Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon İşletme Yönetimi
Telefon (0484) 212-1111 / 3764
Kurumsal E-Posta yaseminkaratas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.06.2017 15:52:25

Öğr.Gör.Dr. YASEMİN KARATAŞ ELÇİÇEK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Yasemin KARATAŞ ELÇİÇEK

2. Doğum Tarihi         :

3. Unvanı                    : Dr.

4.Öğrenim Durumu   : Doktora

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

İşletme

Adnan Menderes Üniversitesi

2008-2012

Y. Lisans

İşletme

Balıkesir Üniversitesi

2012-2015

Doktora

Muhasebe ve  Finansman

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

2015-2020

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        :

Doçentlik Tarihi                        :

Profesörlük Tarihi                    :

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

        1.   …

        2.   …

6.2. Doktora Tezleri

        1.   …

        2.   …

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

          1.   …

        2.   …

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1. Okuyan, H. A. & Karataş, Y. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Karlılık Analizi, Ege Akademik Bakış, 17 (3), 395-406.

2. Aktaş, H. & Kayalıdere, K. & Karataş, Y. (2018). Petrol Fiyatları, Dolar Kuru Ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Ortalama-Oynaklık Yayılım Etkisi: BIST-100 Üzerine Bir Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 10. Yıl Özel Sayısı, 354-377.

3. Karataş Elçiçek, Y. & Kayalıdere, K. (2020). Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem Sözleşmelerine Etkileri: Dolar ve Euro Sözleşmeleri Üzerine Bir İnceleme. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27(3), 725-740.

4. Karataş Elçiçek, Y. & Kayalıdere, K. (2021). VİOP 30 Vadeli İşlem Sözleşmesi ile Çeşitli Makroekonomik Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 89, 203-220.   

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

     1. Aktaş, H. & Kayalıdere, K. & Karataş, Y. (2017). Petrol Fiyatları, Dolar Kuru Ve Hisse Senedi Piyasası Arasındaki Ortalama-Oynaklık Yayılım Etkisi: BIST-100 Üzerine Bir Uygulama. 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi. Erzurum.

        2.   …

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

        1.   …

        2.   …

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

        1. Ektik, D. & Sezgin H. & Coşkun, S.A. & Karataş, Y. (2016). Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlamanın Finansal Oranlara Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10. Yıl Özel Sayısı. 19 (36-1).203-234.

        2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

        1.   …

        2.   …

7.7. Diğer yayınlar

        1.   …

        2.   …

 

8.Projeler

        1.   …

        2.   …

 

9.İdari Görevler

        1.   …

        2.   …

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

         1.  …

         2.  …

 

11.Ödüller

          1.   …

          2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz ön lisans ve lisans düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Ticaret Hukuku Bilgisi (Ön Lisans)

Satış Yönetimi (Ön Lisans)

Kriz ve Stres Yönetimi (Ön Lisans)

3

3

3

 

140

63

70

 

 

2017-2018

Güz

Kamu Personel Yönetimi (Ön Lisans)

Perakende Yönetimi (Ön Lisans)

Stratejik Yönetim (Ön Lisans)

Genel Hukuk Bilgisi (Ön Lisans)

E-ticaret (Ön Lisans)

Genel Muhasebe I (Lisans)

Maliyet Muhasebesi (Lisans) 

3

3

3

2

2

3

3

 

31

59

57

37

52

163

82

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 20.01.2021 21:26:00