Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Eğitimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3156
Kurumsal E-Posta mustafa.kahyaoglu56  gmail.com
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme8.01.2019 08:39:00

Prof.Dr. MUSTAFA KAHYAOĞLU

 • Görev
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan

1
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi
ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa KAHYAOĞLU

Doğum Tarihi: 10.02.1974

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Doçent

Fen Eğitimi

Siirt Üniversitesi

2014

Doktora

Genel Biyoloji

Fırat Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Genel Biyoloji

Anadolu Üniversitesi

1999

Lisans

Biyoloji

Osmangazi Üniversitesi

1996

 

 

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :

Endüstriyel Atık Maddelerden Mikrobiyal Yolla Beta Karoten Üretimi

Danışman: Prof.Dr. Merih KIVANÇ

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Pseudomonas aeruginosa ve Pseudomonas putida Mikroorganizmalarından Yararlanılarak Endüstriyel Atık Maddelerden Rhamnolipid Elde Edilmesi

Danışman: Yrd.Doç.Dr. Vahit KONAR

 Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç.Dr

 Siirt Eğitim Fakültesi Siirt Üniversitesi

2014-

Yrd.Doç

 Siirt Eğitim Fakültesi Siirt Üniversitesi

2007-2014

Dr. Öğretim Görevlisi

 Siirt Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

2005-2007

Öğretim Görevlisi

 Siirt Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1999-2005

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Proje Yürütücü: “Hayata Üç Adım” SODES (Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı) Proje no:0128 (2015-2017).
 2. Araştırmacı: Karma Gerçeklik (Mixed Reality) Teknolojisi İle Eğitmenlerin Eğitilmesi. TUBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-GE Projeleri Destekleme Programı Projesi Proje no:113E040 (2013-2017)
 3. Proje Yürütücü: İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Simülasyon Tabanlı Öğrenme Sırasında Akıllı Tahta Kullanma Becerilerinin Geliştirilmesi Çalışması. SİÜBAP (Siirt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) 2015-SİÜEGT-01 (2015-2016).
 4. Proje Yürütücü: Ekolojik Ayak İzimizi Tanıyalım Bilim Okulu. TÜBİTAK 4004 112B275’nolu. Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi (2012).
 5. Proje Yürütücü: Ticari Olarak Üretilen Bazı Bor Ürünlerinin Anti-Mikrobiyal, Anti-Kanserojenik ve Göl Suyunda Bakteri Yaşamı Üzerine Etkilerinin Araştırılması. BOREN (Ulusal Bor Araştırma Merkezi)  2009-Ç.198’nolu proje (2009).
 6. Araştırmacı: Pseudomonas aeruginosa ve Pseudomonas putida Mikroorganizmalarından Yararlanılarak Endüstriyel Atık Maddelerden Rhamnolipid Elde Edilmesi. FÜBAP (Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri) 658 no’lu proje (2005).
 7. Araştırmacı: Sakarya Nehri Sistemi Omurgasız Potamofaunası. TÜBİTAK YDABÇAG-194’nolu proje (1997)

İdari Görevler:

1.    SİÜ Veterinerlik fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi              (2016 - …….)

2.    SiÜ Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü                            (2015 - …….)

3.    SİÜ Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi                    (2015 - …….)

4.    Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Başkanlığı      (2015 - …….)

5.    SiÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Koordinatörlüğü   (2014 - 2015)

6.    İlköğretim Bölüm Başkanlığı                                        (2010 - 2013)

7.    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürlüğü             (2007 - 2008)

8.    İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği ABD Başkanlığı         (2005 - 2007)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Ödüller:

 1. Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü               (2016)
 2. Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü               (2015)
 3. Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü               (2014)
 4. Siirt Üniversitesi Akademik Yayın Teşvik Ödülü               (2013)
 5. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü                                       (2010)
 6. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü                                       (2010)

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. Kahyaoğlu, M. ”A case study on primary, secondary and university students’ environmentally responsible behaviors in Turkey”. Educational Research and Reviews 8(17), 1626-1633, 2013.

2. Kahyaoğlu, M. ”A comparision between gifted students and non-gifted students’ learning styles and ir motivation styles towards science learning”. Educational Research and Reviews, 8(12), 890-896, 2013.

3. Kahyaoğlu, M. Kırıktaş, H. The research of relationship between primary school students’ environmentally responsible behaviors and conscious consumer behaviors”. International Journal of Education Research and Technology. 4(3), 01-08, 2013.

4. Kahyaoğlu, M. “The relation between elementary teacher candidates’ attitudes towards problem based learning and problem solving skills”. The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), 3(1), 62-65, 2013.

5. Kahyaoğlu, M. Kırıktaş, H. Effects of attitudes towards book reading on secondary and university students’ environmental responsible environmental behaviors”. International Journal of Humanities and Social Science. 4, 7(1), 209-217. 2014.

6. Yetişir, M.İ., Kahyaoğlu, M. ”Preservice teachers’ attitudes towards teaching of ory of evolution”. Procedia Social and Behavioral Sciences. (2), 1720-1724, 2010.

7. Kaya, M.F., Kahyaoğlu, M., Birel, F.G. ”An evaluation of elementary teacher candidates’ environmental approaches, environmental risk perceptions and environmental behaviours”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 55, 655-660, 2012.

8. Kahyaoğlu, M. ”A case study on primary science teacher candidates’ perceptions towards alienating from nature” Procedia Social and Behavioral Sciences, 106, 20-26, 2013.

9. Daban, Ş., Kahyaoğlu, M. ”The relationship between teacher candidates’ environmentally responsible behaviors and attitudes towards green advertising” Procedia Social and Behavioral Sciences, 106, 3046-3051, 2013.

10. Kahyaoğlu, M. ”The Research of relationship between environmentally aware prospective teachers’ qualities and self-efficacy beliefs towards environmental education” Procedia Social and Behavioral Sciences, 116, 4493-4497,2014.

11. Kahyaoğlu, M. İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri”. Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD). 1(1), 79-96, 2011.

12. Kahyaoğlu, M. ”Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki”. Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD), 1(2), 67-82, 2011.

13. Kahyaoğlu, M., Kaya M.F. ”Öğretim adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri”. Uluslararası Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi E-Dergi, 2(1), 91-107, 2012.

14. M.Kahyaoğlu, Ö. Şahin, C. Saka. ”Biohyrojen production from waste substrate asclean energy”. Energy Source, Part A. 34, 1084-1103, 2012.

15. C.Darcan, M.Kahyaoğlu, ”The effect of some Boron derivatives on resistance of Canamycin and survival of E. coli and P. aeruginosa in lake water”. Biomedical and Environmental Sciences, 25(4), 476-482, 2012.

16. İ.Türkoğlu, S.Türkoğlu, S.Çelik, M.Kahyaoğlu, ”Antioxidant and antimicrobial activities of turkish endemic achillea species”. African Journal of Microbiology Research. 4(19), 2034-2042, 2010.

17. S.Türkoğlu, İ.Türkoğlu, M.Kahyaoğlu, S.Çelik, “Determination of antimicrobial and antioxidant activities of turkish endemic Ajuga Chamaepitys (L.) Schreber subsp. euphratica P.H. Davis (Lamiaceae)”. Journal of Medicinal Plants Research 4(13), 1260-1268, 2010.

18. M.Kahyaoğlu, R.Kenanoğlu ”Ortaöğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi” Turkish Studies- International Periodical The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2),833-843. 2014.

19. C.Saka, Ö.Şahin, H.Demir, M.Kahyaoğlu ”Removal of lead (II) from aqueous solutions using preboiled and maldehyde-treated onion skins asnew adsorbent” Separation Science and Technology, 46(3), 507-517, 2011.  

20. M.Kahyaoğlu “ilköğretim Öğrencilerinin Doğa Kavramına ilişkin Algılarının Meta Yoluyla İncelenmesi” Turkish Studies- International Periodical fot he Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic 10/11 831-846, 2015.

21. M. Kahyaoğlu., A. Çetin “Eleştirel düşünme becerileri perspektifinden öğretmen adaylarının evrim teorisine yönelik görüşlerinin incelenmesi” Turkish Studies- International Periodical he Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic 10/10 8547-560, 2015.

22. Kahyaoğlu., M., Kaya, M.F. “Determining cognitive structure of student in faculty of education regarding concept “academia” TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology-September 2015, Special Issues INTE 2015. 143-150. 2015.

23. Kaya, M.F. Kahyaoğlu M. “The Cognitive structure of students in faculty of education regarding concept of “university” TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology-September 2015, Special Issues. 527-534. 2015.

24- Kahyaoğlu, M. Yetişir. M.İ. “A phenomenographic study on concept of natüre and alienation of children from nature” Education and Science, 40 (182), 159-170. 2015.

25. Kahyaoğlu, M., M.Elçiçek. “Analyzing relationship between secondary scholl students’ attitudes towards educational computer gamess and ir reflective thinking skills. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. November, 2016, Special issues,  290-297, 2016.

26. Elçiçek, M., Kahyaoğlu, M. “Department of computer and intructional technology teacher education opinions of candidates teachers on education models. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. November, 2016, Special issues,  584-590, 2016.

27. Kahyaoğlu, M., Çelik V. “Influences of physics education supported computer simulations on motivations levels and teaching strategies of teacher candidates. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology. November, 2016, Special issues,  1202-1209, 2016.

28. Kahyaoğlu, M., Elçiçek M. “Eğitsel bilgisayar oyunlar ile desteklenen fen bilimleri öğretiminin öğrencilerin motivasyon ve yansıtıcı düşünme becerileri üzerine etkisi. Turkish Studies- International Periodical he Languages, Lİterature and History of Turkish or Turkic . 11(14), 349-360. 2016.

29. Kahyaoğlu, M. “Türkiye’de Doğa Eğitimi Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta Sentez Çalışması”. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-14.2016

30. Kahyaoğlu, M., Çatak, M. “A Research on Cognitive Structure of Middle School Students regarding Concepts of Nature and Environment” US-China Education Review B. 7(3), 115-125. 2017.

31. Kahyaoğlu, M., Çetin, A. “ The Effects of Interactive Board Applications Supported Computer Simulations on Pre-services Sciences Teachers’ Self-Regulated Learning” European Journal of Education Studies. 3(8), 371-384. 2017

32. Kahyaoğlu, M., Daban, Ş., Çetin, A. “The teacher Candidates’ Views on Metaphors with Respect to Concept of Teachnology”. Journal of Strategic Research in Social Science. 3(3), 189-191. 2017.

33. Daban, Ş., Kahyaoğlu, M. “ The effect of Simulation Activities on Pre-service Science teachers’ Intentions towards The Use of Interactive Board” Journal of Strategic Research in Social Science. 3(4), 47-58. 2017.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1. M.Kahyaoğlu. “Doğa kavramına ilişkin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerin sahip oldukları metalar” International EJER Congress 2014. 181, İstanbul, Türkiye 24-29 Nisan 2014.

2. H.Kırıktaş, M.Kahyaoğlu, S.Eslek, T. Keseroğlu.”İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Nükleer Enerji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması” International EJER Congress 2014. 209, İstanbul, Türkiye 24-29 Nisan 2014

3. M.Kahyaoğlu.İlköğretim öğretmenlerinin çocukların doğadan uzaklaşmasına yönelik görüşleri üzerine bir çalışma”. International Conference on Innovation and Challenges in Education (CİCE-2013). 47-48, Kütahya, Türkiye 26-28 Nisan 2013.

4. M.Kahyaoğlu. İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik sorumlu davranışları ile bilinçli tüketici düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”. International Conference on Innovation and Challenges in Education (CİCE-2013). 50, Kütahya, Türkiye 26-28 Nisan 2013.

5. H.Kırıktaş, M.Kahyaoğlu, T.Kesercioğlu, “Ortaöğretim öğrencilerinin çevreye yönelik kitap okuma alışkanlıkları ve çevreye yönelik sorumlu davranışlarının incelenmesi”. International Conference on Innovation and Challenges in Education 2013. 72-73, Kütahya, Türkiye 26-28 Nisan 2013.

6. M.İ.Yetişir, M.Kahyaoğlu, “Preservice teachers’ attitudes towards teaching of ory of evolution”. World Conference on Educational Sciences (WCES). 123, Istanbul/Turkey.  04-08 Şubat 2010

7. M.Kahyaoğlu, H.C.Çelik, Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin internet kullanmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi”. 5.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Elazığ/Türkiye. 22-24 Eylül 2011.

8. R.Kenanoğlu, M.Kahyaoğlu,  “Okul öncesi öğrencilerin internet kullanımı ile bilişsel, duyuşsal ve sosyal davranışları arasındaki ilişki”. 5.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Elazığ/Türkiye. 22-24 Eylül 2011.

9.  M.Kahyaoğlu, C.Darcan, E.Ergene, “Bor bileşiklerinin antimikrobiyal etkileri ve kullanım alanları” 4. Uluslararası Bor Sempozyumu (IBS09). Osmangazi Üniversitesi Eskişehir/Türkiye 15-17 Ekim 2009.

10. M.Kahyaoğlu ”The relationship between secondary and university students’ attitudestowards reading book about environmental issues and environmentally responsible behaviors” International Perspectivives on New Aspectes of Learning in Teacher Education (IPALTE) Dicle University Diyarbakır/Türkiye 2-4 Ekim 2013.

11. R.Kenanoğlu, M.Kahyaoğlu ”Ortaöğretim öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile çevre konularına ilişkin kitap okumaya yönelik tutumlarının karşılaştırılması” International Perspectivives on New Aspectes of Learning in Teacher Education (IPALTE) Dicle  Universty Diyarbakır/Türkiye s:96. 2-4 Ekim 2013.

12. M.Kahyaoğlu, H.Çetin ”Türkiye’de öğrenme stilleri üzerine yapılan araştırmalara bir bakış: İçerik çalışması” International Conference on Education Leadership in The Light Science” Siirt University Siirt/Turkey 22-24 Mayıs 2014.

13. M.Kahyaoğlu, Ş.Daban, S.Abut ”Bilgisayar ve teknoloji kavramına İlişkin ilköğretim fen bilgisi, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sahip oldukları metalar” International Conference on Education Leadership in The Light Science” Siirt University Siirt/Turkey 22-24 Mayıs 2014.

14. A.Çetin, M.Kahyaoğlu ”The Investigations of relations between educational beliefs and learning styles of science and ınstuctional technology teacher candidates: The case of Siirt Province” International Conference on Education Leadership in The Light Science,  Siirt University Siirt/Turkey 22-24 Mayıs 2014.

15. M.Kahyaoğlu, A.Çetin ”Eleştirel düşünme perspektifinden öğretmen adaylarının evrim teorisine yönelik görüşlerinin incelenmesi”, 6th. International Conferees on New Trends in Education, Antalya/Turkey, 24-26 Nisan 2015.

16. A.Çetin, M.Kahyaoğlu ”Öğretmen adaylarının teknoloji kavramı ile ilgili metalara ilişkin görüşleri” 6th. International Congferees on New Trends in Education, Antalya/Turkey, 24-26 Nisan 2015.

17. M.Kahyaoğlu, M.İ.Yetişir ”Teachers’ perceptions about nature and childrens’ secession to nature: A phenomenographic analysis”, International Congress on Education Future, Ankara/Turkey, 13-15 May 2015.

18. M.Kahyaoğlu, H.Kırıktaş “Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerin Doğa Kavramıyla İlgili Metalara İlişkin Görüşleri” VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla/Türkiye, 28-31 Mayıs 2015.

19. H.Kırıktaş, M.Kahyaoğlu, “Sunumlarda Yer alan Görsel Öğelerin Öğretmen Adaylarının Hatırlama Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla/Türkiye, 28-31 Mayıs 2015.

20. M.Kahyaoğlu, M.Fatih Kaya, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerin “Akademisyen” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi” 6th International Conference on NEW Horizons in Education, Barselona/İspanya, 10-12 Haziran 2015

21. M.Fatih KAYA, M.Kahyaoğlu, “Eğitim Fakültesi Öğrencilerin “Üniversite” Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi” 6th International Conference on NEW Horizons in Education, Barselona/İspanya, 10-12 Haziran 2015.

22. M.Kahyaoğlu, H. Erdemci, M. Elçiçek. “Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi”, 10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) Rize/Turkey, 16-18 May, 2016.

23. M.Kahyaoğlu, M. Elçiçek, H. Erdemci, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Dijital Yerli Özelliklerinin İncelenmesi”, 10 th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS) Rize/Turkey, 16-18 May, 2016.

24. M.Kahyaoğlu, H. Kırıktaş, “Öğretmen Adaylarının Mesleki Tercihlerini Etkileyen Etmenler İle Mesleğe Yönelik Tutumlarının Belirlemesi”, III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla/Turkey 31 may-03 June 2016  

25. M.Kahyaoğlu, M.İkbal Yetişir “İlköğretim Sınıf ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Öğrenmeye Yönelik Metaik Algıları”. III rd International Eurasian Educational Research Congress, Muğla/Turkey 31 may-03 June 2016 

26. M.Kahyaoğlu, Mithat Elçiçek “Ortaokul Öğrencilerinin eğitsel bilgisayar oyunlarına yönelik tutumları ile problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri arasındaki ilişki. 7th International Conference on New Horizon in Education (INTE-2016) Viyana/Avusturya 13-15 July 2016

27. Mithat Elçiçek, M.Kahyaoğlu “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının zihinlerinde oluşturdukları öğretim modeline ilişkin görüşleri”. 7th International Conference on New Horizon in Education (INTE-2016) Viyana/Avusturya 13-15 July 2016

28. M.Kahyaoğlu, V. Çelik “Bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen fizik öğretiminin öğretmen adaylarının güdülenme düzeyi ve öğrenme sratejilerine etkisi”. 7th International Conference on New Horizon in Education (INTE-2016) Viyana/Avusturya 13-15 July 2016

29. M.Elçiçek., M. Kahyaoğlu, “Investigation of technology integration processes regarding usage of interactive board academicians in terms of transmative learning ory” X. European Conference on Social Behavioral Sciences (IASSR). Sarajevo, Bosnia and Herzegovina- 19-22 May 2016.  

30. M.Kahyaoğlu, M.Elçiçek, H.Erdemci “Bilgisayar simülasyonlarıyla desteklenen akıllı tahta kullanımının ilköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının güdülenme düzeyine etkisi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2016). Elazığ/Turkey. 06-08 October 2016.

31. M.Kahyaoğlu, H.Erdemci, M.Elçiçek “İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının akıllı tahta kullanma niyetlerine bilgisayar destekli simülasyonların etkisi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES-2016). Elazığ/Turkey. 06-08 October 2016.

32. Kahyaoğlu, M., Çetin A. “İlköğretim Öğrencilerinin Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri İle Bilimsel Araştırmalara Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership All (ICLEL-2017). Porto/Portekiz

33. Çetin, A., Kahyaoğlu, M. “Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası İnanışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. 3rd International Conference on Lifelong Learning and Leadership All (ICLEL-2017). Porto/Portekiz

34. Kahyaoğlu, M.,Yetişir, M.İ., Birel, K.F. İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilimleri Derslerinde Kaygı, Kendi Kendine Öğrenme ve Öz Düzenlemeli Öğrenme Becerilerinin İncelenmesi”. IVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER-2017). Pamukkale Üniversitesi Denizli/Türkiye

35. Kahyaoğlu, M.,Yetişir, Kaan, B., M.İ., Birel, K.F. Dezavantajlı Öğrencilerin Fen Okuryazarlık Permanslarının Duyuşsal Özellikleriyle İlişkisinin İncelenmesiIVth International Eurasian Educational Research Congress (EJER-2017). Pamukkale Üniversitesi Denizli/Türkiye

36. Aker, A., Kahyaoğlu, M., Çelik, V. Determining The Cognitive Relationships Of The Computer And Teachıng Technology Education Department Students In The Concept Of "Educational Computer Studies" By Word Relationshıp Test”. XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR-2017). Odessa, Ukraine.

37. Çelik V., Kahyaoğlu, M., Aker, A. “Academicy And University Students Investigation of The Use Of Web 2.0 Technologies XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences (IASSR-2017). Odessa, Ukraine

38. Kahyoğlu, M., Elçiçek, M., Erdemci, H. Investigation Of Teacher Candidates’ Attitudes Towards E-Learning And Readiness Towards Online Learning”. 26th International Conference On Educational Sciences (ICES-2017). Antalya/Türkiye.

39. Kahyaoğlu, M. Aker, A., Çelik, V., Elçiçek, M. “Investigation of The Mental Structures of Secondary School Students on The Concept of Inmation and Technology11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). Malatya, Türkiye.

40. Aker, A., Kahyaoğlu, M., Çelik, V. “Investigation of The Characteristics of Scientists of Computer and Instructional Thecnology Education Department of Scientists For Scientific Research” 11. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). Malatya, Türkiye.

41. Kahyaoğlu, M., Çatak, M. Determination of Pre-services teachers’ environmental Ethics Awareness”. International Symposium of Education and Values (ISOEVA-2017). Muğla/Türkiye.

42. Çatak, M., Kahyaoğlu, M. “Environmental Ethics of Teacher Investigations of Comparison of Conceptual Construction of Concept”. International Symposium of Education and Values (ISOEVA-2017). Muğla/Türkiye.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

……..

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. M.Kahyaoğlu, ”Çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması”, İlköğretim Online, 10(3), 1056-1065, 2011.

2. M.Kahyaoğlu, ”The relationship between teacher candidates’ environmental risk perceptions and problem solving skills”. Education and Future. 2, 93-104. 2012.

3. M.Kahyaoğlu, ”Öğretmen adaylarının fen ve teknoloji dersinde çevresel problemlerin öğretimine yönelik bakış açıları,  hazır bulunuşlukları ve öz-yeterliliklerinin belirlenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(17), 28-40. 2009.

4. M.Kahyaoğlu, N.Özgen, “Kırsal kesimde yaşayan ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi ve çevre sorunlarına yönelik görüşleri”. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 40(3), 102-115, 2011.

5. N.Özgen, M.Kahyaoğlu, “Farklı fonksiyonel özeliğe sahip yerleşim ünitelerinde ikamet eden ilköğretim öğrencilerinin çevre sorunlarını algılama ve çözüm önerileri: fenomenografik bir araştırma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 10(38), 136-157, 2011.

6. M.Kahyaoğlu, Ş.Daban, S.Yangın, “İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları”. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 42-52, 2008.

7. M.Kahyaoğlu, “The teacher candidates’ attitudes towards teaching of evolution ory”. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 7(1), 83-96. 2013.

8. M.Kahyaoğlu, A.Pesen, “Üstün yetenekli öğrencilerin fen ve teknolojiye yönelik tutumları, öğrenme ve motivasyon stilleri arasındaki ilişki”. Türk Üstün Zeka ve Eğitim Dergisi. 13(1), 38-49. 2013.

9. M.Kahyaoğlu, S.Yangın, “İlköğretim sınıf öğretmenliği, fen bilgisi ve matematik öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3(6), 203-220, 2007.

10. M.Kahyaoğlu, S. Yangın, “İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki özyeterliliklerine ilişkin görüşleri”. Kastamonu Eğitim Dergisi 15(1), 73-84. 2007.

11. R.Özbek, M.Kahyaoğlu, N.Özgen, “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9(2), 221-233. 2007.

12. S.Yangın, M.Kahyaoğlu, “İlköğretim öğretmen adaylarının kopya çekmeye yönelik tutum ve görüşler”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 12(21), 46-55. 2009.

13. H.C.Çelik, M.Kahyaoğlu, “İlköğretim öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumlarının kümeleme analizi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 5(4), 571-586. 2007

14. M.Kahyaoğlu, H.C.Çelik,Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin internet kullanmaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy” (NEWSA-Education Sciences) 7(3), 869-876, 2012.

15. M.Kahyaoğlu, “Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgi okur-yazarlığı becerileri ile internet kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi”. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi. 2:(3) 2011.

16. Kahyaoğlu M. ”Ortaöğretim Öğrencilerinin Zeka Alanları İle Çevreye Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 46 (2), 159-178. (2013)

17. M.Kahyaoğlu, V.Konar “Şeker fabrikası atık maddeleri kullanılarak pseudomonas aeruginosa’dan ramnolipit biyosürfektanı elde edilmesi”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 18 (4). 439-445. 2006

18. M.Kahyaoğlu, M.Kıvanç, “Endüstriyel atık maddelerden mikrobiyal yolla beta karoten üretimi”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. (J.Agric .Sci) 17(2),61-66, 2007.

19. M.Kahyaoğlu, “Biyosürfektanların antimikrobiyal aktiviteleri ve uygulama alanları” Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2),39-51, 2008.

20. M.Kahyaoğlu, H.Kırıktaş, “Ortaöğretim öğrencilerinin çevresel davranış ve düşünceleri ile bireysel değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, 32, 88-105. 2015.

21. M.Kahyaoğlu, H.Kırıktaş “Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Doğa Kavramına İlişkin Algılarının Meta Analizi Yoluyla İncelenmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, 33, 58-76. 2016.

22. M.Kahyaoğlu “Türkiye’de Çevre Eğitimi Üzerine Yapılan Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması” Marmara Coğrafya Dergisi, 34, 98-108. 2016.

23. Kahyaoğlu, M., Kırıktaş, H. “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Tercihlerini Etkiliyen Etmenler İl Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 32, 818-826. 2017.   

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. M.Kahyaoğlu, H.Kırıktaş, Bireysel değerlerin çevresel davranış ve düşüncelere etkisini belirlemeye yönelik ortaöğretim öğrencileri üzerine bir çalışma”, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı), 235. Eskişehir, Türkiye, Eylül 2013 

2. M.Kahyaoğlu, Ş.Daban, S.Yangın “İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi”.  Gazi Üniversitesi. Nisan 2006. Ankara.

3. M.Kahyaoğlu, H.C.Çelik, S.Yangın, “İlköğretim fen bilgisi, matematik ve sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının teknolojiye yönelik tutumları”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi üniversitesi. Nisan 2006, Ankara

4. M.Kahyaoğlu, Ş.Daban, “İlköğretim öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik algıları”. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli.

5. Ş.Daban, M.Kahyaoğlu, R.Özbek, “İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının programa yönelik görüşleri”. UMES 2007 Ulusal Teknik, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu. Kocaeli Üniversitesi Haziran 2007 Kocaeli.

6. C.Darcan, M.Kahyaoğlu, “Göl Suyunda Ticari Olarak Üretilen Bazı Bor Ürünlerinin E.Coli ve P.aeruginosa’nın Yaşamına ve Kanamisin Antibiyotiğine Dirençleri Üzerine Etkisi”. FABA 2011 Sempozyumu (Fisheries and Aquatic Sciences-Balıkçılık ve Aquatik Bilimler) Eylül 2011 Samsun

7. M.Kahyaoğlu, V.Konar, İ.Türkoğlu, “Elazığ’da toplanan bazı bitkilerin antimikrobiyal aktiviteleri”. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Osmangazi Üniversitesi. Eylül 2005. Eskişehir.

F. Yazılan uluslararası veya ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

E1. Kahyaoğlu, M. Günümüz Dünya Sorunları. (Bölüm 11: 21. Yüzyılın Başlıca Sağlık Sorunları. Sayfa:249-270). Eğiten Kitap Ertem Matbaası Ankara (2012).

E2. N.Özgen, M.Kahyaoğlu, Günümüz Dünya Sorunları. (Bölüm 3: Yaşamsal Mekanın Bozulması: Çevre Sorunları, sayfa:69-105). Eğiten Kitap Ertem Matbaası Ankara (2012).

E3. S.Yangın, M.Kahyaoğlu, Canlılar Bilimi (Bölüm 3: Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması, sayfa: 17-50, Bölüm Yazarlığı), Pegem A Yayıncılık, Ankara. (2005).

E4. Kahyaoğlu, M. Researches on Science and Art in 21st century Turkey (Chapter 178). Examınatıon of Metaphor Studies In Turkey:A Meta-Synsis Study. Gece Yayınları, Ankara, (2017).

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I 

2

2

80

Proje Geliştirme ve Yönetimi-I

2

2

40

İlkbahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

80

Proje Geliştirme ve Yönetimi-II

2

2

40

2015-2016

Güz

Özel Öğretim Yöntemleri I 

2

2

80

Proje Geliştirme ve Yönetimi-I

2

2

40

İlkbahar

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

80

Proje Geliştirme ve Yönetimi-II

2

2

40

F. Diğer Faliyetler:

* ERAMUS Programı kapsamında 06-10 Haziran 2011 tarihleri arasında Polonya Katowice Üniversitesinde ders verme hareketliliğine katılmıştır.

 

 

Güncelleme : 22.02.2017 20:13:45
Yayınlar

 

A.1 M.Fatih Kaya, Mustafa Kahyaoğlu, F.Gıyas Birel, An evaluation of elementary teacher candidates’ environmental approaches, environmental risk perceptions and environmental behaviours. , "Procedia Social and Behavioral Sciences. ", 55,, (2012), s. 655-660,    
A.2 Mustafa Kahyaoğlu, M.Fatih Kaya, , Öğretim adaylarının çevre kirliliğine ve çevreyle ilgili sivil toplum örgütlerine yönelik görüşleri , , "Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 2, (2012), s.91-107    
A.3 S.Türkoğlu, İ.Türkoğlu, M.Kahyaoğlu, S.Çelik, S.Türkoğlu, İ.Türkoğlu, M.Kahyaoğlu, S.Çelik, “Determination of antimicrobial and antioxidant activities of turkish endemic Ajuga Chamaepitys (L.) Schreber subsp. euphratica P.H. Davis (Lamiaceae). 1260-1268, "Journal of Medicinal Plants Research ", 4(13), , (2010), s.    
     
A.4 İ.Türkoğlu, S.Türkoğlu, S.Çelik, M.Kahyaoğlu,, “Antioxidant and antimicrobial activities of turkish endemic achillea species”.. , , " African Journal of Microbiology Research ", 4(19), , (2010), s.    
A.5 Mustafa Kahyaoğlu, M.Kahyaoğlu, “İlköğretim öğretmenlerinin fen ve teknoloji dersinde yeni teknolojileri kullanmaya yönelik görüşleri, "Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 1, (2011), s.79-96    
A.6 Mustafa Kahyaoğlu, Ömer Şahin, Cafer Saka, “Biohyrojen production from waste substrate as a clean energy”. 1084-1103, 2012, "Energy Source, Part A. ", 34,, (2012), s.    
A.7 M.İkbal Yetişir, Mustafa Kahyaoğlu, M.İ.Yetişir, M.Kahyaoğlu, “Preservice teachers’ attitudes towards teaching of theory of evolution”. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1720-1724, 2010, "Procedia Social and Behavioral Sciences ", (2), , (2010), s.      
A.8 Mustafa Kahyaoğlu, Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile çevre eğitimi öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki , " Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ", 1 , (2011), s.67-82    
A.9 Cihan Darcan, Mustafa Kahyaoğlu,, “The effect of some Boron derivatives on resistance of Canamycin and survival of E. coli and P. aeruginosa in lake water”. Biomedical and Environmental Sciences, 25(4), 476-482, 2012., "Biomedical and Environmental Sciences, ", 25(4), , (2012), s.