İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 4423
Kurumsal E-Posta arzdarkiraci  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.04.2021 13:08:49

Prof.Dr. ARZDAR KİRACI

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Arzdar Kiracı

2. Doğum Tarihi          : 19 Temmuz 1969

3. Unvanı                    : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1993

Y. Lisans

İktisat

Bilkent Üniversitesi

1996

Doktora

İktisat

Bilkent Üniversitesi

2000

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 01.10.2000

Doçentlik Tarihi                        : 01.10.2012

Profesörlük Tarihi                    : 26.12.2017

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Mohammed, F.Y.M.. “The Main Causes of Economic Underdevelopment of Middle East”, Siirt Üniversitesi, 2017.

            2. Canan, S. “Yoksulluk ve Göç İlişkisi: Yüksekova Örneği”, Siirt Üniversitesi, 2017.

            3. Dilmaç, E. “Siirt Üniversitesinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü”, Siirt Üniversitesi, 2017.

            4. Yılmaz, H. “Siirt İlinin Demografik Yapısının Türkiye ile Karsılaştırılması ve Bölgesel Kalkınma Açısında Yorumlanması”, Siirt Üniversitesi, 2016.

            5. Korucu, N. “Türk Ekonomik Verilerinde Uç Değerler ve Sonuçlar Üzerindeki Etkileri”, Başkent Üniversitesi, 2005.

 

6.2. Doktora Tezleri

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

                1. Kiracı, A. “Formulas Exact LMS and LQS Estimators," Communications in Statistics – Theory and Methods, 41(3), 530–543, 2012.

2. Sayan, S. ve A. Kiracı. “Parametric Pension Rem with Higher Retirement Ages: A Computational Investigation of Alternatives a Pay-As-You-Go Based Pension System," Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 25, No. 6-7, 2001. pp. 951-966.

3. Sayan, S. ve A. Kiracı. “Identification of Parametric Policy Options RehabilitatingPay-As-You-Go Based Pension System: An Optimisation Analysis Turkey," Applied Economics Letters 8(2), 89-93, 2001

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Kiracı, A. “Confirmation, Correction and Improvement Outlier Validation Using Dummy Variables," International Econometric Review (IER), 5(2), 43–52, 2013.

2.       Kiracı, A. “Kukla Değişkenlerin t-istatistiği ile Aykiri Gözlemler Tespit Edilemez,” Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 15(1), 1–14, 2011.

3.       Kiracı, A. “A game oretic model impact of innovative products in New Economy: The outcome of competition between old economy firms withmonopolistic firm producing innovative product”, China-USA Business Review Journal, September-October, 10, 982-992, 2011.

4.       Kiracı, A. ve M. Tiryakioğlu “Contribution Of The New Economy To The Profitability Of Turkish Firms: A Sectoral Analysis”, Journal of Knowledge Economy and Knowledge Management, 5 (2), 71-80, 2010.

5.       Başçı, S., A. Zaman ve A. Kiracı. “Variance Estimates and Model Selection," International Econometric Review (IER), 2(2), 57-72, 2010.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1. Kiracı, A. (2017). “Econometric Analysis Of Variables In The Control Of Public Administration Affecting Migration”, KAYSEM 11, 28-30 September 2017, ISBN: 978-605-67575-8-7 Elazığ.

            2. Kiracı, A. ve S. Canan (2017). “Relationship Between Poverty and Migration: The Case of Hakkari (Yuksekova)”, IARSP 2017 International Social Sciences and Humanities Berlin Conference 18-21 May 2017, Berlin.

3. Kiracı, A “The Impact of Innovative New Economy Products on Market Competition: Competition Might Decrease”. EY International Congress on Economics II "Growth, Inequality and Poverty": Ankara, November 5-6, 2015.

4. Kiracı, A. ve Tiryakioğlu M. “Contribution of New Economy to Profitability of Turkish Firms: A Sectoral Analysis”. 8th International Congress On Knowledge, Economy & Management: İstanbul; 28/10/2010 - 31/10/2010

5. Kiracı, A. “Competition with Innovative Products: A Cournot Type Game Model”. International Conference on Entrepreneurship, Family Business and Innovation: Ankara; 21/10/2010 - 23/10/2010

6. Tiryakioğlu, M. ve A. Kiracı. “Contribution of New Economy to Profitability of Turkish Firms”, 4th International Conference on Industrial Dynamics, Innovation Policy and Growth, İzmir, May 21 - 23, 2010

7. Kiracı, A. “Detection of Outliers using Least Median of Squares Estimators in PC Spreadsheet Software Multiple Regression Model”, ICORS09, International Conference on Robust Statistics 2009, Parma, Italy, June 14 - 19, 2009

8. Kiracı, A. “Confirmation, Correction and Improvement Outlier Validation using Dummy Variables: F-incremental or t statistics is not enough in OLS”, ICORS08, International Conference on Robust Statistics 2008, Antalya, Turkey, September 8 - 12, 2008

9. Korucu, N. ve A. Kiracı. “Examples of Outliers in Turkish Economic Data and ir Effects on Scientific Inference”, ICORS08, International Conference on Robust Statistics 2008, Antalya, Turkey, September 8 - 12, 2008

10. Kiracı, A. “A Game Theoretic Model Impact of Innovative products in New Economy: The outcome of competition between old economy firms withmonopolistic firm producing innovative product”, YIRCOBS ’08, Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, Istanbul, Turkey, June 13 - 15, 2008.

11. Kiracı, A. “Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzende Piyasa Yapısı ve Şirketlerin Uzun Vadeli Maliyetleri Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli” Knowledge, Economy and Management Congress, Istanbul, Turkey, 26-28 December 2007.

12. Kiracı, A. “Derivation Of The Exact Estimators For The Least Median Of Squares (LMS) Or The Least Quantile Of Squares (LQS) Regressions For All Quantiles And For All Linear Regression Models”, International Conference on Robust Statistics ICORS06, Lizbon, Portekiz, 16-21 Temmuz 2006.

13. Kiracı, A. “A Game Theoretic Model Impact of New Economy on Cost Structure of Firms” : Selected Proceedings of First International Conference on Business, Management and Economics, Organized Yasar University 16-19 June 2005, Cesme - Izmir, Turkey, 309–331, 2005.

14. Sayan, S. ve A. Kiracı. “Parametric Policy Rem Rehabilitating Publicly Managed Pension System in Turkey: An Intergenerational Optimization Analysis of Alternatives,” Background Paper Sixth Annual Conference of ERF, Cairo, Egypt, 28-31 October 1999.

15. Ercan, H, A. Kiracı ve S. Sayan. “Demographic Change and Parametric Policy Rem Options Publicly Managed, Pay-As-You-Go Based Pension System in Turkey,” Third International Conference of METU/ Economic Research Center, Ankara, 8-11 Eylül 1999.

16. Sayan, S. ve A. Kiracı. “A Numerical Optimization Algorithm Identification of Policy Options to RehabilitatePublicly Managed, Pay-As-You-Go Based Pension System,” Fifth International Conference of Society Computational Economics, Boston, USA, 24-26 Haziran 1999.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   Kiracı, A., M. Çelik, Y. Birinci, S. S. Aktuğ (2014). “Siirt İlinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı”. İktisadi Yenilik Dergisi, 2 (2), 2014, 17-55.

2. Aydın, İ. S. ve A. Kiracı (2014). “Belediyelerin Hizmet Sunumunda E-Belediyecilik Kriterleri: Kocaeli İli ve Bazı İlçelerinden Bir Örnek”. İktisadi Yenilik Dergisi, 2 (1), 2014, 32-43.

3. Aktuğ, S. S. ve A. Kiracı (2014). “Geçmiş Tecrübeler Işığında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Çalışma Hayatına Olası Etkileri”. İktisadi Yenilik Dergisi, 1 (2), 2014, 18-35.

4. Aktuğ, S. S. ve A. Kiracı (2014). “İş Güvencesi Düzenlemeleri ve İstihdama Etkileri: Ekonometrik Bir Değerlendirme”. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 49-59.

5. Kiracı, A. (2013). “Innovative Products, Prisoner Dilemma and an Increasing Cost Component Firms in New Economy," Journal of Economic Innovation, 1(1), 39–50.

6. Kiracı, A. (2013). “Yeni Ekonomide Yenilikçi Ürünler, Mahkumlar İkilemi ve Firmalar için Artan Bir Maliyet Bileşeni”. İktisadi Yenilik Dergisi, 1(1), 27-38.

7. Kiracı, A. (2008), “Küreselleşme Ve Yeni Ekonomik Düzende Piyasa Yapısı ve Şirketlerin Uzun Vadeli Maliyetleri Üzerine Bir Oyun Teorisi Modeli”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 3(2), 61-75.

8. Küçükkocaoğlu, G. ve A. Kiracı (2003), “Güçlü Beta Hesaplamaları” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 5(4), 109-125.

9. Kiracı, A. (2002). “Türkiye’nin Demografik Projeksiyonları Kullanılarak Yapılmış Hesaplamaların Cevaplaması Gereken Soru: Emeklilik Remu Gerekli Miydi?”, İstatistik Araştırma Dergisi, 1(2), 15-30.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   Kiracı, A. ve S. Canan (2016). “Yoksulluk ve Göç İlişkisi: Hakkari (Yüksekova) Örneği”, I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 01-03 Aralık 2016-Amasya/Türkiye.

2. Kiracı, A. ve S. S. Aktuğ, “Sosyal Güvenlik Emeklilik Remunun Parametrik Değerlendirmesi”, VI. YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI (YEBKO), Kuşadası 5-6 Ekim 2013.

3. Aktuğ, S. S. ve A. Kiracı. “Türk İş Hukukunda İş Güvencesi Düzenlemelerinin İstihdama Etkilerine Yönelik Bir Değerlendirme”, VI. YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI (YEBKO), Kuşadası 5-6 Ekim 2013.

4. Büyükşalvarcı, A. ve A. Kiracı (2009). “Döviz Kuru ve Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesinde Temel ve Teknik Analizcilerin Rolü: Ekonomik Kriz Öncesi ve Kriz Döneminde Türkiye Örneği” , 13. Ulusal Finans Sempozyumu. Afyon 21-24 Ekim 2009.

5. Kiracı, A (2009). “Yeni Ekonomi Şirketleri Rekabete Engel Olabilir”. REKABET EKONOMİSİ ve POLİTİKASI SEMPOZYUMU - II; 09/10/2009 - 10/10/2009 Pamukkale, Bildiri Kitabı, 185–210.

6. Kiracı, A (2009). “Regresyonda Sapan Değerlerin Kağıt-Kalem Yöntemi ile Tespiti için Algoritma”. EISEMP10 - 10. ekonometri ve istatistik sempozyumu: Erzurum; 27/05/2009 - 29/05/2009.

7. Kiracı, A (2009). “Basit Regresyon İçin Bilgisayarda Hesap Tabloları Kullanarak Sapan Veya Uç-Değerlerin Tespiti”. TUİK 18. İstatistik Araştırma Sempozyumu: ANKARA; 07/05/2009 - 08/05/2009.

8. Kiracı, A. “Uç-değerleri Tespit İçin Kukla Değişkenlerde T-istatistiğinin Kullanımında Ortaya Çıkan Problemler”, EISEMP9, Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2008, Kuşadası/Aydın.

9. Kiracı, A. “Kesin KOK Formülleri ve Elektronik Hesap Araçları Kullanılarak Aşırı Değerlerin Hesaplanması”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2003 tarihleri, Gazi Üniversitesi

10. Kiracı, A. ve O. Erkan, “ Bilgi Teknolojilerinin Ekonomideki Seçilmiş Sektörlerin Maliyetlerine Etkileri”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 17-18 Mayıs 2003, Derbent/İzmit

11. Kiracı, A. (2017). “Derslerde Mini-sınav Yapmanın ve Derslerin Önkoşul Şartının Öğrenci Başarısındaki Etkisi: Siirt Üniversitesinde Bir İnceleme”, Imeset Conference Bitlis, 27-29 Ekim 2017, Bitlis Üniversitesi/BİTLİS.

12. Kiracı, A. (2017). “Göç Üzerinde Etkili Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Ekonometrik Analizi ve Eğitimin Yarattığı Göçün Etkisinin Tespiti”, IV th International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017, Pamukkale Üniversitesi/DENİZLİ.

13. Kiracı, A. “Ders İşleyişinde Eğitimciler İçin Oyun Teorisi Stratejileri”, Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferansı, Siirt 22-24 Mayıs 2014.

14. Kiracı, A. ve A. Algüner, "İktisadi Büyüme Kaynaklı Uzun Dönem Türkiye Elektrik Talebi", Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu, 23-25 Eylül 2013.

15. İlter, K. ve A. Kiracı. “Tedarik Zinciri Yönetimine Fiyat Mekanizmasının Katılması ve Bilgisayar Simülasyonu ile Eski Yöntemlerle Karşılaştırılması” ,Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi (YA/EM'09), Bilkent Ü. Ankara 22-24 Haziran 2009.

16. Kiracı, A. ve N. Korucu, “Türk Ekonomik Verilerinde Uç Değerlerin Varlığı ve Bilimsel Çıkarsama Üzerindeki Etkileri”, DİE İstatistik Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2005,DİE/Ankara

17. Korucu N. ve A. Kiracı. “Güncel Uç Değer Tespit Yöntemleri”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Araştırma Sempozyumu 2005, 05-06 Mayıs 2005İstanbul

18. Küçükkocaoğlu G. ve A. Kiracı. “Güçlü Beta Hesaplamaları”, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2003 tarihleri, Gazi Üniversitesi

19. Kiracı, A. ve O. Erkan, “Bilgi Teknolojilerinin Ekonomideki Seçilmiş Sektörlerin Maliyetlerine Etkileri”, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, 17-18 Mayıs 2003, Derbent/İzmit

20. Kiracı, A. “Sağlam Regresyon Hesaplamalarında En Küçük Ortanca Kalıntı Karesi Yönteminde Kesin Sonucu Veren İlişkiler”, İstatistik Araştırma Sempozyumu 2002, 09 - 11 Aralık 2002, DİE/Ankara

 

7.7. Diğer yayınlar

            1. Kiracı, A. “Gelecekteki Dünya Ekonomisi ve Türkiye için Öneriler”, Erişim: [http://www.panoramadergisi.com/mart2005/index.php?dosya=dunyayabakis5]. Erişim Tarihi: 27.04.2006.

2. Kiracı, A. “Ne zaman emekli olabileceğimizi artık hesaplayabilir miyiz?" Gözlem Gazetesi, 24 Haziran 2002.

3. Kiracı, A., “Kademeli emeklilik Anayasa Mahkemesinden döner mi? " NTVMSNBC, 25 Mayıs 2002

4. Kiracı, A. “Sosyal güvenlik remu ve farklı kademeli emeklilik yaş artışı önerileri.” TUS Türkiye Ulaşım Sendikası Şubat 2002

5. Kiracı, A. “Çalışanların emekliliği için TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Sosyal Güvenlik Sisteminin iptal edilen maddeleri yerine yeni düzenlemeler öngören yasa tasarısı 23 Mayıs 2002 tarihinde aynı gün yürürlük kazanacak şekilde yasalaşmıştır.” Erişim: [http://www.insanveemek.com/kademeli8.htm]. Erişim Tarihi: 8.10.2002.

 

8.Projeler

            1. Siirt Üniversitesi BAP projesi 2013, "Siirt İlinin Ekonomik Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirmesi" 2013-SİÜİİBF-İ1 (23-10-2014, Tamamlandı). Bütçe 5000TL

2. Siirt Üniversitesi BAP projesi 2017, "Siirt Üniversitesinin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü” 2017-SİÜSOS-08. (20-11-2017, Tamamlandı). Bütçe 3000TL

3. Siirt Üniversitesi BAP projesi 2017, "Yoksulluk ve Göç İlişkisi: Yüksekova Örneği” 2017-SİÜSOS-15.  (20-11-2017, Tamamlandı). Bütçe 3000TL

4. Siirt Üniversitesi BAP projesi 2017, "Derslerde Mini-sınav Yapmanın ve Derslerin Önkoşul Şartının Öğrenci Başarısındaki Etkisi: Siirt Üniversitesinde Bir İnceleme” 2017-SİÜİİBE-59 (Devam ediyor). Bütçe 3000TL

 

9.İdari Görevler

            1.  Siirt Üniversitesi, Professör Doktor, Dekan Yardımcısı (2017-), Yönetim Kurul Üyesi (2013-).

            2. Siirt Üniversitesi, Doçent Doktor, Dekan Yardımcısı (2013-2015, 2017), Yönetim Kurul Üyesi (2013-)

3. 2011-2013 Başkent Üniversitesi, Doçent Doktor, Bölüm Başkanı,

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi (2015-devam)

            2. İktisadi Yenilik Dergisi Editörlüğü (http://www.siirt.edu.tr/iibf/dergi/)

3. Assistant Editor in International Econometric Review. (www.era.org.tr)

4. Leges Dergisi Danışma Kurulu

5. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi Danışma Kurulu

6. Journal of Finance, Business, Economics, Marketing and Inmation hakemlik.

7. Technology and Investment (TI), Scientific Research Publishing hakemlik.

8. Papers in Regional Science, hakemlik.

9. International Journal of Finance, Business, Economics, Marketting and Inmation Systems, hakemlik.

10. Net Journal of Social Sciences, hakemlik.

11. TUİK, hakemlik. (2013-)

 

11.Ödüller

            1.   Rekabet Kurumu Bildiri Ödülü. 10 Ekim 2009.

2. DİE Genç Araştırmacılar Ödülü. 14 Kasım 2001.

3. 1992 Ulusal Bilgisayar Programcılık Sınavı’nda Türkiye birinciliği

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

Makro İktisadi Analiz

Makro İktisat – I

Mikro İktisat - I

3

 

3

 

3

 

0

 

0

 

0

 

23

 

114

 

106

 

İlkbahar

Araştırma Semineri

Ekonometri

İktisadi Planlama Teknikleri

Makro İktisat – II

Matematiksel İktisat

Mikro İktisat - II

0

 

3

3

 

 

3

 

3

 

3

2

 

0

0

 

 

0

 

0

 

0

5

 

19

82

 

 

106

 

11

 

115

 

2017-2018

Güz

Araştırma Semineri

Mikro İktisat

Mikro İktisat - I

0

 

3

3

2

 

0

0

1

 

16

170

İlkbahar

Ortadoğu Ekonomileri

İktisadi Planlama Teknikleri

 

3

 

3

0

 

3

2

 

37

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Çalışmalar

İDARİ GÖREVLER

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyon üyesi 2013-

Dekan Yardımcısı 2013-2016 Siirt Üniversitesi

Bölüm Başkanı 2011-2013 Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği Siirt Üniversitesi 2013-devam.

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği Başkent Üniversitesi 2005-2006.

 

PROJELER

 

Siirt Üniversitesi BAP projesi 2013, " Siirt İlinin Ekonomik Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirmesi" 2013-SİÜİİBF-İ1 (Kasım 2014, Tamamlandı).

 

TASARIMLAR

 

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Oryantasyon videosu (Uluslararası)

          https://www.youtube.com/channel/UCRxA1Iw3ZIEfXp2QVcqHktQ,  1.09.2015

 

The Impact of Innovative New Economy Products on Market Competition: Competition Might Decrease

          https://www.youtube.com/watch?v=rX6KC5JtXb8 06.11.2015

 

DERSLER

 

Lisansüstü

BİKT.S001 Mikro İktisat

BİKT.S104 Ekonometri

BİKT.Z103 Makro İktisadi Analiz

BİKT.S123 Makro İktisadi Analiz

BİKT.Z204 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

EKON 501 Ekonomiye Giriş

EKON 511 Ekonomik Araştırma Yöntemleri I

EKON 512 Ekonomik Araştırma Yöntemleri II

HUK 551 Hukukçular için İktisat, İşletme ve Finans

 

Lisans

EKON 443 Game Theory (İngilizce)

EKON 101 Ekonomiye Giriş I

EKON 102 Ekonomiye Giriş II

EKON 201 Mikroekonomik Teori

EKON 245 İktisatçılar için Matematik

EKON 341 Ekonometri I

EKON 342 Ekonometri II

EKON 343 Matematiksel İktisat I

EKON 344 Matematiksel İktisat II

EKON 443 Oyun Teorisi

IKT 101            İktisada Giriş-I

IKT 102            İktisada Giriş – II

IKT 103            İktisatçılar İçin Matematik-I

IKT 104            İktisatçılar İçin Matematik - II

IKT 201            Mikro İktisat - I

IKT 202            Mikro İktisat - II

IKT 203            Makro İktisat - I

IKT 204            Makro İktisat - II

EKO 301 Ekonometri - I

ISL 105 İşletmeciler için Matematik

SOS203 Ekonomi

 

İLGİ ALANLARI

 

Bilgisayar Kullanarak Hesaplamalı Ekonomi

 Bilgisayarda program yazarak ekonomik problemlerin çözümü

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Alternatif parametre hesaplamaları ve politik konfigürasyon incelemeleri

Makroekonomi, Mikroekonomi ve Matematiksel İktisat

Mikroekonomik ve makroekonomik model oluşturulması ve incelenmesi

Ekonometri

Sağlam regresyon (Robust Regression) ve uygulamaları

Evrimsel Algoritmalar (Evolutionary Algorithms)

Genetik algoritmalar ve Neural Network kullanarak ekonomik birey davranışının tahmin edilmesi

Çevre Ekonomisi

Evrimsel Algoritmalar kullanılarak çevre faktörlerini kapsayan lokal ve global ekonomik model oluşturulması

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Yabancı Diller:

İleri seviyede İngilizce (KPDS 89/100)

İleri seviyede Almanca

Başlangıç seviyesinde Fransızca

Bilgisayar Bilgisi:

MS-DOS, WINDOWS, Word, Excel, Turbo Pascal, C++, Basic, FORTRAN, Gauss, Internet, Frontpage, Linux, Matlab, Octave, Eviews.

Hobiler:

Satranç, sinema filmi ve tiyatro izlemek, müzik dinlemek, sergi gezmek, ağ üzerinden ya da tek başına bilgisayar oyunları oynamak, felsefi tartışmalara katılmak, turizm, alış-veriş

Çalışmalar

KONFERANS ORGANİZASYONLARI

 

·      Organizasyon Komitesi üyesi, ICORS08, International Conference on Robust Statistics 2008, Antalya, Turkey, September 8 - 12, 2008

 

İDARİ GÖREVLER

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyon üyesi 2013-

Dekan Yardımcısı 2013-2016 Siirt Üniversitesi

Bölüm Başkanı 2011-2013 Başkent Üniversitesi İktisat Bölümü

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği Siirt Üniversitesi 2013-devam.

Fakülte Yönetim Kurul Üyeliği Başkent Üniversitesi 2005-2006.

 

PROJELER

 

Siirt Üniversitesi BAP projesi 2013, " Siirt İlinin Ekonomik Potansiyelinin Tespiti ve Değerlendirmesi" 2013-SİÜİİBF-İ1 (Kasım 2014, Tamamlandı).

 

TASARIMLAR

 

Siirt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Oryantasyon videosu (Uluslararası)

          https://www.youtube.com/channel/UCRxA1Iw3ZIEfXp2QVcqHktQ,  1.09.2015

 

The Impact of Innovative New Economy Products on Market Competition: Competition Might Decrease

          https://www.youtube.com/watch?v=rX6KC5JtXb8 06.11.2015

 

DERSLER

 

Lisansüstü

BİKT.S001 Mikro İktisat

BİKT.S104 Ekonometri

BİKT.Z103 Makro İktisadi Analiz

BİKT.S123 Makro İktisadi Analiz

BİKT.Z204 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

EKON 501 Ekonomiye Giriş

EKON 511 Ekonomik Araştırma Yöntemleri I

EKON 512 Ekonomik Araştırma Yöntemleri II

HUK 551 Hukukçular için İktisat, İşletme ve Finans

 

Lisans

EKON 443 Game Theory (İngilizce)

EKON 101 Ekonomiye Giriş I

EKON 102 Ekonomiye Giriş II

EKON 201 Mikroekonomik Teori

EKON 245 İktisatçılar için Matematik

EKON 341 Ekonometri I

EKON 342 Ekonometri II

EKON 343 Matematiksel İktisat I

EKON 344 Matematiksel İktisat II

EKON 443 Oyun Teorisi

IKT 101            İktisada Giriş-I

IKT 102            İktisada Giriş – II

IKT 103            İktisatçılar İçin Matematik-I

IKT 104            İktisatçılar İçin Matematik - II

IKT 201            Mikro İktisat - I

IKT 202            Mikro İktisat - II

IKT 203            Makro İktisat - I

IKT 204            Makro İktisat - II

EKO 301 Ekonometri - I

ISL 105 İşletmeciler için Matematik

SOS203 Ekonomi

 

İLGİ ALANLARI

 

Bilgisayar Kullanarak Hesaplamalı Ekonomi

 Bilgisayarda program yazarak ekonomik problemlerin çözümü

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi

Alternatif parametre hesaplamaları ve politik konfigürasyon incelemeleri

Makroekonomi, Mikroekonomi ve Matematiksel İktisat

Mikroekonomik ve makroekonomik model oluşturulması ve incelenmesi

Ekonometri

Sağlam regresyon (Robust Regression) ve uygulamaları

Evrimsel Algoritmalar (Evolutionary Algorithms)

Genetik algoritmalar ve Neural Network kullanarak ekonomik birey davranışının tahmin edilmesi

Çevre Ekonomisi

Evrimsel Algoritmalar kullanılarak çevre faktörlerini kapsayan lokal ve global ekonomik model oluşturulması

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Yabancı Diller:

İleri seviyede İngilizce (KPDS 89/100)

İleri seviyede Almanca

Başlangıç seviyesinde Fransızca

Bilgisayar Bilgisi:

MS-DOS, WINDOWS, Word, Excel, Turbo Pascal, C++, Basic, FORTRAN, Gauss, Internet, Frontpage, Linux, Matlab, Octave, Eviews.

Hobiler:

Satranç, sinema filmi ve tiyatro izlemek, müzik dinlemek, sergi gezmek, ağ üzerinden ya da tek başına bilgisayar oyunları oynamak, felsefi tartışmalara katılmak, turizm, alış-veriş