İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 223-1224 / 2954
Kurumsal E-Posta
E-Posta g.mourtada  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme17.03.2017 09:24:25

Prof.Dr. GASSAN MORTADA

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Gassan  Mortada

2. Doğum Tarihi          : 06. 05. 1961

3. Unvanı                    : Profesör

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Arap Dili ve Edebiyatı

Şam Üniversitesi

1984

Y. Lisans

 

 

 

Doktora

Arap Dili ve Edebiyatı

Sant Peter Burg Üniversitesi

1992

 

5. Akademik Unvanlar

 

·         Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 03.01.1995

·         Doçentlik Tarihi                       : 18.09.2001  

·         Profesörlük Tarihi                   : 07.10.2007  

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

            1.  Safa al Mahmud, Hayri Zehebi Romanda Zaman ve mekan

            2.   Mahmud el-t-Yasin, Modern Suriye Romanında İlmi Hayal

 

6.2. Doktora Tezleri

            1.   Ahmed Said, Ernest Hamenguey in Arapça Tercemeleri

            2.  Samira Hamdan, Nasların Tedahulu

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      “Karşılaştırmalı Edebiyat Kalıpları Teorisi”, Humus Ü. Dergisi, c. 25, s. 9, 2003.

2.      “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Işığında Halk Destan Sanatı” (Antara Destanı Örneğinde), cilt 27, sayı 3, Humus Üniversitesi Dergisi, 2005.

3.      “Ölümsüz Aşk-Lirik Şiir Dünyasında”, c. 28, s. 10, Humus Ü. Dergisi, 2006.

4.      “Birey ve Halk Arasında Edebiyat: Teorik Okuma”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayım Aşamasında.

5.      “Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Işığında Hay Bin Yakzan”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayım Aşamasında.

6.      “Divanda Metinsellik: Yaptıkların İçin Özür Dileme”, c. 30, s. 15, Humus Üniversitesi Dergisi, 2008.

7.      “Ütopik Hayaller: Varsayımsal Şehirler ve Geleceğin toplumları”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayım Aşamasında.

8.      “Hasibe Romanının Hikâye Uzayı”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayım Aşamasında.

9.      “Edebiyat Bilimi Terminolojisi Çeviri Sorunları”, c. 34, s. 7, Humus Üniversitesi Dergisi, 2012.

10.  “Mahmud Derviş'in ‘Yüksek Gölgeye Övgü’ Adlı Divanı’nın Rusçaya Tercümesinde Gerçek Anlamdan Uzaklaşma”, Yayım Aşmasında.

11.  Rusça Araştırmalar, Rus ve Tacik Dergilerinde Yayımlanmıştır.

12.  Gazete Yazıları ve Gazete Yazısı Çevirileri, Dergiler: Edebi Köşe, (Şam). Edebiyat Haftası, (Şam). Pencereler, (Cidde). Oryant Haberleri, (İstanbul). Hepimiz Ortağız, (Amerika). El-Kudsü’l-Arabî, (Londra). el-Hayat, (Londra).

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …“Arapça Karşılaştırmalarda Araştırmalarda Estetik Teorinin Yansımaları”, Genç Bilimciler Sempozyumu, SSCB Bilimler Akademisi, Leningrad Oryantalizm Enstitüsü, Leningrad, Nisan 1988.

 

            2. “Arapça Kısa Hikayenin Oluşumunda Tercümenin Etkisi”, Tiflis’in Kuruluşunun 1000. Yılı Münasebetiyle Bilimler Sempozyumu”, Tiflis Üniversitesi Oryantalizm Fakültesi, Tiflis, Mayıs 1990.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.       Dünya Edebiyatı, El-Baas Üniversitesi Yayınları, Humus/Suriye, 2007.

2.        Biniciler ve Âşıkları: Karşılaştırmalı Edebiyatta Uygulamalı Araştırma, Hey’et Ebu Dabi Es-Sakafa, Ebu Dabi, 2015. 

3.       Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisinin Arap Dünyasındaki Etkisi, Yayım Aşamasında. 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            1.   …

            2.   …

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

            1.   …

            2.   …

7.7. Diğer yayınlar

1.      Mikhail Bulgakov, “Bir Genç Doktorun Anıları”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Şam, 1997.

2.      Victor Germunsky, “Karşılaştırmalı Edebiyat:Doğu ve Batı”, Humus Yay., 2004.

3.      Satım Uluğzade, “Tacikistan Üç Tiyatro Çalışması”, Arap Yazarlar Birliği Yayınları, Şam, 2002.

4.      Vladimir Propp, “Folklor ve Realite”, Yayım Aşamasında.

 

8.Projeler

            1.   …

            2.   …

 

9.İdari Görevler

1.      07.09.2003-07.09.2006 Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Dekan Yardımcıs

2.      11.09.2007-31.08.2010 Edebiyat Fakültesi Dekanıİslami Eğitim, Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Örgüt Uzmanı,

3.       1997-2001 Tacikistan Bilim ve Kültür (ISESCO) Elçisi, Duşanbe Hükümet Üniversitesi'nde Arapça, İslami Eğitim ve Öğretim Koordinatörü

4.      01.09.2014 tarihi itibarıyla Arap Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            1.  …

            2.  …

 

11.Ödüller

            1.   …

            2.   …

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2016-2017

Güz

 

Muhadese Hazırlık sınıfı

16

 

 

 

 

220

 

 

İlkbahar

 

Muhadese Hazırlık sınıfı

Yüksek Lisans

16 

 

 

6

 

 

220

 

 

2

 

2017-2018

Güz

Arap DİLİ Edebiyatı

Yüksek Lisans

14

 

9

 

 

 

330

 

3

İlkbahar

Arap Dili ve

Edebiyatı

Yüksek Lisans

14

 

3

 

330

 

3

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
AKADEMİK YAYINLAR

Kitaplar:

·        El-Âdâbü’l-âlemiyye (Dünya edebiyatı), (Dr.Memduh Ebu Ulvi ile Birlikte) Humus Üniversitesi, 2007.

·        Fürsân ve Uşşâk: Dirasât et-tatbikiyye fi’l-edebi’l-mukaran, (Abu Dabi’de yayın aşamasında)

·         Nazariyyetü Edebi’l-Mukaran ve İn’ikasatüha fi’l-alemi’l-Arabî (Karşılaştırmalı Edebiyat Teorisi ve Arap dünyasında etkisi, Yayın aşamasında)

·        Fennü’s-sireti’ş-şahsiyye fi dav’i’l-edebi’l-mukaran (Karşılaştırmalı edebiyat ışığında halk kahramanlık sanatları- yayın aşamasında-).

·        Tarihu’l-hadarati’l-arabiyyeti’l-İslâmiyye (Arap İslam Medeniyet Tarihi-Yayına Hazır)

 Tercüme Kitaplar

1.     Mikhail Bulgakov , Bir genç doktorun anıları, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Kültür Bakanlığı Yayınları - Şam - 1997.

2.     Victor Germunsky, karşılaştırmalı edebiyat: Doğu ve Batı Yayınları, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Humus yayınları - 2004.

3.     Satım Uluğzade, Tacikistandan Üç Tiyatro, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Arap Yazarlar Birliği yayınları, Şam, 2002.

4.      Vladimir Propp,  Folklor ve Gerçeklik,  Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, Kahire: Ulusal Tercüme Merkezi Yayınları, yayın aşamasında.

5.      Paris Aakhinbaum, Edebiyat Boyunca, Rusça’dan Arapçaya çev. Gassan Mortada, yayın aşamasında.

Makaleler :

1.     “Karşılaştırmalı Edebiyat Kalıpları Teorisi”,  Humus Üniversitesi Dergisi, c.25  sy. 9 (2003)

2.     “Karşılaştırmalı Edebiyat İlmi ışığında Halk Kahramanlık Sanatı (Antara’nın Biyografisi Örneğinde)”, Humus Üniversitesi Dergisi, c.27, sy. 3 (2005).

3.     “Ölümsüz Aşkı: Evrensel Duygusal Şiirde Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Humus Üniversitesi Dergisi, c. 28 cilt, sy.10 (2006)

4.     “Bireysellik ve Ulusallık Arasında Edebiyat: Teorik Bir Okuma”, Humus Üniversitesi Dergisi,  Yayını Onaylandı.

5.     “Karşılaştırmalı Edebiyat Işığında Hay Bin Yakzan”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayını Onaylandı.

6.     “Samira Hemdân ile Birlikte, “Şair Mahmud Dervişin (Yaptıklarından Ötürü Özür Dileme) Adlı Divanında metinsellik”  c.30, sy.15 (2008)

7.      “Muhammed Yasin ile Bilikte, "Soyut Düşler: sanal şehirler ve Geleceğin toplumları”, Humus Üniversitesi Yayınları, Yayını Onaylandı.

8.     “Safâ Mahmut ile Birlikte, “Roman anlatımı alanı ( Hasiba Örneği)”, Humus Üniversitesi Dergisi, Yayını Onaylandı.

9.     “Edebiyat Terimleri Çeviri Problemleri”, Yayın aşamasında.

10.                       “Mahmud Derviş'in  (Yüksek Gölgeye övgü ) Adlı Eserinin Rusçaya çevirisinin incelenmesi ve çeviri esnasında gerçek anlamdan uzaklaştırılması”, Yayına Hazır.

11.                        Rusya ve Tacikistan’da hakemli dergilerde Rusça yayınlanmış Makaleler.

12.                        Edebiyat Mekanı (Şam), Yabancı Edebiyat (Şam), Edebiyat Haftası (Şam), Pencereler (Cidde) dergilerinde çeşitli telif ve tercüme makaleler.

Sempozyum ve Çalıştaylar

1.     “Arapça Karşılaştırmalı Çalışmalarda Estetik Teorisi Belirtileri”, Genç Bilim Adamları Sempozyumu, SSCB Bilimler Akademisi, Leningrad OryantalizmEnstitüsü, Nisan 1988.

2.     “Arapça Kısa Öykü Oluşumunda Çevirinin Etkisi”, Tiflis Şehri’in (Gürcistan ) Bininci Yılı Münasebetiyle Düzenlenen Bilimler Sempozyumu, Oyantalizm Fakültesi, 1990.

3.     “Antara’nın Biyografisinde Tipik Kahraman”, Karşılaştırmalı Edebiyat ve Üniversitelerde Öğretimi Sempozyumu, Baas Üniversitesi, Humus, 2003.

4.     Seminer çevirmen Medeniyetler Diyaloğu : Halep Üniversitesi, 2005 BUL : sorunlu terminoloji çeviri bilim edebiyatı : Terminoloji Almqarnah modeli )

5.     Mstarbbn veİslami Eğitim, Bilim ve Iivafah tarafından düzenlenen Dosenbh Üniversitesi ( Tacikistan ) de Arapça dil öğretmenleri , 5 . Ders . Arama: ( ( ) edebiyat Arapça olmayan konuşmacıların öğrenciler için malzeme öğretim ) . Oturumungenel denetimine ek olarak.

6.      Arap ve Fars edebiyatı arasında 6 Kültürel etkileşim , Şam , Mayıs 0,2006 İran Kültürel Başbakanlık Araştırma : . (Shahnameh Firdevsi de ( epik kahramanı ) ) .

7.     Uluslararası Konferans : Arts ( tarihinin ( Homs ) ) Fakültesi - Homs Üniversitesi   Ekim 2009, Denetleme ve düzenleme . .

8.     Umman - . Arap Üniversiteler Birliği Sanatlar KolejleriDerneği ( Sanat vegeleceğin zorlukları ( Kolejler ) ) / 2010 24-25 / Nisan , Muscat 8 Sekizinci Konferansı. Arama: Sanat , Gerçeklik ve Zorluklarfakültelerinde büyük gruplar sayıda öğretmek ) .

9.      Açık öğretim gelişimi 9. Çalıştayı: Lazkiye Ekim Üniversitesi , 2010 Çalışma kağıt ( HomsÜniversitesi ( çeviri programı geliştirme