Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon / 2817
Kurumsal E-Posta ayilmaz  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama
Güncelleme12.10.2021 15:18:09

Prof.Dr. AYHAN YILMAZ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Hayvan Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Merkezi Müdürü

  

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : AYHAN YILMAZ

2. Doğum Tarihi          : 25/04/1975

3. Unvanı                    : PROF.DR.

4.Öğrenim Durumu   : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1994-1998

Y. Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1998-2001

Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2002-2006

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 06.03.2007

Doçentlik Tarihi                       : 27.05.2013

Profesörlük Tarihi                   :05.11.2019-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1. Çiftçi, S. (2017). Bitlis İli Anadolu Mandası işletmelerinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 

           

6.2. Doktora Tezleri

            -

           

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      Vida J, Arunas, J, Zymantiene J, Oberauskas V, Anıulıene A,Kajokıene L,Yılmaz A, Sımokaıtıene A, 2019. The effect of different levels of teat-end hyperkeratosis on mammary infrared thermograph and mastitis in dairy cows. Ankara Üniversitesi veteriner Fakültesi Dergisi, 66: 21–26.

2.      Vida J, Arunas, J, Zymantiene J, Spancerniene U, Antanaitis R, Zlaitis, V, Tusas S, Yılmaz A. 2019. Evaluation of automatic milking system variables in dairy cows with different levels of lactation stage  and reproduction. J. Dairy Research, 86(4):410-415

3.       Yılmaz A, Karakuş F, Bingöl M, Kaki B, Ser G. 2018. Effect of some factors on growth of lambs and the determination of growth curve models. Indian J. Anim. Res. DOI: 10.1885/ijar. B-815.

4.       Gavelis A, Žilaitis V, Juozaitis A, Juozaitiene V, Urbonavičius G, Yılmaz A. 2018. The relationship between milk progesterone and milk traits during estrus in dairy cows. Indian J. Anim. Res. DOİ: 10.18805/ijar.B-900.

5.       Gavelis A, Žilaitis V, Juozaitis A, Juozaitiene V, Palubinskas G, Yılmaz A. 2018. Factors affecting expression of estrus in dairy cows with high milk yields.  Med. Weter. DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6011.

6.       Yılmaz A, Karakuş F, Hakan B, Stormo K, Cengiz F, Ülker H. (2018) Evaluation of one-shot vaccination protocol for supressing reproductive functions in rams using encapsulated ovalbumin-LHRH-7 protein. Indian J. Anim. Res. 52 (3): 337-342.

7.       Yılmaz A, Ocak E, Köse Ş. 2017. A research on milk yield, milk composition and body weights of Anatolian buffaloes. Indian J. Anim. Res. 51 (3): 564-569.

8.       Karaca S, Yılmaz A, Ser G, Saribey M. 2016. Relationships between physiological and behavioral responses of goat bucks in mating season. Revista Brasileira De Zootecnia-Brazilian Journal of Animal Science, 45(10):608-614.

9.       Erdoğan, S, Karadaş F, Yılmaz A, KARACA S, 2017. The effect of organic selenium in feeding of ewes in late pregnancy on selenium transfer to progeny, Revısta Brasıleıra De Zootecnıa-Brazılıan Journal of Anımal Scıence, vol.46, pp.147-155.

10.   Karaca S, Yılmaz A, Kor A, Bingöl M, Keskin S. 2016. Effect of different feeding systems on the fattening performance, slaughter-carcass characteristics and meat quality in lambs. Indian Journal of Animal Research, 50(2):595-600.

11.   Karaca S, Yılmaz A, Kor A, Bingöl M, Cavidoglu I, Ser G. 2016. The effect of feeding system on slaughter-carcass characteristics, meat quality, and fatty acid composition of lambs. Archiv Fur Tierzucht-Archives Of Animal Breeding, 59:121-129.

12.   Yeşilova A, Yılmaz A, Ser G, Kaki, B. 2016. Modeling with Gaussian mixture regression for lactation milk yield in Anatolian buffaloes. Indian J. Anim. Res. 50 (6): 989-994.

13.   Ser, G. Yeşilova, A.,Yılmaz A. 2013. Comparıng Covarıance Structures Using Different Optimization techniques in glm on some sexual behaviors of male lambs.TheJournal of Animal&PlantSciences, 23(6): 1583-1587.

14.   Karakuş F, Yılmaz A, Hakan B, Stormo K, Ülker, H. 2013. The effectiveness of recombinant Ol fusion protein (Ovalbumin-LHRH-7) in supressing reproductive functions when injected in single-dose vaccination protocols with different adjuvants. Anim. Reprod. Sci., 138: 228-232.

15.   Karakuş, F. Yılmaz A., Hakan B., Stormo, K., Ülker, H. 2013. The Effectiveness of recombinant OL fusion protein (ovalbumin-LHRH-7) in suppressing reproductive functions when injected in single-dose vaccination protocols with different adjuvants. Animal Reproduction Science. 138 (3): 228-232.

16.   Bingöl M Daşkiran I Cedden F Demir Ao Yılmaz A 2012. Inhibin immunization in Norduz sheep.ArchTierz 55 (2012), 179-183, SCI.

17.   Yılmaz A Karaca S Kor A Bingöl M. 2012. Determination of pre-parturition and post-parturition behaviors of Norduz goats. Kafkas UnivVet Fak Derg 18 (2): 215-219, SCI.

18.   Bingöl M, Gökdal Ö, Aygün T, Yılmaz A, Daşkıran I. 2011. Some productive characteristics and body measurements of Norduz goats of Turkey. Trop Anim Health Prod. 44 (3):1459-1463, SCI.

19.   Yılmaz A, Karaca S, Bingöl M, Kor A, Kaki B. 2011. Effects of the maternal behavior score (MBS) on weaning weight and litter survival in sheep. African J. Agric.  Res. 6(6):1393-1397, SCI.

20.   Kor A, Karakuş F, Tuncer SS, Yılmaz A, Bingöl M, Cengiz F. 2011.Phenotypic correlations among fleece traits in Norduz and Karakaş sheep. Journal of Animal and Veterinary Advance. 10 (5): 574576, SCI.

21.   Yılmaz A, Gökdal Ö. 2010. Allografting and xenografting of testis tissue and using possibilities in the future. Kafkas UnivVet Fak Derg16 (6): 1073-1077, SCI.

22.   Daşkıran İ, Bingöl M, Karaca S, Yılmaz A, Çetin AÖ. Kor A. 2010. Theeffect of feeding system on fattening performance slaughter, and carcass characteristics of Norduz male kids.Trop Anim HealthProd. 42:1459–1463, SCI.

23.   Mert H, Karakuş K, Yılmaz A, Aygün T, Mert N, Apaydın B, Seyhan E 2009. Effects of genotype on testis, semen quality, and mineral composition of semen in various ram breeds. BiolTrace Elem Res. 132:93–102, SCI.

24.   Yılmaz A, Karakuş F, Yeşilova A. 2009. Norduz ve Karakaş koçlarında eşeysel davranış özellikleri ve yaşla değişimi. Ankara Üniv. Tarım Bil. Derg., 15 (3): 270-276, SCI.

25.   Ülker H, Yılmaz A, Karakuş F, Yörük M, Budağ C, De Avıla DM, Reeves JJ. 2009. LHRH fusion protein immunization alters testicular development, ultrasonographic and histological appearance of ram testis. Reprod. Dom. Anim. 44: 593-599, SCI.

26.   Ülker H, Küçük M, Yılmaz A, Yörük M, Arslan L, De Avıla DM, Reeves JJ. 2009. Changes in testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids immunized against LHRH using recombinant LHRH fusion protein. Reprod. Dom. Anim. 44: 37-43, SCI.

27.   Yeşilova A, Yılmaz A. 2007. The application of overdispersion and generalized estimating equations in repeated categorical data related to the sexual behaviours traits of farm animals. Journal of Applied Sciences 7(12): 1762-1767, SCI.

28.   Daşkiran İ, Bingöl M, Kor A, Demir AÖ, Yılmaz A,  Karaca S. 2006. Feedlot performance and carcass characteristics of Norduz male kids. J. Anim. Vet. Advances, 5 (5): 430-433, SCI.

29.   Bingöl M, Aygün T, Gökdal Ö, Yılmaz A.2006.The effects of docking on fattening performance and carcass characteristics in-fat-tailed Norduz male lambs.Small Rumin. Res. 64: 101-106, SCI.

30.   Bingöl M, Yılmaz A, Cengiz F, Kum D. 2006. Effect of frequent ejaculation on live weight and sperm characteristics in Norduz lambs.J. Appl. Anim. Res. 30: 141-144,SCI.

31.   Bingöl M, Aygün T, Gökdal Ö, Yılmaz A. 2005. Some factors affecting milk production and post partum body weight of fat-tailed ewes in Turkey. J. Appl. Anim. Res. 27: 125-127, SCI.

32.   Aygün T, Yılmaz A.2003.Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. Türk J Vet Anim Sci. 27: 1441-1445, SCI.

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Yılmaz A, Gökdal Ö. 2013. Retinoic Acid Determines the Fate of Spermatogonia. Iranian Applied Animal Science 23 (6): 1583-1587.

2.       Gökdal Ö, Atay O, Kum Ş, Yılmaz A, Eren V 2012. The Effects of supplemental vitamin E on reproductive development of prepubertal Karya male lambs. EgyptianJournal of Sheep and Goat Sciences. 7(1): 11-17, SCI.

3.       Demirel M, Kurbal ÖF, Aygün T, Erdoğan S, Bakici Y, Yılmaz A, Ülker H 2004. Effects of supplementary feeding levels during mating period on reproductive performance of Karakaş ewes. J. Anim. And Vet. Advances 3 (7): 448-452.

4.       Demirel M, Kurbal ÖF, Aygün T, Erdoğan S, Bakici Y, Yılmaz A, Ülker H 2004. Effects of supplementary feeding levels during mating on the reproductive performance of Norduz ewes and growth  and survival rate of their lambs.J. Biol. Sci., 4 (3): 283-287.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Koyun H, Kiraz S, Karaca S, Yılmaz A, karakuş K, Yeşilova A, Koncagül S, Aygün T. 2019. Determination of Milk Protein Polymorphism in Norduz and Karakaş Sheep Breeds using PCR-RFLP Technique. 1st International Göbeklitepe Agriculture Congress, Şanlıurfa, Türkiye, 25 - 27 Kasım 1(1): 113

2.       Yılmaz A, Kara MA. 2019. Dünyada ve Türkiye’de manda yetiştiriciliği ve geleceği. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi, 10-12 Haziran, Siirt.

3.       Mikail N, Yılmaz A. 2019. Anadolu mandalarında laktasyon süt verimini etkileyen faktörlerin regresyon ağaçları yöntemi ile analizi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi. 10-12 Haziran, Siirt.

4.       Karaca S, Yılmaz A. 2015. Sexual behaviors and testosterone levels of Saanen x Hair Goat crossbred bucks. VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.116 (Poster-bildiri).

5.       Erdoğan S, Karadaş F, Yılmaz A, Karaca S. 2015. The effects of feeding by different level of organic selenium on progeny during late gestation of Norduz ewes. VII. Balkan Conference on Animal Science, Sarayevo, BOSNA HERSEK, 3-6 Haziran 2015, pp.139. (Poster-bildiri).

6.       Cedden F, Daşkiran İ, Bingöl M, Demir AÖ, Yılmaz A, Aygün T. 2007. Immunizing Norduz Goats against Inhibin (Plenary Invited Paper). New Perspectives and Challenges of Sustainable Livestock farming. 3-5 October, Zemun, Belgrade.

7.       Ülker H, Küçük M, Yılmaz A, Yörük M, Arslan L, De Avila DM, Reeves JJ. 2006.The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein OL on testicular development, ultrasonographic and histological appearance of the testis in buck kids. J. Anim Sci. Vol: 87

8.       Yılmaz A. 2003. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği uygulamalarının sosyal, ekonomik, çevresel, etik ve politik sonuçları. III. Ulusal Tıp Etiği Kongresi, 25-28 Haziran, Bursa, Türkiye.

9.       Zer C, Aygün T, Yılmaz A. 2006.Some aproaches of organic livestock Abstracts of the 57th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of abstractsno: 12, 17-20 September 2006, Antalya, Turkey.

10.   Ülker H, Yılmaz A, Karakuş F, Yörük M, Budağ C, De Avila DM, Reeves JJ 2005.The Effects of immunization against LHRH using recombinant LHRH fusion protein, Ovalbumin-LHRH-7, on development, histologic and ultrasonografic appearance of ram lamb testis. Institute For Animal Husbandry 8th International Symposium “ Modern Trends in LivestockProduction” 5thto 8thOctober, 2005, Belgrade Faculty of Agriculture, Zemun, Belgrade.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            Yok

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Kibar M, Mikail N, Yılmaz A. 2019. Siirt Ili Merkez Ilçede Kırmızı Et Tüketim Alıskanlıkları ve Tüketimi Etkileyen Faktörler. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6(4): 720–728.

2.       Çiftçi S, Yılmaz A. 2019. Bitlis Ili Anadolu Mandası İsletmelerinin Genel Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. ÇÖMÜ Zir. Fak. Derg., 7 (1): 47–56.

3.       Yılmaz A, Kara MA. 2019. Dünyada ve Türkiye’de Manda Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 6(3): 356-363.

4.       Kibar M, Yılmaz A, Erkmen R. 2018. Economic losses reulted from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm. Selçuk J.Agr. Food Sci., 32 (1): 81-86.

5.       Kibar M, Yılmaz A, Bakır G. 2018. Sıcaklık Nem İndeks Değerlerinin Süt Sığırcılığı Açısından Değerlendirilmesi: Siirt İli Örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 5(1): 45-50. 

6.       Daşkiran İ, Yılmaz A. 2018. Ekstansif Koşullarda Yetiştirilen Kilis Keçilerinde Canlı Ağırlık ve Vücut Ölçüleri Arasındaki Korelâsyonlar ve Bazı Tanımlayıcı Ölçüler. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (1): 51-56.

7.       Karaca S, Erdoğan S, Yılmaz A. 2015. The relationship between sexual behaviors and serum testosterone concentrations in Norduz rams. Hayvansal Üretim, 56(2):8-13.

8.       Ser G, Kaki B, Yeşilova A, Yılmaz A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması. Hayvansal Üretim, 54 (2): 18-23.

9.       Bingöl M, Yılmaz A, Daşkiran, İ, Vural ME. 2013. Doğu Anadolu Bölgesinde organik koyun yetiştiriciliği ve geliştirme olanakları. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 2(1): 98-108.

10.   Gökdal, Ö, Atay, O, Ülker, H, Yılmaz, A. 2012. Koyun ve keçilerde immunokastrasyon. Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi, Mayıs-Haziran, sayı: 2, sayfa: 103-107.

11.   Yılmaz A, Cengiz F. 2010. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi.YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

12.   Yılmaz A, Cengiz F 2010. Norduz erkek kuzularında bazı ergenlik çağı özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1): 3-6.

13.   Yılmaz A, Hakan B 2010. Spermatogenesis süreçlerinin düzenlenmesinde GDNF’nin ( gliyal hücre türevi nörotropikfactor ) rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (2):83-87.

14.   Yılmaz A Cengiz F. 2009. Norduz erkek toklularında bazı spermatolojik özellikler ve yaşa bağlı değişimi. YYÜ Tar. Bil. Derg., 20 (2): 52-57.

15.   Yılmaz A. 2009. Spermatogonial kök hücreleri ve transplantasyonu. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 46 (2): 145-154.

16.   YILMAZ A, CENGİZ F. 2008. Variations in sexual behaviour characteristics of Norduz ram lambs based on age. OMÜ Zir. Fakt. Derg., 23 (1): 1-6

17.   Yeşilova A, Yılmaz A, Kaki B. 2006. Norduz erkek kuzularının bazı kesikli üreme özelliklerinin analizinde doğrusal olmayan regresyon modellerin kullanılması.YYÜ Tar. Bil. Derg., 16 (2): 87-92.

18.   Yılmaz A, Cengiz F. 2006. Norduz erkek kuzularında testis özellikleri ve serum testosteron konsantrasyonun yaşa göre değişimi. Ank. Üniv. Tar. Bil. Derg., 12 (3): 277-284.

19.   Yılmaz A, Cengiz F 2006. Norduz erkek kuzularında bazı üreme özellikleri arasındaki ilişkiler.YYÜ Tar. Bil. Derg., 16(1): 69-75.

20.   Demirel M, Erdoğan S, Yılmaz A, Bakici Y. 2005. Merada otlayan ve meraya ilave verilen kesif yemle beslenen Karakaş ve Norduz kuzularının besi gücü özellikleri. YYÜ Sağlık Bil. Derg., 8 (1-2): 24-32.

21.   Kor A, Daşkiran İ, Bingöl M, Keskin S, Demirel M, Yılmaz A. 2005. Köylü koşullarında koç katım döneminde meraya ilave beslemenin Karakaş koyunlarının döl verim özelliklerine etkisi.YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 47-51.

22.   Aygün T, Yılmaz A. 2003. Akkaraman varyetesi Norduz ve Karakaş erkek kuzularının bazı testis özellikleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Vet Fak Derg 3(1-2): 12-14.

23.   Yılmaz A, Aygün T. 2002. Norduz erkek kuzularının bazı testis özellikleri. YYÜ Zir. Fak. Derg., 2 (1): 21-16.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.       Kibar M, Yılmaz A, Bakır, G. 2018. Evaluation of temperature-humidity index values on dairy cattle in Siirt conditions. ICAFOF, 15-17 Mayıs, Nevşehir.

2.       Kibar M, Yılmaz A, Erkmen R. 2018. Economic losses reulted from Fertility Problems in Holstein Crossbreed Dairy Cows in a Commercial Dairy Farm. IMESET’17 (Sözlü Bildiri), 27-29 Ekim, Bitlis.

3.       Ser G, Karaca S, Yılmaz A. 2015. Bazı eşeysel davranış verilerinde aşırı yayılımın GLMM’le belirlenmesi. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Konya, 3-5 Eylül 2015, ss.927. (Poster-Bildiri).

4.       Karaca, S, Erdoğan S, Yılmaz A. 2013. Norduz koçlarında aşım davranışı ve döl verim özelliklerine etkisi.8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

5.       Yılmaz, A, Karakuş F, Hakan B, Stormo K, Cengiz F, Ülker H. 2013. Koçlarda üreme fonksiyonlarının baskılanmasında kapsüle edilmiş OL (Ovalbumin_LHRH-7) proteininin tek enjeksiyon olarak etkinliği. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

6.       Ser G, Kaki B, Yeşilova A, Yılmaz A. 2013. Genel doğrusal karışık modellerde farklı kovaryans yapıları ve tahmin yöntemlerinin performanslarının karşılaştırılması. 8. Ulusal Zootekni Kongresi, 05-07 Eylül 2013, Çanakkale.

7.       Yılmaz A, Karaca S, Bingöl M, Kor A. 2011.Norduz keçisi oğlaklarında yaşama gücü ve sütten kesim ağırlığı üzerine analık davranışı puanının (MBS) etkisi.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

8.       Bingöl M, Gökdal Ö, Aygün T, Yılmaz A, Daşkiran İ. 2011. Norduz keçilerinde bazı tanımlayıcı verim özellikleri ve vücut ölçüleri.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

9.       Karaca S, Yılmaz A, Kor A, Bingöl M, Cavidoğlu İ. 2011.Ekstansif ve entansif koşullarda besiye alınan Norduz erkek toklularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asit kompozisyonu.7. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Eylül, Adana.

10.   Karakuş F, Kor A, Bingöl M, Tuncer MS, Yılmaz A, Cengiz F.  2010.Norduz Keçisi ve Kıl keçilerinde elde edilen üst ve alt kıllarda bazı fiziksel özellikler arasındaki fenotipikkorelasyonlar.10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

11.   Karakuş F, Kor A, Bingöl M, Tuncer MS, Yılmaz A, Cengiz F 2010. Norduz ve Kıl keçilerinde Kıl verimi ve kalitesinin belirlenmesi.10. Keçicilik Kongresi. 24-26 Haziran, Çanakkale, Türkiye.

12.   Yılmaz A, Gökdal Ö. 2009.Tür içi ve türler arası testis doku parçacıklarının transplantasyonu ve gelecekte kullanım olanakları.XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık, Antalya, Türkiye.

13.   Yılmaz A, Cengiz F. 2007. Norduz erkek toklularında sperma özellikleri ve yaşa göre değişimi. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

14.   Yılmaz A, Karakuş F, Yeşilova, A 2007. Koçlarda cinsel davranış özellikleri ve yaşa göre değişimi.5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

15.   Gökdal Ö, Atay O, Kum Ş, Yılmaz A, Eren V, Çetiner Ş. 2007. Karya tipi erkek kuzularda rasyona ilave edilen vitamin E’nin eşeysel davranış, testis özellikleri ve ergenlik çağı başlangıcı üzerine etkileri.5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

16.   Yılmaz A, Karaca S. 2007.Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

17.   Yılmaz A. 2007. Analık davranışının genetik temeli ve yavrularının yaşama gücüyle ilişkisi (Çeviri)1. 5. Ulusal Bilim Zootekni Kongresi, 5-8 Eylül 2007, Van, Türkiye.

18.   Yılmaz A, Cengiz F, Karakuş F. 2005. Koçlarda üreme davranışı. GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

19.   Zer C, Yılmaz A Aygün T. 2005.Gen mühendisliği ve ekolojik tarım gelişmeleri kapsamından tarımsal üretim.GAP IV Tarım Kongresi, 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Türkiye.

20.   Aygün T, Karakuş F, Yılmaz A, Gökdal Ö, Ülker H. 2004. Van ili merkez ilçede et tüketim alışkanlığı.4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

21.   Daşkıran İ, Yılmaz A, Çetin AÖ. 2004.Norduz keçi yetiştiriciliği ve bazı tanımlayıcı ölçüleri.4. Ulusal Zootekni Kongresi, 1-3 Eylül, Isparta, Türkiye.

22.   Aygün T, Yılmaz A 2002. Norduz erkek oğlaklarında bazı testis özellikleri. 3. Zootekni Bilim Kongresi, 14-16 Ekim, Ankara

7.7. Diğer yayınlar (Derleme)

1.       Yılmaz A, Cengiz F 2005.Çiftlik hayvanlarında immunokastrasyon uygulamasının besi gücü ve üreme özelliklerine etkisi.YYÜ Fen Bil. Enst. Derg., 10 (1): 6-11.

2.       Yılmaz A, Karaca S. 2008.Ruminantlarda besleme davranışı ve değerlendirme prensipleri. HR.Ü.Zir. Fakt. Derg., 12 (2): 79-84.

8.Projeler

1.      Bitlis İli Anadolu Mandası işletmelerinin Yapısal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Proje No: 2016-SİUFEB-31 (Tamamlandı).

2.      Gebeliğin son döneminde Norduz koyunlarının farklı düzeylerde organik selenyum ile beslenmesinin projeni selenyum transferi üzerine etkisi, Proje No: 2011-ZF-B007, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

3.      Van kedilerinde genetik yapısının mikrosatelite belirteçler ile belirlenmesi, Proje No: 2008-ZF-B069, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

4.      PCR-RFLF yöntemiyle Norduz ve Karakaş koyun ırklarında süt protein polimorfizminin belirlenmesi ve bunun süt verimine etkisi, Proje No: 2008-ZF-B064, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

5.      Ekstansif ve entansif olarak beslenen Norduz erkek kuzularında kesim-karkas özellikleri, et kalitesi ve yağ asidi kompozisyonunun karşılaştırılması, Proje No: 2008-ZF-B070,  Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı(tamamlandı).

6.      Norduz ve Karakaş koyunlarında yapağı verimi ve kalitesi ile Norduz keçisi ve Kıl keçilerinde kıl, kaşmir verimi ve kalitesi, Proje No: 2006-ZF-YTR04, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

7.      Pasif ve Aktif İnhibinİmmunizasyonu ile Van İli’nde Yetiştirilen Yerli Koyun ve Keçilerin Döl Verimlerinin artırılması, Kültür Irkları ile Melezleme Olanaklarının Araştırılması, Proje No: 2006-MİM-B020, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

8.      Sütten Kesim Çağında Besiye Alınan Norduz Keçisi Erkek Oğlaklarında Besi Performansı ve Karkas Özellikleri ile Norduz Dişi Oğlaklarının Erken Damızlıkta Kullanılma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Proje No: 2003-ZF-007, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı Projesi (tamamlandı).

9.      Norduz Erkek Kuzularında Bazı Üreme özellikleri, Proje No: 2003-ZF-B008, YYÜ Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

10.  Koç katım dönemi farklı beslemenin Karakaş ve Norduz koyunlarında döl verimi kuzularda büyüme ve yaşama gücüne etkisi, Proje No: 2001-ZF-062, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı(tamamlandı).

11.  Norduz kuzularında kuyruk kesiminin besi gücü ve karkas özellikleri üzerinde etkisi, Proje No: 1999-ZF-062, YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (tamamlandı).

9.İdari Görevler

 Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek yüksekokulu Teknik Programlar Böl. Bşk. (2009-2012)

 Bitlis Eren Üniversitesi Dış İlişkiler Ofis Erasmus kurum Koordinatörlüğü (2009-2013).

 Hizan Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal üretim başkanlığı (2010-2014).

 Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü (2012-2014).

 Siirt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (2014-2017).


 10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1. Van Zootekni Derneği (2007- devam ediyor).


11.Ödüller

1.       TÜBİTAK-2219 Yurt Dışı Doktora sonrası Araştırma Burs Programı- Washington State Üniversitesi (6 ay), USA.

2.       Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Erasmus Programı- Ders Verme Hareketliliği (1 hafta)-Letonya Tarım Üniversitesi, Letonya.

3.       Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Erasmus Programı-Ders Alma Hareketliliği (2 ay)-Lithuanian University of Health Sciences-Veterinary Academy.

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

 

 

 

 

İlkbahar

Genetik

3

0

3

2017-2018

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

Genetik

3

0

3

 

 

Organik Hayvan Yetiştiriciliği

2

0

2

 

 

Hayvancılıkta kayıt ve Değerlendirme

2

0

2

 

 

 

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 18.06.2020 18:13:42
Yayınlar ve Projeler