Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Telefon 0484 223 12 24 / 3509
Kurumsal E-Posta
E-Posta galipbakir  hotmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme16.11.2015 09:05:28

Prof.Dr. GALİP BAKIR

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

A

1.      Adı Soyadı: Galip BAKIR

2.      Doğum Tarihi:

3.      Unvan: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu: 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Ankara Üniv.

1989

Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enst.

Yüzüncü Yıl Üniv.

1992

Doktora

Fen Bilimleri Enst.

Yüzüncü Yıl Üniv.

1995

5.      Akademik Unvanlar:

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1991-1995

Dr. Arş. Gör.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1995-1996

Yrd. Doç. Dr

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

1996-2004

Doç. Dr .

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2004-2010

Prof. Dr.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2010-2012

Prof. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2013-

 

6.  Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri  

 1. Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Sığırların Süt veDöl Verim Özellikleri.
 2. Reyhanlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Sığırların Süt ve DölVerim Özellikleri.
 3. Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Sığırların Süt ve DölVerim Özellikleri.
 4. Giresun YöresindekiSüt Sığırcılığı İşletmelerinin Genel Değerlendirilmesi.
 5. Sığırcılıkta kayıttutulmasını sağlayan bilgisayar programının hazırlanması.
 6. Tarımve Köyişleri Bakanlığı Projeleri Kapsamında Süt Sığırcılığı Yapan Bazı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerindeki Sığırların Verim Özellikleri İle Bu İşletmelerin Yapısal Durumlarının Belirlenmesi.
 7. Diyarbakır İli Ergani İlçesinde Besi Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Genel Değerlendirilmesi
 8. Konuklar Tarım İşletmesindeki Esmer Sığırların Süt ve Döl Verim Özellikleri

6.2. Doktora Tezleri

 

7. İdari Görevler

Rektör Yardımcısı

Siirt Üniversitesi

2013-

Dekan

Siirt Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

2013-

 

8. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

9. Ödüller

Güncelleme : 15.02.2017 08:38:05
YAYINLAR VE PROJELER

1. Yayınlar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI &Arts and Humanities)

1. Bakır,G.,M. Çetin. 2003. Reyhanlı Tarımİşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Süt ve Döl Verim Özellikleri.Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences. 27: 173–180.

2. Mirtagioğlu, H, Keskin, S., Bakır, G., 2008. Regression tree (rt)for 305-day milk yield in Holstein cows.İndian Veterinary journal. Indian Vet. J., 85: 943-945

3. Mirtagioğlu, H, Keskin, S., Bakır,G., 2009. Classification tree for low birthday rate ofcalves. Indian Veterinary journal, 86 (2):164-167.

4. Bakır, G.,Keskin, S., Mirtagioğlu, H., 2009. Evaluation the Relationship BetweenMature Age Milk Yield and Several Traits Using CHAİD Analysis in Brown SwissCows. J., of Animal and  Vet. Advances. 8(3): 587-579.

5. Bakır, G.,Kaygisiz, A., Çilek, S., 2009. Milk Yield Traits of Holstein Cattle Reared atTahirova State Farm in Balikesir Province in Turkey. Journal of Animal andVeterinary Advances 8 (11): 2369-2374.

6. Bakır, G.,Çilek, S., 2009. AResearch on Reproductive Traits of Holstein Cattle Reared at Tahirova StateFarm in Balikesir Province in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances8 (11): 2383-2387.

7. Bakır, G.,Kaygisiz, A., Çilek, S., 2009. Estimates of Genetic Trends for 305-Days Milk Yield inHolstein Friesian Cattle. Journal ofAnimal and Veterinary Advances.8 (12): 2553-2556.

8. Bakır, G.,Kaygisiz, A.,2009.Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Süt Verim Özelliklerinin Genetik ve Fenotipik Yönelimiile Kalıtım ve Tekrarlanma Derecelerinin Tahmini. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 15(6): 879-884.

9. Bakır, G.,Keskin, S., Mirtagioğlu, H., 2010. Determination of The Effective Factors for 305-DayMilk Yield by Regression Tree (Rt) Method. Journal of Animal and VeterinaryAdvances. 9 (1): 55-59.

10. Çilek, S., Bakır, G.,2010.Milk Yield Traits of BrownCows Reared at Malya State Farm and Effects of Some Environmental Factors onThese Traits. Kafkas Univ Vet Fak Derg.16(2): 347-350.

11. Kaygisiz, A., Bakir, G., Yilmaz, I., Vanli, Y., 2011. Estimationof Variance Components and Genetic Parameters for Direct and Maternal Effectson Birth Weight in Brown Swiss Cattle.  Pak Vet J, 31(1): 70-74.

 

1.2. Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Bakır, G.,A.,Kaygısız, S.M. Yener. 1994. Ankara Şeker Fabrikası Çiftliğinde YetiştirilenSiyah Alaca Sığırların Döl Verim Özellikleri. Tr. J of Veterinary and AnimalSciences. 18: 107–111.

2. Kaygısız, A., Bakır, G., S.M. Yener. 1994. Age at First Calving Holstein CattleRaised at Ankara Sugar Factory Farm. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences.18: 165–167.

3. Yener,S.M. Bakır, G., A. Kaygısız. 1994.Ankara Şeker Fabrikası Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların SütVerim Özellikleri. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 18:385–389.

4. Atay,O., S.M., Yener, Bakır, G., A.Kaygısız. 1995. Atatürk Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca SığırlarınSüt Verim Özelliklerine İlişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri. Tr.J. of Vet and Anim Sci, 19: 441–447.

5. Kaygısız,A., Bakır, G., S.M. Yener. 1995.Ankara Şeker Fabrikası Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda SütVerim Persistensi Değerine ait Fenotipik ve Genetik Parametre Tahminleri. Tr.J. of Vet and Anim Sci, 19: 259–263.

6. Bakir, G.,A., Kaygisiz, H.,Ülker. 2004. Estimates of Genetic Parameters of Milk Yield inBrown Swiss and Holstein Friesian Cattle. Pakistan Journal of BiologicalSciences, 7(7): 1198-1201.

7. Bakir, G.,A., Kaygisiz, H.,Ülker. 2004. Estimates ofGenetic and Phenotypic Parametersfor Birth Weight in Holstein Friesian Cattle. Pakistan Journal of BiologicalSciences, 7(7): 1221-1224.

8. Bakir, G.,A.,Kaygisiz.2004.Estimates of Trends Components of 305 Days Milk Yieldat Holstein Cattle's. Journal of Biological Sciences,4 (4): 486–488.

9. Çilek, S.,Bakır,G.,2010. Reproductive traits ofAnatolian Brown Swiss cows.Bulg. J. Anim.Sci.,46:162-171, 2010.

 

1.3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. Bakır, G.,B. Söğüt, 1999. Siyah Alaca Sığırlarda ServisPeriyodunun Süt Verim Özelliklerine Etkisi. Uluslararası Hayvancılık Kongresi 99, 193-197, 21–24Eylül, İzmir.

2. Bakır, G.,B. Söğüt, 1999. Van İli Sığırcılık Faaliyetleri veYetiştirici Birlikleri. Uluslararası Hayvancılık Kongresi 99, 215-222, 21–24Eylül, İzmir.

3. Söğüt, B.,Bakır, G.,1999. Et SığırıPerformansının Değerlendirilmesinde EDP (Expected Progeny Differences),Uluslararası Hayvancılık Kongresi 99, 212-214, 21-24 Eylül, İzmir.

4. Bakır, G.,2001. Van İline İthal Edilen kültür Irkı SığırlarınMevcut Durumu ve Verim Özellikleri. Türkiye-Hollanda Besi ve Süt HayvancılığıSempozyumu, 11–12 Haziran, Ankara.

5. Bakır, G.,2010.Şırnak Yöresindeki Sığırcılığın Yapısı Veİşletmelerde Uygulanabilir Barınak Projelerinin Geliştirilmesi. Uluslar arasıŞırnak ve Çevresi Sempozyumu, 14-16 Mayıs, 1199-1217.

6. Çilek, S., Bakır, G., 2010. Reproductive traits of Anatolian Brown Swiss cows.Anniversary ScientificConference 60 Years Institute of Animal Science Kostinbrod,Bulgaria, 46:162-171.

 

1.4. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 

1.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Bakır, G.,S.M.Yener, A., Kaygısız. 1994. Ankara Şeker Fabrikası Çiftliğinde YetiştirilenSiyah Alaca Sığırların Yetiştirme Özellikleri. Konya Merkez HayvancılıkAraştırma Enstitüsü Dergisi 4 (2): 90–92.

2. Kaygısız,A., Bakır, G., 1994. Siyah AlacaSığırlarda Eklemeli Verimlerden Yararlanarak Laktasyon Verimini Tahmin Etmeİmkanları”, Konya Merkez Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 4 (2): 97-99.

3. Kaygısız,A., Bakır, G., 1995. Alparslan (Muş)Tarım İşletmesinde İsviçre Esmeri Sığırların Akrabalık Derecesi ÜzerindeAraştırmalar. YYÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 5 (2): 115–162.

4. Atay,O., Yener, S.M., Bakır, G.,Kaygısız, A. 1996. Atatürk Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Holstein Sığırların YetiştirmeVerim Özellikleri. Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Dergisi. 36(1): 32–42.

5. Bakır, G.,M.Demirel, 2001. Van İli ve İlçelerindeki Sığırcılık İşletmelerinde KullanılanYem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları. YYÜ. Ziraat Fakültesi, TarımBilimleri Dergisi. 11 (1):29–37.

6. Bakır, G.,2001. Vanİline İthal Edilen Kültür Irkı Sığırların Özel İşletmelere Adaptasyonu. AtatürkÜni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 32 (4),415–427.

7. Bakır, G.,2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığıİşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Dergisi. 12 (2), 1–10.

8. Bakır, G.,2002. Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tercih Edilen KültürIrkları. Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Dergisi. 12 (2), 11–20

9. Özçakır, A.,Bakır, G.,2003.Tahirova Tarım İşletmesinde YetiştirilenSiyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 1. Süt Verim Özellikleri.Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 34 (3), 145–149.

10. Özçakır, A.,Bakır, G.,2003.Tahirova Tarım İşletmesinde YetiştirilenSiyah Alaca Sığırların Döl Ve Süt Verim Özellikleri. 2. Döl Verim Özellikleri.Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 34 (2), 223–228.

11. Bakır, G.,A., Kaygısız.,2003.Esmer Irk Sığırlarda Süt Verim Özelliklerineİlişkin Genetik Yönelim Unsurlarının ve Genetik Korelasyonun Tahmini.Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi. 34 (4), 327–332.

12. Tugay, A.,Bakır, G.,2006. Giresun Yöresindeki Özel SütSığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu.Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 37 (1) 39-47.

13. Tugay, A.,Bakır, G.,2008. Giresun Yöresindeki Sığırcılıkİşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları.Atatürk Üni. Ziraat Fak. Derg. 39 (2) 231-239.

14. Usta, S., Bakır,G., 2008. Van yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerine yönelik serbest duraklıbarınak projelerinin geliştirilmesi. YYÜ Yüksek okullar Dergisi, 1 (1) 1-14.

15. Tugay, A.,Bakır, G.,2009. Giresun Yöresindeki Süt Sığırcılığıİşletmelerinin Yapısal Özellikleri.Atatürk Üni. ZiraatFakültesi Dergisi, 40 (1), 37-47.

16. Bakır, G.,Han, Y., 2009. Besi Uygulamaları ve IrkTercihlerine Yetiştirilen Irkın Etkisi. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14(1) 7-14.

17. Bakır,G., Han, Y., 2009. Özel Besi İşletmelerinin Yapısal ÖzelliklerineYetiştirilen Irkın Etkisi. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14 (1) 15-21.

18. Han, Y., Bakır, G., 2009. Özel Besi İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve BeslemeAlışkanlıkları. YYÜFen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,Basımda.

19. Han, Y., Bakır, G., 2009.Özel Besi Sığırcılığıİşletmelerinde Irk Tercihleri ve BesiUygulamaları.AtatürkÜni. Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(2)35-41.

20. Han, Y., Bakır, G., 2009.Özel Besi Sığırcılığıİşletmelerinin YapısalDurumu veEtkileyen Faktörler.Atatürk Üni. ZiraatFakültesi Dergisi, 40(2),71-78.

21. Han, Y., Bakır, G., 2010. Özel Besi İşletmelerinin Barınak Yapısı veEtkileyen Faktörler.Atatürk Üni. Ziraat Fakültesi Dergisi,(1),45-51.

22. BAKIR, G., Kaygısız, A., 2013. Milk Yield Characteristics of HolsteinCows and the Effect of Calving Month on Milk Yield. KSU J. Nat. Sci., 16(1),1-7

 

1.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Bakır, G.,S.M. Yener., 1996. Siyah Alaca Sığırlarda Kan GrubuTipleri ile Süt ve Döl Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Hayvancılık–96Kongresi, 712-719, 18–21 Eylül, İzmir.

2. Bakır, G.,S.M. Yener., 1996. Siyah Alaca ve Esmer Sığırlarda Transferinve Hemoglobin Tipleri ile Süt ve Döl Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Hayvancılık–96Kongresi, 695-703, 18–21 Eylül, İzmir.

3. Bakır, G.,A., Kaygısız., 1998. Ankara Şeker FabrikasıÇiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Süt ve Döl Verim Özelliklerineİlişkin Genetik Parametre Tahminleri.  2. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 115–120s,22–25 Eylül, Bursa.

4. Bakır,G.,B., Söğüt. 1998. Ceylanpınar Tarımİşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Buzağılarda Doğum Ağırlığına İlişkinGenetik ve Fenotipik parametre Tahminleri. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. 810-816s, 14–18 Eylül, Erzurum.

5. Söğüt, B.,Bakır, G.,1998. CeylanpınarTarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde İlkine Buzağılama Yaşıile Süt Verimi Arasındaki İlişki. DoğuAnadolu Tarım Kongresi. 817-822s, 14–18 Eylül, Erzurum.

6. Söğüt, B.,Bakır, G.,1999. SiyahAlaca Sığırlarda Kuruda Kalma Süresinin Süt Verim Özelliklerine Etkisi, GAP I. Tarım Kongresi,1051-1058,26-28 Mayıs, Şanlıurfa.

7. Bakır, G.,2002. Van İline İthal Edilen Kültür Irkı Sığırların Mevcut Durumu Ve VerimÖzellikleri. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14–16 Ekim, Ankara.

8. Bakır, G.,2002.Van İlindeki Özel Süt Sığırcılığıİşletmelerinde Tercih Edilen Kültür Irkları. III. Ulusal Zootekni BilimKongresi. 14–16 Ekim, Ankara.

9. Bakır, G.,M.Çetin.2002.Reyhanlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah AlacaSığırlarda Süt ve Döl Verim Özellikleri.III. Ulusal Zootekni BilimKongresi. 14–16 Ekim, Ankara.

10. Bakır, G.,A., Özçakır. 2002.Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Ve SütVerim Özellikleri. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14–16 Ekim, Ankara.

11. Üstün,S., Bakır, G.,2003.Van Yöresinde Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yönelik UygunBarınak Planlarının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.III. TarımKongresi. 02–03 Ekim, Şanlıurfa.

12. Bakır,G.,A., Kaygısız. 2003. Güney Anadolu Kırmızısı Sığırlarında Dünden Bugüne YapılanIslah Çalışmaları. GAP III. Tarım Kongresi. 607-610,02–03 Ekim,Şanlıurfa.

13. Bakır,G.,S., Üstün. 2004. Kahramanmaraş Yöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerineYönelik Uygun Barınak Planlarının Geliştirilmesi. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 1329-1340,6–8 Mayıs, Kahramanmaraş.

14. Bakır, G.,A., Kaygısız. 2004.Kahramanmaraş Yöresinde Sığır YetiştiriciliğininDeğerlendirilmesi. I.Kahramanmaraş Sempozyumu, 1307-1316,6–8 Mayıs, Kahramanmaraş.

15. Tugay, A.,Bakır,G.,2004. GiresunYöresindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı Üzerine Bir Araştırma. 4. Zootekni Bilim Kongresi, 01–03 Eylül,370–379,Isparta.

16. Tugay, A.,Bakır, G.,2004. Giresun YöresindekiÖzel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların YapısalDurumu. 4. Zootekni Bilim Kongresi, 01–03 Eylül,390–397,Isparta.

17. Tugay, A.,Bakır, G.,2004.GiresunYöresindeki Sığırcılık İşletmelerinde Kullanılan Yem Çeşitleri ve HayvanBesleme Alışkanlıkları. 4. ZootekniBilim Kongresi, 01–03 Eylül,536–544,Isparta.

18. Turan, T.,Bakır, G.,2004. Sığırlarda Kayıt Tutulmasını Sağlayan Bir Bilgisayar ProgramınınHazırlanması.4. Zootekni Bilim Kongresi, 01–03 Eylül,380–389,Isparta.

19. Bakır, G.,2006. Bingöl Yöresindeki Besiİşletmelerine Yönelik Uygulanabilir Barınak Planlarının Geliştirilmesi. I. BingölSempozyumu, 10-11 Haziran, Bingöl.

20. Bakır, G.,2006. Bingöl Yöresindeki SütSığırcılığı İşletmelerinde Uygulanabilir Barınak Projelerinin Geliştirilmesi. I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran,Bingöl.

21. Keskin, S., Mirtagioğlu, H., Bakır,G., 2007. Sınıflandırma ve Regresyon Ağacı Analizinin(CART) Tanıtımı ve Uygulaması. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül,2007, Van.

22. Han, Y., Bakır, G., 2009. Ergani İlçesindekiÖzel Besi İşletmelerinde Besi Uygulamaları ve Irk Tercihleri. 6. Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran, Erzurum.

23. Han, Y., Bakır, G., 2009. Ergani İlçesindeki Özel Besi İşletmelerinde Uygulanan Yemleme ve Besleme Alışkanlıkları. 6.Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran, Erzurum.

24. Bakır, G.,2010. Ilgın yöresindeki süt sığırcılığı işletmelerinde uygulanabilir barınak modellerinin geliştirilmesi. 1.Ulusal Ilgın Sempozyumu. 30 Haziran-2 Temmuz, Ilgın.

25. Han, Y., Bakır, G., Tez, Ş., 2012.Ülkemiz Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Mandacılığın Durumu ve Diyarbakır İli Halk Elinde Ülkesel Anadolu Mandası Islah Projesi, Bursa Tarım Kongresi, 27-29 Eylül 2012, Bursa.

26. Han, Y., Bakır, G., Tez, Ş., 2012. Dünya Ülkelerinde Manda Yetiştiriciliği. Uluslararası Türk ve Akraba Topluluklar Zootekni Kongresi 361-371.11-13 Eylül 2012. Isparta

1.7. Diğer Yayınlar

1. Bakır, G.,1996. Süt İneklerinin Barındırılması ve Süt İnekleri Barınakları. Süt Üreticileri Eğitim Semineri. 1–10s, 2 Temmuz, Van.

2. Bakır, G.,2005. Kırsal Alanda Çiftçi Eğitimi. Sığır Yetiştiriciliği ve Sığır Barınakları. Saray kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği. 7-38, Van


1.8. Uluslararası Atıflar

1.9. Diğer Atıflar

2. Ulusal & Uluslararası Projeler

3. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.