Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 2866
Kurumsal E-Posta oguz.baskan  siirt.edu.tr
E-Posta ogbaskan  yahoo.com
Açıklama
Güncelleme14.06.2021 20:06:18

Prof.Dr. OĞUZ BAŞKAN

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Adı Soyadı

Oğuz BAŞKAN

Eğitim

 

Doktora, 2004

Ankara Üniversitesi

Yüksek Lisans, 1998

Ankara Üniversitesi

Lisans, 1993

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

Unvan

 

Profesör, 2019

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Doçent, 2011

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme


 
Uzmanlık alanları   Toprak fiziği, Toprak mekaniği, Toprak nemi, istatistik, Jeoistatistik

Yayınlar ve Diğer Bilimsel Çalışmalar

 A- SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makaleler

 A-1. Kütük. C., Çaycı. G., Baran. A., Başkan. O. and Hartmann, R. 2003. Effect of beer factory sludge on soil properties and growth of sugar beet (Beta vulgaris saccharifera L.). Bioresource Technology, 90; 75-80.

A-2. Bayramin, I., Dengiz, O., Baskan, O. Parlak, M. 2003. Soil Erosion Assessment with Icona Model Case Study: Beypazarı Area. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27 (2); 105-116.

A-3. Öztürk, H.S., Türkmen, C., Erdogan, E., Baskan, O., Dengiz, O., Parlak, M. 2005. Effects of a Soil Conditioner on Some Physical and Biological Features of Soils: Results from a Greenhouse Study. Bioresource Technology 96; 1950-1954.

A-4. Baskan, O and Dengiz, O. 2008. Comparison of Traditional and Geostatistical Methods to Estimate Soil Erodibility Factor. Arid Land Research and Management, 22 (1), 29- 45.

A-5. Dengiz, O., Yakupoglu, T. and Baskan, O., 2009. Soil Erosion Assessment with Qualitative Approach Using GIS & RS; Case Study: Ankara-Guvenc Basin. Journal of Environmental Biology, 30 (3); 339-344.

A-6. Dengiz, O. and Baskan, O. 2009. Land Quality Assessment and Sustainable Land Use in Salt Lake (Tuz Gölü) Specially Protected Area. Journal of Environmental Monitoring and Assessment. 148: 233-243.

A-7. Baskan, O., Erpul, G. and Dengiz, O. 2009. Comparing the efficiency of ordinary kriging and cokriging for spatial estimation of the Atterberg limits using selected soil physical properties. Clay Minerals, 44: 181-193.

A-8. Dengiz, O., Ozcan, H., Köksal, E.S., Baskan, O., Kosker, Y. 2010. Sustainable Natural Resource Management and Environmental Assessment in The Salt Lake (Tuz Golu) Specially Protected Area. Journal of Environmental Monitoring and Assessment. 161:327-342.

A-9. Baskan, O., Cebel, H., Akgul, S., Erpul, G. 2010.  Conditional simulation of USLE/RUSLE soil erodibility factor by geostatistics in a Mediterranean Catchment, Turkey. Environ Earth Sci. 60:1179-1187.  DOI 10.1007/s12665-009-0259-2

A-10. Dengiz, O., Sağlam, M., Ozaytekin, H., Baskan, O. 2013. Weathering rates and some physico-chemical characteristics of soils developed on a calcic toposequences. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences. 8(2):13-24.

A-11. Baskan, O., Kosker, Y., Erpul, G. 2013. Spatial and temporal variation of moisture content in the soil profiles of two different agricultural fields of semi-arid region. Environmental Monitoring and Assessment. 185(12):10441-10458.  DOI:10.1007/s10661-013-3343-8.

A-12. Mihalikova M., Baskan O., Dengiz O. 2015. Capability of different interpolation models and pedotransfer functions to estimate soil hydraulic properties in Büyükçay Watershed. Environmental Earth Sciences. 74:2425–2437.

A-13. Baskan, O., Dengiz, O., Güntürk, A. 2016. Effects of toposequence and land use-land cover on spatial distribution of soil properties. Environmental Earth Sciences. 75:448.

A-14. Gungor K., Karakaya, N., Evrendilek, F., Akgul, S., Baskan, O., Cebel, H., Farhoud, H.J., Turkecan, O., Yasar, S., Gumus, O. 2016. Spatiotemporal modeling of watershed nutrient transport dynamics: Implications for eutrophication abatement. Ecological Informatics, 34:52-69.

A-15. Baskan, O., Dengiz, O., Demirag, I.T. 2017. The Land Productivity Dynamics Trend as a Tool for Land Degradation Assessment in a Dryland Ecosystem. Environmental Monitoring and Assessment. 189:212.

A-16. Özcan, Z., Baskan, O., Duzgun, Kentel, E., Alp, E. 2017. A pollution fate and transport Model application in a semi-arid region: is some number better than no number?  Science of the Total Environment, 595:425-440. 

A-17. Tuncay, T., Baskan, O., Bayramin, I., Dengiz, O., Kilic, S. 2018. Geostatistical Approach as a Tool for Estimation of Basic Soil Hydrolimits in Semi-Arid Terrestrial Ecosystem in Central Anatolia. Archives of Agronomy and Soil Science, 64 (9): 1240-1253.

 B- SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI Sayılan İndeksler Dışındaki Uluslararası indeksler Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makaleler

 B-1. Başkan. O., Ünver. İ. ve C. Tarakçıoğlu. 2000. Yüzey toprağı stabilizasyon yöntemlerinin arazide karşılaştırılması. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24(2); 263-275.

B-2. Başkan. O. ve Ünver. İ. 2000. Ankara koşullarında toprak profili derinliğinin nadas etkinliği üzerine etkisi, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 24(6); 721-727.

B-3. Tuncay, T., Dengiz, O., Bayramin, I., Kılıç, S., Başkan, O. 2018. Chemical weathering indices applied to soils developed on old lake sediments in a semi-arid region of Turkey. Eurasian Journal of Soil Science. 8 (1) 60 – 72.

 

C- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Orijinal Makaleler

C-1. Parlak, M., Baran, A., Baskan, O., Dengiz, O. 2001. Farklı Tuz Konsantrasyonlarında Fasulye Bitkisinin Potasyum Alımına Etkisi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 27 (15), 85-92, Konya.

C-2. Dengiz, O., Baskan O. 2004. Eşmekaya Organik Topraklarının Fiziksel, Kimyasal, Morfolojik Özellikleri ve Sınıflandırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat. Fak. Tarım Bilimleri Dergisi. 21 (2), 111-118, Tokat.

C-3. Dengiz, O., Baskan, O. 2005. Ankara Güvenç Havzası Topraklarının Temel Özellikleri ve Sınıflandırılması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 19 (37); 27-36.

C-4. Dengiz, O., Baskan, O., Cebel, H. 2007. Ankara Haymana-Kızılkoyun Göleti Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Sınıflandırılması. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21 (41); 74-84.

C-5. Dengiz, O., Göl, C., Baskan, O. 2007. Büyükçay Havzası (Çankırı) Toprak Özellikleri ve Haritalanması. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 8 (1); 46-58.

C-6. Dengiz, O., Başkan, O. 2010. Characterization of Soil Profile Developmet on Different Landscape in Semi –Arid Region of Turkey A Case Study; Ankara-Soğulca Catchmet. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 25(2):106-112.

C-7. Tuncay, T., Bayramin, İ., Öztürk, H.S., Kibar, M., Başkan, O. 2014. Arazi kullanımı ve arazi şekli arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi tekniklerinin kullanımı. Toprak Su Dergisi, 3(2): 124-136.

C-8. Dengiz, O., Başkan, O., Cebel, Hicrettin. 2015. Ankara Çatalkaya havzası temel toprak özellikleri ve sınıflandırılması, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, 3(1), 16-31.

C-9. Tuncay, T., Başkan, O., Bayramin, İ., Kılıç, Ş., Dengiz, O. 2017. Cokriging Yönteminin Tarla Kapasitesi Tahmininde Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, Özel sayı, 1-7.

C-10. Cebeci, İ., Başkan, O., Mücevher, O., Köşker, Y., Cebel, H., Demirkıran, O., Öztürk, Ö,  Gönülal, E. 2017. Yarı Kurak Alanlarda Mikro Havza Su Hasadı Uygulamalarının Toprak Nemine Etkilerinin Belirlenmesi. Toprak Su Dergisi, 2017, 6 (2): 1-10.

C-11. Demirkıran, O.,  Köşker, Y.,  Akgül, S.,  Başkan, O. 2018. Ankara Haymana Kızılkoyun Gölet Havzası Sediment Verimi. Toprak Su Dergisi, 7(1): 49-56.

D- Yurtdışı veya Uluslararası Workshop, Kongre veya Sempozyum Bildirileri

D-1. Kütük. C., Çaycı. G., Baran. A. ve Başkan. O. 2000. Effect of humic acid on some soil properties. Proceedings of International Symposium on Desertification, 13-17 June 324-328, Konya-Turkey.

D-2.  Bayramin, I, Öztürk, H., Dengiz, O., Baskan, O. 2002. Remote Sensing and GIS Technologies in Land Resource Studiescase Study: Beypazarı-Ankara. Innovative Soil Palant Systems for Sustainable Agricultural Practices. OECD Workshop,349-359, İzmir-Turkey.

D-3. Dengiz, O., Özden, S., Baskan, O., Özcan, H. 2004. Determination of Soil Quality Index of Bala Statefarm Soils According to the Medalus Methodology. International Soil Congress on Natural Resource Management for Sustainable Development, Erzurum-Turkey.

D-4. Başkan O. and Ünver, İ. 2006. Geostatistical modeling of spatial variability of the relationship between engineering and physical properties of soils. 18th International Soil Meeting on “Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology”. May 22-26, Şanlıurfa-Türkiye.

D-5. Dengiz, O. and Baskan, O. 2006. Compararison of Three Different Erosion Risk Assessment Models; Case Study: Ankara-Gölbasi Specially Protected Area. International Soil Meeting on Soil Sustaining Life on Earth, Managing Soil and Technology Proceeding Vol. I, 369-376, Sanlıurfa-Turkey.

 D-6. Dengiz, O., Özcan, H., Baskan, O. 2006. Centaurea Tchitatcheffi’nin Yetistigi Toprakların Özellikleri ve Çevresel Faktörler. II. Uluslar Arası Gölbaşı Göller-Andezit ve Sevgi Çiçeği Festivali-Sempozyumu, Gölbaşı-Ankara.

D-7. Kızılkaya, R., Dengiz, O., Hepsen, S., Baskan, O. 2007. _- Glucosidase Enzyme Activity and Its Relationships with Physico-Chemical Properties in Çatalkaya Basin, Ankara. 9th Baku International Congress “ Energy, Ecology, Economy” 54-58, Azerbaijan Republic.

D-8.  Göl, C., Dengiz, O., Baskan, O. 2007. Dogal Kaynak Kullanımı ile Sosyo-Ekonomik Yapı Arasındaki İliskiler: Büyükçay Havzası Örnegi. Bottlenecks, Solutions and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources. Proceedings of International Symposium, 845-856, Istanbul.

D-9.  Akgül, S., Cebel, H., Başkan, O. 2010. A New Approach to Erosion Mapping in Ankara-Haymana Soğulca Catchment. International Soil Sciences Congress. 162-170, 26-28 May, Samsun.

D-10. Başkan, O., Özcan, H., Dengiz, O. 2010. Spatial variability of physico-chemical indicators of soil quality in the Salt Lake specially protected area, Turkey. International Scientific and Practical Conference, pp 40-45, 15-19 November, Perm, Russia.

D-11. Başkan, O. 2011. Soil compactibility in relation to agricultural limits, potassium contents and cation exchange capacity. International Conference on Resource Potential of Soils- The Basis of the Food and Ecological Safety of Russia, pp 321-324, 28 February- 04 March, Saint Petersburg, Russia.

D-12. Baskan, O., Dengiz, O., Gol, C. 2011.  Improved estimation and mapping of soil hydraulic conductivity by cokriging. The 3rd Congress of Soil Scientists of Azerbaijan with International Participitation. Page, 49-53. 15-17 December, Baku.

D-13. Başkan, O. 2012. Spatial relationship between texture and water content in topsoil and subsoil of a Lithic Xerorthent. The 8th International Soil Science Congress. “Land Degradation and Challenges in Soil Management. Page, 216-221, 15-17 May, İzmir-Turkiye.

D-14. Natalya M., Mikayilov, F., Başkan, O. 2012. Influence of nitrogen and potassium fertilizers on the productivity of spring wheat. Iğdır Univ. J. Inst. Sci and Tech. 2(2): 101-104.

D-15. Cebel, H., Başkan, O., Avağ, A., Çakal, Şerafettin, Dumlu, S.E. 2014. Effects of altitude and aspect on soil erodibility factor and soil organic matter content in Eastern Anatolian pastures. International Mesopotamia Agriculture Congress. Page 68, 22-25 September, Diyarbakır Turkey.

 D-16. Demirkıran, O., Köşker, Y., Akgül, S., Başkan, O., Oğuz, İ. 2014. The impact s of drainage network on sediment delivery ratio. International Mesopotamia Agriculture Congress. Page 69, 22-25 September, Diyarbakır Turkey.

D-17. Özcan, Z., Hatipoğlu, A., Başkan, O., Düzgün, H. S., Kentel, E., Alp, E. 2015. Integrated Watershed Management for Lake Mogan with the focus of Agricultural Diffuse Pollution”, WEFTEC 2015, The Water Quality Event, The Water Environment Federation, September 26 – 30, Chicago, Illinois, USA.

E- Ulusal Kongre veya Sempozyum Bildirileri

E-1. Tekeli, İ, Dengiz, O., Akgül, S., Başkan, O. 2005. Yüzey Akış Eğri Numarasının Belirlenmesinde iki Farklı Yaklaşım: Geleneksel ve UA-CBS Teknikleri. II Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu.527-535, Gümüldür-İzmir.

E-2. Başkan, O., ve Ünver, İ. 2007. Mogan Gölü Havzasında toprak fiziksel özellikleri yardımıyla Atterberg limitlerinin tahmin edilmesi. V. Ulusal Hidroloji Kongresi, 5-7 Eylül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

E-3. Özcan, H., Güntürk, A., Başkan, O., Köşker, Y. 2008. Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Topraklarının Verimlilik Potansiyellerinin Belirlenmesi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 8-10 Ekim Konya. sayfa 1006-1016.

E-4. Başkan, O., Köşker, Y., Tekeli, İ., Güvendik, G., Güntürk, A. 2009. Toprak nem kapsamının konumsal ve zamansal değişiminin jeoistatistik analizi. I Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu. sayfa 574-582, 16-18 Haziran Konya.

E-5. Başkan, O., Dengiz, O. 2010. Farklı arazi kullanımının toprak kalite parametrelerine etkilerinin faktör analizi ile değerlendirilmesi. I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu. 410-417, 1-4 Haziran, Eskişehir.

E-6. Sarıoğlu, F.E., Dengiz, O., Başkan, O. 2011. Potansiyel erozyon risk alanlarının belirlenmesinde Leam modeli pilot alan: Haymana-Soğulca Havzası. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, sayfa, 223-230, 25-27 Mayıs, Ankara.

E-7. Başkan, O., Cebel, H., Keçeci, M., Depel, G., Bozkurt, M. 2011. Bölgesel mera alanlarındaki toprakların bazı fiziksel özellikleri ile aşınım arasındaki ilişkiler. II Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Sempozyumu. sayfa 539-547, 22-25 Kasım, Ankara.

E-8. Turan, İ.D., Dengiz, O., Başkan, O. 2013. Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan analitik hiyerarşik süreç yardımıyla erozyon duyarlılık sınıflarının belirlenmesi. III. Ulusal Toprak Su Kaynakları Sempozyumu. Sayfa: 33-40. 22-24 Ekim, Tokat.

E-9. Sarısamur, F., Başkan, O., Demirkıran, O. Akgül, S., Madenoğlu, S., Cebel, H., Erpul, G. 2014.  Haymana Çatalkaya Havzasında Toprak Erozyon Duyarlılık Faktörünün Yağışla İlişkilendirilmesi.  II. Uluslararası Katılımlı Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Eylül 2014, Konya. 

E-10. Tuncay, T., Başkan, O., Bayramin, İ., Kılıç, Ş., Dengiz, O. 2015. Cokriging yönteminin bazı toprak parametresinin tahmininde kullanılabilirliğinin belirlenmesi. 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 01-04 Eylül. Kahramanmaraş.

E-11. Başkan, O., Dengiz, O, Köşker, Y., Demirkıran, O. 2017. Toprak Kabuk Oluşumu Üzerine Arazi Kullanımı/Arazi Örtüsü ve Organik Madde Değişiminin Etkisi. 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. Sayfa:573-581,  12-15 Eylül. Kırklareli.

E.12. Demirkıran, O., Köşker, Y., Akgül, S., Başkan, O. 2017. Ankara Haymana İkizce Gölet Havzası Sediment Verimi. Sayfa: 591-605, 5. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 12-15 Eylül. Kırklareli.

 F- Diğer Yayınlar                          

F-1. Özcan, H., Dengiz, O., Başkan, O., Güntürk, A., Boşgelmez, A., Aldemir, A. 2005. Centaurea Tchihatcheffii’nin Yetistigi Toprakların Özelikleri ve Bitkinin Besin Maddesi içerikleri. Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği Kitabı (Ed. Ayşe Boşgelmez). 9. Bölüm, 363- 406. Ankara.

F-2. Başkan, O., Dengiz, O., Özcan, H., Boşgelmez, A., Üstün, H. 2005. Gölbaşı Topraklarının Genel Özellikleri ve Sınıflaması. Ankara Gölbaşı Sevgi Çiçeği Kitabı (Ed. Ayse Boşgelmez). 8. Bölüm, 325-362. Ankara.

F-3. Başkan, O. 2017. İklim Değişikliği ve Toprak. Yaşamın Her Karesinde Toprak (Ed: Yıldız Aksoy). ISBN: 9786054303809. İstanbul.

 

Güncelleme : 23.05.2019 12:15:05