Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2880
Kurumsal E-Posta muraterman  siirt.edu.tr
E-Posta
Açıklama www.muraterman.com.tr
Güncelleme26.01.2021 15:19:23

Prof.Dr. MURAT ERMAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

 

ÖZGEÇMİŞ

 

1. Adı Soyadı              : Murat ERMAN

2. Doğum Tarihi          : 22.05.1966   

3. Unvanı                    : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu    :

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Dicle Üniversitesi

1983-1987

Y. Lisans

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1990-1992

Doktora

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1993-1998

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi        : 21.03.2001

Doçentlik Tarihi                        : 13.06.2006

Profesörlük Tarihi                    : 2011

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1- Oğuz, F., “Sulu ve kuru tarım koşullarında farklı dozlarda uygulanan molibdenin bazı nohut (cicer arietinum l.) Çeşitlerinde verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003.

 

2- Benek, R., “Farklı Dozlarda Molibden ve Fos Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’de Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

 

3- Demirhan, H., “Siirt Ekolojik Koşullarında Bazı Kışlık Mercimek Çeşitlerinin Çeşit ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

 

4- Arı, E., “ Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Bezelye (Pisum sativum ssp. arvense L.)’de  Verim ve Verim öğelerine Etkileri “,Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005.

2007

 

5- Bakırtaş, E., “Farklı dozlarda humik asit ve Rhizobium bakteri aşılamasının mercimekte verim, verim öğeleri ve nodülasyona etkileri” . Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

 

6- Çelik, M., “Farklı nohut çeşitlerinde poatsyum uygulamasının verim ve verim öğelerine etkileri”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

 

7-Şık, S., “Van ekolojik koşullarında kışlık arpa ve kışlık mercimek ekim alanlarında ikinci ürün olarak fasulye (Phaseolus vulgaris L.)yetiştirme olanaklarının araştırılması”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

 

8- Ölmez, M., “Nohut (Cicer arietinum L.) ta sıra arası mesafesi ile bitki sıklığının verim ve verim öğeleri üzerine etkileri”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 

9- Erden, Z., “Siirt ekolojik koşullarında nohut'un (Cicer arietinum L.) çeşit ve adaptasyon özelliklerinin belirlenmesi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.

 

6.2. Doktora Tezleri

1.    Çığ, F., “Mikrobiyolojik Ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim İle İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması”,2011

 

 

7. Yayınlar

 

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

 

 

1-Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek, “Effect of Weed Control Treatments on Weeds, Seed Yield, Yield Components and Nodulation in Winter Lentil”. Weed Research, 44, 305-312 (2004).

 

2-Tepe, I., M. Erman, , A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek, “Comparison of some winter lentil cultivars in weed-crop competition”, Crop protection, 24, 585-589 (2005)     Corresponding author

 

3-M Erman , E N Yardim and H Kulaz,Effects of cultivars and insecticides against sitonid weevil, Sitona crinitus (Coleoptera: Curculionidae) on yield, yield components and nodulation of lentil (Lens culinaris)”.  Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (4), 204-206 (2005)

 

4-S Tufenkci, M Erman and F Sonmez. Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in sainfoin (Onobrychis sativa) Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 261-265 (2005)

 

5-S Tufenkci, M Erman and F Sonmez. “Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake of sainfoin (Onobrychis viciifolia L.) under irrigated conditions in Turkey”. New Zealand Journal of Agricultural Research, 49, 101-105 (2006)     Corresponding author

 

6-S Tufenkci, M Erman and F Sonmez. Effect of nitrogen application and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in lucerne (Medicago sativa ). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 261-265 (2006)

 

7-  Toğay N, Y Toğay, M Erman and F Çığ, 2015  Effect of Fe (iron) and Mo (molybdenum) application on yield and yield parameters of lentil (Lens culinaris Medic.). Legume Research.

 

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

1-Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek, “Effect of some spring-lentil cultivars on weed infestation,” Bulletin of Pure & Applied Sciences, 22B (1), 9-13 (2003).

 

2-Tüfenkçi, Ş., M. Sağlam ve M. Erman, “Response of chickpea (Cicer arietinum L ) to Rhizobium inoculation, nitrogen and phosphorous fertilization”, Bulletin of Pure & Applied Sciences 22B (2), 125-131 (2003).

 

3-Tepe, I., M. Erman, , A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek, “Effect of Different control methods on Weeds, Yield Components and Nodulation in Spring Lentil,” Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 49-56 (2004).

 

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1-Tepe, I., M. Erman, , A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek, “Estimation of critical period of weed control in lentil (Lens culinaris Medik.)” Proc. 7th Int. EWRS (European Weed Research Society) Mediterranean Symposium, 117-118, Adana, Turkey, 2003.

 

2- Çığ, F., F. Sönmez., M. Erman, (2014). "Van Merkez ve İlçelerinde Buğdayın ve Yetiştiriciliği Yapılan Alanların Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi" "Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi,".

 

3-  Çığ F., F., Sönmez, K., Karagöz, M., Erman, R., Çakmakçı, R., Kotan, (2014). "Investigation of Impacts of Nitrogen Fixing and Phosphate Dissolving Bacteria Isolated in Lake Van Basin on Development of Kirik Wheat within Context of Sustainable Agriculture" "The International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies / Cities (GREINSUS), 08-10 Mayıs, İzmir". 

 

4-  Çığ F., F., Sönmez, K., Karagöz, M., Erman, R., Çakmakçı, R., Kotan, (2014). "Investigation of impacts of humic acid and nitrogen fixing and phosphate dissolving bacteria isolated in Lake Van Basin on development of Kirik wheat." ". Issmet 2014/2 International Simposium of Secondary Metabolites: Chemical, Biologycal and Biotechnological Properties, 19-23 Mayıs Moscow-Russia".

 

5- Çığ, F., Erez, M. E., Erman, M., 2015. The Effects of Allelopathic Species on Biodiversity. Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2015) 01-05 June 2015, Baku, Azerbaıjan.

 

6- Çığ, F., F. Sönmez., M. Erman, 2016. Determination of Effects of Different Organic Fertilizers with Humic Acid and Humic acid-free on Microelement and Heavy Metal Contents on Barley Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2016) 23-27 May 2016, Antalya, Turkey.

 

7- Çığ, F., Erman, M., Çakmakçı, R., 2016. The role of beneficial microorganisms in protection of plants growing in natural landscape areas.  Cracow Landscape Conference Landscape as impulsion culture: research, perception & protection, June 29 - July 1, 2016. Cracow, Poland.

 

 

 

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

           

 

 

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1-Günel, E., N. Yılmaz, M., Erman ve H. Kulaz, “Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin (Lens culinaris Medic.) Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1-2), 315-323 (1993).

 

2-Yılmaz, N., H. Kulaz ve M., Erman, “Siirt Ekolojik Koşullarına Adapte Olabilecek Mercimek Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-9 (1996).

 

3-Yılmaz, N., M. Erman ve H., Kulaz, “Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi,” Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (3), 45-54 (1996).

 

4-Çiftçi, V., B. Aslan ve M. Erman, “Mercimek (Lens culinaris Medik.)’de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak üstü organlarının Durumu,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 16-19 (1997).

 

5-Erman, M., V., Çiftçi ve H. H. Geçit, “Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler arası ilişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 43-46 (1997).

 

6-Demir, A., I. Tepe ve M. Erman, “Güneydoğu Anadolu bölgesi nohut ekiliş alanlarında saptanan yabancı otlar, yaygınlıkları ve yoğunlukları,” Bitki Koruma Bülteni, 41 (1-2), 25-37 (2001).

 

7-Doğan, İ. S., M. Erman ve V. Çiftçi, “Farklı Mercimek Çeşitlerinin ve Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Mercimeğin Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi,” Gıda Teknolojisi Dergisi, 6 (3), 64-68 (2002).

 

8-Tepe, I., M. Erman, , A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek, “Van’da yetiştirilen mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları,” Türkiye Herboloji Dergisi, 5 (1), 42-51 (2003).

 

9-Erman, M. ve Ş. Tüfenkçi, “Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve verim ile ilgili karakterlere etkisi,” Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 49-56 (2004).

 

10-Demir, A., I. Tepe ve M. Erman, “Nohutta (Cicer arietinum L.) Farklı Mücadele Yöntemlerinin Yabancı Otlanmaya, Verime, Bazı Verim Unsurlarına ve Nodülasyona Etkisi” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1)71-75 (2005).

 

11-Togay Y, Togay N, Erman M., Çığ F. Van ilinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane Baklagillerin Durumu. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1) 45-49 (2004).

 

12-Togay Y, Togay N, Erman M, Doğan Y, Çığ F. 2005 Kuru ve sulu koşullarda farklı bitki sıklıklarının bazı nohut (Cicer arietinum L) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (4) 417-421 (2005)

 

13-Tunçtürk M, Yılmaz İ. Erman M., Tunçtürk R.. Yazlık Kolza ( Brassica napus ssp. Oleifera L.) çeşitlerinin Van ekolojik koşullarında verim ve verim özellikleri yönünden karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (1), 78-85 (2005).

 

14-Tunçtürk M., Erman M. Tunçtürk R. Patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinde foslu gübre uygulamalarının verim ve bazı verim öğelerine etkisi Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4), 466-473 (2004).

 

15-Tunçtürk M., Erman M. Tunçtürk R. Eryiğit T. Değişik Patates çeşitlerinin Van koşullarında verim ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 121-130 (2005).

 

16-Tunçtürk M., Erman M. Yıldırım B. Tunçtürk R. Farklı fos dozlarının patates (Solanum tuberosum L.) çeşitlerinde yumru kalibrasyonu ve kalitesine etkisi Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (1), 111-120 (2005).

 

17-Toğay N., Toğay Y., Erman M., Yıldırım B. Kışlık İki Bezelye Genotipi (Pisum satium ssp. Arvense L.)'nde Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2006, 16(2): 97-103

 

18- Erman, M.,  Çığ, F., Bakırtaş, E. 2012. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 64-67, 2012  ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X

 

19- Erman, M.,  Çığ, F., Çelik, M. 2012  Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri.  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 124-127, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027

 

20- Sönmez, F., Çığ, F., Erman, M., Tüfenkci, Ş., (2013). "Çinko, Tuz ve Mikoriza Uygulamalarının Mısırın Gelişimi ile P ve Zn Alımına Etkisi" "YYU, Tarım Bilimleri Dergisi" , 23(1), 1-11.

 

 

 

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 

1-Günel, E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M., “Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu üzerine Araştırmalar”, III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildirileri, 8-11, Ankara, 1994.

 

 

2-Erman, M.,Biyolojik Azot Fiksasyonu Üzerine Allelopatik Etkiler. Allelopati Çalıştayı (TÜRKİYE’de ALLELOPATİ’nin KULLANIMI: Dün, Bugün, Yarın), Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 12-15 Haziran 2006, Yalova. Bildiri Kitabı, 137-151.

 

 

3-M. Erman F. Çığ F. Oğuz N. Toğay Y. Toğay, “Farklı Fos Dozları ve Rhizobium Aşılaması Uygulamalarının Bezelyede Verim ve Tanede Besin Elementi İçeriğine EtkisiTürkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Sunulu Bildiri)” Bildiriler 1, 637-640.

 

 

4-M. Erman F. Çığ F. Oğuz N. Toğay Y. ToğayBezelyede Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi” Türkiye V. GAP Tarım Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Şanlıurfa, (Sunulu Bildiri), Bildiriler, 283-287.

 

5-Günel, E., N. Yılmaz, M. Erman ve H. Kulaz, “Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar,” I.Tarla Bitkileri Kongresi Agronomi Bildirileri, Cilt 1, 286-288, İzmir, 1994.

 

 

6-Erman M. Demirhan H. ve Tuçtürk M. “Siirt Ekolojik Koşullarında Kışlık olarak yetişebilen mercimeğin Çeşitlerinin bazı önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi” VI. Tarla Bitkileri Kongresi Araştırma sunuları, Cilt 1, 237-240, Antalya, 2005.

 

 

7-H. Kulaz, M. Erman, V. Çiftçi ve N. Yılmaz, “Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre- Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi”, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 601-604, Samsun, 1997.

 

 

8-F. Çığ, N. Toğay, Y. Toğay,  Murat ERMAN, Arpa (Hordeum vulgare)’da Kükürt Uygulamalarının Verime ve Besin Elementi Alınımına Etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri)” Bildiriler 1, 170-173.

 

 

9-Tepe, I., M. Erman, , A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek, “Van’da mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları,” Türkiye III. Herboloji Kongresi Bildiri özetleri, 11, Ankara, 2001.

 

10- Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Oğuz F. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde prolin, Osmotik potansiyel ve şeker düzeylerindeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 152-153.

11- Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde morfolojik ve moleküler düzeydeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 145-146.

12- Işık Tepe, Murat Erman, Reyyan Yergin, Bekir Bükün, 2009. Kuru tarım koşullarında yetiştirilen nohutta yabancı ot mücadelesinde kritik periyodun belirlenmesi. III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009 Van, 283.

13- Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde hormonların ve yağ asitlerinin değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Poster Bildiri), 415-416.

 

14- Sönmez, F., Çığ, F., Erman, M., Tüfenkçi, Ş. 2008. Farklı Ekim ZamanıUygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum Vulgare L. Conv. Distichon) ÇeşitlerindeBesin Elementi Alımına Etkisi. Türkiye4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübreleme Kongresi 
Sayfa: 574-581 Konya.

 

15- Erman, M., Çığ, F., Sönmez, F. 2008. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının BazıArpa (Hordeum vulgare Conv. distichonAlef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Ülkesel Tahıl SempozyumuSayfa: 697-7032-5 Haziran 2008 Konya

 

16- Erman, M., Çığ, F. 2009. Farklı Bitki Sıklığı Uygulamalarının Börülce (Vigna Unguiculata (L.) Walp.)’De VerimVe Verim Öğelerine Etkisi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,Sayfa;669-672 19-22 Ekim 2009 Hatay.

 

17- Erman, M., Çakmakçı,R., Kotan, R., Çığ, F., Çelik, M., Karagöz, K. 2009. Van Gölü HavzasındaYabani Serin İklim Tahılları ve Yabani Pancar Rizosfer Topraklarında FosfatÇözücü ve Azot Fikseri Bakteri Çeşitliliği.Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi,Cilt 1Sayfa: 382-386,19-22 Ekim 2009, Hatay 

 

18- Çakmakçı, R., Kotan, R., Erman, M., Çığ, F., Karagöz, K., Çelik, M. 2009. VanHavzasında bitki gelişimini teşvik edici bakteri izolasyonu için kullanılabilecekönemli bitki grupları. 1. Gap Organik Tarım Kongresi.Sayfa:353-36117-20 Kasım 2009,Şanlıurfa.

 

19- Erman, M., Kotan, R., Çakmakçı, R., Çığ, F., Karagöz, K., Sezen, M. 2010.Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu,Sayfa:326-33028 Haziran - 1Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)

 

20- Çakmakçı, R., Pişkin, A., Kotan, R., Erman, M., İnan, H., Karagöz, K.,Çığ, F., Kutlu, M., Dabiri, J. 2011. Bitki Gelişmesini Teşvik Edici Bakteri Aşılaması ve Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Sayfa: 833-838,

 

21- Sönmez, F., Çığ, F., Erman, M. 2013. Arpanın Besin Elementi Kaldırma Kapasitesi Üzerine Arıtma Çamuru ve Humik Asit Uygulamalarının Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye V. Organik Tarım Kongresi Bildiri Kitabı. Cilt I. Sayfa: 139-146. ISBN: 978-605-5085-03-2

 

22- Çığ, F., Sönmez, F., Erman, M.,  (2015). "Çemenin Besin Elementi İçeriği Üzerine Rizobium Bakteri Aşılamasının ve Artan Fos Dozlarının Etkisi" "İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015, Nevşehir, Türkiye,"

 

 

 

7.7. Diğer yayınlar

           

 

8.Projeler ,

1. Murat Erman, Semra Demir, Elvan Ocak, Şefik Tüfenkçi, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü. 2003. Rhizobium aşılaması, Arbüsküler Mycorhiza (AM) ve peynir altı suyu uygulamalarının nohut (Cicer arietinum)?ta verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması?. TÜBİTAK, YDABAG-102Y082.

2. Murat Erman, Semra Demir, Ekrem Atalan, Fevzi Özgökçe, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü, Müslüm Yıldız. 2005. Van Gölü Havzası?ndan toplanan yabani baklagil bitkilerinin köklerinden Rhizobium bakteri türleri ile arbusküler mikorizal (AM) fungus türlerinin izole edilmesi ve bu izolatların kültür bitkilerinde simbiyotik karakterlere ve bitki gelişmesine etkilerinin araştırılması?, Devlet Planlama Teşkilatı, 2005-DPT-ZF1.

3. Murat Erman, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Fatih Çığ, Kenan Karagöz, Ferit Sönmez. 2008. Van Gölü Havzasından Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin İzolasyonu ve Bazı Kültür Bitkilerinde Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. TÜBİTAK TOVAG 108 O 147.

4. Işık Tepe, Murat Erman, Kuddusi İpek, Ayşe Yazlık, Remzi Levent. 1998. Van?da Mercimek (Lens culinaris Medik.)?te Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK, TARP-2001.

5. Abdullah Demir, Işık Tepe, Murat Erman. 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nohut Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Mücadelesine Yönelik Araştırmalar. TÜBİTAK, TARP-2460.

6. Peyami Battal, Murat Erman, İsmail Çelik, İsmet Berber, Musa Türker, Mehmet Emre Erez, Faruk Oğuz. 2006. Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşitlerinde Moleküler ve Fizyolojik Değişikliklerin Araştırılması. TÜBİTAK, TBAG-22941003T070.

7. Şevket Alp, Özdemir Adızel, Murat Ünal, Osman Karabacak, Atilla Durmuş, Emin Yaşar Demirci, Murat Erman, Şerife Berber. 2006. Bendimahi Deltası (Van) ve İspiriz Dağı (Van) model alanları aracılığıyla Van İlinde Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi. DAKAP-2006. Avrupa Birliği Projesi

8. Murat Erman, Ercan Bakırtaş. 2008. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri YYÜ BAP PROJE NO: 2008-FBE-YL019.


9. Murat Erman, Mustafa Çelik. 2009. Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri. YYÜ BAP PROJE NO: 2009-FBE-YL064.

10. Murat Erman, Fatih Çığ. 2008. Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2008-FBE-D027.

11. Erol Günel, Murat Erman. 1991. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Verim ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar YYÜAF 91-ZF-88.

12. Necat Togay, Yeşim Togay, Murat Erman, Fatih Çığ. 2006. Demir (Fe) ve Molibden (Mo) Uygulamalarının Mercimek (Lens culinaris Medik.)?te Verim ve Verim ile İlgili Parametrelere ve Besin Elementlerinin Alımına Etkilerinin Araştırılması YYÜ BAP PROJE NO: 2006-ZF-B 65.

13. Erman, M., F. Oğuz. 2003. Farklı Molibten Dozlarının Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2002-ZF-010.

14. Erman, M., R. Benek, 2003. Farklı Molibten ve Fos Dozlarının Fasulyede Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2002-ZF-022.

15. Erman, M., E. Arı. 2006. Farklı Azot Dozları ve Bakteri Aşılamanın Bezelye (Pisum sativum ssp arvense)?de Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2006-FBE-083.

16. Erman, M., Ş. Tüfenkçi, F. Çığ, F. Sönmez. 2008. Organik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2008-ZF-B067.

17. Erman, M., S. Şık. 2011. Van ekolojik koşullarında kışlık arpa ve kışlık mercimek ekim alanlarında ikinci ürün olarak fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştirme olanaklarının araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2011-FBE-YL014.

18. Erman, M., M. Sezen. 2011. Fosfat çözücü ve azot bağlayıcı bakterilerin nohut (Cicer arietinum L.)’ da morfolojik özelliklere ve besin elementi içeriğine etkisi. YYÜ BAP PROJE NO: 2011-FBE-YL019.

19. Çığ, F., M. Erman, F. Sönmez. 2012. Van Merkez ve Bazı İlçelerinde Tir Buğdayı(Triticum aestivum L. var. leucospermum (Körn.) Farw.)nın Se İçeriğinin Belirlenmesi ve Uygun Se Dozunun Tespiti. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, 2012-ZF-B005.

20. Erman, M., F. Çığ, F. Sönmez. 2013. Farklı bor dozlarının buğday ve arpada verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması.(Devam ediyor), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, Münferit Proje, 2013-ZF-B001.

21. Çığ, F., M. Erman, F. Sönmez. 2013. Bazı Ekmeklik Buğday, Makarnalık Buğday ve Arpa Çeşitlerinin Siirt Koşullarında Adaptasyonunun Belirlenmesi. 2013-SİÜZİR-Z1. 

21. Erman, M., A. Oğuz., 2015. Siirt Ekolojik Koşullarında Farklı Ekim Zamanlarının Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyon Üzerine Etkileri. 2015-SİÜFEB-11.

22. Erman, M., H. Elinç., 2016. Siirt Ekolojik Koşullarında ana ürün olarak yetişebilecek bazı yer fıstığı çeşitlerinde verim ve tarımsal özelliklerin belirlenmesi üzerine araştırma. 2016-SİÜFEB-13. 

 

 

 

9.İdari Görevler

       1.   Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkan Yardımcısı

 

       2.   Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı

 

       3.   Siirt Üniversitesi Rektörü

 

10.Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

       1.  Tarla Bitkileri Bilimi Derneği

 

 

11.Ödüller

 

12.Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

Güz

Biyolojik Azot Fiksasyonu

3

0

3

Tarla Bitkilerinde Azot Metabolizması

3

0

2

Sulu Tarımda Bitki Yetiştiriciliği

3

0

1

Tarım Tarihi ve Deontolojisi

2

0

151

Tarla Bitkileri uygulamaları

0

4

26

Bahar

Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi

3

0

2

Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri

3

0

1

Baklagil Bitkilerinde Vejetatif Büyüme ve Gelişmenin Fizyolojik Esasları

3

0

2

Tahıl ve Baklagil Bitkiler

2

2

18

Tarla Bitkileri uygulamaları

0

4

26

Seminer

0

2

26

Güz

Biyolojik Azot Fiksasyonu

3

0

2

Tarla Bitkilerinde Azot Metabolizması

3

0

2

Sulu Tarımda Bitki Yetiştiriciliği

3

0

1

Tarım Tarihi ve Deontolojisi

 

 

150

Tarla Bitkileri uygulamaları

 

 

13

Bahar

Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi

3

0

2

Tarla Ürünleri Verim Tahmin Yöntemleri

3

0

1

Baklagil Bitkilerinde Vejetatif Büyüme ve Gelişmenin Fizyolojik Esasları

3

0

2

Tahıl ve Baklagil Bitkiler

2

2

8

Tarla Bitkileri uygulamaları

0

4

13

Seminer

0

2

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
İNDEKSLERDE YER ALMAYAN YURTİÇİ VE YURTDIŞI HAKEMLİ VE SÜRELİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. Günel, E., N. Yılmaz, M., Erman, H. Kulaz, 1993. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin (Lens culinaris Medic.) Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1-2), 315-323.

2. Yılmaz, N., H. Kulaz, M., Erman. 1996. Siirt Ekolojik Koşullarına Adapte Olabilecek Mercimek Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-9.

3. Yılmaz, N., M. Erman, H., Kulaz. 1996, Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (3), 45-54.

4. Çiftçi, V., B. Aslan, M. Erman. 1997. Mercimek (Lens culinaris Medik.)?de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak üstü organlarının Durumu,. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 16-19.

5. Erman, M., V., Çiftçi, H. H. Geçit. 1997. Nohut (Cicer arietinum L.)?ta Özellikler arası ilişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 43-46.

6. Demir, A., I. Tepe, M. Erman 2001. Güneydoğu Anadolu bölgesi nohut ekiliş alanlarında saptanan yabancı otlar, yaygınlıkları ve yoğunlukları. Bitki Koruma Bülteni, 41 (1-2), 25-37.

7. Doğan, İ. S., M. Erman, V. Çiftçi. 2002. Farklı Mercimek Çeşitlerinin ve Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Mercimeğin Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi. Gıda Teknolojisi Dergisi, 6 (3), 64-68.

8. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek. 2003. Van?da yetiştirilen mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları. Türkiye Herboloji Dergisi, 5 (1), 42-51.

9. Erman, M., Ş. Tüfenkçi. 2004. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve verim ile ilgili karakterlere etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 49-56.

10. Demir, A., I. Tepe, M. Erman. 2005. Nohutta (Cicer arietinum L.) Farklı Mücadele Yöntemlerinin Yabancı Otlanmaya, Verime, Bazı Verim Unsurlarına ve Nodülasyona Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1)71-75.

11. Togay Y, Togay N, Erman M., Çığ F. 2004. Van ilinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane Baklagillerin Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1) 45-49.

12. Togay Y, Togay N, Erman M, Doğan Y, Çığ F. 2005. Kuru ve sulu koşullarda farklı bitki sıklıklarının bazı nohut (Cicer arietinum L) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (4) 417-421.

13. Toğay N., Toğay Y., Erman M., Yıldırım B. 2006. Kışlık İki Bezelye Hattı (Pisum satium ssp. arvense L.)?nde Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 16(2): 97-103

14. Murat Erman, Hatice Bozoğlu, Erkut Pekşen, Faik Kantar. 2009. Baklagillerin Organik Tarımdaki Yeri ve Önemi. Standard, 48(567), 73-81.

PROJELER

1. Murat Erman, Semra Demir, Elvan Ocak, Şefik Tüfenkçi, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü. 2003. Rhizobium aşılaması, Arbüsküler Mycorhiza (AM) ve peynir altı suyu uygulamalarının nohut (Cicer arietinum)?ta verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması?. TÜBİTAK, YDABAG-102Y082.

2. Murat Erman, Semra Demir, Ekrem Atalan, Fevzi Özgökçe, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü, Müslüm Yıldız. 2005. Van Gölü Havzası?ndan toplanan yabani baklagil bitkilerinin köklerinden Rhizobium bakteri türleri ile arbusküler mikorizal (AM) fungus türlerinin izole edilmesi ve bu izolatların kültür bitkilerinde simbiyotik karakterlere ve bitki gelişmesine etkilerinin araştırılması?, Devlet Planlama Teşkilatı, 2005-DPT-ZF1.

3. Murat Erman, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Fatih Çığ, Kenan Karagöz, Ferit Sönmez. 2008. Van Gölü Havzasından Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakterilerin İzolasyonu ve Bazı Kültür Bitkilerinde Kullanılma Olanaklarının Araştırılması. TÜBİTAK TOVAG 108 O 147.

4. Işık Tepe, Murat Erman, Kuddusi İpek, Ayşe Yazlık, Remzi Levent. 1998. Van?da Mercimek (Lens culinaris Medik.)?te Sorun Olan Yabancı Otlar ve Mücadeleleri Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK, TARP-2001.

5. Abdullah Demir, Işık Tepe, Murat Erman. 2000. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Nohut Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi ve Önemli Türlerin Mücadelesine Yönelik Araştırmalar. TÜBİTAK, TARP-2460.

6. Peyami Battal, Murat Erman, İsmail Çelik, İsmet Berber, Musa Türker, Mehmet Emre Erez, Faruk Oğuz. 2006. Kuraklık Stresi Altında Yetiştirilen Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşitlerinde Moleküler ve Fizyolojik Değişikliklerin Araştırılması. TÜBİTAK, TBAG-22941003T070.

7. Şevket Alp, Özdemir Adızel, Murat Ünal, Osman Karabacak, Atilla Durmuş, Emin Yaşar Demirci, Murat Erman, Şerife Berber. 2006. Bendimahi Deltası (Van) ve İspiriz Dağı (Van) model alanları aracılığıyla Van İlinde Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi. DAKAP-2006. Avrupa Birliği Projesi

8. Murat Erman, Ercan Bakırtaş. 2008. Farklı Dozlarda Humik Asit ve Rhizobium Bakteri Aşılamasının Mercimekte Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri YYÜ BAP PROJE NO: 2008-FBE-YL019.

9. Murat Erman, Mustafa Çelik. 2009. Potasyum Uygulamasının Farklı Nohut Çeşitlerinde Verim, Verim Öğeleri ve Nodülasyona Etkileri. YYÜ BAP PROJE NO: 2009-FBE-YL064.

10. Murat Erman, Fatih Çığ. 2008. Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2008-FBE-D027.

11. Erol Günel, Murat Erman. 1991. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Verim ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar YYÜAF 91-ZF-88.

12. Necat Togay, Yeşim Togay, Murat Erman, Fatih Çığ. 2006. Demir (Fe) ve Molibden (Mo) Uygulamalarının Mercimek (Lens culinaris Medik.)?te Verim ve Verim ile İlgili Parametrelere ve Besin Elementlerinin Alımına Etkilerinin Araştırılması YYÜ BAP PROJE NO: 2006-ZF-B 65.

13. Erman, M., F. Oğuz. 2003. Farklı Molibten Dozlarının Bazı Nohut Çeşitlerinde Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2002-ZF-010.

14. Erman, M., R. Benek, 2003. Farklı Molibten ve Fosfor Dozlarının Fasulyede Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2002-ZF-022.

15. Erman, M., E. Arı. 2006. Farklı Azot Dozları ve Bakteri Aşılamanın Bezelye (Pisum sativum ssp arvense)?de Verim ve Verim ile ilgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2006-FBE-083.

16. Erman, M., Ş. Tüfenkçi, F. Çığ, F. Sönmez. 2008. Organik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2008-ZF-B067.

17. Erman, M., S. Şık. 2011. Van ekolojik koşullarında kışlık arpa ve kışlık mercimek ekim alanlarında ikinci ürün olarak fasulye (Phaseolus vulgaris L.) yetiştirme olanaklarının araştırılması. YYÜ BAP PROJE NO: 2011-FBE-YL014.

18. Erman, M., M. Sezen. 2011. Fosfat çözücü ve azot bağlayıcı bakterilerin nohut (Cicer arietinum L.)? da morfolojik özelliklere ve besin elementi içeriğine etkisi. YYÜ BAP PROJE NO: 2011-FBE-YL019.

SCI (SCİENCE CİTATİON INDEX), SCI-EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER1. Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek. 2004. Effect of Weed Control Treatments on Weeds, Seed Yield, Yield Components and Nodulation in Winter Lentil. Weed Research, 44, 305-312.

2. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek. 2004. Effect of Different control methods on Weeds, Yield Components and Nodulation in the Spring Lentil. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 49-56.

3. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek. 2005. Comparison of some winter lentil cultivars in weed-crop competition. Crop Protection, 24, 585-589.

4. M Erman, E N Yardim, H Kulaz. 2005. Effects of cultivars and insecticides against sitonid weevil, Sitona crinitus (Coleoptera: Curculionidae) on yield, yield components and nodulation of lentil (Lens culinaris). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (4), 204-206.5. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2005. Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in sainfoin (Onobrychis sativa). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 261-264.

6. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2006. Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake of sainfoin (Onobrychis viciifolia L.) under irrigated conditions in Turkey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 49, 101-105.

7. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2006. Effect of nitrogen application and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in lucerne (Medicago sativa ). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 500-502.

8. Togay, Y., N. Togay, M. Erman, Y. Dogan. 2008. Performance of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) as Influenced by Phosphorus and Sulphur Fertilization. Indian Journal of Agricultural Science. 78(4): 299-303.

9. Murat Erman, Işık Tepe, Bekir Bükün, Reyyan Yergin, Mehtap Taşkesen 2008. Critical period of weed control in winter lentil under non-irrigated conditions in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 3(8): 523-530.

10. Erman, M., I. Tepe, B. Bükün, R. Yergin, M. Taşkesen. 2008. Critical period of weed competition in spring lentil (Lens culinaris) under un-irrigated rainfed conditions. Indian Journal of Agricultural Science. 78(10): 893-896.

11. Togay Y., N. Togay, F. Cig, M. Erman, A. E. Celen. 2008. The Effect of Sulphur Applications on Nutrient Composition, Yield and Some Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, 7 (18): 3255-3260.

12. Yıldırım B., M. Erman, D. Türközü. 2008. Effect of different sulphur doses on yield and yield components at field pea (Pisum sativum sp. arvense) genotypes. Journal of Animal and Veterinary Advences, 7(8): 1008-1010.

13. Murat Erman, Bunyamin Yildirim, Necat Togay, Fatih Cig. 2009. Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield, Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum sp. arvense L.) Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (2): 301-304.

14. Murat Erman, Emine Ari, Yesim Togay, Fatih Çig. 2009. Response of Field Pea (Pisum sativum sp. arvense L.) to Rhizobium Inoculation and Nitrogen Application in Eastern Anotolia. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (4): 612-616.

15. Zehra Ekin, Faruk Oğuz, Murat Erman, Erdal Öğün. 2009.The effect of Bacillus sp. OSU-142 inoculation at various levels of nitrogen fertilization on growth, tuber distribution and yield of potato (Solanum tuberosum L.). African Journal of Biotechnology Vol. 8 (18), pp. 4418-4424.

16. Erman M., Kulaz H. 2010. Effects of different rates of rhizobial inoculant on yield, yield attributes and nodulation in winter lentil (Lens esculentus L.) cultivars. Tropical Agriculture, (Trinidad) 87, Number 2, 74-80.

17. Murat Erman, Semra Demir, Elvan Ocak, Şefik Tufenkçi, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü. 2011. Effects of Rhizobium, arbuscular mycorrhiza and whey applications on some properties in chickpea (Cicer arietinum L.) under irrigated and rainfed conditions 1?Yield, yield components, nodulation and AMF colonization. Field Crops Research 122 (2011) 14?24.

SCI VE SCI-EXPANDED DIŞINDA YER ALAN ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER
1. Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek, 2003. Effect of some spring-lentil cultivars on weed infestation. Bulletin of Pure & Applied Sciences, 22B (1), 9-13.

2. Tüfenkçi, Ş., M. Sağlam, M. Erman. 2003. Response of chickpea (Cicer arietinum L ) to Rhizobium inoculation, nitrogen and phosphorous fertilization. Bulletin of Pure & Applied Sciences 22B (2), 125-131.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Günel, E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu üzerine Araştırmalar, III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildirileri, 8-11, Ankara, 1994.

2. Erman, M. 2006. Biyolojik Azot Fiksasyonu Üzerine Allelopatik Etkiler. Allelopati Çalıştayı (TÜRKİYEde ALLELOPATİnin KULLANIMI: Dün, Bugün, Yarın), Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 12-15 Haziran 2006, Yalova. Bildiri Kitabı, 137-151.

3. Erman M., F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007. Farklı Fosfor Dozları ve Rhizobium Aşılaması Uygulamalarının Bezelyede Verim ve Tanede Besin Elementi İçeriğine Etkisi Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Sunulu Bildiri) Bildiriler 1, 637-640.

4. Erman M., F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007. Bezelyede Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi Türkiye V. GAP Tarım Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Şanlıurfa, (Sunulu Bildiri), Bildiriler , 283-287.

5. Sönmez F., Çığ F., Erman M., Tüfenkçi Ş. 2008. Farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı arpa (Hordeum vulgare L. Conv. distichon) çesitlerinde besin elementi alımına etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, (Sunulu Bildiri), Bildiriler Kitabı, 574-581.

6. Murat Erman, Faik Kantar, Erkut Pekşen, Müge Türet Sayar, Erdal Elkoca, Zafer Sağel. 2009. Fasulyede üretimi sınırlayan biotik ve abiotik stres faktörleri Tarladan Mutfağa Fasulye Çalıştayı, 30-31 Temmuz 2009 Eskişehir, Bildiri Kitabı. Sf 30-40.

7. Murat Erman, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009. Van Gölü havzasında yabani serin iklim tahılları ve yabani pancar rizosfer topraklarında fosfat çözücü ve azot fikseri bakteri çeşitliliği Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 382-387

8. Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Murat Erman, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009. Van Havzasında Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri İzolasyonu İçin Kullanılabilecek Önemli Bitki Grupları Türkiye I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009 Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 353-361

9. Murat Erman, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Fatih Çığ, Kenan Karagöz, Mehmet Sezen. 2010. Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. ?Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran ? 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)? 325-329.

10. Günel, E., N. Yılmaz, M. Erman, H. Kulaz. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar, I. Tarla Bitkileri Kongresi Agronomi Bildirileri, Cilt 1, 286-288, İzmir.

11. H. Kulaz, M. Erman, V. Çiftçi, N. Yılmaz. 1997. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre- Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 601-604, Samsun.

12. Erman M., Demirhan H., Tunçtürk M. 2005. Siirt Ekolojik Koşullarında Kışlık olarak yetişebilen mercimek çeşitlerinin bazı önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi VI. Tarla Bitkileri Kongresi Araştırma sunuları, Cilt 1, 237-240, Antalya.

13. F. Çığ, N. Toğay, Y. Toğay, M Erman, 2007. Arpa (Hordeum vulgare) da Kükürt Uygulamalarının Verime ve Besin Elementi Alınımına Etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Poster Bildiri) Bildiriler 1, 170-173.

14. Erman M., F. Çığ, F. Sönmez. 2007. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya, (Poster Bildiri), Bildiri Kitabı, sf 697-703.

15. M Erman F Çığ. 2009. Farklı bitki sıklığı uygulamalarının börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) de verim ve verim öğelerine etkisi Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Poster Bildiri) sf 669-672.

16. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek. 2001. Van da mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları, Türkiye III. Herboloji Kongresi Bildiri özetleri, 11, Ankara, 2001.

17. Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Oğuz F. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde prolin, Osmotik potansiyel ve şeker düzeylerindeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 152-153.

18. Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde morfolojik ve moleküler düzeydeki değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Sunulu Bildiri), 145-146.

19. Işık Tepe, Murat Erman, Reyyan Yergin, Bekir Bükün, 2009. Kuru tarım koşullarında yetiştirilen nohutta yabancı ot mücadelesinde kritik periyodun belirlenmesi. III. Bitki Koruma Kongresi, 15-18 Temmuz 2009 Van, 283.

20. Battal B., Erman M., Çelik, İ., Berber İ., Türker , Erez M. E. 2008. Kuraklık stresi altında yetiştirilen bazı mercimek (Lens culinaris Medik.) çeşitlerinde hormonların ve yağ asitlerinin değişikliklerin belirlenmesi, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, (Poster Bildiri), 415-416.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER
1. Ramazan ÇAKMAKÇI, Murat ERMAN, Recep KOTAN, Fatih ÇIĞ, Kenan KARAGÖZ, Mehmet SEZEN. 2010. Growth promotion and yield enhancement of sugar beet and wheat by application of plant growth-promoting rhizobacteria Proc.International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island, Book of Proceedings, p. 198-201.

2. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek, 2003. Estimation of critical period of weed control in lentil (Lens culinaris Medik.) Proc. 7th Int. EWRS (European Weed Research Society) Mediterranean Symposium, 117-118, Adana, Turkey.

3. Murat ERMAN, Peyami BATTAL, Musa TÜRKER, İsmail ÇELİK, Emre EREZ, Faruk OĞUZ. 2010. Relationships among Seed Yield, Biomass Yield, Hormone Levels, Prolin, Antioxidant Enzymes, Fatty Acids, Osmotic Potential and Carbohydrates in Winter and Spring Lentil Exposed to Drought Stress. 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Book of Abstracts, p. 112, Legumes for Global Health Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits April 26-30, 2010 ? Antalya, Turkey.

4. Necat TOĞAY, Yeşim TOĞAY, Murat ERMAN, Fatih ÇIĞ. 2010. Research on The Effect of Fe (Iron) and Mo (Molybdenum) Applıcatıons on The Yield and Yield Parameters and Nutrıents Uptake in Lentil (Lens culinaris Medic.). 5th International Food Legumes Research Conference (IFLRC V) and 7th European Conference on Grain Legumes (AEP VII). Book of Abstracts, p. 318, Legumes for Global Health Legume Crops and Products for Food, Feed and Environmental Benefits April 26-30, 2010 ? Antalya, Turkey.

5. Şevket ALP, Özdemir ADIZEL, Murat ÜNAL, Osman KARABACAK, Atilla DURMUŞ, Emin Yaşar DEMIRCI, Murat ERMAN, Şerife BERBER. A Comparison of Management Planning Principles of Wetland Ecosystem (The Delta of Bendimahi) and Mountain Ecosystem (Mountain of Ispiriz) in The Van Lake Basin. International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Abstracts, p. 61-62. 26-29 May 2010, Fethiye, Turkey.

YAYINLAR ve PROJELER

MAKALELER

SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

1. Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent,  K. Ipek. 2004. Effect of Weed Control Treatments on Weeds, Seed Yield, Yield Components and Nodulation in Winter Lentil. Weed Research, 44, 305-312.

2. Tepe, I., M. Erman,  A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek. 2005. Comparison of some winter lentil cultivars in weed-crop competition. Crop protection, 24, 585-589.   

3. M Erman, E N Yardim, H Kulaz. 2005. Effects of cultivars and insecticides against sitonid weevil, Sitona crinitus (Coleoptera: Curculionidae) on yield, yield components and nodulation of lentil (Lens culinaris).  Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (4), 204-206.

4. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2005. Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in sainfoin (Onobrychis sativa). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 261-264.

5. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2006. Effects of phosphorus and nitrogen applications and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake of sainfoin (Onobrychis viciifolia L.) under irrigated conditions in Turkey. New Zealand Journal of Agricultural Research, 49, 101-105.   

6. S Tufenkci, M Erman, F Sonmez. 2006.  Effect of nitrogen application and Rhizobium inoculation on yield and nutrient uptake in lucerne (Medicago sativa ). Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (5), 500-502.

7. Togay, Y., N. Togay, M. Erman, Y. Dogan. 2008. Performance of Dry Bean (Phaseolus vulgaris L.) as Influenced by Phosphorus and Sulphur Fertilization. Indian Journal of Agricultural Science. 78(4): 299-303.

8. Murat Erman, Işık Tepe, Bekir Bükün, Reyyan Yergin, Mehtap Taşkesen 2008. Critical period of weed control in winter lentil under non-irrigated conditions in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 3(8): 523-530.

9. Erman, M., I. Tepe, B. Bükün,  R. Yergin, M. Taşkesen. 2008. Critical period of weed competition in spring lentil  (Lens culinaris) under un-irrigated  rainfed conditions. Indian Journal of Agricultural Science. 78(10): 893-896.

10. Togay Y., N. Togay, F. Cig, M. Erman, A. E. Celen. 2008. The Effect of Sulphur Applications on Nutrient Composition, Yield and Some Yield Components of Barley (Hordeum vulgare L.). African Journal of Biotechnology, 7 (18): 3255-3260.

11. Yıldırım B., M. Erman, D. Türközü. 2008. Effect of different sulphur doses on yield and yield components at field pea (Pisum sativum sp.arvense) genotypes. Journal of Animal and Veterinary Advences, 7(8): 1008-1010.

 12. Murat Erman, Bunyamin Yildirim, Necat Togay, Fatih Cig. 2009. Effect of Phosphorus Application and Rhizobium Inoculation on the Yield, Nodulation and Nutrient Uptake in Field Pea (Pisum sativum sp. arvense L.) Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (2): 301-304.

13. Murat Erman, Emine Ari, Yesim Togay, Fatih Çig. 2009. Response of Field Pea (Pisum sativumsp. Arvense L.) to Rhizobium Inoculation and Nitrogen Application in Eastern Anotolia. Journal of Animal and Veterinary Advances 8 (4): 612-616.

14. Zehra Ekin, Faruk Oğuz, Murat Erman, Erdal Öğün. 2009.The effect of Bacillus sp. OSU-142 inoculation at various levels of nitrogen fertilization on growth, tuber distribution and yield of potato (Solanum tuberosum L.). African Journal of Biotechnology Vol. 8 (18), pp. 4418-4424.

15. Erman M., Kulaz H. 2010.  Effects of different rates of rhizobial inoculant on yield, yield attributes and nodulation in winter lentil (Lens esculentus L.) cultivars. Tropical Agriculture, (Trinidad) 87, Number 2, 74-80.

16. Murat Erman, Semra Demir, Elvan Ocak, Şefik Tufenkçi, Faruk Oğuz, Ahmet Akköprü. 2011. Effects of Rhizobium, arbuscular mycorrhiza and whey applications on some properties in chickpea (Cicer arietinum L.) under irrigated and rainfed conditions 1—Yield, yield components, nodulation and AMF colonization. Field Crops Research 122 (2011) 14–24.

17. Işık Tepe, Murat Erman, Reyyan Yergin, Bekir Bükün 2011. Critical period of weed control in chickpea under non-irrigated conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry  (Turk J Agric For.), 35 (2011) 525-534.

18. N Togay, Y. Togay, M. Erman, F. Çig 2015. Effect of Fe (iron) and Mo (molybdenum) application on the yield and yield parameters of lentil (Lens culinaris Medic.). Legume Research-An International Journal, 38 (3) 358-362.

SCI ve  SCI-Expanded dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir)

1. Erman, M., I. Tepe, A. Yazlık, R. Levent, K. Ipek, 2003. Effect of some spring-lentil cultivars on weed infestation.  Bulletin of Pure & Applied Sciences, 22B (1), 9-13.

2. Tüfenkçi, Ş., M. Sağlam, M. Erman. 2003. Response of chickpea (Cicer arietinum L ) to Rhizobium inoculation, nitrogen and phosphorous fertilization. Bulletin of Pure & Applied Sciences 22B (2), 125-131.

3. Tepe, I., M. Erman,  A. Yazlık, R. Levent ve K. Ipek. 2004. Effect of Different control methods on Weeds, Yield Components and Nodulation in the Spring Lentil, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 28, 49-56.

İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir)

1. Günel, E., N. Yılmaz, M., Erman, H. Kulaz, 1993. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin (Lens culinaris Medic.) Fenolojik ve Morfolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3 (1-2), 315-323.

2. Yılmaz, N., H. Kulaz, M., Erman. 1996. Siirt Ekolojik Koşullarına Adapte Olabilecek Mercimek Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (2), 1-9.

3. Yılmaz, N., M. Erman, H., Kulaz. 1996, Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte (Lens culinarisMedik.) Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 11 (3), 45-54.

4. Çiftçi, V., B. Aslan, M. Erman. 1997. Mercimek (Lens culinaris Medik.)’de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak üstü organlarının Durumu,. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 16-19.

5. Erman, M., V., Çiftçi, H. H. Geçit. 1997. Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler arası ilişkiler ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 3 (3), 43-46

6. Demir, A., I. Tepe, M. Erman 2001. Güneydoğu Anadolu bölgesi nohut ekiliş alanlarında saptanan yabancı otlar, yaygınlıkları ve yoğunlukları. Bitki Koruma Bülteni, 41 (1-2), 25-37.

7. Doğan, İ. S., M. Erman, V. Çiftçi. 2002. Farklı Mercimek Çeşitlerinin ve Uygulanan Farklı Azot Dozlarının Mercimeğin Bazı Kimyasal Özelliklerine Etkisi. Gıda Teknolojisi Dergisi, 6 (3), 64-68.

8. Tepe, I., M. Erman, A. Yazlık, R. Levent ve K. İpek. 2003. Van’da yetiştirilen mercimekte sorun olan yabancı otlar ve yoğunlukları. Türkiye Herboloji Dergisi, 5 (1), 42-51.

9. Erman, M., Ş. Tüfenkçi. 2004. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Nohutta (Cicer arietinum L.) verim ve verim ile ilgili karakterlere etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 28, 49-56.

10. Demir, A., I. Tepe, M. Erman. 2005. Nohutta (Cicer arietinum L.) Farklı Mücadele Yöntemlerinin Yabancı Otlanmaya, Verime, Bazı Verim Unsurlarına ve Nodülasyona Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1)71-75.

11. Togay Y, Togay N, Erman M., Çığ F.  2004. Van ilinde Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Yemeklik Tane Baklagillerin Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9 (1) 45-49.

12. Togay Y, Togay N, Erman M, Doğan Y, Çığ F. 2005. Kuru ve sulu koşullarda farklı bitki sıklıklarının bazı nohut (Cicer arietinum L) çeşitlerinde verim ve verim öğelerine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 11 (4) 417-421.

13. Toğay N., Toğay Y., Erman M., Yıldırım B. 2006. Kışlık İki Bezelye Hattı (Pisum satium ssp. Arvense L.)’nde Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Tarımsal Özellikler Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 16(2): 97-103

14. Murat Erman, Hatice Bozoğlu, Erkut Pekşen, Faik Kantar. 2009. Baklagillerin Organik Tarımdaki Yeri ve Önemi. Standard, 48(567), 73-81.

BİLDİRİLER

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış sözlü bildiri

1. Ramazan  ÇAKMAKÇI Murat ERMAN Recep KOTAN Fatih ÇIĞ Kenan KARAGÖZ Mehmet SEZEN. 2010. Growth promotion and yield enhancement of sugar beet and wheat by application of plant growth-promoting rhizobacteria Proc.International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010, Famagusta, Cyprus Island,  Book of Proceedings, p. 198-201.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış bildiri.

1. Günel, E., Yılmaz, N., Kulaz, H., Erman, M. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Verim ve Adaptasyonu üzerine Araştırmalar, III. Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi Bildirileri, 8-11, Ankara, 1994.

2. Erman, M. 2006. Biyolojik Azot Fiksasyonu Üzerine Allelopatik Etkiler. Allelopati Çalıştayı (Türkiye’de Allelopatinin Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın), Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, 12-15 Haziran 2006, Yalova. Bildiri Kitabı, 137-151.

3. Erman M., F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007. Farklı Fosfor Dozları ve Rhizobium Aşılaması Uygulamalarının Bezelyede Verim ve Tanede Besin Elementi İçeriğine Etkisi. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum, (Sunulu Bildiri) Bildiriler 1, 637-640.

4. Erman M.,  F. Çığ, F. Oğuz, N. Toğay, Y. Toğay. 2007.  Bezelyede Tane Verimi ve Tanede Besin Elementi İçeriği Üzerine Farklı Azot Dozları ve Rhizobium Aşılamasının Etkisi. Türkiye V. GAP Tarım Kongresi, 25-27 Ekim 2007 Şanlıurfa, (Sunulu Bildiri), Bildiriler , 283-287.

5. Sönmez F., Çığ F., Erman M., Tüfenkçi Ş. 2008. Farklı ekim zamanı uygulamalarının bazı arpa (Hordeum vulgare L. Conv. distichon) çesitlerinde besin elementi alımına etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim 2008, Konya, (Sunulu Bildiri), Bildiriler Kitabı, 574-581.

6. Murat Erman, Faik Kantar, Erkut Pekşen, Müge Türet Sayar, Erdal Elkoca, Zafer Sağel. 2009. Fasulyede üretimi sınırlayan biotik ve abiotik stres faktörleri Tarladan Mutfağa Fasulye Çalıştayı, 30-31 Temmuz 2009  Eskişehir, Bildiri Kitabı. Sf 30-40.

7. Murat Erman, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009. Van Gölü havzasında yabani serin iklim tahılları ve yabani pancar rizosfer topraklarında fosfat çözücü ve azot fikseri bakteri çeşitliliği Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 382-387

8. Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Murat Erman, Fatih Çığ, Mustafa Çelik, Kenan Karagöz. 2009.  Van Havzasında Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri İzolasyonu İçin Kullanılabilecek Önemli Bitki Grupları Türkiye I. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım 2009 Ş.Urfa, (Sunulu Bildiri) Bildiri Kitabı. Sf 353-361

9. Murat Erman, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Fatih Çığ, Kenan Karagöz, Mehmet Sezen. 2010.  Van Gölü Havzasından İzole Edilen Azot Fikseri ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Buğday ve Şeker Pancarında Büyüme ve Verim Özelikleri Üzerine Etkileri. “Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran - 1 Temmuz 2010, Erzurum, (Sunulu Bildiri)” 325-329.

10. R. Çakmakçı, A. Pişkin, R. Kotan, M Erman, H. İnan, K. Karagöz, F. Çığ, M. Mutlu, J. Dabiri. 2011. Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri aşılaması ve Gübre Uygulamalarının Şeker Pancarı Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, (Sözlü Bildiri) Bildiriler 2, 833-838.

11. Günel, E., N. Yılmaz, M. Erman, H. Kulaz. 1994. Van Ekolojik Koşullarında Mercimeğin Çeşit ve Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar, I. Tarla Bitkileri Kongresi Agronomi Bildirileri, Cilt 1, 286-288, İzmir.

12. H. Kulaz, M. Erman, V. Çiftçi, N. Yılmaz. 1997. Van Ekolojik Koşullarında Mercimekte Gübre- Bakteri Aşılamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi, Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 601-604, Samsun.

13. Erman M., Demirhan H., Tuçtürk M. 2005. Siirt Ekolojik Koşullarında Kışlık olarak yetişebilen mercimeğin Çeşitlerinin bazı önemli tarımsal ve bitkisel özelliklerinin belirlenmesi VI. Tarla Bitkileri Kongresi Araştırma sunuları, Cilt 1, 237-240, Antalya.

14. F. Çığ, N. Toğay, Y. Toğay, M Erman, 2007. Arpa (Hordeum vulgare) da Kükürt Uygulamalarının Verime ve Besin Elementi Alınımına Etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007 Erzurum , (Poster Bildiri) Bildiriler 1, 170-173.

15. Erman M., F. Çığ, F. Sönmez. 2007. Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Arpa (Hordeum vulgare Conv. distichon Alef.s.1.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi  Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya, (Poster Bildiri), Bildiri Kitabı, sf 697-703.

16. M Erman F Çığ. 2009. Farklı bitki sıklığı uygulamalarının börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) de verim ve verim öğelerine etkisi Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, (Poster Bildiri) sf 669-672.

17. F. Çığ, M Erman, 2011. Mikrobiyolojik ve İnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgareL.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile İlgili Karakterlere Etkilerinin Araştırılması. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2011 Bursa, (Poster Bildiri) Bildiriler 1, 309-312.