Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2852
Kurumsal E-Posta
E-Posta me-yazgan  hotmail.com
Açıklama
Güncelleme8.07.2020 14:28:58

Prof.Dr. MURAT ERTUĞRUL YAZGAN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bölüm Başkanı

A.  KİMLİK BİLGİLERİ

Adı Soyadı                 : Murat Ertuğrul Yazgan

Doğum Yeri              : Adana

Doğum Tarihi           : 02.01.1947

Yabancı Dili:             : İngilizce - Fransızca - İtalyanca

Uzmanlık Alanı:        : Peyzaj Mimarlığı

 

 

B.  AKADEMİK UNVANLARI  (Üniversitesi, Fakültesi ve Tarih: Ay-Gün-Yıl)

 

Lisans                         : Ege Üniversitesi - Ziraat Fakültesi 14/10/1965 - 31/03/1972

 

Doktora                     : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1979

 

Yrd. Doçentlik          : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1984

 

Doçentlik                   : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-1987

 

Profesörlük               : Ankara Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-12/03/1993

 

Halen                          : Siirt Üniversitesi - Ziraat Fakültesi-2018

           

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 

Bilimsel Yayınları:

 

Yurt Dışı (SCI Expanted, SSCI, AHCI Kapsamındaki) Dergilerde Yayımlanan Yayınlar

 

1. OZYAVUZ, M. and YAZGAN, M.E., 2010. Planning of Igneada longos (flooded) forests as a biosphere reserve. Journal of Coastal Research, 00(0), 000–000. West Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208. DOI:10.2112/JCOASTRES-D-09-00065.1 received 10 June 2009; accepted in revision 20 August 2009. (Basımda) (SCI).

2. Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2009. Landscaping in Reducing Traffic noise Problem in Cities: Ankara Case. African Journal of Agricultural Research, Val. 4 (10), p, ISSN 1991-637.

3. Baris,  M. E., Sahin, S., Yazgan, M.E., 2009. The contribution of trees and green spaces to the urban climate: The case of Ankara. African Journal of Agricultural Research, Vol. 4 (9), pp. 791-800.

Yurt Dışı Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 

1. Erdoğan, E., Yazgan, M.E., 2009. Kentlerde Trafik Gürültüsü Sorununu Azaltmada Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları: Ankara Örneği. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Vol 4, Sayı 2, Sf. 201-210.

2. Murat ERTEKİN, Murat Ertuğrul YAZGAN,  Ömer Lütfü ÇORBACI, Gülibrişim (Albizia julibrissin) tohumunun çimlenmesine bazı önişlemlerin etkileri ISSN:1306-3111 e-Journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0019.

3. Murat ERTEKİN, Murat Ertuğrul YAZGAN,  Ömer Lütfü ÇORBACI, Magnolia soulangeana’nın Vejetatif Üretimi Üzerine Araştırmalar, Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences, 5A0021, 5, (1), 13-20.2010.

Yurt Dışı Bildiriler Kitabında Yayınlanan Yayınlar

 

1. Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., Yazgan, M.E. 2010. Role of Some Pre-treatments on Seed Germination of Eastern Strawberry Tree (Arbutus andrachne L.). First Serbian Forestry Congress, 11-13 November 2010, Serbian.

2. Ertekin, M., Çorbacı, Ö.L., Yazgan, M.E. 2010. Narcissus pseudonarcissus cv. Golden Harvest’ in Chipping Yöntemi ile Üretimi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, 20-22 Ekim 2010, Alata, Mersin.

3. Yazgan M.E.; Kapuci C. 2006. Iznik City With its Cultural Landscape Properties, European Council of Landscape Architecture Schools – ECLAS’06, September 20-24, 2006, Bratislava, Slovakia.

4. Cengiz B.; Yazgan M.E. 2006. The Historical Harbour City With Its Conservation and Usage Properties: Amasra (Turkey). Book of Abstracts of ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) Conference 2006, September 21-24, 2006 Slovakia. pp 73.

5. Yazgan M.E., Kapuci C. 2007. Iznik City with Its Historical Landscape Properties, Environment: Survival and Sustainability -ESS’07, February 19-24 2007, Cyprus.

6. Yazgan M.E.; Kapuci C.; Cengiz B. 2005. Sustainability of Tourism and Ecotourism in Coastal City Amasra. MEDCOAST 2005 The Seventh International Conference on The Mediterranean Coastal Environment, October 25-29, 2005 Kusadasi, Turkey. Vol II, pp 259-266.

7. M. Özyavuz, Murat E. Yazgan. 2004. The İmportance Of The Plant Design in Highways In Respect Of Traffic Security And Landscape Architecture. II. Traffic and Road Safety International Congress.

8. M.E. Yazgan, P. Köylü. 2000. Gardens Through Symbolısm; Reflectıons Through Gardens. 10 th Year Symposium of the Faculty of Architecture and Engineering. European Universty Of Lefke.

9. M.E. Yazgan, A. Akay,  P Köylü. 2000. The Evalutıon Of Anatolıan Turkısch Gardens From 13 th Century To 21 st Century. ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools).

10. A. Korkut, M.E. Yazgan, T. Dokumacı, S. Butt. 2000. Evaluatıon Of Open Space And Green Area System Whose Importance Has Increased Durıng And After The Marmara Earthquake In Example Of Tekirdağ Province. ECLAS (European Conference of Landscape Architecture Schools).

11. M.E. Yazgan, E. Erdoğan, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1999. Sustainable Landscape Planning: Belek Case. IFLA World Congress.

12. M.E. Yazgan, E. Erdoğan,  D. Oğuz. 1999. An Ecological Settlement Safranbolu Town. Urban Greening and Landscape Architecture Research Architecture Symposium.

13. M.E. Yazgan. 1992. Proceeding of the European Universities Conference Landscape, Wageningen. Computer Aided Design in the Department of Landscape Architecture.

14. N. Sözen,  M.E. Yazgan. 1991. Proceeding of the European Universities Conference Landscape, Wageningen. Landscape Architecture Education in Ankara University Faculty of Agriculture.

 

Yurt İçi Bildiriler Kitabında Yayımlanan Yayınlar

1. Gökalp, D.D., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Peyzaj Planlamada Agroturizm ve Agriturizm, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi,  Journal of Social and Economic Reasearch, Yıl: 15, Sayı:24, Haziran 2013, ISSN: 1309 – 9132, Year: 15, Issue: 24, June 2013, ISSN: 1309 – 9132.

2. Dönmez, Y., Gökyer, E., Yazgan, M.E. 2012. Seyfe Gölü Örneği’nde Biyosfer Rezervi Alanların Planlanması Üzerine Bir Araştırma. On a Research of Biosphere Reserve Areas Planning, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Yıl: 2012, Cilt:13, Sayı , Year: 2012, Number: 1, ISSN: 2146-1880.

3. Aliasghari, P., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Peyzaj ve Ekoturizm. Ijses. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences, Cilt:2, Sayı:2, S:5-11, Güz:2012, ISSN: 2146-5843, 2146-0078.

4. Çetinkaya, F., Yazgan, M.E. 2012. Kırsal Turizme Kavramsal Yaklaşım, Kırsal Turizmin Önemi ve Etkileri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences, Cilt:2, Sayı:2, S:55-59, Güz:2012, ISSN: 2146-5843, 2146-0078.

5. Cengiz, C., Yazgan M.E. 2010. Armutlu (Yalova) Örneğinde Kıyı Alanlarının Kullanımı ve Planlaması, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VIII. Ulusal Kongresi, Türkiye Kıyıları’10, Cilt 1, sayfa 207-216. 27 Nisan-1 Mayıs 2010 Trabzon.

6. Yazgan M.E.; Kapuci C.; Cengiz B. 2005. Çevreye Duyarlı Turizmin Geliştirilmesi Bağlamında Ekoturizm ve Amasra Örneği. Ulusal Korunan Alanlar Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi 8-10 Eylül 2005 Isparta. pp 179-182.

7. M. Özyavuz, M.E. Yazgan, Aslı Korkut. 2005. Istranca Dağları’nın Peyzaj Değeri ve Biyosfer Rezervi Planlamasının Gereği. Trakya’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu.

8. M.E. Yazgan, A. Korkut, E. Barış, M. Özyavuz, R. Yılmaz,  K. Gürsan. 2005. Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi.

9. M.E. Yazgan,  P. Köylü, T. Dokumacı. 2000. Koruma-Kullanım Dengesi Çerçevesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Yakın Çevresi. Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000.

10. M.E. Yazgan, E. Erdoğan. 2000. Geçmişten Geleceğe Tarihi ve Kültürel Değerleriyle Safranbolu. 2000 li yıllarda Yaşadığımız Çevre ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu.

11. M.E. Yazgan, E. Erdoğan, A. Çabuk, T. Ekşioğlu. 1998. Sürdürülebilir Peyzaj Planlama İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılması: Belek  Örneği. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yeni Uygulamalar Semineri.

12. M.E. Yazgan, A. Uslu. 1998. Rekreatif-Sportif Aktivitelerin Abant Yaylalarında Meydana Getirdiği Sorunlar ve Sürdürülebilirlik Bağlamında Alınması Gereken Önlemler. Bolu Yayla ve Ormanlarını Koruma Sempozyumu.

13. M.E. Yazgan, A. Akay. 1998. Doğayı Korumada Kent ve Ekolojisi Sempozyumu. Kentleşmenin Dogal Hayata Etkisi: Kentsel Isi Adaları.

14. M.E. Yazgan. 1996. Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu. Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi.

15. M.E. Yazgan. 1996. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, III.Coğrafya Sempozyumu . Tarihi Süreç İçinde Safranbolu.

16. M.E. Yazgan, A. Akay. 1996. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III.Coğrafya Sempozyumu. Kentleşme ve Kent Ekolojisi.

17. Y. Öztan, M.E. Yazgan 1985. TBMM Milli Saraylar Sempozyumu. Milli Saraylarımızda Park ve Bahçelerin Korunması ve Geliştirilmesine İlişkin Öneriler.

18. Çorbacı, Ö.L., Özyavuz, M., Yazgan, M. 2010. Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı Kullanımı: Xeriscape, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 4 (1): 25-31, 2011, ISSN: 1308-3945, E-1308-027x.

Ulusal Sempozyumlar

Aliasghari, P. Yazgan, M.E, 2012, “Peyzaj Mimarlığında Gülün Kullanımı”, Özet Kitabı, Her Yönüyle Gül Sempozyumu, 7-9 Haziran, 2012, Isparta

 

Aliasghari, P. Yazgan, M.E., 2012, Yeşil Alanların Kent Ekolojisi Üzerine Etkileri, Eğitim Odağında Artvin Çoruh Üniversitesi Sempozyumu, 30 Mayıs- 1 Haziran 2012, Artvin.

 

Murat E. YAZGAN, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ. 2013. “ İç Mekan Bitkileri ve İnsan Sağlığı İçin Önemi”. V. Süs Bitkileri Kongresi. Yalova

 

Murat E. YAZGAN, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ. 2013. “ İç ve Dış Mekanlarda Dikey bahçe uygulamaları”. V. Süs Bitkileri Kongresi. Yalova

 

 

Uluslararası Sempozyumlar

Aliasghari, P. Yazgan, M.E, 2012. “The Usage of Ornamental Plants in Iznik Tiles”, Abstract Book, XI. International Symposium on Flower Bulbs and Herbaceous Perennials, 28 March- 01 April, 2012, Antalya, Turkey

 

Aliasghari, P. Damadi, S. Yazgan, M.E., 2012, “Artifical Llight in Interior Design and Its Effects on PLants Used”, Abstract book, I.Icon Arch “International Congress of Architecture , 15-17 November, 2012, Konya, Turkey.

Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ, Murat E. YAZGAN. 2013. “Usage of Ornamental Plants  in İznik Tiles. International Society for Horticulture Science Acta Horticulture , Book Number: 1002. July 2013 Belgium.

 

Yazgan, M.E., 2013. Lecture & Exhibit, Two Examples of Living Historical Gardens in İstanbul from the Ottoman Era: Beylerbeyi  Palace and Dolmabahçe Palaca Gardens, Ankara Universty College of Agrıculture Department of Landscape Architecture, August22, 2013, Mississippi State University. USA.

Murat E. YAZGAN, Parisa ALİASGHARİ KHABBAZİ. 2012. Green Cities” International Association of Horticultural Producers (Sprin Meeting), Belek

 

 

Diğer Yayınlar

 

1. M.E. Yazgan. 1995. Danimarka Kökenli Bazı İthal Çim Tohumlarından Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesislerinde Kullanılabilecek Türlerin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1401, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 781, Ankara.

2. M.E. Yazgan. 1992. Ihlara Vadisinin Doğal ve Kültürel Değerlerinin Saptanması, Korunması ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1278, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 711, Ankara.

3. Yazgan M.E., Ataman Y., Ataturay, R., Baran, A. 1992. Ankara ve Yakın Çevresinde İlkbahar Aylarında Tesis Edilen Çim Alanlarda Kavak Tohum Pamukçuklarının Bazı Çim Çeşitleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1276, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 709, Ankara.

4. Yazgan M.E., Halepoğlu, N., Odabaş A. 1992. İç Anadolu Koşullarında Bazı Glayöl Çeşitlerinde Dikim Zamanlarında Çiçeklenme Süresi ve Çiçek Kalitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1244, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 684, Ankara.

5. Yazgan M.E.,  Demir, Demir, S. 1992. Kaktüsler ve Sukkulentler, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları:1, Ankara.

6. Yazgan M.E.,  Erdoğan, E. 1992. Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları:2, Ankara.

7. Başal, M., Yazgan, M.E., Perçim, H., Çelem H., Halepoğlu, N. 1991. Süs  Bitkileri Üretim Tekniği, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 1232, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 354, Ankara.

8. M.E. Yazgan. 1982. Çevre Sorunları Açısından Kirli Hava ve Zehirli Gazların Bitki Örtüsüne Etkileri. Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:9, Ankara.

9. M.E. Yazgan. 1982. Tarihi Çevrenin Korunmasında Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:7, Ankara.

10. M.E. Yazgan. 1981. Türkiye’nin Çevre Sorunları (Flora-Fauna bölümü) Türkiye Çevre  Sorunları Vakfı Yayını, Ankara.

11. M.E. Yazgan. 1981. Yerörtücü Bitkiler (Ders notu) Peyzaj Mimarisi Derneği Yayınları, No:5, Ankara.

12. M.E. Yazgan. 1979. Karayolları Peyzajlarında Trafik Gürültüsü Sorunu: Peyzaj Mimarlığı Dergisi , Sayı: Özelsayı, Ankara.

13. M.E. Yazgan. 1979. Karayollarında Gürültü Sorunu ve Peyzaj Mimarlığı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı Birinci Çevresel Yönlendirme Eğitim Semineri No: 6, Ankara.

14. M.E. Yazgan. 1976. Ankara Kentinden Çıkan Ana Karayollarının, Çevresindeki Yerleşme Alanları İçin Ortaya Koyduğu Gürültü Sorunu ve Bu Sorunun Çözümünde Yeşil Planlamadan Yararlanma. Peyzaj Mimarlığı Dergisi Sayı: 1, Ankara.

15. M.E. Yazgan. 1975. Bahçede Çiçek (Floks – Phlox). Peyzaj Mimarlığı  Dergisi. Sayı 2, Ankara.

16. M.E. Yazgan. 1974. Bahçede Çiçek (Nilüfer - Nymphea). Peyzaj Mimarlığı  Dergisi. Sayı 2, Ankara.

Basılmış Kitapları

 

Sürdürülebilir Peyzaj Planlama ve Belek Örneği - 2001

 

Çim Alanlar - 2003

 

İç Mekanda Bitkisel Tasarım - 2003

 

Çatı Bahçeleri - 2003

 

İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı - 2009

 

İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı (II Baskı)

 

Kurakçıl Peyzaj 2017

 

Tamamlanan Ulusal Projeler

 

1 Proje: Türk Bahçesi Kimliği Üzerine Bir Araştırma - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: BAP - Proje No: 98 - Bitiş Tarihi : 2003

2. Proje: Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Ve Belek Örneği - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: BAP - Proje No: 97 - Bitiş Tarihi : 1998

3 Proje: İç Anadolu Bölgesi Doğal Bitki Örtüsünün Kayalık - Taşlık Ortam Örneklerinden Peyzaj Mimarlığında Yararlanma Olanakları - Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TÜBİTAK Deniz Bilimleri ve Çevre Araştırmaları Grubu - Proje No: ÇAĞ-7 - Bitiş Tarihi : 1987

4 Proje: İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması,- Yardımcı Araştırıcı - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TÜBAP - Proje No: 387 - Bitiş Tarihi : 2008

5 Proje: Ekolojik Tarıma Dayalı Eko-Turizm ve Ekolojik Yerleşmeler: Güdül Örneği - Yürütücü - Projeye Destek Sağlayan Kurum: TOGTAK-3143, Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu - Proje No: 3143 - Bitiş Tarihi : 2005

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ

 

Bölüm Başkanlığı : 2.11.2012-19.12.2013; 2018-

 

Bölüm BaşkanYardımcılığı : 1987-1990

 

Fakülte Kurulu Üyeliği        : 1987-1990; 2018-

 

ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSLARARASI VE ULUSAL KURULUŞLAR

 

T.M.M.O.B. Ziraat Yük. Müh. Odası, Peyzaj Mimarlığı Derneği, İFLA, İtalyan Kültür Derneği, Belçika Kültür Derneği ve ÇEKÜL Vakfı Kurucu Üyeliği

 

EKLENMESİ DÜŞÜNÜLEN DİĞER HUSUSLAR

 

Verdiği Dersler

 

a) Lisans Programı

 

Bahçe ve Peyzaj Sanat Tarihi

Dendroloji I

Dendroloji II

Bitki Tanıma ve Değerlendirme I

Bitki Tanıma ve Değerlendirme II

Bahçe Çiçekleri

Proje I

İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı

Özel Çim Alanlar

Planlama Stüdyosu

Tasarım Stüdyosu

Peyzaj Mimarlığında Renk ve Işık (Seçmeli)

Tasarım Bitkilerinde Fenolojik ve Fizyolojik Özellikler (Seçmeli)

Peyzaj Mimarlığında Röleve ve Restorasyon (Seçmeli)


b) Lisansüstü Program

 

Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı

Peyzaj Mimarlığında Postmodernizm

Kentsel Tasarım Açısından Yeşil Alanlar 

Spor Alanları Planlama ve Tasarımı

Türk Bahçe Sanatı

Çatı Bahçeleri

Kurakçıl Peyzaj

 

 

 

Yurtdışı Görevleri

 

- Green House Enfield Town Londra, 1971-1972

- “Güzel  Sanatlar ve Mimarlık Yüksek Okulu, Brüksel (Belçika), Ocak 1978 - Ağustos 1978

 

- Floransa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Enstitüsü, İtalya - Eylül 1981 - Haziran 1982

 

- Missisipi Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Starkville, USA, 10.06.2013-09.10.2013

 

Araştırma Konuları

 

Peyzaj, Peyzaj Planlama, Peyzaj Tasarımı, Peyzaj  Sanatı Tarihi, Dendroloji, Sanat Tarihi, İç Mekan, Özel Çim Alanlar, Eko Tarım ve Turizm, Kentsel Tasarım, Spor Alanları, Bahçe Çiçekleri ve Postmodernizim.

 

LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIKLARI

 

a) Tamamlanlar:

 

Oktan Nalbantoğlu - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Ebru Çalık - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Aslı Akay (Uysal) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Hatice İlkden Talay (Tazebay) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Tuğrul Hocaoğlu - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Ümmügülsüm Ter (Özkan) - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Bora Bingöl - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Banu Öztürk - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Serap Bilen Öner - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Emine Atalay - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Murat Özyavuz - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Canan Cengiz Kapuci - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Ömer Lütfü Çorbacı - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Yasin Dönmez - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Tuğrul HOCAOĞLU- Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Gül Bahar EDİK - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Filiz ÇETİNKAYA KARAFAKI - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Demet DEMİROĞLU - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Doktora

 

Pınar KAYA - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Sevda KARABAL - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Murat ATASOY - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Aysun GÖK - Ankara Üniversitesi · Fen Bilimleri Enstitüsü- Yüksek Lisans Tezi

 

Televizyon Programları

 

2010 TRT 1 Sabah Haber Programı (İç Mekan Bitkilerinin İnsan Sağlığı Bakımından Önemi)

 

2009 TRT 3 Toprağın Sesi (Çim Alanlar)

 

2008 Başkent TV ( İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı)

 

Kişisel Çalışmalar

 

1976 Turhal Şehir Parkı Peyzaj Planlaması

 

1978 Dolmabahçe Sarayı Bahçesi Restorasyon Projesi

 

1980 Antalya Kale İçi Eski Liman Çevresi Restorasyon Projesi

 

1980 Kuşadası Kisetepe Peyzaj Planlaması

 

1980 Başbakanlık MİT Müsteşarlığı Peyzaj Planlaması

 

1981 Ankara Atatürk Kültür Parkı Peyzaj Planlaması

 

1982 İzmit Kıyı Kesimi Proje Yarışması, Mansiyon

 

2011 Kök Hücre Enstitüsü Projesi

Güncelleme : 17.06.2020 15:08:49