Öğr.Gör.Dr. ÜMİT ÇALIŞIR
Telefon (0484) 212-1111 / 3466
Kurumsal E-Posta umitcalisir  siirt.edu.tr
E-Posta umitcalisirr  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.12.2016 21:39:41

Öğr.Gör.Dr. ÜMİT ÇALIŞIR

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi

Toprak Analiz Lab Sorumlusu

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Ümit Çalışır

2. Doğum Tarihi          : 02/03/1989

3. Unvanı                    : Öğretim Görevlisi Dr.

4.Öğrenim Durumu    : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/KİMYA BÖLÜMÜ

Balıkesir Üniversitesi

2007-2011

Y. Lisans

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (YL) (TEZLİ)

Balıkesir Üniversitesi

2011-2014

Doktora

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / KİMYA (DR)

Balıkesir Üniversitesi

2014-2020

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

           

6.2. Doktora Tezleri

           

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

               

1. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Mustafa Tavaslı, Remziye Tülek, Ali Teke, Synsis and optical characterization of novel carbazole Schiff bases.  Journal of Molecular Structure, 1153, 42-47, (2018), Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.09.109.

 

2. Ebru Akkemik, Baki Cicek, Yasemin Camadan, Umit Calisir, Zekai Onbasioglu, The determination of carbonic anhydrases activators in vitro effect of mixed donor crown ers. J. Biochem. Mol. Toxicol., 12 January 2018, Doi: 10.1002/jbt.22032.

           

3. Ümit Çalışır, Baki Çiçek, Comparison of classic and microwave-assisted synsis of benzo-thio crown ers, and investigation of ir ion pair extractions.  Journal of Molecular Structure, 1148, 505-511, (2017), Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.07.081.

 

4. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, The Investigation of Complexation Properties and Hard Soft Acid Base Relationship Between Thiacrown Ers and Metal Ions. Letters In Organic Chemistry, 13 (8), 572-577, (2016), Doi: 10.2174/1570178613666160906105300.  

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1.   Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Akın Azizoğlu, “Experimental and Theoretical Studies on The FT-IR Spectra Benzo-Thio Crown Ers”.  INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, 67 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

2. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, “Microwave Assisted Synsis and Characterization of Benzo-Thio Crown Ers”. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION IN CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, 66 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

3. Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek, Effect of some oxocrown ers on human erythrocyte Carbonic Anhydrase I-II isozymes activities.  3RD Satellite Meeting on Carbanic Anhydrase   New Trends in Carbonic Anhydrases Research 22-27 May 2017, Montecatini Terme, (Özet Bildiri/Poster).                          

4. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, “Microwave-Assisted Synsis and Characterizations of Bismithiol Crown Ers and Investigation of Ion Pair Extractions”.  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 3-7 May 2017, Budapest, 671 (Özet Bildiri/Poster).

 

5. Baki Çiçek,  Ümit Çalışır, Ümit Çakir, “Conductometric Studies Original Carbazole Schiff bases.”  III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS) 3-7 May 2017, Budapest, 593 (Özet Bildiri/Poster).

 

6. Yasemin Camadan, Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Ebru Akkemik, “Investigation of inhibitory effects some Schiff bases on isozymes hCA I and hCA II purified from human erythrocytes.”  4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, 2016, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

7. Ebru Akkemik, Yasemin Camadan, Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Zekai Onbaşıoğlu, “The determination of carbonic anhydrases activators.” 41st FEBS Congress, (2016),  283, 127-427., Doi:  10.1111/febs.13808 (Özet Bildiri/Poster).

 

8. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, "Synsis and Characterization of Some Novel Carbazole Schiff Bases (OLED)" ICMCE 2015: International Conference on Materials and Chemical Engineering, 13 (01), 2095, 27 Jan. 2015, Jeddah, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

 

9. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Ümit Çakır, “Synsis Of Macrocyclic BenzoThio-Oxo-Crown Ers and Investigation of Physical-Organic” Doğunun Batısı Batının Doğusu Uluslararası Balkanlar Konferansı, Prizren/KOSOVA, 5-8 Haziran 2013, 146, (Özet Bildiri/Poster).

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

           

1. Ebru Akkemik, Ümit Çalışır, Baki Çiçek, İnsan karbonik anhidraz I,II izoenzim aktiviteleri üzerine bazı tiyocrown eterlerin etkisi.  Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (2), 192-199, (2017),  Doi: 10.25092/baunfbed.340617.

 

2. Baki Çiçek, Ümit Çalışır, Bazı karbazol schiff bazlarının katyon bağlama özelliklerinin kondüktometrik incelenmesi.  BAUN Fen Bil. Enst. Dergisi, 19 (2), 246-255, (2017), Doi: 10.25092/baunfbed.342381.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

           

1. Baki ÇİÇEK, Ümit ÇALIŞIR, Gülfinaz KURTULUŞ, Ümit ÇAKIR; “Makrohalkalı Tiyo-Crown Eterlerin Ekstraktif Metal Bağlama Özelliklerinin İncelenmesi” III. Fiziksel Kimya Günleri, Burhaniye/Balıkesir, Temmuz 2012 (Özet Bildiri/Poster).

           

2. Ümit ÇALIŞIR, Baki ÇİÇEK, Zekai Onbaşıoğlu, “Makrohalkalı Benzo-Tiyo-OksoCrown Eterlerin Sentezi ve Fizikselorganik İncelemeleri”, IV. Fiziksel Kimya Günleri, Denizli, 5-8 Haziran 2014 (Özet Bildiri/Poster).

 

3. Ümit ÇALIŞIR, Baki ÇİÇEK, Gülfinaz KURTULUŞ; Bazı karbazol schiff bazlarının sentezi ve karakterizasyonu, 2. ULUSAL ORGANİK KİMYA KONGRESİ, Bilkent Üniversitesi – Ankara, 24 - 26 Eylül 2014 (Özet Bildiri/Poster).

 

 

7.7. Diğer yayınlar

 

8. Projeler

           

1.   Bal Analiz Laboratuvarının Alt Yapısının Güçlendirilmesi ve Bal Üreticiler Ağının Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi, Kalkınma Bakanlığı, DİKA, Araştırmacı, 10/05/2017 - 27/12/2017.

           

2. Schiff Baz İçeren Karbazol Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Balıkesir Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 01/01/2015 - 05/06/2016.

 

3. Benzo Tiyo-Crown Eterlerin Sentezi ve Ekstraktif Özelliklerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Balıkesir Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, Proje No: 2012/10, (2012-2014).

 

 

9.İdari Görevler

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.Ödüller

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

2017-2018

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.Güncelleme Tarihi: 01.01.2018

Güncelleme : 15.03.2021 15:11:17