Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2801
Kurumsal E-Posta korayozrenk  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme10.01.2022 11:17:15

Prof.Dr. KORAY ÖZRENK

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : KORAY ÖZRENK

2. Doğum Tarihi         : 1973

3. Unvanı                    : PROFESÖR

4.Öğrenim Durumu    : DOKTORA

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

Yıl

Lisans

Bitki Koruma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1990-1994

Y. Lisans

Bitki Koruma

Van 100. Yıl Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü

19.. – 1998

Doktora

Bahçe Bitkileri

Van 100. Yıl Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü

1998 – 2002

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 13/11/2003

Doçentlik Tarihi                        : 30/11/2012

Profesörlük Tarihi                    :  18/01/20186. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

 

1.   ÖZTÜRKÇİ CİHAT, (2007). Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Sakkı Elmaların Seleksiyonu

2.   YAKUT ŞADAN, (2009). Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Çermail Armutlarının Seleksiyonu

3.  KAPSAL ALİ NİMET, (2010). Ahlat (Bitlis) Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Gisela 6 Anacı Üzerine Aşılı Ziraat 0900 Kiraz (Prunus avium L.) Çeşidinin Performansının Belirlenmesi

4.  SELÇUK ELİF, (2010). Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Kızılcıkların (Cornus mas L.) Fenolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

5. TAŞDEMİR ARİF SEMİH, (2016). Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora Burril (Winslow et.al) Hastalığına Dayanıklılığında Anaçların Etkisi

6.   ERTAŞ ABDÜSSELAM, (2016). Siirt Yöresi mahalli Armut (Pyrus communis L.) Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

7.   NAS SERVET, (2016). Siirt Yöresi Elma (Malus communis L.) Gen Kaynakları

8.   GÜL YASİN, (2017). Siirt Yöresi İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynakları

9.  YILMAZ M. TOLGA, (2017). Vangölü Havzasında Yetiştirilen Bazı Standart Elma Çeşitlerinde Erken ve Geç Dönemdeki Potasyum Uygulamalarının Meyve Kalitesine Etkisinin Araştırılması 

10.  KARDEŞ MERVE, (2017). Siirt Yöresinde Yetiştirilen Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Pazarlanması ve Kullanım Olanaklarının Araştırılması        

11.  OTURMAK İMAMEDİN, (2017). Diyarbakır Yöresi (Silvan, Hazro, Kulp) Armut (Pyrus communis L.) Gen Kaynakları

12.  BOZLOĞAN AYŞEGÜL, (2019). Nar Üretimi Yapan Üreticilerin Sosyo Ekonomik Yapılarının Ve Üretim Sorunlarının Belirlenmesi: Antalya İli Manavgat İlçesi Örneği

13.  ÇELEBİ EDİBE, (2019). Siirt Yöresi Trabzon Hurması Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi 

14.  GÜRELİ CUMALİ, (2019). Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının Moleküler Tanılanması

15.  BİLGİÇ LEYLA, (2019). Siirt Yöresi Trabzon Hurmalarının Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

16.  YILMAZ BAHAR, (2019). Diyarbakır Yöresi Ceviz (Juglans regia L.) Gen Kaynakları 

17.  ÖZDEMİR BAHAR, (2019). Siirt Yöresinde Yetiştirilen İncir (Ficus carica L.) Genotiplerinin trnL-F Bölgesine Bağlı Genetik Karakterizasyonu


6.2. Doktora Tezleri

            1.   …

            2.   …7. Yayınlar


7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)


1.  Balta, M.F., Yarılgaç, T., Aşkın, M.A., Küçük, M., Balta, F., Özrenk, K. 2005. Determination of fatty acid compositions, oil contents and some quality traits of hazelnut genetic resources grown in Eastern Anatolia of Turkey. Journal of Food Composition and Analysis, 19 (6/7): 681-686 (SCI)

 

2.   Özrenk K., Gazioğlu Şensoy R.İ., Erdinç Ç., Güleryüz, M., Aykanat, A. 2010. Molecular characterization of mulberry germplasm from Eastern Anatolia. African Journal of Biotechnology, 9 (1): 1-6 (SCI-Exp.)

 

3.  Yeşilova, A., Özrenk K., Kaki, B., Almalı M.N., Balta F. 2010. Locational classification of walnut (Juglans regia L.) genotypes collected from lake Van basin by using mixture modeling. African Journal of Agricultural Research, 5 (12): 1509-1514 (SCI-Exp.)

 

 4.   Özrenk, K., Balta, F., Güleryüz, M., Kan, T. 2011. Fire blight (Erwinia amylovora) resistant/susceptibility of native apple germplasm from Eastern Turkey. Crop Protection, 30: 526-530 (SCI)

 

5.   Özrenk, K., Balta, F., Çelik., F. 2012. Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from lake Van basin, Turkey. European Journal of Plant Pathology132: 229–236 (SCI)

 

6.   Özrenk., K., Javidipour İ., Yarılgaç, T., Balta, F., Gündoğdu, M. 2012. Fatty acids, tocopherols, selenium and total carotene of pistachios  (P. vera L.) from Diyarbakır (Southestern Turkey) and walnuts (J. regia L.) from Erzincan (Eastern Turkey). Food Science and Technology International, 18 (1): 55–62 (SCI-Exp.)

 

7.  Gündoğdu, M., Özrenk, K., Ercisli, S., Kan, T., Kodad, O., Hegedus, A. 2014. Organic acids, sugars, vitamin C content and some pomological characteristics of eleven hawthorn species (Crataegus spp.) from Turkey. Biological Research 47:21 (SCI)

 

8.  Aydın, Y., Saltuk, B., Atılgan, A., Yücel, A., Özrenk, K. 2016. Irrigation Facilities, Problems and Solutions Concerning Pistachio Growing In Siirt Region. AgroLife Scientific Journal Volume 5, Number 1: 21-30 (ESCI)

 

9.  İnal, B., Özrenk, K., Erez, M.E., Altintas, S. 2017. The Comparison Of Total Phenolic Content, Antioxidant Capacity And Molecular Analysis Of Some Selected Turkish Apple (Malus spp.) Genotypes. Applied Ecology And Environmental Research 15(4):2035-2044. (SCI)

 

10.   Özrenk, K., Erez, M.E., Altintas, S., İnal, B. 2018. The Comparison of Phenolic Compounds Content, Antioxidant Capacity and Molecular Analysis of Some Selected Turkish Pear Genotypes. Fresenius Environmental Bulletin Vol:27 No:1(2018): 584-589 (SCI)

 

11.   Ozrenk, K., Gulce Ilhan, G., Sagbasb, H.İ., Neva Karatas, N., Sezai Ercisli, S., Aysen Melda Colak, A.M. 2020 “Characterization of European cranberrybush (Viburnum opulus L.) genetic resources in Turkey”, Scientia Horticulturae, 273(2020) 109611 (online) (SCI)

 

12.   Ozrenk, K., Ozkan, G., Akin, M., Orhan, E., Eyduran, S.P., Ercişli, S. 2020 “Molecular Characterızatıon And Genetıc Relatıonshıps Of Wıld Aprıcots (Prunus Armenıaca L.) From Turkey Usıng Ssr Markers” Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences, 73, 5, 641-652 2020. (SCI)

 

7.2Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.  Kazankaya, A., Koyuncu, F., Aşkın, M.A., Yarılgaç, T., Özrenk, K. 2002. Fruit traits of rosehips (Rosa spp.) selections of Edremit and Gevaş plains. Bulletin of Pure and Applied Sciences, 21B (2): 87-92.

  

2.  Yarılgaç, T., Balta, M.F., Özrenk, K., Muradoğlu, F. 2005. Indigenous sour cherry (Prunus cerasus L.) germplasm of lake Van basin. Asian Journal of Plant Sciences, 4 (6): 558-561.

 

3.  Balta, M.F., Çelik, F., Türkoğlu, N., Özrenk, K., Özgökçe, F. 2006. Some fruit traits of hawthorn             (Crataegus spp.) genetic resources from Malatya, Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Science, 2(6): 531-536.

 

4.  Muradoğlu, F., Balta, M.F., Özrenk, K. 2006. Pomegranate (Punica granatum L.) genetic resources from Hakkari, Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 2 (6): 520-525.

 

5.  Balta, M.F., Doğan, A., Kazankaya, A., Özrenk, K., Çelik., F. 2007. Pomological definition of native walnuts (Juglans regia L.) grown in central Bitlis. Journal of Biological Science, 7 (2): 442-444.

    

6.   Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kan, T. 2010. Van Gölü havzası yerel armutları. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agric Sci), 20 (1): 46-51.

 

7.   Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kaya T., Kan, T. 2011. Çatak ve Tatvan yörelerinde yetiştirilen yerel elma çeşitlerinin pomolojik özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agric Sci), 21 (1): 57-63.

 

8.   Özrenk, K., Gündoğdu, M., Keskin, N., Kaya,T. 2011. Some physical and chemical characteristics of gilaburu (Viburnum opulus L.) fruits in Erzincan region. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 9-14.

 

 9.   Özrenk, K., Kaya, T., Balta F., Kan, T. 2011. Van gölü havzası cevizleri bazı pomolojik ve kimyasal özelliklerinin karşılaştırılması. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi(Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 15-22.

 

10.  Selçuk, E., Özrenk K. 2011. Erzincan yöresinde yetiştirilen kızılcıkların (Cornus mas L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 23-30.

 

11.  Gündoğdu, M., Özrenk, K., Kan, T., Geçer, M.K. 2011. Van yöresinde yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinin fenolik bileşik, tokoferol ve yağ asidi içerikleri. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech.) 1 (4): 31-36.

  

12.   Özrenk, K., Gündoğdu, M., Doğan, A. 2012. Erzincan yöresi kuşburnu (Rosa canina L.) meyvelerinin organik asit, şeker ve mineral madde içerikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi(YYU J Agric Sci), 22 (1): 20-25.

 

13.   Özrenk, K., Gündoğdu, M., Türkoğlu, N., Gazioğlu Şensoy, R.İ. 2012. Erzincan yöresinde doğal olarak yetişen doğu çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) meyvelerinin bazı kimyasal özellikleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agr Sci) 22 (1): 26-32.

   

14.  İnal, B., Özrenk, K., Altintas, S. 2016. Meyve Gelişimi ve Olgunlaşmasında Rol Oynayan Gen Düzenleyici Aktörler. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (YYU J Agr Sci) 26 (2): 288- 299 

15.  Oturmak, İ., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş. 2017. Diyarbakır (Silvan, Kulp, Hazro) Yöresindeki Bazı Mahalli Armut (Pyrus communis L) Gen Kaynaklarının Belirlenmesi. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (UTYHBD), 2017, 3(2): 61-67

 

16.  Ertaş A., Özrenk K., Çavuşoğlu Ş., 2017. "Phenological and Pomological Characteristics of Local Pear (Pyrus communis L) Varieties Grown in Siirt", Journal of Biological & Environmental Sciences, cilt.11, ss.171-177, 2017

  

17.  Çavuşoğlu, Ş., Tekin, O., Bahar, A., Ercişli, S., Özrenk, K., Durmaz, N. 2018. Effects of Post-Harvest UV-C and Hot Water Treatments on Quality Attributes of ‘0900 Ziraat’ Cherries throughout the Cold Storage in Modified Atmosphere Packages. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(4): 634–642, 2018

 

18.  Kardeş, M., Özrenk, K., Terin, M. 2018. Tüketicilerin Sert Kabuklu Kuruyemiş Tüketim Alışkanlıkları ve Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi: Siirt İli Örneği. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2): 169-174, 2018

 

19.  Keskin N., Çavuşoğlu Ş., Türkoğlu N., Özrenk K., Kunter B., "Siirt ili asma gen kaynakları içerisinde öne çıkan bazı yerli üzüm çeşitlerinin toplam fenolik ve antioksidan içerikleri", Bahçe, cilt.47, ss.326-330, 2018

 

20.    Nas, S., Özrenk, K., Keskin, N. “Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus domestica Borkh.) Genetic Resources Of Siirt Region.” Biological & Environmental Sciences, cilt.13, ss.129-135, 2019

 

21.  Balta, M.F., Erol, İ.U., Özrenk, K., Karakaya, O., Uzun, S. 2019 Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Yeşil Çelik İle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (TÜTAD)2019, 6(2): 136 – 141. 

 

22.  Doğan, A., Uyak, C., Akçay, A., Keskin, N., Şensoy, R.İ.G., Çelik, F., Kunter, B., Şavuşoğlu, Ş., Özrenk, K. Hizan (Bitlis) Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klorofil Miktarları ve Stoma Yoğunluklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Cilt 30, Sayı 4, 656-665, 2020

 

23.  Özdemir, B., Altıntaş, S., Özrenk, K., Çelik, F. 2020 “Genetic Characterization Of Fig (Ficus Carica L.) Genotypes Grown In Siirt Region Based On Trnl-F Region” Journal of Biological & Environmental Sciences, (JBES) 14(42), 137-142

 

24.  Yılmaz, B., Özrenk, K., Çelik, F. 2020 “Diyarbakır Yöresi Ceviz (Junglans regia L.) Gen Kaynakları” Bahçe 49 (Özel Sayı 1: II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019)): 77-82

 

 25.  Yılmaz, B., Keskin, S., Özrenk, K., Kızgın, B. 2020 “Diyarbakır Yöresi Bazı Ceviz Genotiplerinde (Juglans regia L.) Kümeleme Analizi” Bahçe 49 (Özel Sayı 1: II. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2019)): 83–88

 

26.  Pakyürek, M., Erez, M.E., Özrenk, K., Atlı, H.S., Gezer, R., Şahin, M., Ertaş, A. 2020 “Zivzik Narı Klon Seleksiyonu” Euroasıa Journal Of Mathematıcs-Engıneerıng Natural & Medıcal Scıences (8), 160-169


7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler1.   Özrenk, K., Şen S.M. 2004. (Abst.) Determination of resistance of pear genotypes to fire blight (Erwinia amylovora) in Erzincan plain. Abstract in: Proc. 10th International Workshop on Fire Blight (5-9 July 2004, Bologna, Italy) p. 109.


2.   Pakyürek, M., Özrenk, K., Atlı, H.S. and Erez M.E. 2017. Clone Selection in Zivzik Pomegranate (Punica Granatum L.) of Siirt Province. IV. International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits. 18-22 Eylül 2017, Valencia–İspanya (Poster).

 

3.   Çavuşoğu, Ş., Onur, T., Aşkın, B., Özrenk, K., Durmaz, N. 2017. Effects of post harvest UV-C and hot water applications on fruit quality and cold storage in ziraat 900 sweet cherry cultivar. International Conference on Food Science and Bioprocess Technology, November 20-22, 2017, Dubai, UAE vol.2, no.5, pp.35-35 (Sözlü Sunum)

 

4.  Erez, M.E., Özrenk, K., İnal, B., Altintaş, S. 2017. The effect of dıfferent alıgnment methods on Fılogenetıc tree topography. InternationalConference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17BITLIS) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey (Sözlü Sunum-Özet)


5.   Gül, Y., Özrenk, K., Keskin, N., Gündoğdu, M. 2017. Determination of Genetic Resources of Fig (Ficus carica L.) in Siirt Province. International Conference on Multidisciplinary, Engineering, Science, Education and Technology. (IMESET’17BITLIS) Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey (Sözlü Sunum-Özet)

 

6.   Nas, S., Özrenk, K., Keskin, N., Kazankaya, A. 2017. Phenological and Pomological Characteristics of Local Apple (Malus Domestica Borkh.) Genetic Resources of Siirt Region. II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)


7.   Ertaş, A., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş., Karadeniz, T. 2017. Phenological and Pomological Characteristics of Local Pear (Pyrus communis L) Varieties Grown in Siirt.  II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)


8.  Oturmak, İ., Özrenk, K., Çavuşoğlu, Ş., Balta, M.F. 2017 Determination of Genetic Sources of Local Pear (Pyrus Communis L) Varities Grown in Some Districts (Silvan, Kulp, Hazro) of Diyarbakır. 2017 II. International Iğdır Symposium (IGDIRSEMP 2017, Iğdır, Turkey) – Sözlü Bildiri (ÖZET)

 

9.  Keskin, N., Çavuşoğlu, Ş., Türkoğlu, N., Özrenk, K., Kunter B. 2018. Siirt İli Asma Gen Kaynakları İçerisinde Öne Çıkan Bazı Yerli Üzüm Çeşitlerinin Toplam Fenolik Ve Antioksidan İçerikleri. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018) 3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova pp.52-52 (Sözlü Bildiri)


10.  Orman, E., Utku, Ö., Taş, A., Berk, S., Özrenk, K., Canan, İ., Gündoğdu. 2018 Yalova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Ceviz Çeşitlerinin Agromorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018)3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova (Sözlü Bildiri)


11.  Terin, M., Özrenk, K., Kardeş, M., Çelik, F. 2018 Siirt Yöresinde Yetişen Sert Kabuklu Meyve Türlerinin Perakendecilik ve Pazarlama Yapısının Belirlenmesi. 2018 Uluslararası Tarım Kongresi (UTAK 2018) 3-6 Mayıs 2018 Komrat/Gagauzya/Moldova (Sözlü Bildiri)

 

12.   Tekin, O., Çavuşoğlu, Ş., Özrenk, K. Effects of UV-C and Hot Water Applications on Fruit Quality and Storage Postharvest in Some Cherry Varieties. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.423


13.   Özrenk, K., Karadoğan, B., Cantürk, S., Keskin, N., Kalkan, N.N., Kunter, B. Mineral Profile of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Siirt Province. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.441

 

14.  Özrenk K., Karadoğan B., Cantürk S., Keskin N., Kalkan N.N., Kunter B., "Mineral Profile of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Siirt Province", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.441-441


15.  Tekin O., Çavuşoğlu Ş., Özrenk K., "Effects of UV-C and Hot Water Applications on Fruit Quality and Storage Postharvest in Some Cherry Varieties", International Agricultural Science Congress, VAN, TÜRKIYE, 9-12 Mayıs 2018, pp.423-423

 

16.   Doğan, A., UYAK, C., Akçay, A., Keskin, N., Gazioğlu Şensoy, R.İ., Çelik, F., Çavuşoğlu, Ş., Kunter, B. Özrenk, K. 2019. Hizan (Bitlis) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Üzüm Çeşitlerinin (Vitis vinifera L.) Yapraklarında Klorofil Ve Spad Değerleri Arasındaki İlişkiler. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)


17.  Özrenk, K., Keskin, S. Çelebi, 2019. Siirt İlinde Yetişen Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.) Genotipleri İçin Bazı Pomolojik Özelliklerle Kümeleme Analizi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi 10-12 Haziran 2019, Siirt –Sözlü Bildiri (ÖZET)


7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

1.   Özrenk, K., Gokcen, I.S. 2020 “Dıfferences To Chemıcal Constıtuent Of Autochthonous Grape Cultıvars In Sıırt Provınce Of Southern East Turkey” AGRICULTURAL And NATURAL SCIENCES Theory, Current Researches and New Trends, First Edition •© October 2020 /Cetinje-Montenegro ISBN • 978-9940-46-038-9

 

2. Çelebi, E., Özrenk, K., Doğan, A. 2020 “Determination Of Fruit And Tree Characteristics Of Trabzon Pastries (Diospyros Kaki L.) Growing Around The Siirt” NEW APPROACHES AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE, December/2020 21-58 ISBN: 978-625-7279-66-6

 

3. Bilgiç, L., Doğan, A., Özrenk, K., İnal, B., Altıntaş, S. 2020 “Physıcochemıcal Propertıes Of Persımmon (Diospyros kakil.) In Siirt Area” NEW APPROACHES AND APPLICATIONS IN AGRICULTURE, December/2020 345-369 ISBN: 978-625-7279-66-6

 

4.   Özrenk, K., Şen, S.M. 2020 “Erzincan Ovasında Armutlarda Sorun Olan Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.)’na Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi” GECE KİTAPLIĞI Aralık/2020 ISBN • 978-625-7319-11-9

 

5.   Özrenk, K., Şen, S.M.  2020 “Erzincan Ovası Armutlarının Ateş Yanıklığı Hastalığı Duyarlılık Sınıflarına göre Ağaç ve Meyve Özelliklerinin İncelenmesi” GECE KİTAPLIĞI Aralık/2020 ISBN • 978-625-7319-11-9


7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


1.   Özrenk, K., Tepe, I. A study on determining pathogenic rust fungi on the weeds in van province Türkiye Herboloji Dergisi, cilt.2, ss.17-24, 1999 (Yüksek Lisans Tezinden Çıkmış Yayın)


2.  Yarılgaç, T., Özrenk, K., Muradoğlu, F., Tüfenkçi, Ş. 2003. Gevaş yöresinden selekte edilen bazı cevizlerin (Juglans regia L.) pomolojik özellikleri ve makro-mikro element düzeyleri. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 13 (1): 33-37.

 

3.   Özrenk, K., Kazankaya, A.,Balta, M.F.,  Yılmaz, M., Muradoğlu, F. 2005. Erzincan’da tohumdan yetiştirilen cevizlerin meyve özelliklerinin tanımlanması. Bahçe, 34 (1): 133-140.

 

4. Özrenk, K., Güleryüz, M., Kazankaya, A., Balta, M.F., Yarılgaç, T. 2005. Erzincan yöresinden selekte edilmiş ceviz (Juglans regia L.) seleksiyonlarının bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Bahçe, 34 (1): 171-176.

 

5.   Yarılgaç, T., Balta, M.F., Kazankaya, A., Özrenk, K. 2005. Van merkez ilçede tohumdan yetiştirilen cevizlerin (Juglans regia L.) morfolojik ve pomolojik özellikleri. Bahçe, 34 (1): 101-108.

 

6.  Yakut, Ş., Özrenk, K. 2009. Erzincan yöresinde yetiştirilen Çermail mahalli armut çeşidinin seleksiyonu. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi, 14 (2): 145-153

 

7.   Özrenk, K., Tüfenkçi, Ş., Sönmez, F., Gündoğdu, M. 2010. Van’da kampüs koşullarında yetiştirilen bazı meyve türlerinin yapraklarındaki besin elementleri içerikleri. YYÜ Fen Bilimleri Dergisi, 15 (1): 63-687.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler


1.  Yarılgaç,T., Özrenk, K., Muradoğlu, F., Kazankaya, A., Çavuşoğlu, Ş. 2003. Van ekolojisinde yetiştirilen bazı sofralık kayısı çeşitlerinde uygun derim zamanının belirlenmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 08 –12 Eylül 2003, s. 245-248, Antalya.

 

2.    Özrenk, K., Erkan, C., Yarılgaç, T., 2003, Van koşullarında yetiştirilen bazı elma çeşitlerinde meyve tutumu üzerine balarılarının etkisi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Bildirileri, 08 –12 Eylül 2003, s. 223-225, Antalya.

 

3.    Özrenk, K., Gündoğdu, M., Tüfenkçi, Ş., Ünsal, H., Sönmez, F. 2010. Erzincan yöresi Munzur dağı alıç türlerinin doğal beslenme durumlarının belirlenmesi. V. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 15-17 Eylül, 2010, Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi Özel Sayı, s. 458-463, İzmir.

 

4.   Kapsal A.N., Özrenk, K. 2011. Ahlat (Bitlis) ekolojik koşullarında yetiştirilen Gisela 6 anacı üzerine aşılı 0900 Ziraat kiraz (Prunus avium L.) çeşidinin performansının belirlenmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-11 Ekim 2011, Urfa (Baskıda)

 

5.   Kan, T., Özrenk, K., Bostan, S.Z., Balta, F. 2011. Dondurulmuş ve güneşte kurutulmuş yerli ve yabancı bazı kaysı çeşitlerinde fenolik madde miktarlarının incelenmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-11 Ekim 2011, Urfa (Baskıda)

 

6.   Gündoğdu, M., Yılmaz, H., Muradoğlu, F., Özrenk, K. 2011. Farklı anaçlar üzerinde yetiştirilen Kütahya vişnesine ait meyvelerin organik asit ve fenolik bileşik içeriklerinin HPLC ile belirlenmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 8-11 Ekim 2011, Urfa (Baskıda)

 

7.   Karadeniz, T., Çatmadım, G., Tekintaş, F.E., Aksoy, U., Özrenk, K. 2016. Sarılop İncirinde Meyve Gelişiminin Belirlenmesi. Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25-29 Ağustos 2015, Çanakkale. Bahçe Dergisi Özel Sayı Vol: 45, Cilt 1: Meyvecilik, s. 1171-1173.


8.Projeler


1.  Van Koşullarında Elma Ağaçlarının Döllenme ve Meyve Özellikleri Üzerine Balarılarının (Apis mellifera L.)  Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2001.


2.  Erzincan Ovasında Armutlarda Sorun Olan Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora (Burrill) Winslow Et Al.)’na Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Doktora Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2002.


3.  Erzincan Yöresinde Yetiştirilen Sakkı Elmaların Seleksiyonu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2007.


4.  Doğu Anadolu Bölgesi Dut Gen Kaynaklarının Morfolojik ve Moleküler Tanımlanması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Proje Yöneticisi, 2009.


5. Erzincan Yöresinde Yetişen Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.


6.  Ahlat Ekolojik Şartlarında Gisela-6 Anacı Üzerine Aşılı Ziraat 900 Kiraz Çeşidinin Performansı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.


7. Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı Hastalığına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Proje Yöneticisi, 2010.


8.  Siirt Yöresi mahalli Armut (Pyrus communis L.) Çeşitlerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2016.


9.  Siirt Yöresi Elma (Malus communis L.) Gen Kaynakları. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2016.


10.  Siirt Yöresi Zivzik Narı Klon Seleksiyonu ve Ümitvar Genotiplerden Bahçe Tesisi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2017.


11.  Van Gölü Havzası Yumuşak Çekirdekli Meyve Türlerinin Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora Burril (Winslow et.al) Hastalığına Dayanıklılığında Anaçların Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2017.


12.  Siirt Yöresi İncir (Ficus carica L.) Genetik Kaynaklarının Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje Yöneticisi, 2017.


13.  Kavun (Cucumis melo L.) Bitkisinde Kuraklık ile İlişkili Bazı Hareketli Genetik Elementlerin (Transpozon) ve Fizyo-Biyokimyasal Parametrelerinin İncelenmesi. Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Yardımcı Araştırıcı, 2018


14.  Siirt Fıstığına Doku Kültürü ile Klonal Anaç Üretimi Projesi Fizibilite Başvurusu (Dicle Kalkınma Ajansı DİKA TRC3/18/FZD/0035, Yardımcı Araştırıcı, 2019 (Devam ediyor)


15.  Siirt Üniversitesi Gıda Ve Tarım Araştırma Altyapısı 2019/031-879 Operation Number, Avrupa Birliği Projesi Başvurusu, Yardımcı Araştırıcı, (Devam ediyor)


16.  Yeni nesil tekrar sekanslaması ile ülkemizde yaygın olarak yetişen yabani Pistacia türlerinde cinsiyet ile bağlantılı DNA markörlerin Geliştirilmesi ve cinsiyet kromozom mekanizmasının ortaya çıkarılması TÜBİTAK 1001-515684, Araştırmacı, 2019/2.dönem.(Devam ediyor)


17.  Starks Gold Kiraz Çeşidinde Sıcak Su Sıcak SuUV ve UVC Uygulamalarının Modifiye Atmosfer Koşullarında Muhafazaya Etkiler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2019


18.  Siirt Yöresi Trabzon hurmalarının (Diospyros kaki L.) Fizikokimyasal Özellikleri, Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2019


19.  Siirt yöresi Trabzon hurmalarının (Diospyrus kaki L. ) genetik akrabalıklarının tanımlanması, Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2019


20.  Siirt çevresinde yetişen trabzon hurmalarının (Diospyros kaki L.) meyve ve ağaç özelliklerinin belirlenmesi, Siirt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Yüksek Lisans Tez Projesi, Yürütücü, 2019


21. Hizan (Bitlis) koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klorofil miktarları ve stoma yoğunluklarının belirlenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı (BAP),  Münferit Proje, Yardımcı Araştırıcı, 2020


9. İdari Görevler, Komisyon Üyelikleri ve Bilimsel, Kültürel, Sosyal Etkinlik Görevleri


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (2007-2010)


YYÜ Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Temsilciliği (2009-2012)


YYÜ Ziraat Fakültesi Fakülte Öğrenci İşleri Komisyonu Üyesi


YYÜ Bahar Şenlikleri kapsamında Sportif Faaliyetler Fakülte Temsilcisi


YYÜ Ziraat Fakültesi Fakülte Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu Üyesi


YYÜ Ziraat Fakültesi Fakülte Faaliyet Raporları Düzenleme Komisyonu Üyesi


YYÜ Bahar Şenlikleri Spor faaliyetleri kapsamında Basketbol Yürütme Komitesi Üyesi


YYÜ Bahar Şenlikleri Spor faaliyetleri kapsamında Voleybol Yürütme Komitesi Üyesi


YYÜ Ziraat Fakültesi Muayene Komisyonu Üyesi


YYÜ Fen Bil Enst. Bahçe Bitk ABD Lisansüstü tez savunma sınavı juri üyelikleri


YYÜ Fen Bil Enst. Doktora yeterlilik sınavı juri üyelikleri


YYÜ Yeşil Alan Müdürlüğü (2013)


Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanlığı (2013-2014)


Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2013-2014)


Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi (TÜTAD) Dergisi Yabancı Dil Editörlüğü (2013-2014)


Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü (2014)


Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2015-2018)


Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı (Vekaleten) (2018-2020)


Üniversitelerarası Kurul Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitimi Konseyi Raportörlüğü (2018-2020)


Siirt Üniversitesi BAP Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2020)


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015-2018)


Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015-2018)


Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-2018)


Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2016-2018)


Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Disiplin Kurulu Üyeliği (2016-2018)


Siirt Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliği (2016-)


Siirt Üniversitesi Kalite Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2017-2018)


Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2017-2018)


Siirt Üniversitesi TÖMER Yönetim Kurulu Üyeliği (2018- )


Çok sayıda Lisansüstü tez savunma ve Doktora yeterlilik sınavı juri üyelikleri


Muhtelif Dergi ve Projelerde hakemlikler ve Yeniden Atanma Jurilikleri


Yurt içi ve Yurt Dışı Kongrelerde Bilim Kurulları ve Düzenleme Kurulları Üyelikleri


Siirt Kanal 56 TV Bilimin Işığında Programı Yapımcı ve moderatörlükleri (57 program)


Yurt içinde çok sayıda, Bilimsel ve Sosyal Etkinliklerde Panel, Çalıştay ve Kariyer Günleri moderatörlükleri, katılımcılıkları ve organizatörlükleri.


10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler


1.  Bahçe Bitkileri Derneği (1999-Devam ediyor)


11.Ödüller


1.  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2011

2.  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2012

3.  Tübitak Yayın Teşvik Ödülü, 2020

4.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çeşitli Bilimsel Kültürel ve Sosyal Faaliyetler ile İlgili Teşekkür Plaketleri

5.  Siirt Üniversitesi, Çeşitli Bilimsel Kültürel ve Sosyal Faaliyetler ile ilgili Teşekkür Plaketleri

6.  Yurt içi çok sayıda mesleki Çalıştay, Fuar ve Paneller ile ilgili Teşekkür Plaketleri12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz


Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2019-2020

Güz

İlkbahar

 

2020-2021

Güz

İlkbahar

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.


 

Güncelleme : 26.04.2021 12:42:36