Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı
Telefon (0484) 212-1111 / 2710
Kurumsal E-Posta hyasar  siirt.edu.tr
E-Posta hyasar  siirt.edu.tr
Web
Açıklama
Güncelleme5.07.2022 15:17:36

Prof.Dr. HÜSEYİN YAŞAR

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

Yeni Türk Edebiyatı ABD
Bildiriler
1- Hüseyin YAŞAR, V. Ulusal Frankofoni Kongresi konferansı dahilinde "V. Ulusal Frankofoni Kongresi Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Fransız Edebiyatında Yahudiler", 185-192 pp., Erzurum, Ekim 2007.
2- HÜSEYİN YAŞAR, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Osmanlı Devleti’nin Ideal Cemiyet Düzeninin Unsurları …, BARTIN ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI EDEBIYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU BILDIRILER KITABI,
3- HÜSEYİN YAŞAR, SAMIHA AYVERDI’DE IÇTIAMI BIR YARA: SKOLÂSTIK MEDRESE GELENEGI, 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
4- HÜSEYİN YAŞAR, Yeni Bir Medeniyet Krizi Çerçevesinde Tanzimat’ın Getirdikleri Ve Götürdükleri. 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
5- HÜSEYİN YAŞAR.BİR YOLCUNUN HİKÂYESİ: YOLCU NEREYE GİDİYORSUN ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI I. 2013. BOSNA- HERSEK.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Hüseyin YAŞAR, "Guy de Maupassant'ın Sicim'inden Refik Halit'in Vehbi Efendi'nin Kuşkusu'na İzler", Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi , 233-256 pp., 2012 ,
 2. Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç'un İmge Evreni Bağlamında TUT Şiirinin İmgesel Çözümlenmesi", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-Sosder) , 264-275 pp., 2012 , 
 3. Hüseyin YAŞAR, "Ahmet Ümit'in Beyoğlu Rapsodisi'nde Mekân Olarak Beyoğlu", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 37-58 pp., 2012 ,
 4. Hüseyin YAŞAR, "Sessiz Gemi'nin Sembol ve Fransız Tesiri Açısından İncelenmesi", Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi , 52-60 pp., 2007.
 5. Hüseyin YAŞAR, "Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Estetik Değerler", Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 47-55 pp., 2009 , 
 6. Hüseyin YAŞAR, "YENİ ROMAN'DA KAHRAMAN VE OLAY ÖRGÜSÜNÜN ALDIĞI YENİ BİÇİMLER", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, pp. 89-96, 2008.
 7. Hüseyin YAŞAR, Ahmet Ümit’in Beyoğlu Rapsodisi’nde Mekân Olarak “Beyoğlu”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıl: 2012 / Cilt: 21 / Sayı: 2.
 8. Hüseyin YAŞAR, Rıfat Ilgaz’ın “Yıldız Karayel” Romanının Politik Roman Türü İçindeki Yeri, Selçuk Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s, 31, Bahar, 2012.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1-Hüseyin YAŞAR, "Azra: Geleneksellikle Modernlik Arasında İdeal Bir Karakter", Turkish Studies , 1133-1146 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3305
2-Hüseyin YAŞAR, "Seniha: Uçurumun Dibine Yuvarlanan Bir Genç Kız", 
Turkish Studies , 2075-2085 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.2927.
3-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Şiir Evreninde Memleket Algısı veya “O Ülke”", 
Turkish Studies , 2611-2633 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3431.
4-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Anne", 
Turkish Studies , 3215-3234 pp., 2012 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3646.
5-Hüseyin YAŞAR, "Nesl-I Ahir Ve Üç Istanbul Romanlarinda Ikinci Abdülhamit Dönemi", 
The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science (ISI) , 799-828 pp., 2013 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/jasss_805.
6-Hüseyin YAŞAR, "Sezai Karakoç’un Şiir Poetikasında Çocuk Halleri", 
Turkish Studies , 2817-2836 pp., 2013 , DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.3773.
7-Hüseyin YAŞAR, "Nesl-i Ahir'de Bir Meşrutiyet Aydını: Süleyman Nüzhet", 
Türklük Bilimi Araştırmaları , 2013.
8- HÜSEYİN YAŞAR, Samiha Ayverdi’nin Eserlerinde Osmanlı Devleti’nin Ideal Cemiyet Düzeninin Unsurları …, BARTIN ÜNIVERSITESI ULUSLARARASI EDEBIYAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU BILDIRILER KITABI,
9- HÜSEYİN YAŞAR, SAMİHA AYVERDI’DE İÇTIAMI BİR YARA: SKOLÂSTIK MEDRESE GELENEGI, 2. ULUSLARARASI ÇiN’DEN ADRiYATiK’E SOSYAL BiLiMLER KONGRESi. DİL - KÜLTÜR - EDEBİYAT ÖZEL SAYISI. 5-6-7- MAYIS. HATAY.
10-  HÜSEYİN YAŞAR, SAMİHA AYVERDİ’DE DOĞU-BATI MEDENİYETİ MESELESİ. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (4), 195-211. 
11- HÜSEYİN YAŞAR, FRANSIZCA VE TÜRKÇE EDEBİ ESERLERDE İSTANBULLU RUMLAR, SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (4), 133-150.
12- HÜSEYİN YAŞAR, European Styles in Works of Samiha Ayverdi as a Result of Wrong Westernization, HISTORY, LITERATURE, SOCIETY: SELECTED ARTICLE. pp, 20-29. 2016, BERLİN.