüksek Lisans Tez Çalışması: Farklı yöntemler kullanılarak üretilen probiyotik ayranın fizikokimyasal, mikrobiyolojik, duyusal ve probiyotik özelliklerinin belirlenmesi

Doktora Tez Çalışması:Sucukta sodyum nitrite alternatif olarak nar çekirdek yağının kullanılma olanakları


Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1. Küçükçetin A., Demir M., Çomak E.M., Aşci Arslan A., Zengin A.Ş., "Effect Of Stabilizer Addition On Physicochemical And Sensory Properties Of Non-Fat Set Yoghurt", MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, no.4, pp.420-423, 2011 (Scı)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.Küçükçetin A., Aşçı, A., Zengin., Ş., A., 2009. Antalya Piyasasında Satılan Yoğurtların Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21-23 Mayıs, 2009, ss, 121.

2.Çomak Göçer E.M., Zengin Ş.A., Küçükçetin A.,2010 "Yoğurt Ve Ayran Üretiminde Probiyotik Bakterilerin Kullanımı", The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus", TÜRKIYE, 15-17 April 2010, pp.157-158.

3.Küçükçetin, A., Zengin, Ş.a., 2016. Physicochemical and microbiological properties of probiotic ayran as influenced by use of different production methods. (06.07.2016-08.07.2016). Yayın yeri: XIIth  International Conference of food Physicists. 

4.Yeniçeri, Ş. A., Küçüköner, E., Poyrazoğlu E., S., 2018. Ulusal ve Uluslararası boyutta nar üretim ve tüketim potansiyeli. (21.06.2018-22.06.2018), Yayın yeri: III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018.

5.Yeniçeri, Ş. A., Hallaç, B., 2021. Determination of various functional properties of sumac concantrate. Uluslararası Siirt Bilimsel Araştırmalar Kongresi. (Sözlü sunum-Tam metin)  Siirt, Türkiye.

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Yeniçeri, Ş. A. ve Küçüköner, E., 2020.Zivzik Narı Çekirdek Yağının Yağ Asidi Kompozisyonun Belirlenmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi ,19, 821-826 .

 

Projeler: Farklı Yöntemler Kullanılarak Üretilen Probiyotik Ayranın Fizikokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Probiyotik Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP Y.Lisans, 2009.02.0121.029 , Araştırmacı, 2012.

 


Güncelleme : 27.11.2021 16:32:13
15-17 Nisan 2010 Traditional Foods /Tekirdağ
YOĞURT VE AYRAN ÜRETİMİNDE PROBİYOTİK BAKTERİLERİN KULLANIMI