İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3286
Kurumsal E-Posta
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.08.2018 08:59:59

Prof.Dr. HÜSEYİN GAZİ ÖZHAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ


1. Adı Soyadı: Hüseyin Gazi Özhan

2. Doğum Tarihi: 8 Ağustos, 1950

3. Unvanı: Profesör

4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Maliye ve İktisat

Ankara Üniversitesi

1971

Y. Lisans

İktisat

Ankara Üniversitesi

1977

National Economic Planning:

MSocSc (NEP)

Birmingham University

1979

Doktora

İktisat

Ankara Üniversitesi

1986

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçent

İktisadi Kalkınma ve Uluslararası İktisat

Ankara Üniversitesi

1988–1990

Doçent

İktisat Politikası

Ankara Üniversitesi

1991–1997

Profesör

İktisat Politikası

Ankara Üniversitesi

1997–2006

Professor

Economics

Doğu Akdeniz Üni., KKTC

1998–2000

Professor

Economics

Lefke Avrupa Üni., KKTC

2006–2011

Professor

Economics

Sur University Col. Oman

2013–2014

Profesör

İktisat

Siirt Üniversitesi

2018 +

 

 

 

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

 

Daşkıran Z.  “1994 Gelir Dağılımı Araştırmasına Dayalı Olarak Gelir Dağılımı Göstergelerinin 19 Şehirde Analizi”, Uzmanlık Tezi, Devlet İstatistik Enstitüsü, 2002.


Çelik M. “1991 İnput-Output Tablosunun RAS Yöntemi ile Tahmini”, Uzmanlık Tezi, Devlet İstatistik Enstitüsü, 2001.

 

7. Yayınlar

 

7.1  SCI/SSCI/SCI Expanded/SSCI Expanded Indexes de Yayınlanan Makaleler

 

De Santis, R. ve G. Özhan. “A Social Accounting Matrix for Turkey 1990”. Economic Systems Research, 9 (2), 52-57, (1997), (Co-author:).

 

7.2 Uluslararası indekslerde taranan hakemli-periyodik dergilerde yayınlanan makaleler

 

7.3 Uluslararası konferanslarda yayınlanan ve bildiri kitabında yayınlanan bildiriler

 

Özhan, G. ve Y. Wang, M. Ozhan, “The Conversion and Adjustment of National IO Table Series from WIOD: The Case of Turkey”, in Baranov, A., Suslov, V. eds., Development of Macro and Interindustrial Methods of Economic Analysis, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Institute of Economic and Industrial Engineering, Novosbirsk State University, Russia, 2014.

 

Özhan, G., “Medium Term Growth Prospects for the Turkish Economy: Simulations with the model TURINA”, 20th International Input-Output Conference, 25 – 29 June, 2012, Bratislava, Slovakia.

 

Özhan, G. ve Y. Wang, M. Ozhan, “Data Preparation and Preliminary Trails with TURINA- TURkey’s INterindustry Analysis Model”, in Hasegawa, T. ed., Interindustry-Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Institute of International Trade and Investment (ITI), Tokyo, 2011.

 

Özhan, G. ve Y. Wang, M. Ozhan, “The Simulation of Household Consumption of TURINA”, in Mullins, D., Vilijoen, J., Leewner, H. eds., Interindustry-Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Conningarth Consulting Economists, Pretoria, South Africa, 2011.

 

Özhan, G. ve Y. Wang, M. Ozhan, “A Macroeconomic Model for North Cyprus”.  in Mullins, D., Vilijoen, J., Leewner, H. eds.,  Interindustry-Based Analysis of Macroeconomic Forecasting, Conningarth Consulting Economists, Pretoria, South Africa, 2011.

 

Özhan, G. ve P. Salmon, “TinyTurk, A Tiny Model Based on Turkish Data, First Steps to Building an Inforum Model”, in Grassini, M. and Bardazzi, R. eds., , Energy Policy and International Competitiveness, Frenze University Press, Italy, 2009.

 

Özhan, G. ve M. Ozhan, “How to Think of TRNC Growth Prospects with a Glance at Central Asian Countries”,  The International Conference on Central Asia and North Cyprus Relations Perspectives in Political, Economic, and Strategic Issues, Eastern Mediterranean University, North Cyprus, September, 2008.

 

Özhan, G., “A Two-Region Social Accounting Matrix for Turkey 2003”, 15 th International Input-Output Conference, IIOA, Beijing, China, June, 2005. 

 

Özhan, G. ve  I. Yılmaz, G. Mükellef, “A Social Accounting Matrix for North Cyprus 1990”, The 2 nd Symposium on Cyprus Studies. North Cyprus, November,  1998.

 

Özhan, G., “A Social Accounting Matrix for Turkey 1990”, X th International Input - Output Conference, IIOA, New Delhi, India, November, 1995.

 

7.4  Yabancı ve uluslararası standartta yayınlanan kitap veya kitaplarda bölümler

 

7.5 Ulusal hakemli ve periyodik dergilerde yayınlanan makaleler

 

Özhan, G., “Comments on State Planning Organization’s Macroeconometric Model”, İktisat, İşletme, ve Finans, Vol. 10, Number 116. Ankara, 1995. 

 

Özhan, G., “A Planning Model for Turkey Within a Social Accounting Matrix Framework”, Yapı Kredi Economic Review. … 1992, İstanbul.

 

Özhan, G., “Protection Rates in the Turkish Industry”, İktisat, İşletme, ve Finans, Vol. 7, Number 29, 1992, Ankara.

 

Özhan, G., “An Evaluation of the 1973 Soviet Industrial Reorganization”, Studies in Development, METU, 1981, Ankara.

 

7.6 Ulusal konferanslarda sunulan ve bildiriler kitabında yayınlanan makaleler

 

Özhan, G. ve M. Ozhan,  “Contribution of South Eastern Anatolian Project to the Turkish Economy in view of Industrialization Perspective”, III üncü GAP ve Sanayi Kongresi, Ekim, 2003, Diyarbakır.

 

Özhan, G., “Growth Prospects in Four Provinces: Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne, 2001-2025”, Sayan, S. (Ed.), Sustainable Development of Local Economies and Example of Çanakkale, Turkish Economic Association, 2001, Ankara. (Appraised as the best paper in the publication by the editor).

 

Özhan, G., “An Accelerator-Multiplier Interaction Model for the Turkish Economy”, First National Symposium in Systems Engineering, Peace Academy, September, 1995. Ankara.

 

Özhan, G., “Input-Output Structure of the Turkish Economy 1987: RAS Process”, 2nd National Statistics and Econometrics  Symposium, September Nine University, September 1992, İzmir.

 

Özhan, G., “Backward and Forward Linkages in the Turkish Economy”, Research Symposium ’91, State Institute of Statistics, November, 1991, Ankara.

 

7.7  Diğer Yayınlar

 

Özhan, G., İstatistiksel Analiz I, (Ders Notları), İmaj Yayınevi,  2003, Ankara.

 

Özhan, G., İstatistiksel Analiz II, (Ders Notları), İmaj Yayınevi,  2003, Ankara.

 

Özhan, G., Ekonomi Politikası ve Planlama, (Ders Notları), İmaj Yayınevi,  2002, Ankara.

 

Özhan, G., ve diğerleri, Avrupa Birliği Karşısında Türkiye Ekonomisinin Rekabet Gücü, VakıfBank, 1995, Ankara.

 

Özhan, G., Doğrusal Programlamaya Giriş, Polat Yayınevi, 1991, Ankara.

 

Özhan, G., Türkiye İçin Sosyal Hesaplar Matiksine Dayalı bir Planlama Modeli, Devlet Planlama Teşkilatı, 1989, Ankara.

 

Özhan, G., Kamu Ekonomik Kuruluşlarının Türkiye Ekonomisindeki Rolü: Input-Output Tablosuna Dayalı bir Analiz, Türk Harb-İş Sendikası, 1995, Ankara.

 

8. Uluslararası Referanslar (Atıflar)

 

De Santis, R. G. Özhan, “A Social Accounting Matrix for Turkey 1990”. Economic Systems Research, 9 (2), 52-57, 1997.

 

Bu yayına yapılan atıflar aşağıda verilmiştir:

 

i.          European Economic Review, 41 (3-5), April 1997.

ii.         World Bank Economic Review, May, 1993,

iii.        Review of International Economics, 8 (2), 2000.

iv.        ABD ve Kanada üniversitelerinde yazılan bazı doktora tezleri bu yayından yararlanmıştır.

 

9. Projeler (Yönetici veya görevli)

 

Özhan, G., Y. Wang, M. Özhan, Simulation of Household Consumption in TURINA, Funded by the TRNC Ministry of Education. 2011, North Cyprus. (Directed).

 

Özhan, G., Y. Wang, M. Özhan, A Macro-economic Model for North Cyprus, Funded by the TRNC Ministry of Education, 2011, North Cyprus. (Directed).

 

Özhan, G., ve Y. Wang, M. Özhan, Data Preparation and Preliminary Trails with TURINA- TURkey’s INterindustry Analysis Model, funded by the TRNC Ministry of Education, North Cyprus, 2010. (Directed).

 

Özhan, G., ve P. Salmon, TINYTURK  A Tiny Model Based on Turkish Data, First Steps to Building an Inforum Model, funded by the TRNC Ministry of Education, North Cyprus, 2008. (Directed).

 

Özhan, G., ve P. Salmon, TINYTRNC A Tiny Model Based on TRNC Data, First Steps to Building an Inforum Model (A New Test), funded by the TRNC Ministry of Education, North Cyprus, 2008. (Directed).

 

Özhan, G., ve diğerleri DAP Doğu Anadolu Projesi 2000 - 2023, Devlet Planlama Teşkilatı, 2001, Ankara. (Başlıca katkı sahibi).

 

Özhan, G., Zonguldak Bögesi Kalkınma Projesi, 1998-2005, GERSER (French consulting firm) ve TÜMAŞ (Turkish Engineering and Consultancy Firm), Develt Planlama Teşkilatı, 1997, Ankara.

 

Özhan, G., Samsun Bölgesinin Ekonomik Yapısı ve Büyüme Potansiyeli 1998-2010, Samsun İşadamları Derneği, 1996, Ankara.

 

Özhan, G., Kimya Endsütrisinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, TÜMAŞ (Turkish Engineering and Consultancy Firm), Develet Planlama Teşkilatı,1993, Ankara.

 

10. İdari Görevler

 

Kurum

Görev

Yıl

Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Rektör Yardımcısı

2006 – 11

İİBF, Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC

Dekan V.

2006 – 08

Ekonomi Bölümü, Lefke Avrupa Üniv.

Bölümü Başkanı

2006 – 08

İİBF, Cumhuriyet Universitesi, Sivas

Dekan

2002 – 02

İnput Output Şb. Devlet İstatistik Enst.

Müdür/Danışman

1990 - 94

 

11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

International Input-Output Association (IIOA), Vienna


INFORUM, University of Maryland, College Park, USA

 

12. Ödüller

 

Fulbright Research Grant, INFORUM, University of Maryland, 1994 – 1995.


British Council Scholarship, RIPA (Royal Institute of Public Administration), London, 1990.


British Council Scholarship, MSocScNEP (National Economic Planning), Birmingham University, 1977 – 1979.


Maliye Bakanlığı Bursu, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, 1968 – 1971.

 

13. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz

 

Akademik Yıl

Dönem

Ders Adı

Saat/Hafta

Öğrenci Sayısı

 

 

2016 – 17

Güz

Econ 436 Üretim Ekonomisi (Başkent Ü)

 

 

5

 

 

 

 

 

2015 – 16

Güz

Econ 436 Üretim Ekonomisi (Başkent Ü)

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme : 6.10.2018 04:38:57