Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Telefon (0484) 212-1111 / 4057
Kurumsal E-Posta mustafa.arik  siirt.edu.tr
E-Posta chem92  yahoo.com
Web
Açıklama
Güncelleme23.03.2022 14:23:18

Prof.Dr. MUSTAFA ARIK

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Bölüm Başkanı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
:

MUSTAFA ARIK
PROFESÖR

Ögrenim Bilgisi

2000 FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/KIMYA (DR)
Tez adı: Pyronin B ve pyronin Y’xxnin kolloidal sistemlerde fotofiziksel özelliklerinin
incelenmesi (2003) Tez Danısmanı:(YAVUZ ONGANER)

Doktora ATATÜRK ÜNIVERSITESI
2/Ocak/2003
1996 FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZIKOKIMYA (YL) (TEZLI)

Tez adı: Floresin’xxin floresans siddeti üzerine moleküler oksijenin etkisi ve moleküler
etkilesmeler (1999) Tez Danısmanı:(YAVUZ ONGANER)
Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNIVERSITESI
2/Haziran/1999

1992 FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/KIMYA PR.
Lisans ATATÜRK ÜNIVERSITESI
21/Haziran/1996

Akademik Görevler
PROFESÖR SIIRT ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI FAKÜLTESI/IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI
2020 BÖLÜMÜ/IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI ANABILIM DALI)
PROFESÖR ATATÜRK ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM
2017-2020 DALI)
DOÇENT ATATÜRK ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA ANABILIM
2011-2017 DALI)
YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA
2003-2011 ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI ATATÜRK ÜNIVERSITESI/FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ/FIZIKOKIMYA
1996-2003 ANABILIM DALI)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans
2019
BASAR SALIH SERHAT, (2019). Aza-bodıpy türevi bilesiginin sentezi ve grafen oksit ile kuençlesmesinin
incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

2009
TÜRK MUZAFFER, (2009). Pyronin B ve pyronin Y bilesiklerinin polivinil sülfatlı ortamda fotofiziksel
özelliklerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

2006
TOPRAK MAHMUT, (2006). Metanol ortamında kumarin35 ile pyronin bilesikleri arasındaki floresans
enerji transferi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

2005
AYDIN BURCU MERYEM, (2005). Floresans enerji transferinin misel sistemlerde incelenmesi, Atatürk
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı


Doktora
2020
SEN SERKAN, (2020). Perilen türevi bilesiklerin fotofiziksel özelliklerinin ve agregasyon davranıslarının
incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

2017
BATIR GÖKHAN GÜVEN, (2017). Grafen, BN, MoS2, TiS3 sentezi, karakterizasyonu ve suda çözünebilir
grafen/boyar madde kompozitlerinin fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Fen
Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

2011
AYDIN BURCU MERYEM, (2011). Pyronin Y bilesiginin sıvı ve misel içeren ortamlardaki fotofiziksel
özellikleri ve fotodinamigi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana Bilim Dalı

TOPRAK MAHMUT, (2011). Floresin ile merosiyanin 540 molekül çifti arasındaki floresans enerji
transferinin model mebranlarda incelenmesi, Atatürk Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Kimya Ana
Bilim Dalı

Projelerde Yaptıgı Görevler:

Perilen Monoimiddiester Türevlerinin Sentezi ve Agregasyon Özelliklerinin Incelenmesi,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü:DEMET GÜLTEKIN,
Arastırmacı:MUSTAFA ARIK, Arastırmacı:mehmet sinoforoglu, Arastırmacı:SERKAN SEN, ,
28/05/2018 - 10/07/2019 (ULUSAL)
1.
Aza-BODIPY türevi bilesiklerin sentezi ve fotofiziksel özelliklerinin Incelenmesi, Yüksekögretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BOZDEMIR ÖZGÜR
ALTAN,Yürütücü:ARIK MUSTAFA,Arastırmacı:Basar salih serhat,Arastırmacı:ÖZDEMIR YAKUP, ,
08/08/2017 - 21/02/2018 (ULUSAL)
2.
ESRUC Cografi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Web Portali Projesi, Yüksekögretim Kurumları tarafından
destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı, , 20/06/2014 - 20/06/2016 (ULUSAL)
3.
Suda çözünebilen polimer kullanılarak dye bilesiklerinin floresans özelliklerinin artırılması,,
Yüksekögretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Arastırmacı:BAYRAKTUTAN
TUGBA, , 02/10/2011 - 01/10/2012 (ULUSAL)
4.
Pyronin Y Bilesiginin Fotofiziksel Özelliklerinin Sistematik Incelenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yönetici,
2008-2009 (ULUSAL)
5.
Kolloidal Sistemlerde Floresans Enerji Transferinin Floresans Spektroskopi Teknigiyle Incelenmesi,
TÜBITAK PROJESI, Arastırmacı, 2006-2007 (ULUSAL)
6.
155 Pyronin Bilesiklerinin Miselli Ortamda Agregasyon Özelliklerinin Incelenmesi, BAP, Arastırmacı,
2007-2007 (ULUSAL)
7.
179 Pyronin B ve Pyronin Y nin Anyonik Polyelektrolit Ortamda Moleküler Eksiton Modeline Göre
Incelenmesi, BAP, Arastırmacı, 2004-2004 (ULUSAL)
8.
Ksanten Türevlerinden Pyronin B ve Pyronin Y nin Koloidal TiO2 Ortamında Moleküler
Yönlenmelerinin Absorpsiyon ve NMR Spektroskopi Teknikleri ile Incelenmesi , BAP, Arastırmacı,
2003-2003 (ULUSAL)
9.
Pyronin B nin Polystyrene Sülfonat PSS Ortamında Agregat Olusumunun Incelenmesi, BAP,
Yönetici, 2003-2003 (ULUSAL)
10.
Pyronin Y nin Moleküler Oksijenle Etkilesimi ve Fotofiziksel Özelliklerinin Incelenmesi, BAP,
Arastırmacı, 2002-2002 (ULUSAL)
11.
12. Pyronin B nin Floresans Enerji Transferinin Incelenmesi , BAP, Arastırmacı, 2001-2001 (ULUSAL)
Fluorescein in Floresans Kuençlesmesinin Incelenmesi ve Sensör Olabilme Özelliginin Belirlenmesi ,
BAP, Arastırmacı, 1998-1998 (ULUSAL)
13.
2
Idari Görevler
2021
Fakülte Kurulu Üyeligi SIIRT ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI FAKÜLTESI
2021
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeligi SIIRT ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI FAKÜLTESI
2021
Bölüm Baskanı SIIRT ÜNIVERSITESI/SAGLIK BILIMLERI FAKÜLTESI/IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI
BÖLÜMÜ/IS SAGLIGI VE GÜVENLIGI PR.
2011-2016
Genel Sekreter ATATÜRK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
2009-2011
Genel Sekreter Yardımcısı ATATÜRK ÜNIVERSITESI/REKTÖRLÜK
2009-2009
Bölüm Baskan Yardımcısı ATATÜRK ÜNIVERSITESI/FEN FAKÜLTESI/KIMYA BÖLÜMÜ

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. ARIK MUSTAFA, BASAR SALIH SERHAT, GÜLTEKIN DEMET, SEN SERKAN (2021). Bimolecular
Interactions Between Graphene Oxide and a New Aza-BODIPY Derivative. Igdır Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(4), 2916-2925., Doi: 10.21597/jist.912690 (Yayın No: 7410938)
2. ARIK MUSTAFA, KASSA SOLOMON BEZABEH, ONGANER YAVUZ (2020). Molecular aggregates of
pyronin dyes with polyelectrolyte polystyrene
sulfonate (PSS) in aqueous solution. JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY ACHEMISTRY,
391, 112309, Doi: 10.1016/j.jphotochem.2019.112309 (Yayın No: 6786965)
3. BESER BURCU MERYEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2019). Photophysical and
photodynamic properties of Pyronin Y in micellar media at different temperatures.
LUMINESCENCE, 34(4), 415-425. (Yayın No: 5063507)
4. Lafzi Ferruh,KILIÇ HAYDAR,Ertugrul Berrak,ARIK MUSTAFA,SARAÇOGLU NURULLAH (2019).
Bis(indolyl)methane substituted tetraphenylethylene derivatives as AIE active materials. JOURNAL
OF LUMINESCENCE, 208, 174-182., Doi: 10.1016/j.jlumin.2018.12.032 (Yayın No: 4694206)
5. BESER BURCU MERYEM,ONGANER YAVUZ,ARIK MUSTAFA (2018). Photophysics and
photodynamics of Pyronin Y in n-alcohols. LUMINESCENCE, 33(8), 1394-1400. (Yayın No:
4895763)
6. ARIK MUSTAFA,BATIR GÖKHAN GÜVEN,ÇALDIRAN ZAKIR,TURUT ABDULMECIT,AYDOGAN SAKIR
(2018). Synthesis and Characterization of Reduced Graphene Oxide/Rhodamine 101 (rGO-Rh101)
Nanocomposites and Their Heterojunction Performance in rGO-Rh101/p-Si Device Configuration.
Journal of Electronic Materials, 47(1), 329-336., Doi: 10.1007/s11664-017-5758-4 (Yayın No:
3790872)
7. NISANCI BILAL,sahinoglu sinem,tuner esra,ARIK MUSTAFA,KANI IBRAHIM,DASTAN
ARIF,BOZDEMIR ÖZGÜR ALTAN (2017). Synthesis of an F-BODIPY [2]catenane using the
chemistry of bis(dipyrrinato)metal complexes. Chemical Communications, 53(92), 12418-12421.,
Doi: 10.1039/c7cc07021g (Yayın No: 3647742)
8. ARIK MUSTAFA,BATIR GÖKHAN GÜVEN,GEDIKLI SEMIN (2017). Pyronin B-Graphene Oxide-Based
Turn-On FluorescentSensors for Fe3 in an Aqueous Medium: Synthesis andLiving Cell
ApplicationAqueous Medium: Synthesis and Living Cell Application/title. ChemistrySelect, 2(33),
10889-10894., Doi: 10.1002/slct.201702094 (Yayın No: 3791402)
9. MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2016). The thin films of pyronin dyes doped
with poly vinyl sulphate on glass substrate Preparation and characterization. Journal of Molecular
Structure, 1105, 350-356., Doi: 10.1016/j.molstruc.2015.10.021 (Yayın No: 2049222)
10. BOZKURT EBRU,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2015). A novel system for Fe3 ion detection
based on fluorescence resonance energy transfer. Sensors and Actuators B: Chemical, 221, 136-
3
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
147., Doi: 10.1016/j.snb.2015.06.097 (Yayın No: 2049362)
11. Aslandas Ayse,Balcı Neslihan,ARIK MUSTAFA,SAKIROGLU HALIS,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM
(2015). Liquid nitrogen assisted synthesis of fluorescent carbon dots from Blueberry and their
performance in Fe3 detection. Applied Surface Science, 356, 747-752., Doi:
10.1016/j.apsusc.2015.08.147 (Yayın No: 2049920)
12. ACAR MURAT,BOZKURT EBRU,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2015). The
fluorescence quenching mechanism of coumarin 120 with CdS nanoparticles in aqueous
suspension. Journal of Luminescence, 157, 10-15., Doi: 10.1016/j.jlumin.2014.08.027 (Yayın No:
2052100)
13. TOPRAK MAHMUT,ARIK MUSTAFA (2014). The investigation of the interaction between orientin
and bovine serum albumin by spectroscopic analysis. Luminescence, 29(7), 805-809., Doi:
10.1002/bio.2624 (Yayın No: 2074585)
14. GÜR BAHRI,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ,mehmet sinoforoglu (2013).
Graphene oxide sheets as a template for dye assembly graphene oxide sheets induce H
aggregates of pyronin Y dye. RSC Advances, 3(29), 11832-11838., Doi: 10.1039/c3ra40531a
(Yayın No: 250742)
15. BOZKURT EBRU,ACAR MURAT,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2012).
Photoinduced interactions between coumarin 151 and colloidal CdS nanoparticles in aqueous
suspension. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 236, 41-47., Doi:
10.1016/j.jphotochem.2012.03.006 (Yayın No: 250659)
16. TOPRAK MAHMUT,Aydın Meryem,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2011). Fluorescence
quenching of fluorescein by Merocyanine 540 in liposomes. Journal of Luminescence, 131(11),
2286-2289., Doi: 10.1016/j.jlumin.2011.05.049 (Yayın No: 250595)
17. TOPRAK MAHMUT,ARIK MUSTAFA (2010). An investigation of energy transfer between coumarin
35 and xanthenederivatives in liquid medium. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 34(2), 285-
293., Doi: 10.3906/kim-0808-40 (Yayın No: 250680)
18. FINDIK ESRA,ARIK MUSTAFA,CEYLAN MUSTAFA (2010). A systematic study on the absorption and
fluorescence properties of2 4 6 triaryl and tripyridylpyridines. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY,
33(5), 677-684., Doi: 10.3906/kim-0810-53 (Yayın No: 250685)
19. YESIL DUYMUS ZEYNEP,YANIKOGLU NURAN,ARIK MUSTAFA (2010). Evaluation of Colour Changed
of Acrylic Resin Materials in the DifferentSolutions. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 22(9), 6669-
6676. (Yayın No: 250645)
20. ARIK MUSTAFA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ (2009). Effect of surfactants on the aggregation
of pyronin B and pyronin Y in aqueous solution. Journal of Luminescence, 129(6), 599-604., Doi:
10.1016/j.jlumin.2009.01.003 (Yayın No: 237279)
21. AYDIN B,ACAR MURAT,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2009). The fluorescence resonance
energy transfer between dye compounds in micellar media. Dyes and Pigments, 81(2), 156-160.,
Doi: 10.1016/j.dyepig.2008.10.002 (Yayın No: 250627)
22. GÜL MUSTAFA,METE EBRU,Atalay M,ARIK MUSTAFA (2009). Cytotoxicity of 1 aryl 3 buthylamino
1 propanone Hydrochlorides aganist Jurkat and L6 Cells. Arzneımıttel Forschung Drug Research,
59(0), 364-369. (Yayın No: 261718)
23. ALANYALIOGLU MURAT,ARIK MUSTAFA (2009). Electrochemical preparation of pyronin Y thin
films on gold substrates. Journal of Applied Polymer Science, 111(1), 94-100., Doi:
10.1002/app.29038 (Yayın No: 250605)
24. Sengül Mehmet,MENZEK ABDULLAH,SAHIN ERTAN,ARIK MUSTAFA,SARAÇOGLU NURULLAH
(2008). Synthesis of cyclopropane annulated conduritol derivatives norcaran 2 3 4 5 tetraoles.
Tetrahedron, 64(30-31), 7289-7294., Doi: 10.1016/j.tet.2008.05.066 (Yayın No: 250637)
25. ÇELEBI NESLIHAN,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2007). Analysis of fluorescence quenching
of pyronin B and pyronin Y by molecular oxygen in aqueous solution. Journal of Luminescence,
126(1), 103-108., Doi: 10.1016/j.jlumin.2006.05.009 (Yayın No: 250632)
26. ARIK MUSTAFA,ÇELEBI NESLIHAN,ONGANER YAVUZ (2005). Fluorescence quenching of
fluorescein with molecular oxygen in solution. Journal of Photochemistry and Photobiology A:
Chemistry, 170(2), 105-111., Doi: 10.1016/j.jphotochem.2004.07.004 (Yayın No: 250600)
27. ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2003). Molecular excitons of Pyronin B and Pyronin Y in
colloidal silica suspension. Chemical Physics Letters, 375(1-2), 126-133., Doi: 10.1016/S0009-
2614(03)00848-0 (Yayın No: 237274)
28. ACEMIOGLU BILAL,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2002). Solvent effect on nonradiative
process of pyronin B in protic and aprotic solvent systems. Journal of Luminescence, 97(3-4),
153-160., Doi: 10.1016/S0022-2313(02)00218-1 (Yayın No: 250613)
4
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
29. ACEMIOGLU BILAL,ARIK MUSTAFA,EFEOGLU HASAN,ONGANER YAVUZ (2001). Solvent effect on
the ground and excited state dipole moments of fluorescein. Journal of Molecular Structure:
THEOCHEM, 548(1-3), 165-171., Doi: 10.1016/S0166-1280(01)00513-9 (Yayın No: 250617)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler :
BATIR GÖKHAN GÜVEN,ARIK MUSTAFA (2018). Investıgatıon of Photophysical Properties of
Water-Soluble Graphene / Fluoresceın and Graphene/ Eosın Y Dye Composites. 3rd
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCESIN NATURAL APPLIED SCIENCES (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4411734)
1.
ARIK MUSTAFA,BESER BURCU MERYEM,ONGANER YAVUZ (2017). Photophysics and
Photodynamics of Pyronine Y- Polar Protic Solvent Interaction. 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3504174)
2.
MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2016). Optical and morphological
characterizations of pyronin dye poly vinyl alcohol thin films formed on glass substrates.
INTERNATIONAL CONFERENCE on ADVANCES in NATURAL and APPLIED SCIENCES-ICANAS2016
(Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2761657)
3.
BATIR GÖKHAN GÜVEN,MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA (2016). Dye Graphene Oxide
Nanocomposites And Their Sensor Application. International Journal of Arts Sciences (IJAS) (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3071559)
4.
SENOL AYSE MERVE,ARIK MUSTAFA,SAKIROGLU HALIS,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM (2015).
A facile synthesis of fluorescent carbon dots from Blueberry and their performance in Fe3
detection. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies
(Özet Bildiri/)(Yayın No:2365340)
5.
sinoforoglu mehmet,GÜR BAHRI,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM (2015). H
AGGREGATES OF PYRONIN Y IN AQUEOUS SOLUTION CONTAINING GRAPHENE OXIDE SHEETS.
1st International Conference on Engineering and Natural Sciences (Özet Bildiri/)(Yayın
No:2073162)
6.
ARIK MUSTAFA,MERAL KADEM,ONGANER YAVUZ (2015). Effect of Surfactants on the Aggregation
ofPyronin B and Pyronin Y in Aqueous Solution. International Journal of Chemical, Environmental
& Biological Sciences, 3(1), 133 (Özet Bildiri/)(Yayın No:2073046)
7.
METE EBRU,ARIK MUSTAFA,GÜL MUSTAFA (2009). Cytotoxicity of 1 Aryl 3 Buthylamino 1
Propanone Hydrochlorides Against Jurkat Celle. The 1 st International Joint Conference of
Materials Science, Nanotechnology and Biotechnology (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:262962)
8.
ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ,MERAL KADEM (2007). Photophysical Properties of 6
diethylamino xanthene 3 ylidene diethylammonium and 6 diethylamino xanthene 3 ylidene
dimethylammonium in Polyelectrolyte Solution. International Conference on Organic Chemistry
(Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:263100)
9.
ARIK MUSTAFA,TOPRAK MAHMUT (2007). An Investigation of fluorescence energy transfer
between coumarin 35 and xanthene derivatives in liquid medium. International Conference on
Organic Chemistry (Tam Metin Bildiri/Poster)(Yayın No:263171)
10.
MERAL KADEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2004). Molecular Excitons of Pyronin Dyes in
Aqueous Colloidal Medium. 2nd. International Aegean Physical Chemistry Days (Tam Metin
Bildiri/Poster)(Yayın No:263253)
11.
ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2004). Formation Dynamics of Molecular Aggregates in
Aqueous Medium Containing Surfactants. 2nd. International Aegean Physical Chemistry Days,
(Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:263220)
12.
ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2002). Pyronin Bilesiklerinin Heterojen Sulu Ortamda
Agregasyonu. First International Aegean Physical Chemistry Days (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:263311)
13.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1. ACEMIOGLU BILAL,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2001). Chemical Actinometric Method for
the Determination of Corrected Fluorescence Spectra. Chimica Acta Turcica, 29(0), 1-5. (Kontrol
No: 262746)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1. bozkurt Ebru, Acar Murat, Meral Kadem, Arık Mustafa The Effect of CdS Nano Particles on the
Fluorescence of Coumarin 151 Molecules in Aqueous Solution. 5. Ulusal Nanobilim ve Nanoteknoloji
Konferansı, (/)(Yayın No:263953)
5
2. ACEMIOGLU BILAL,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ Asetonitril ve Asetonitril Benzen Çözücü
Karısımlarında Pyronin B nin Radyasyonsuz Enerji Transfer Proseslerinin Incelenmesi. 13. Ulusal Kimya
Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:264308)
3. Arık Mustafa, Çelebi Neslihan, Onganer Yavuz Moleküler Oksijen Varlıgında Floresin in Floresans
Siddetinin Kuençlesmesinin Incelenmesi . XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:264186)
4. Meral Kadem, Arık Mustafa, Onganer Yavuz Pyronin B ve Pyronin Y Bilseiklerinin Polisitren Sülfonatlı
Ortamda Agregasyonu . XVIII. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:264142)
5. BESER BURCU MERYEM,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (2009). Pyronin Y nin Protik Çözücüler ve
Misel Sistemleri Içerisindeki Fotofiziksel Özellikleri. XI.Ulusal Spektroskopi Kongresi (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:263822)
6. Meral Kadem, Türk Muzaffer, Arık Mustafa, Onganer Yavuz (2009). Pyronin B ve Pyronin Y
Bilesiklerinin Polivinil Sülfatlı PVS Ortamda Moleküler Agregasyonunun Spektroskopik Tekniklerle
Incelenmesi . XI.Ulusal Spektroskopi Kongresi (/)(Yayın No:263859)
7. Aydın Burcu Meryem, Acar Murat, Arık Mustafa, Onganer Yavuz Misel Sistemlerde Floresans Enerji
Transferinin Incelenmesi . X.Ulusal Spektroskopi Kongresi (/)(Yayın No:264010)
8. fındık E, Arık Mustafa, Ceylan Mustafa (2009). 2 4 6 Triaril ve tripridilpiridinlerin Absorpsiyon ve
Floresans özellikleri Üzerine Sistematik Bir Çalısma. 23. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:263902)
9. Meral Kadem, Arık Mustafa, Çakal Hilal, Onganer Yavuz Merosiyanin 540 ın Surfaktant Içeren Koloidal
Ortamlardaki Moleküler Etkilesimleri . X.Ulusal Spektroskopi Kongresi (/)(Yayın No:264105)
10. Arık Mustafa, Özel B, Acemoglu Bilal, Onganer Yavuz Bakır II Iyonlarının Aktif Karbonla Adsorpsiyonu
Kütle Transfer ve Partikül içi Difüzyon Katsayılarının Belirlenmesi . 14. Ulusal Kimya Kongresi,
(/)(Yayın No:264240)
11. ÇELEBI NESLIHAN,ACEMIOGLU BILAL,ARIK MUSTAFA,ONGANER YAVUZ (1999). Pyronin Türevlerinin
Floresans Enerji Transferlerinin Sulu Ortamda Moleküler Oksijen Varlıgında Incelenmesi. 13. Ulusal
Kimya Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3427568)
12. Acemioglu Bilal, Arık Mustafa, Çelebi Neslihan, Onganer Mustafa Pyronin B nin Floresans Siddetinin
Azalması Kuençlesmesi Kuençlesme Hız Sabitlerinin Çözücü Polaritesi ve Viskozitesine Olan
Bagımlılıgı . 12. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:264387)
13. Arık Mustafa, Acemioglu Bilal, Onganer Yavuz Fluorescein in Floresans Siddetinin Azalması
Kuençlesmesi Üzerine Çözücü Viskozitesinin Etkisi . 12. Ulusal Kimya Kongresi (/)(Yayın No:264441)
Editörlük
International Journal of Chemistry and Technology (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör,
Dergipark
1.
International Journal of Chemistry and Technology (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör,
Dergipark
2.
Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri, Kitap, Editör, Atatürk Üni. açıkögretim Fak.,
01.09.2014
3.
6
Güncelleme : 10.02.2022 10:14:46