Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Analitik Kimya
Telefon (0484) 212-1111 / 2590
Kurumsal E-Posta ibrahim.tegin  siirt.edu.tr
E-Posta ibrahim.tegin  gmail.com
Açıklama
Güncelleme25.09.2018 14:40:25

Prof.Dr. İBRAHİM TEĞİN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Fen Edebiyat Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : İbrahim TEĞİN

2. Doğum Tarihi         : 03.01.1973

3. Unvanı                    : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Kimya

Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

1997

Y. Lisans

Analitik Kimya

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2002

Doktora

Analitik Kimya

Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2007

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 21.11.2007

Doçentlik Tarihi                        :07.10.2013

Profesörlük Tarihi                    :16.03.2020

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1.           Selma AKDENİZ, Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017

2.           Gazee Rahman MUHAMAD DAWDY, Irak Erbil Bölgesi Koyun Sütlerinde Kalite Kontrol ve Ağır Metallerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017

3.           Karwan Mohammed AMIN MAHMOOD KHOSHNAW, Irak Kürt Bölgesi ve Siirt’in Farklı Bölgelerinden Toplanan Kekik Türlerinin Ağır Metal, Antioksidan, Yağ Asitleri, Vitamin ve Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017

4.           Bakhtiyar Mahmood FATTAH, Irak Kürt Bölgesi ve Siirt’in Farklı Bölgelerinden Toplanan Yayla Muzu Türlerinin Ağır Metal, Antioksidan, Yağ Asitleri, Vitamin ve Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2017

5.           İdris YOLBAŞ, Siirt Yöresinde Bulunan Termal Suların Mineral Analizi ve Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2018

6.           Mehmet Şirin BATUR, Siirt Çevresinde Bulunan Doğal Kil Mineralleri İle Atık sulardan Bakır, Kurşun ve Kadmiyumun Giderilmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2018

7.           Betül SADIK, Siirt'te Bulunan Bazi Bitkilerin Subkritik Su İle Ekstraksiyonu Ve Bu Bitkilerin Antioksidan, Toplam Fenolik Madde Miktari Ve Ağir Metal İçeriğinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2019

8.           Nihat GÜÇLÜ, Spektrofotometrik Verilerin Kemometrik Analizi İle Farmasötik Preparatlardan Parasetamol’ün Miktar Tayini, Yüksek Lisans Tezi, 2019

9.           Şehmus GÜLER  Yarıklı Kuvars Tüp-Atom Tuzağı Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Kullanarak Potasyum Etil Ksantat İle Oluşan Molibden Kompleksinin Önderiştirme KoşullarınınAraştırılması (Devam Ediyor)

10.        Veysel KIRME, Yarıklı kuvars tüp-atom tuzağı atomik absorpsiyon spektrofotometrisini kullanarak kromun mikro ektstraksiyonla önzenginleştirme koşullarının belirlenmesi (Devam Ediyor)

11.        Hasan ÖZDEN, Siirt Yöresinde Halk Tarafından Şalgam Olarak Tüketilen Turp Bitkisinin Farklı Parametreler kullanılarak Elde Edilen Ekstraktın Metal İçeriği, Antioksidan ve Fenolik Bileşiklerinin Belirlenmesi, (Devam Ediyor)

12.        Hülya BAYTEMÜR, Siirt Fıstık Fabrikası Atık Suların Oksidasyonu ve Cevap Yüzey Metodu İle Optimizasyonu, (Devam Ediyor)

13.        Mehmet Ferit DEMİREL

14.        Yusuf KIZIL

 

6.2. Doktora Tezleri

            -

            7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

1.       A. Kilic, I. Tegin, E. Tas and R. Ziyadanogulları, Synthesis and Characterization of an Unsymmetric Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2-Aminoethyl) piperazine and Investigation of Its Analytical Properties for the Extraction and Preconcentratıon of some Divalent Cations, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, No. 1, March 2011, pp. 68-77.

2.       Cemal Üstün, İbrahim Teğin, Mehmet Faruk Geyik, Alterations of Serum Copper and Zinc Levels, and Copper/Zinc Ratios Among Patients with Brucellosis, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(4):979-83

3.       Bozkurt, F; Gulsun, S; Ustun, C; Geyik, MF; Tegin, I; Satici, O, The role of trace elements in wagner classified diabetic patients, Afrıcan Journal Of Microbiology Research Vol. 5, No. 28, Nov. 30 (2011), pp. 5085-5089

4.       Senturk Z., Saka C., Tegin I, Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, Rev Anal Chem 30 (2011): 87–122

5.       Ilhan S, Temel H, Pasa S, Tegin I, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2-Bis(2-formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russıan Journal Of Inorganıc Chemıstry, Volume 55, No 9 (2010), 1402-1409

6.       Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), V(V), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Selective Separation of V(V)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6107-6116

7.       Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), Cr(III), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Speciation of Cr(III)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6117-6124

8.       Dolak I, Tegin I., Guzel R, Ziyadanogullari R., Synthesis and Preconcentration of Amberlite XAD-4 Resin Modified by Dithioethylenediamine, Asıan Journal of Chemıstry Vol. 21, No 1 (2009), 165-175

9.       Salih lhan, Hamdi Temel, Murat Sunkurc & ibrahim Tegin, Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-formylphenyl)hexane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Vol. 47A, April 2008, pp. 560–564

10.    M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin, S. Hosoglu, C. Ayaz, Serum copper and zinc levels in patients with brucellosis, Internatıonal Journal of Antımıcrobıal Agents   Volume: 29   Pages: S425-S425   Published: 2007

11.    İbrahim Dolak, İbrahim Teğin, Remziye Güzel, Recep Ziyadanoğullari, Reductıon of Cr(VI In Aqueous Solutıons By Using Natural And Roasted Pyrite, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 3 (2007), 2389-2398

12.    Recep Ziyadanogullari, Abuzer Akgün, İbrahim Tegin And Remzıye Güzel, Separation of Mo, Cu, Zn and Pb from Concentrates of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 7 (2007), 5523-5532

13.    Ö. Yavuz, R. Guzel, F. Aydin, I. Tegin, R. Ziyadanogullari, Removal of Cadmium and Lead from Aqueous Solution by Calcite, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No. 3 (2007),467–471

 1. İbrahim Teğin, Idris Yolbaş, Orhan Acar, Assessment of gross alpha and beta activity levels and element concentrations in spa waters from Siirt and Şırnak, Turkey,  Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Volume 311, Issue 1, January 2017, pp 109–119.

15.   İbrahım Teğin, Erdal Yabalak, Betül Sadık and Mehmet Fidan, 2019. Evaluatıon of Chemıcal Content and Radıcal Scavengıng Actıvıty of Allıum Vıneale L. Extract And Its Elemental Analysıs, Revue Roumaine de Chimie, 64(8), 673-679

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Abuzer Akgün, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Enrichment of Molybdenum and Fluorite by Flotation of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 5, No.2, pp 103-117, 2006

2.       İbrahim Teğin, Recep Ziyadanoğulları,  The effect of Sulfurization Process on Flotation of Copper ore Containing Gold and Silver, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 7, No.3, pp 193–202, 2008

3.       Cemal Ustun, Ibrahim Tegin, Mehmet Faruk Geyik, The effects of snake venom on serum copper, zinc and magnesium levels in patients with snake bite, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 3 (2): 71-74, 2013.

4.       İbrahim TEĞİN, Selma Akdeniz, Amberlit XAD-4 Polimerinin Biyosorbent Katkı Malzemesi Badem Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltiden Cd Giderilmesi, APJES 5-2, 01-14, 2017

5.       Uyan Yuksel,, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selective, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 6, No.8, pp 388-394, 2017

6.       İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag with a New Flotation Method Using H2S, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 7, No.2, pp 69-75, 2018

7.       İbrahim Teğin, Uyan Yüksel, Mehmet fidanı Evaluation of Analysis Results and Element Analysis of Salted Field Plant Spergularia rubra (L) J. Presl  C. Presl Using Chemometric Techniques, Cumhuriyet Science Journal, Vol. 39, No.4, pp 1007-1014,  2018

8.       İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, The Removal of Cd and Cu from Aqueous Solution Using Sorbents Siirt Peanut Shells Immobilized on Amberlite XAD-4, Eurasian Journal of Analytical Chemistry, 2018;13(1):em02

9.       Gurbet Canpolat, İbrahim Teğin, Determination of Some Biological Activities and Elemental Content of Methanol Extracts of Psylliostachys spicata (Willd.) Nevskis’ Specimens Collected from Two Different Locations, Open Journal of Nano,  4–1, 2019

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin, S. Hosoglu., 10th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with Salmonellosis.", 227 pp., Isfahan-Najafabad, Iran, December 2007
 2. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with snake bite.", 730 pp., Barcelona, Spain, April 2008
 3. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with pulmonary tuberculosis.", 90 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008
 4. C. Ustun, F.N. Hancer, I. Tegin, M.F. Geyik., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc and magnesium levels in patients with pelvic inflammatory disease.", 114 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008
 5. M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with sepsis.", 145-146 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008
 6. M.F. Geyik, C. Ustun, F. Bozkurt, I. Tegin, S. Pasa., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with diabetic foot infection", 466 pp., Washington DC, USA., October 2008
 7. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with chronic osteomiyelitis.", 467 pp., Washington DC, USA., October 2008
 8. C. Ustun, I. Tegin, M.G. Kurtoglu, M.F. Geyik., The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum selenium status of patients with infectious diseases.", 180 pp., Sarajevo, Bosnia & Herzeginova., June 2011.
 9. İbrahim Tegin  and M. Şirin Batur, International Environmental Sciences Semposium of Van sempozyum dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki " The Removal of Copper, Lead and Cadmium from Aqueous Solutions with Natural Clay Samples Found in Siirt”, 183 pp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, 04-07 Haziran 2014.
 10. İbrahim Tegin and Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag By A Novel Flotatıon Method”,296 pp, May 15-19 Skopje, 2015
 11. Uyan Yüksel, İbrahim Tegin and Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selectıve”,300 pp, Skopje, May 15-19,2015
 12. İbrahim Tegin and Uyan Yüksel, Internatıonal Turkıc World Conferance On Chemıcal Scıences and Technologıes (ITWCCST) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Determination of metal content in the water and sediments located around Siirt”, 61 pp, Sarajevo,27th October-1st November,2015
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE'16) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “The Removal of Cu and Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Walnut Shell Immobilized On Amberlite XAD-4”, 86 pp, Kilis, March 19-20, 2016.
 14. İbrahim Teğin, Osman Karabacak, Mehmet Fidan and Orhan Acar, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Element concentrations of saline found in and around Siirt and determination of gross alpha and gross beta activity in saline water samples,”, 20 OP, Antalya, May 25-28, 2016.
 15. İbrahim Teğin, Z. Ceren Ertekin, Erdal Dinç, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Multıvarıate Optımızatıon Approach To The Mıcroextractıon Condıtıons For The Quantıtatıon of Clıoquınol In Oıntment,”, 107 pp, Antalya, May 25-28, 2016.
 16. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016) kongresi dahilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4, p 718-730, Alanya, 4-6 November 2016.
 17. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Erdal Yabalak, Mehmet Fidan, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dahilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluatıon of Chemıcal Content of Allıum Vıneale L. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, OP 1684 Oral, p 194, Konya, 9-12 May 2017.
 18. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, A. Murat Gizir, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investıgatıon of Chemical Content of Eremurus Spectabilis Bieb. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, Poster, p 1689, Konya, 9-12 May 2017.
 19. İbrahım Teğin, Selma Akdeniz, İhsan Alacabey, Orhan Acar, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Characterization And Immobilized Of Copper And Cadmıum On Mixture Formed Wıth Nutshell And Amberlıte XAD-4, OP 33, p 103, Adana, 23-25 October 2017.
 20. İbrahım Teğin, Recep Ziyadanogullari, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Recovery Of Gold And Silver By Leaching From Flotation Concentrate Waste Received Copper And Cobalt, OP 61, p 133, Adana, 23-25 October 2017.
 21. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Gurbet Canpolat, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Composition and Classification of Thirty Selected Metals In Rheum Herbs Grown at Iraq Kurdish Region And Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, EP 20, p 383, Adana, 23-25 October 2017.
 22. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood, Gurbet Canpolat, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluation of Heavy Metals and Essential Elements in Thyme Plant Grown in Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, OP 342, p:696, Adana, 25-27 October 2017.
 23. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investigation of Chemical Content of Allium dictyopracum CA Mayer ex Kunth extract using Subcritical Water Extraction, OP 448, p:908, Adana, 25-27 October 2017.
 24. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood Khoshnaw, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, A Study on the Determination of Total Antioxidant Activity, Total Phenolic and Phenolic content of Thyme Cultivated at Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, , p:245, 27-29 October 2017.
 25. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Antioxidant Activity,Total Phenolic and Phenolic Content in Rheum ribes L.Collected from Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, p:32, 27-29 October 2017.
 26. İbrahım Teğin, Gazee Rahman Dawdy and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Quality Control of Sheep Milks and Analysis of Heavy Metals in Iraq Erbil Region,  Bitlis, Oral, p:260, 27-29 October 2017.
 27. Uyan Yüksel, Sadin Özdemir, Veysi Okumuş, İbrahım Teğin, “II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi” dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Platinum Levels in Road Side Dust, Soil and Plants in Urban and Rural in Siirt, Turkey by ICP-MS, Oral, p:43-44, 13-14 Aralık 2017.
 28. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Element Analysis of Alhagi maurorum medik. Subsp. Maurorum (Leguminosae) Collected From Siirt Province, Gaziantep, Oral, p: 1098, 21-22 June 2018.
 29. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Elemental Analysis of The Salsola tragus L. Subsp. Tragus, Natural Spread In The Salt Areas of Siirt Province, Gaziantep, Oral, p:1099, 21-22 June 2018.
 30. İbrahım Teğin, Uyan Yüksel, Mehmet Fidan, International Trace Analysis Congress (ITAC 2018) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Tuzlu Alan Bitkisi Olan Spergularia rubra (L)’nin Element Analizi ve Analiz Sonuçlarının Kemometrik Teknikler Kullanılarak Değerlendirilmesi, Sivas, Oral, , p:45, 20-23 June 2018.
 31. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Antioxidant Capacity, Total Phenolic and Total Flavonoid Content Of Allium Ampeloprasum L., Van, Oral, , p:126, 25-26 Ağustos 2018.
 32. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Antioxidant Capacity And Total Phenolic Flavonoid Content And Element Analysis of Teucrium Polium L. Subsp. Polium, Naturally Distributed In Siirt-Eruh., Van, Oral, , p:129, 25-26 Ağustos 2018.
 33. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Şehr-i Nuh Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, Eruh Bölgesinden Toplanan Allıum ampeloprasum L. Bitkisinin Element İçeriklerinin ICP-MS İle Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, , p:209-216, 8-9 Eylül Ağustos 2018.
 34. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Şehr-i Nuh Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Siirt Bayraktepe (Çöl) Tuzlu Alanda Dağılım Gösteren Crypsis Schoenoides (L.) Lam'ın Antioksidan Kapasitesi, Toplam Fenolik Miktarı ve Flavonoid İçeriğinin Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, p: 217-225, 8-9 Eylül Ağustos 2018.
 35. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) Sempozyum dâhilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Antioxidant Capacity, Total Phenolic Content and Phenolic Compounds of Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl in Naturally Distributed Five Different Saline Areas in Siirt Province, Kızılcahamam-Ankara, Oral, p: 1-4, 19-21 Oct. 2018.
 36. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, 2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT) Sempozyum dâhilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Antioxidant Capacity, Total Phenolic Content and Phenolic Compounds of Plantago coronopus L. subsp. coronopus in Naturally Distributed in Akdoğmuş-Siirt, Kızılcahamam-Ankara, Oral, p: 1-4, 19-21 Oct. 2018.
 37. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science Sempozyum dâhilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, Determination of elemental contents of Lepidium Perfoliatum L. plant growing in saline area with ICP-OES, Alanya-Antalya, Oral, p: 305-310, 9-11 November 2018.
 38. İbrahım Teğin, Uyan Yüksel, Gurbet Canpolat, IV. Uluslararası Mesleki Ve Teknik Bilimler Kongresi (UMTEB 2018) Kongresi dâhilinde "Full" bildiri kitapçığındaki,”Siirt İlinde Toplanan Carlina lanata L. Bitkisinin ICP-OES İle Element Analizi”, Erzurum, Oral, , p:318, 07-09 Aralık 2018.
 39. İbrahim Teğin, Gurbet Canpolat, Z. Ceren Ertekin, Nihat Güçlü, Erdal Dinç, 4th International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2019) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki,” Complexometric determination of paracetamol with CuSO4 in tablets and syrup formulations using parallel factor analysis”, Didim, Aydın, Oral, , p:35, 1-4 May 2019.

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

            -

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            -

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Deniz Ceviziçi, İbrahim Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(o-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı İki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Pine Bay, Kuşadası, Poster bildiri, AKP 110
 2. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-16 Reçinesiyle Pb (II) ve Cr (VI)’nın Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, sözlü bildiri sayfa 12
 3. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-4 Reçinesinden Yararlanarak Çözeltide Bazı İki Yüklü Metal İyonlarının Önderiştirme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 139
 4. Berrin Ziyadanoğulları,  İbrahim TEĞİN, Hamdi Temel, Sulu Çözeltiden Bazı Metal Katyonlarının 1,4-BİS (P-Aminofenoksi) Butan Di Tosilat İle Ekstraksiyonu, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 140
 5. C. Üstün, A. Güneş,İ. Teğin, M.F. Geyik, K. Haspolat, IX Ulusal Viral Hepatit Kongresi konferansı dahilinde "Kongre konuşma özetleri ve bildiriler" bildiri kitapçığındaki "Pediatrik kronik hepatit B hastalarında serum eser element düzeyleri", 130 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
 6. C. Üstün, M.F. Geyik, S. Paşa, İ. Teğin, 2. Ekmud Kongresi konferansı dahilinde "Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Febrilnötropeni gelişen hastalarda serum eser element düzeyleri", 244 pp.,Ankara, Mayıs 2008
 7. İbrahim Teğin, Recep ZİYADANOĞULLARI, Bakır Cevherinin Flotasyonuyla Elde Edilen Konsantreden Cu(II) ve Co(II) Kazanılmasında Yeni Uygulamalar, III. Ulusal analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008,  Poster bildiri sayfa 105
 8. İbrahim Teğin, Ahmet Kilic, Esref Taş, and Recep Ziyadanoğulları, Synthesis, Characterization, Spectroscopic And Analytical Properties On Preconcentration, Extraction And Separation of Salicylaldimine Ligand Derived From 1-(2-Aminoethyl)-Piperazine Towards Some Divalent Cations, XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 6-10 Ekim 2008,Magusa-K.K.T.C., Poster bildiri, AKP 60
 9. İbrahim TEĞİN, Ahmet EFE, Recep ZİYADANOĞULLARI, Diyarbakır İl ve İlçelerinden Temin Edilen İnek Sütlerinde Ağır Metal Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 15-18 Mayıs 2013, Burdur, Poster bildiri, P 134.
 10. İbrahim TEĞİN, Osman Karabacak, Mehmet Fidan ve Uyan Yüksel, Siirt Yöresinde Bulunan Ada Çaylarının Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 01-05Eylül 2014, Kahramanmaraş, Poster bildiri, P 174.
 11. İbrahim Tegin, İdris YOLBAŞ, M. Şirin Batur ve Orhan ACAR, Siirt ve Çevresinde Bulunan Kaplıca Sularında Element Konsantrasyonları ve Gross Alfa ve Gross Beta Aktivitelerinin Belirlenmesi, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015, Elazığ, Poster bildiri, P 62.
 12. İbrahim Tegin, Selma AKDENİZ,  Amberlit Xad-4 Polimerinin Biyosorbent Katki Malzemesi Siirt, Fistik Kabuğu Kullanılarak Sulardan Cu ve Cd Giderilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 3 Haziran 2016, Isparta, Poster bildiri, P 107.
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz1, Haci Baykara, Osman Tektaş, The Removal Of Cd From Aqueous Solutıon Usıng Sorbents Welnut Shell Immobılızed On Immobılızed On Co-Metharcrylıc Acıd-Styrene, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin, Poster bildiri, P 072.

           

7.7. Diğer yayınlar

 

1.       PATENT

Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Teğin, Remziye Güzel, Bakır cevherlerinin değerlendirilmesinde yeni bir teknolojik uygulama (cevherden doğrudan selenyum ve tellür üretimi, antimon ve arseniğin uzaklaştırılması, bakır ve kobalt üretim sonrası kalan artıktan altın ve gümüş üretimi), İncelemeli Patent No: TR 2009 10112 B

           

 

8.Projeler

1.       Altın İçerikli Cevherlerden Altın ve Gümüş Kazanılması, DÜAPK–02-FF–14. (Araştırmacı)

2.       Siirt-Şirvan Bakır Cevherlerinin Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi DİKA-10- 01/DFD-03, Yürütücü yardımcısı

3.       Geleneksel Kaşar peyniri üretiminde Doğal MMS Tipi Starter Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, SİÜFED-F1, Yürütücü

4.       Siirt Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, DPT 2011-2014, Araştırmacı

5.       Siirt Yöresinde Bulunan Tuzcul Alan Bitkilerindeki Eser Elementlerin Belirlenmesi ve Bu Elementlerin Önzenginleştirme Koşullarının Araştırılması, 2013-SİÜFED-F1, Yürütücü, 2013-2015

6.       Siirt Yöresinde Bulunan Termal Suların Mineral Analizi ve Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi 2014-SİÜFEB-YL1, Yürütücü, 2014-2015

7.       Siirt Çevresinde Bulunan Doğal Kil Mineralleri ile Atık Sulardan Bakır, Kurşun ve Kadmiyumun giderilmesi, 2014-SİÜFEB-YL2, Yürütücü, 2014-2015

8.       Parasetamol İçeren Şuruplarda İlaç Etken Maddesinin Mikroekstraksiyonla Kazanılması, 2015-SİÜFEB-32, Yürütücü (Devam ediyor)

9.       Siirt ve Çevresinde Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Süper kritik Akışkanlarla Ekstraksiyonu, 2015-SİÜFEB-33, Yürütücü (Devam ediyor)

10.   Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü, 2013-2017

11.   Irak Kürt Bölgesi Yayla Muzunun Antioksidan, Toplam Fenolik Miktarı ve Ağır Metallerin Belirlenmesi, 2017-SİÜFEB-80, Yürütücü, 2017-2017

12.   Çevre Numunelerinde Platinin Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi ve Ön deriştirme işlemleri için Optimizasyon, 2015-SİÜMYO-27, Araştırmacı, 2015-2017

           

9.İdari Görevler

 

1.           Kimya Bölüm Başkanlığı                                    Siirt Üniversitesi          2007- 2009

2.           Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Vekili                 Siirt Üniversitesi          2008–2009

3.           Kurtalan MYO Müdür Vekili (Kurucu)                Siirt Üniversitesi          2009–2009

4.           Siirt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü                  Siirt Üniversitesi          2008-2012

5.           Eruh MYO Müdür Vekili (Kurucu)                      Siirt Üniversitesi          2009-2012

6.           Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği                          Siirt Üniversitesi          2008-2012

7.           Sağlık Hizmetleri MYO Yönetim Kurulu Üyeliği Siirt Üniversitesi          2009-2012

8.           Kurtalan. MYO Yönetim Kurulu Üyeliği              Siirt Üniversitesi          2009-2012

9.           Eruh MYO Yönetim Kurulu Üyeliği                    Siirt Üniversitesi          2009-2012

10.        Siirt MYO Yönetim Kurulu Üyeliği                     Siirt Üniversitesi          2008-2012

11.        Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği            Siirt Üniversitesi          2009-2012

12.        Rektör Danışmanlığı                                           Siirt Üniversitesi          2008-2012

13.        Analitik Kimya ABD Başkanlığı                          Siirt Üniversitesi          2011-

14.        Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı          Siirt Üniversitesi          2013-2014

15.        Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği   Siirt Üniversitesi          2013-2016

16.        Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği     Siirt Üniversitesi          2013-2016

17.        Kimya Bölüm Başkanlığı                                    Siirt Üniversitesi          2017-

           

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

            -

 

11.Ödüller

1.       TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Sınıfı Yayın Para Ödülü (Beş kez).

2.       TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B Sınıfı Yayın Para Ödülü (Bir kez)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

2016-2017

Güz

Kimya

3

0

35

 

İlkbahar

Analitik Kimya

4

0

21

Analitik Kimya II

4

0

3

Sınai Kimya

4

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018

 

 

 

 

 

Güz

Analitik Kimyanın Teorik Temelleri-I

3

0

5

Kemometri

3

0

4

Kromatografik Ayırma Metodları

3

0

5

Kimya Tarihi

2

0

1

Anorganik Kimya II

4

0

2

Enstrümental Analiz

2

0

2

Kimya

3

0

64

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

Analitik Kimya-II

4

0

1

Sınai Kimya (Seçmeli)

4

0

1

Çevre Kimyası (Seçmeli)

2

0

2

Kimyasal Kinetik (Seçmeli)

2

0

2

Koordinasyon Kimyası (Seçmeli)

3

0

1

Atomik Spektroskopi

3

0

5

Analitik Kimyanın Teorik Temelleri-II

3

0

5

Flotasyon

3

0

5

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

Güncelleme : 18.03.2020 12:30:09
Patent

Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Teğin,Remziye Güzel, Bakır cevherlerinin değerlendirilmesinde yeni bir teknolojikuygulama (cevherden doğrudan selenium ve tellür üretimi, antimon ve arseniğin uzaklaştırılması, bakır ve kobalt üretim sonrası kalan artıktan altın ve gümüş üretimi), İncelemeli Patent No: TR 2009 10112 B

Projeler
 1. Altın İçerikli Cevherlerden Altın ve Gümüş Kazanılması, DÜAPK–02-FF–14. (Araştırmacı)
 2. Siirt-Şirvan Bakır Cevherlerinin Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi DİKA-10- 01/DFD-03, Yürütücü yardımcısı
 3. Geleneksel Kaşar peyniri üretiminde Doğal MMS Tipi Starter Kültür Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, SİÜFED-F1, Yürütücü
 4. Siirt Üniversitenin Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, DPT 2011-2014, Araştırmacı
 5. Siirt Yöresinde Bulunan Tuzcul Alan Bitkilerindeki Eser Elementlerin Belirlenmesi ve Bu Elementlerin Önzenginleştirme Koşullarının Araştırılması, 2013-SİÜFED-F1, Yürütücü,2013-2015
 6. Siirt Yöresinde Bulunan Termal Suların Mineral Analizi ve Önzenginleştirme Koşullarının Belirlenmesi 2014-SİÜFEB-YL1, Yürütücü, 2014-2015
 7. Siirt Çevresinde Bulunan Doğal Kil Mineralleri ile Atık Sulardan Bakır, Kurşun ve Kadmiyumun giderilmesi, 2014-SİÜFEB-YL2, Yürütücü, 2014-2015
 8. Parasetamol İçeren Şuruplarda İlaç Etken Maddesinin Mikroekstraksiyonla Kazanılması, 2015-SİÜFEB-32, Yürütücü (Devam ediyor)
 9. Siirt ve Çevresinde Bulunan Bazı Endemik Bitkilerin Süper kritik Akışkanlarla Ekstraksiyonu, 2015-SİÜFEB-33, Yürütücü (Devam ediyor)
 10. Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü (Devam ediyor)
 11. Çeşitli Polimerlerin Biyosorbent Katkı Malzemeleri Kullanılarak Atık Sulardan Çeşitli Metallerin Giderilmesi, 2015-SİÜFEB-34, Yürütücü, 2013-2017
 12. Irak Kürt Bölgesi Yayla Muzunun Antioksidan, Toplam Fenolik Miktarı ve Ağır Metallerin Belirlenmesi, 2017-SİÜFEB-80, Yürütücü, 2017-2017
 13. Çevre Numunelerinde Platinin Düzeylerinin ICP-MS ile Belirlenmesi ve Ön deriştirme işlemleri için Optimizasyon, 2015-SİÜMYO-27, Araştırmacı, 2015-2017

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 1. Berrin Ziyadanoğulları, Hamdi Temel, Deniz Ceviziçi, İbrahim Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-Bis(Salisilaldehiden) -1,4-Bis(o-Aminofenoksi)Butan Sentezi ve Bazı İki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 30 Eylül - 4 Ekim 2005, Pine Bay, Kuşadası, Poster bildiri, AKP 110
 2. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-16 Reçinesiyle Pb (II) ve Cr (VI)’nın Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, sözlü bildiri sayfa 12
 3. Recep Ziyadanoğulları, İbrahim Dolak, İbrahim TEĞİN, Remziye GÜZEL, Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite Xad-4 Reçinesinden Yararlanarak Çözeltide Bazı İki Yüklü Metal İyonlarının Önderiştirme Koşullarının İncelenmesi, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 139
 4. Berrin Ziyadanoğulları,  İbrahim TEĞİN, Hamdi Temel, Sulu Çözeltiden Bazı Metal Katyonlarının 1,4-BİS (P-Aminofenoksi) Butan Di Tosilat İle Ekstraksiyonu, III. ULUSAL ANALİTİK KİMYA KONGRESİ, Çanakkale, 05-07 Temmuz 2006, Poster bildiri sayfa 140
 5. C. Üstün, A. Güneş, İ. Teğin, M.F. Geyik, K. Haspolat, IX Ulusal Viral Hepatit Kongresikonferansı dahilinde "Kongre konuşma özetleri ve bildiriler" bildirikitapçığındaki "Pediatrik kronik hepatit B hastalarında serum eser elementdüzeyleri", 130 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008
 6.  C. Üstün, M.F. Geyik, S. Paşa, İ. Teğin, 2. Ekmud Kongresi konferansıdahilinde "Poster Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Febrilnötropeni gelişen hastalarda serum eser element düzeyleri", 244 pp.,Ankara, Mayıs 2008
 7. İbrahimTeğin, Recep ZİYADANOĞULLARI, Bakır Cevherinin Flotasyonuyla Elde EdilenKonsantreden Cu(II) ve Co(II) Kazanılmasında Yeni Uygulamalar, III.Ulusal analitik Kimya Kongresi, Elazığ, 25-27 Haziran 2008,  Poster bildiri sayfa 105
 8. İbrahim Teğin,Ahmet Kilic, Esref Taş, and RecepZiyadanoğulları, Synthesis, Characterization,Spectroscopic And Analytical PropertiesOnPreconcentration, Extraction And Separation ofSalicylaldimine Ligand Derived From 1-(2-Aminoethyl)-PiperazineTowards Some Divalent Cations,XXII. ULUSAL KİMYA KONGRESİ 6-10 Ekim 2008,Magusa-K.K.T.C., Poster bildiri,AKP 60
 9. İbrahim TEĞİN, Ahmet EFE, RecepZİYADANOĞULLARI, Diyarbakır İl ve İlçelerinden Temin Edilen İnek SütlerindeAğır Metal Ve Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XIII. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 15-18 Mayıs2013, Burdur, Poster bildiri, P 134.
 10. İbrahim TEĞİN, Osman Karabacak, Mehmet Fidan ve Uyan Yüksel, Siirt Yöresinde Bulunan Ada Çaylarının Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi 01-05Eylül 2014, Kahramanmaraş, Poster bildiri, P 174.
 11. İbrahim Tegin, İdris YOLBAŞ, M. Şirin Baturve Orhan ACAR, Siirt ve Çevresinde Bulunan Kaplıca Sularında Element Konsantrasyonları ve Gross Alfa ve Gross Beta Aktivitelerinin Belirlenmesi, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ 29-31 Mayıs 2015, Elazığ, Poster bildiri, P 62.
 12. İbrahim Tegin, Selma AKDENİZ,  Amberlit Xad-4 Polimerinin Biyosorbent Katki Malzemesi Siirt,Fistik Kabuğu Kullanılarak Sulardan Cu ve Cd Giderilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 30 Mayıs - 3 Haziran 2016, Isparta, Poster bildiri, P 107.
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz1, Haci Baykara, Osman Tektaş The Removal Of Cd From Aqueous Solutıon Usıng Sorbents Welnut Shell Immobılızed On Immobılızed On Co-Metharcrylıc Acıd-Styrene, 28. Ulusal Kimya Kongresi, 15-21 Ağustos 2016, Mersin, Poster bildiri, P 072.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 1. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin, S. Hosoglu., 10th International Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with Salmonellosis.", 227 pp., Isfahan-Najafabad, Iran, December 2007 
 2. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 18th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with snake bite.", 730 pp., Barcelona, Spain, April 2008 
 3. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with pulmonary tuberculosis.", 90 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 4. C. Ustun, F.N. Hancer, I. Tegin, M.F. Geyik., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc and magnesium levels in patients with pelvic inflammatory disease.", 114 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 5. M.F. Geyik, C. Ustun, I. Tegin., The Second International Congres of Central Asia Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Program & abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum copper, zinc, magnesium and selenium levels in patients with sepsis.", 145-146 pp., Almaty, Kazakhstan, March 2008 
 6. M.F. Geyik, C. Ustun, F. Bozkurt, I. Tegin, S. Pasa., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with diabetic foot infection", 466 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 7. C. Ustun, M.F. Geyik, I. Tegin., 48th Annual ICAAC/IDSA 46th Annual Meeting. konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Serum trace elements in patients with chronic osteomiyelitis.", 467 pp., Washington DC, USA., October 2008 
 8. C. Ustun, I. Tegin, M.G. Kurtoglu, M.F. Geyik., The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases. konferansı dahilinde "Abstract book" bildiri kitapçığındaki "Serum selenium status of patients with infectious diseases.", 180 pp., Sarajevo, Bosnia &Herzeginova., June 2011.
 9. İbrahim Tegin  and M. Şirin Batur, International Environmental Sciences Semposium of Van konferansı dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki "The Removal of Copper, Lead and Cadmium from Aqueous Solutions with Natural Clay Samples Found in Siirt”, 183 pp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, 04-07 Haziran 2014.
 10. İbrahim Tegin and Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Scienceskongresidahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag By A Novel Flotatıon Method”,296 pp, May 15-19 Skopje, 2015
 11. Uyan Yüksel, İbrahim Teginand Recep Zıyadanoğulları, 1st International Conference on Engineering and Natural Sciences kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selectıve”,300 pp, Skopje, May 15-19,2015
 12. İbrahim Tegin and Uyan Yüksel, Internatıonal Turkıc World Conferance On Chemıcal ScıencesandTechnologıes (ITWCCST) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Determination of metal content in the water and sediments located around Siirt”, 61 pp, Sarajevo,27th October-1st November,2015
 13. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, International Conference On Natural Science and Engineering (ICNASE'16) kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki“The Removal of Cu and Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Walnut Shell Immobilized On Amberlite XAD-4”, 86 pp, Kilis, March 19-20, 2016.
 14. İbrahim Teğin, Osman Karabacak, Mehmet Fidan and Orhan Acar, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Element concentrations of saline found in and around Siirt and determination of gross alpha and gross beta activity in saline water samples,”, 20 OP, Antalya, May 25-28, 2016.
 15. İbrahim Teğin, Z. Ceren Ertekin, Erdal Dinç, 3rd International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications (NTCA 2016), kongresi dahilinde "Abstracts" bildiri kitapçığındaki “Multıvarıate Optımızatıon Approach To The Mıcroextractıon Condıtıons For The Quantıtatıon Of Clıoquınol In Oıntment,”, 107 pp, Antalya, May 25-28, 2016.
 16. İbrahim Teğin, Selma Akdeniz, 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016) kongresi dahilinde "Full" bildiri kitapçığındaki, The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4, p 718-730, Alanya, 4-6 November 2016.
 17. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Erdal Yabalak, Mehmet Fidan, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dahilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluatıon of Chemıcal Content of Allıum Vıneale L. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, OP 1684 Oral, p 194, Konya, 9-12 May 2017.
 18. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, A. Murat Gizir, 1st Internatıonal Congress on Medıcınal and Aromatıc Plants –natural and healthy life (TABKON 17) kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investıgatıon of Chemical Content of Eremurus Spectabilis Bieb. Extract Usıng Subcrıtıcal Water Extractıon, Poster, p 1689, Konya, 9-12 May 2017.
 19. İbrahım Teğin, Selma Akdeniz, İhsan Alacabey, Orhan Acar, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Characterization And Immobilized Of Copper And Cadmıum On Mixture Formed Wıth Nutshell And Amberlıte XAD-4, OP 33, p 103, Adana, 23-25 October 2017.
 20. İbrahım Teğin, Recep Ziyadanogullari, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Recovery Of Gold And Silver By Leaching From Flotation Concentrate Waste Received Copper And Cobalt, OP 61, p 133, Adana, 23-25 October 2017.
 21. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Gurbet Canpolat, 1st Internatıonal Congress Of Health And Envıronment (USCEK 2017)  Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Composition and Classification of Thirty Selected Metals In Rheum Herbs Grown at Iraq Kurdish Region And Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, EP 20, p 383, Adana, 23-25 October 2017.
 22. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood, Gurbet Canpolat, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Evaluation of Heavy Metals and Essential Elements in Thyme Plant Grown in Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey by Chemometric Analysis, OP 342, p:696, Adana, 25-27 October 2017.
 23. İbrahım Teğin, Betül Sadık, Mehmet Fidan, Erdal Yabalak, 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Investigation of Chemical Content of Allium dictyopracum CA Mayer ex Kunth extract using Subcritical Water Extraction, OP 448, p:908, Adana, 25-27 October 2017.
 24. İbrahım Teğin, Karwan Mohammed Amin Mahmood Khoshnaw, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, A Study on the Determination of Total Antioxidant Activity, Total Phenolic and Phenolic content of Thyme Cultivated at Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, , p:245, 27-29 October 2017.
 25. İbrahım Teğin, Bakhtiyar Mahmood Fattah, Mehmet Fidan and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Antioxidant Activity,Total Phenolic and Phenolic Content in Rheum ribes L.Collected from Iraq Kurdish Region and Siirt, Turkey,  Bitlis, Oral, p:32, 27-29 October 2017.
 26. İbrahım Teğin, Gazee Rahman Dawdy and Gurbet Canpolat, International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Quality Control of Sheep Milks and Analysis of Heavy Metals in Iraq Erbil Region,  Bitlis, Oral, p:260, 27-29 October 2017.
 27. Uyan Yüksel, Sadin Özdemir, Veysi Okumuş, İbrahım Teğin, “II. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi” dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Determination of Platinum Levels in Road Side Dust, Soil and Plants in Urban and Rural in Siirt, Turkey by ICP-MS, Oral, p:43-44, 13-14 Aralık 2017.
 28. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Element Analysis of Alhagi maurorum medik. Subsp. Maurorum (Leguminosae) Collected From Siirt Province, Gaziantep, Oral, p: 1098, 21-22 June 2018.
 29. İbrahım Teğin, Mehmet Fidan, Uyan Yüksel, 3rd International Congress on Vocational and Technical Sciences Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Elemental Analysis of The Salsola tragus L. Subsp. Tragus, Natural Spread In The Salt Areas of Siirt Province, Gaziantep, Oral, p:1099, 21-22 June 2018.
 30. İbrahım Teğin, Uyan Yüksel, Mehmet Fidan, International Trace Analysis Congress (ITAC 2018) Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Tuzlu Alan Bitkisi Olan Spergularia rubra (L)’nin Element Analizi ve Analiz Sonuçlarının Kemometrik Teknikler Kullanılarak Değerlendirilmesi, Sivas, Oral, , p:45, 20-23 June 2018.
 31. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Antioxidant Capacity, Total Phenolic and Total Flavonoid Content Of Allium Ampeloprasum L., Van, Oral, , p:126, 25-26 Ağustos 2018.
 32. İbrahım Teğin, Emre Erez, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, The Antioxidant Capacity And Total Phenolic Flavonoid Content And Element Analysis of Teucrium Polium L. Subsp. Polium, Naturally Distributed In Siirt-Eruh., Van, Oral, , p:129, 25-26 Ağustos 2018.
 33. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Şehr-i Nuh Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Eruh Bölgesinden Toplanan Allıum ampeloprasum L. Bitkisinin Element İçeriklerinin ICP-MS İle Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, , p:54, 8-9 Eylül Ağustos 2018.
 34. İbrahım Teğin, Gurbet Canpolat, Mehmet Fidan, Ahtamara I. Uluslararasi Multidisipliner Çalişmalar Kongresi dâhilinde "Abstract" bildiri kitapçığındaki, Siirt Bayraktepe (Çöl) Tuzlu Alanda Dağılım Gösteren Crypsis Schoenoides (L.) Lam'ın Antioksidan Kapasitesi, Toplam Fenolik Miktarı ve Flavonoid İçeriğinin Belirlenmesi, Cizre-Şırnak, Oral, p: 55, 8-9 Eylül Ağustos 2018.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED DIŞINDA OLAN DERGİLER)

 1. Abuzer Akgün, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Enrichment of Molybdenum and Fluorite by Flotation of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 5, No.2, pp 103-117, 2006
 2. İbrahim Teğin, Recep Ziyadanoğulları,  The effect of Sulfurization Process on Flotation of Copper ore Containing Gold and Silver,Journal of Minerals & Materials Characterization & Engineering, Vol. 7, No.3, pp 193–202, 2008
 3. Cemal Ustun, Ibrahim Tegin, Mehmet Faruk Geyik, The effects of snake venom on serum copper, zinc and magnesium levels in patients with snake bite, Journal of Microbiology and Infectious Diseases, 3 (2): 71-74, 2013
 4. İbrahim TEĞİN, Selma Akdeniz, Amberlit XAD-4 Polimerinin Biyosorbent Katkı Malzemesi Badem Kabuğu Kullanılarak Sulu Çözeltiden Cd Giderilmesi, APJES 5-2, 01-14, 2017
 5. Uyan Yuksel,, İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Copper Slags as Selective, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 6, No.8, pp 388-394, 2017
 6. İbrahim Teğin, Recep Ziyadanogulları, Recovery of Copper and Cobalt from Converter Slag with a New Flotation Method Using H2S, Journal of Environmental Science and Engineering A, Vol. 7, No.2, pp 69-75, 2018

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI VE SCI-EXPANDED)

 • A. Kilic, I. Tegin, E. Tas and R. Ziyadanogulları, Synthesis and Characterization of an Unsymmetric Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2-Aminoethyl) piperazine and Investigation of Its Analytical Properties for the Extraction and Preconcentratıon of some Divalent Cations, J. Iran. Chem. Soc., Vol. 8, No. 1, March 2011, pp. 68-77.
 • Cemal Üstün, İbrahim Teğin, Mehmet Faruk Geyik, Alterations of Serum Copper and Zinc Levels, and Copper/Zinc Ratios Among Patients with Brucellosis, Türkiye Klinikleri J Med Sci 2012;32(4):979-83
 • Senturk Z., Saka C., Tegin I, Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants, Rev Anal Chem 30 (2011): 87–122
 • Ilhan S, Temel H, Pasa S, Tegin I, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2-Bis(2-formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russıan Journal Of Inorganıc Chemıstry, Volume 55, No 9 (2010), 1402-1409
 • Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), V(V), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Selective Separation of V(V)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6107-6116
 • Ibrahim Dolak, Ibrahim Tegin, Remziye Guzel, Recep Ziyadanoğullari, Removal and Preconcentration of Pb(II), Cr(III), Cr(VI) from the Aqueous Solution and Speciation of Cr(III)-Cr(VI) by Using Functionalized Amberlite XAD-16 Resin with Dithioethylenediamine, Asian Journal of Chemistry, Volume 22, No 8 (2010), 6117-6124
 • Dolak I, Tegin I., Guzel R, Ziyadanogullari R., Synthesis and Preconcentration of Amberlite XAD-4 Resin Modified by Dithioethylenediamine, Asıan Journal of Chemıstry Vol. 21, No 1 (2009), 165-175
 • Salih lhan, Hamdi Temel, Murat Sunkurc & ibrahim Tegin, Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-formylphenyl)hexane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Vol. 47A, April 2008, pp. 560–564
 •  İbrahim Dolak, İbrahim Teğin, Remziye Güzel, Recep Ziyadanoğullari, Reductıon of Cr(VI In Aqueous Solutıons By Using Natural And Roasted Pyrite, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 3 (2007), 2389-2398
 •  Recep Ziyadanogullari, Abuzer Akgün, İbrahim Tegin And Remzıye Güzel, Separation of Mo, Cu, Zn and Pb from Concentrates of Fluorite Ore Containing Molybdenum, Asian Journal of Chemistry Vol. 19, No. 7 (2007), 5523-5532
 •  Ö. Yavuz, R. Guzel, F. Aydin, I. Tegin, R. Ziyadanogullari, Removal of Cadmium and Lead from Aqueous Solution by Calcite, Polish J. of Environ. Stud. Vol. 16, No. 3 (2007),467–471
 • İbrahım Teğin, Erdal Yabalak, Betül Sadık and Mehmet Fidan, 2019. Evaluatıon of Chemıcal Content and Radıcal Scavengıng Actıvıty of Allıum Vıneale L. Extract And Its Elemental Analysıs, Revue Roumaine de Chimie, 64(8), 673-679