Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı
Telefon / 0
Kurumsal E-Posta sahinomer2002  yahoo.com
E-Posta
Açıklama
Güncelleme20.10.2021 17:01:22

Prof.Dr. ÖMER ŞAHİN

  • Görev
  • Özgeçmiş
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı

 

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1. Adı Soyadı             : ÖMER ŞAHİN

2. Doğum Tarihi       : 1969

3. Unvanı                   : Prof. Dr.

4.Öğrenim Durumu  : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1987-1991

Yüksek Lisans

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1992-1994

Doktora

Kimya Mühendisliği

İstanbul Teknik Üniversitesi

1994-1999

 

5. Akademik Unvanlar

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi      : 2003-2003

Doçentlik Tarihi                       : 2003-2009

Profesörlük Tarihi                   : 2009-

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

1. ÇAKIR Sevgi, Antep Fıstığı Kabuğunda Aktif Karbon Eldesi ve Kurşun(II)’yi Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi, (II. Danışman), Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2002.

2. ASLAN Fevzi, Borik Asit ve Boraks Pentahidratın Büyüme ve Çözünme Hızlarının Döner Disk Metodu ile Belirlenmesi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2004.

3. GÖÇMEN Mehmet, Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kristalizasyon Kinetiği, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2005.

4. CENNETKUŞU E. Sabri, Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Akışkan Yatakta Kurutma Kinetiği, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2005.

5. İZGİ M. Sait, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2006.

6. FIRATOĞLU Hasan, Amonyum Biborat Tetrahidrattan Boroksit Üretimi, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa, 2007.

7. KAYA Mustafa, Sodyum Metaborat Varlığının Sodyum Borhidrürün Hidrojen Depolama Kapasitesine Etkisinin İncelenmesi, Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2011.

8. AVCI HANSU Tülin, Bazı parametrelerin lityum metaborat dihidratın difüzyon katsayısı ve metastabil bölge genişliğine etkisi, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014.

9. ÇOBAN KILIÇVURAN Hilal, Nanoboyutta farklı katalizörlerin sentezlenmesi ve fotokatalitik uygulamaları, Siirt Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2017.

6.2. Doktora Tezleri

1.  İZGİ M. Sait, Potasyum Pentaborat Tetrahidrat ve Lityum Tetraborat Tetrahidratın Üretimi ve Üretim Şartlarının Belirlenmesi, (II. Danışman), Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı, Haziran-2010.

2. BAYTAR Orhan, İğde çekirdeği ve kayın ağacından üretilen aktif karbonun ağır metal ve boyarmadde gideriminde kullanılması, (II. Danışman), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz-2015.

 

3. KUTLUAY Sinan, Borik Asit ve Boraks Pentahidrat Bileşiklerinin Kristalizasyon ile Üretim Şartlarının CMSMPR Sisteminde Optimizasyonu ve Kekleşmenin İncelenmesi, (II. Danışman), Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak-2018.

 

7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Artsand Humanities)

 

1.      Sahin, Ö., Beker, Ü. Gürbüz, Bulutcu, A.N., “Dehdration process of borax pentahydrate to anhydrous borax in a fluidized bed calcinator.”, Powder Handling and Processing, 7(2), 165-167, 1995.

2.      Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “Dehydration kinetics of sodium perborate tetrahydrate to monohydrate in a fluidized bed drier”, Chemical Engineering Science, 54, 115-120, 1999.

3.      Sahin, Ö., Sayan, P., Bulutcu, A.N, “Application of genetic algorithm for determination of mass transfer coefficients”, Journal of Crystal Growth 216, 475-482, 2000.

4.      Sahin, Ö., Özdemir, M., Kendirci, H., Bulutcu, A.N., ”Determination of growth and dissolution mass rate of boric acid crystals by a simple computer programe” , Journal of Crystal Growth 219, 75-82, 2000

5.      Şahin, Ö., Özdemir, M., Aslanoğlu, M., Gürbüz-Beker, Ü., Calcination Kinetics of Ammonium Pentaborate Using the Coats-Redfern and Genetic Algorithim Method by Thermal Analysis, Industrial and Engineering Chemistriy Reseach, 40, 1465-1470, 2001

6.      Şahin, Ö, Bulutcu, A.N., “Surface Potential Dominating Crystal Growth Rates of K2SO4” Journal of Crystal Growth, 231, 525-533, 2001

7.      Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Production of High Bulk Density Anhydrous Borax in Fluidized Bed Granulator”, Chemical Engineering and Processing, 41, 135-141, 2002

8.      Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Dehydration of Borax Pentahydrate Behavior to Anhydrous Borax by Multi-Stage Heating in a Fluidized Bed Calcinator”, Turkish Journal of Chemistry, 26, 89-96, 2002

9.      Taş E., Kasumov V.T., Şahin Ö. and Özdemir M., “Transition metal complexes with tridentate salicylaldemine derived from 3,5-di-tert-butylsalicylaldehyd”, Transition metal chemistry, 27, 442-446, 2002

10.  Şahin Ö., “Effect of Borax on the Crystallization Kinetics of Boric Acid”, Journal of Crystal Growth, 236, 393-399, 2002.

11.  Şahin Ö., “Effect of Electrical Field and Temperature on the Crystal Growth Rates of Boric Acid”, Crystal Research and Technology, 37, 183-192, 2002.

12.  Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Effect of Surface Charge Distribution on the Crystal Growth of Sodium Perborate Tetrahydrate”, Journal of Crystal Growth, 241, 471-478 2002.

13.  Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Effect of Electrical Field on Dendritic Growth of Boric Acid”, Crystal Research and Technology, 38, 47-55, 2003.

14.  Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “The effect of surface potential on the growth and dissolution rate dispersion of boric acid”, Crystal Research and Technology, 38, 56-62, 2003

15.  Şahin Ö., A.N. Bulutcu, “Evaluation of Thermal Decomposition Kinetics of Borax Pentahdrate Using Genetic Algortihm Method by İsothermal Analysis”, Turk J. Chem. 27, 197–207, 2003

16.  Şahin Ö., Genli N., Özdemir M. “The role of transport process in crystallization kinetics of ammonium pentaborate”, Journal of Crystal Growth 253, 488-495, 2003

17.  Şahin Ö., M. Özdemir, N. Genli, “Effect of impurities on crystal growth rate of ammonium pentaborate”, Journal of Crystal Growth 260, 223-231, 2004

18.  Özdemir M., Şahin Ö., Güler E., “Removal of Pb(II) ions from water by sunflower seed peel”, Fresenius Enviromental Bulletin, 13(6), 524-531, 2004

19.  Sahin Ö, Aslan F. “Growth of boric acid in aqueous solution by using the rotating disc technique”, Journal of Crystal Growth 268(1-2), 249-257, 2004

20.  Sahin Ö., Aslan F., Ozdemir M., Durgun M., “Determination of kinetic parameters of crystal growth rate of borax in aqueous solution by using the rotating disc technique”, Journal of Crystal Growth 270(3-4), 604-614, 2004

21.  Şahin Ö., Genli N., Özdemir M., “A new method for production anhydrous puffed borax”, Chemical Engineering and Processing 44(1), 1-6, 2005

22.  Sahin Ö., Demirel S., Dilekoğlu M.F., “Removal of Pb (II) from aqueous solution by Antep Pistachio shell”, Fresenius Enviromental Bulletin, 14(11), 986-992, 2005

23.  Kasumov VT, Ozdemir M, Tas E, Sahin Ö. “Synthesis, spectroscopic and electrochemical studies of bis(N-aryl-3,5-di-t-butyl-salicylaldiminato) cobalt (II) complexes” Transition Metal Chemistry 30 (2): 191-195, 2005

24.  Şahin. Ö., Cennetkusu E.S., Dolaş H. and Özdemir M., “Thermal decomposition of potassium tetraborate tetrahydrate to anhydrous potassium tetraborate in a fluidized bed”, Thermochimica Acta 440, 7-12, 2006

25.  Demir H., Sahin Ö., İzgi M.S., Fıratoğlu H., “Production of Granular Boron oxide by Calcination of Ammonium Biborate Tetrahydrate”, Thermochimica Acta 445, 1, 1-6, 2006

26.  Ceyhan A.A., Sahin Ö. and Bulutcu A.N., “Crystallization kinetics of the borax decahydrate”, Journal of Crystal Growth, 300 (2), 15 440-447, 2007

27.  Sahin Ö., Dolas H., and Demir H., “Determination of nucleation kinetics of potassium tetraborate tetrahydrate”, Cryst. Res. Technol. 42, 766, 2007

28.  Sahin Ö., Tas E., Dolas H., “Kinetic analysis of thermal decomposition of some Co-complexes of three unsymmetrical vic -dioximes ligands Model fitting and model-free method”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 89(1), 123-131, 2007

29.  Şahin Ö., Dolaş H. and Özdemir M. “The effect of various factors on the hydrogen generation by hydrolysis reaction of potassium borohydride”, International Journal of Hydrogen Energy, 32(13), 2330–2336, 2007

30.  Sahin Ö., Dolas H., Kaya M., Izgi M.S., Demir H. Hydrogen production from sodium borohydride for fuel cells in presence of electrical field International Journal of Energy Research, 34(7), 2010

31.  Saka C., Şahin Ö, Halil Demir and Mustafa Kahyaoğlu, Removal of Lead(II) from Aqueous Solutions using Pre-boiled and Formaldehyde-Treated Onion Skins as a New Adsorbent, Separation Science and Technology, 46, 1–11, 2011.

32.  Dolas H., Sahin Ö., Saka C and Demir H. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surface area and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Engineering Journal, 166(1), 191-197, 2011

33.  Saka C., Şahin Ö. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma and formaldehyde treated onion skins. Coloration Techonology. 127, 246-255, 2011

34.  Özdemir M, Bolgaz T., Saka C., Şahin Ö. Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalks in a two-stage process. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92, 171-175, 2011

35.  Dolas H., Şahin Ö., Saka C, Demir H. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surface area and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Enginering Journal. Volume 166, Issue 1, 191–197, 2011

36.  Balbay A., Şahin Ö., Karabatak M. An investigation of drying process of shelled pistachio in a newly designed fixed bed dryer system by using artificial neural network, drying Technology, 29(14), 1685-1696, 2011

37.  Kahyaoğlu M., Şahin Ö., Saka C. Biohydrogen productıon from industrial waste substrate as a clean energy. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 34:1084–1103, 2012

38.  Saka C., Şahin Ö., Çelik M.S. The removal of methylene blue from aqueous solutions by using microwave heating and pre-boiling treated onion skins as a new adsorbent. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Volume 34, Issue 17, 1577-1590, 2012

39.  Saka C., Şahin Ö., Adsoy H., Akyel M.Ş. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma, microwave radiation and formaldehyde treated acorn shells. Separation Science and Technology, Volume 47, Issue 10, 1542-1551, 2012

40.  Saka C., Sahin Ö., Küçük M.Ş. Application of agricultural and forest waste adsorbents for removal of lead (II) from contaminated water. International Journal of Environmental Science and Technology, Volume 9, Issue 2, pp 379-394, 2012

41.  Dilek KILINÇ, Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN; Hydrogen generation from catalytichydrolysis of sodium borohydride by a novel Co(II)-Cu(II) based complex catalyst. Journal of Power Sources, Volume 217, p.256-261, 2012

42.  Balbay A., Kaya Y., Şahin Ö. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave-assisted drying system and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357, 2012

43.  Asım Balbay, Ömer Şahin. Microwave drying kinetics of a thin layer liquorice root, Drying Technology, 30(08), 859-864, 2012.

44.  Asım Balbay, Engin Avci, Ömer Şahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts (pistacia terebinthus) in a Fixed Bed Dryer System by Using Extreme Learning Machine, International Journalof Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758. Article 10, 2012.

45.  Saka C., Sahin Ö. Determination of serotonin norepinephrine reuptake inhibitor antidepressants in pharmaceuticals and biological material Critical Reviews in Analytical Chemistry, Volume 43, Issue 1, p.2-34, 2013

46.  Ömer Sahin, Cafer Saka, Sinan KUTLUAY, Cold plasma andmicrowave radiation applications on almond shell surface and its effects on the adsorption of Eriochrome Black T. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 19(5), pp.1617-1623, 2013

47.  Ömer Sahin, Cafer Saka, Preparation and characterization of activated carbon from acorn shellby physical activation with H2O-CO2 in two-steppretreatment. Bioresource Technology Volume 136, p.163-168, 2013

48.  Ömer Sahin, Cafer Saka, Orhan BAYTAR, Fevzi HANSU. Influence of plasma treatment onelectrochemical activity of Ni (0)-based catalyst for hydrogen production byhydrolysis of NaBH4 Journal of Power Sources Volume 240, p.729-735, 2013,

49.  Ekinci Arzu; Sahin Omer; Saka Cafer; Avcı Tulin "The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co-W-B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4" International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15295-15301, 2013.

50.  Ceyhan Ayhan Abdullah; Sahin Omer; Saka Cafer; Yalcin, A. A novel thermal process for activated carbon production from the vetch biomass with air at low temperature by two-stage procedure, Journal of Analytial and Applied Pyrolysis Volume: 104 Pages: 170-175, 2013

51.  Ceyhan Ayhan Abdullah; Sahin Omer; Baytar Orhan; Saka C. Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass by two-stage procedure at low activation temperature and it's the adsorption of iodine, Journal of Analystical and Applied Pyrolysis Volume: 104 Pages: 378-383 Published: NOV 2013.

52.  Saka Cafer; Sahin Omer, Determination of Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor Antidepressants in Pharmaceuticals and Biological Material, Critical Reviews in Analytical Chemistry Volume: 43 Issue: 1 Pages: 2-34, 2013.

53.  Balbay Asim; Sahin Omer; Ulker Hakan "Modeling of Convective Drying Kinetics of Pistachio Kernels in a Fixed Bed Drying System", Thermal Science Volume: 17 Issue: 3, P.839-846, 2013

54.  Balbay A., Ülker H., Şahin O. An experimental study on drying of pistacia terebinthus in a fixed beddryer, Fluid Dynamics and Materials Processing Volume 9, Issue 1, p.1-10, 2013

55.  Asım Balbay, Ömer Şahin. Dryingof pistachios by using a microwave assisted dryer, Acta Scientiarum. Technology,35 (2), 263-269, 2013.

56.  Şahin Ö., Baytar O., Hansu F., Saka C. Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni(0) catalyst in dielectric barrier discharge method, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. : Volume 36 Issue: 17 Pages: 1886-1894, 2014

57.  Şahin Ö., Baytar O., Saka C., Hansu F. Hydrogen generation from NaBH4 solution with the high-performance Co(0) catalyst using a cold plasma method, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Volume: 36 Issue: 14 Pages: 1578-1587, 2014

58.  Balbay A., Şahin Ö. Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water mixtures, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 3(11), 1166-1174, 2014

59.  Mustafa Kaya, Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Effects of Different Temperatures and Additives on the Metastable Zone Width Precipitation Kinetics of NaBO2, Russian Journal of Physical Chemistry A, Vol. 88, No. 3, pp. 402–408, 2014

60.  Ozhan, Abdurrahman; Sahin, Omer; Kucuk, Mehmet Masuk; Saka, Cafer, "Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue", CELLULOSE Volume: 21 Issue: 4 Pages: 2457-2467 , 2014

61.  Sahin, O; Ozdemir, M; Izgi, MS; Demir, H; Ceyhan, AA, Determination of Nucleation Kinetics of Ammonium Biborate Tetrahydrate, Revista De Chimie, 65(12), 1462-1466, 2014

62.  Şahin Ö., Kaya M., İzgi M.S, Saka C. Effect of Microwave Irradiation on a Co-B based Catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4 solution, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 5, 462-467, 2015

63.  Saka C., Şahin Ö., Demir H., Karabulut A., Sarıkaya A. Hydrogen generation from sodium borohydride hydrolysis with a Cu-Co based catalyst: A kinetic study, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 37, Issue 9, 956-964, 2015

64.  Sahin, O; Saka, C; Ceyhan, AA; Baytar, O, Preparation of High Surface Area Activated Carbon from Elaeagnus angustifolia Seeds by Chemical Activation with ZnCl2 in One-Step Treatment and its Iodine Adsorption, Seperation Science and Technology, 50(6), pp.886-891, 2015

65.  Şahin, O., Kaya, M., Saka, C, Plasma-surface modification on bentonite clay to improve the performance of adsorption of methylene blue , Applied Clay Science, Volume 116-117, pp.46-53, 2015

66.  Sahin O., Kılınç D., Saka C., Hydrogen Production by Catalytic Hydrolysis of Sodium Borohydride with a Bimetallic Solid-State Co-Fe Complex Catalyst, Separation Science and Technology 50(13), pp.2051-2059, 2015

67.  Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan KUTLUAY, Cold plasma and microwave radiation applications for surface modification on the pistachiohusk-based adsorbent and its effects on the adsorption of Rhodamine B., Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 38(3), pp.339-346, 2016

68.  Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, The Solubilities and Physicochemical Properties of NaH2PO2-NaCl-H2O, NaH2PO2-Zn(H2PO2)(2)-H2O and NaCI Zn(H2PO2)(2)-H2O Ternary Systems and in NaH2PO2-NaCl-Zn(H2PO2)(2)-H2O Quaternary System at 298.15 K, Journal of Chemical Engineering Data, 61(7), pp. 2292-2298, 2016.

69.  Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Cafer Saka, Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with a novel palladium metal complex catalyst, Journal of the Energy Institute, 89(2), pp.182-189, 2016

70.  Cafer Saka, Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Asım Balbay, Influence of plasma treatment on Ce-0.05-Ni-W-B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4, Journal of the Energy Institute, 89(2), pp.190-198, 2016

71.  Ömer Şahin, Cafer Saka, Arzu Ekinci, Asım Balbay, Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH4 with Cr-Ni-W-B Catalyst: Effects of Cold Plasma and Chromium Content, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 14(1), pp.351-359, 2016

72.  Ömer Şahin, M. Sait İzgi, Erhan Onat, Cafer Saka, Influence of the using of methanol instead of water in the preparation of Co-B-TiO2 catalyst for hydrogen production by NaBH4 hydrolysis and plasma treatment effect on the Co-B-TiO2 catalyst, International Journal of Hydrogen Energy, 41(4), pp.2539-2546, 2016

73.  M.Sait İzgi, Ömer Şahin, Cafer Saka, Hydrogen production from NaBH4 using Co-Cu-B catalysts prepared in methanol: Effect of plasma treatment, International Journal of Hydrogen Energy, 41(3), pp.1600-1608, 2016

74.  Mustafa Özdemir, Ozkan Durmuş, Ömer Şahin, Cafer Saka, Removal of methylene blue, methyl violet, rhodamine B, alizarin red, and bromocresol green dyes from aqueous solutions on activated cotton stalks, Desalination and Water Treatment, 57(38), pp.18038-18048, 2016

75.  Ömer Şahin, Cafer Saka, Ayhan Abdullah Ceyhan, Orhan Baytar, The pyrolysis process of biomass by two-stage chemical activation with different methodology and iodine adsorption, Energy Sources Part A- Recovery Utilization and Enviromental Effect, 38(12), pp.1756-1762, 2016

76.  Mustafa Kaya, Mehmet Fatih Dilekoğlu, Ömer Şahin, Cafer Saka " Plasma Treated Sepiolite: A New Adsorbent for Removal of Malachite Green from Contaminated Water " Plasma Chemistry and Plasma Processing  36(6), 1417-1430, 2016.

77.  Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Cafer Saka, Bimetallic Co–Ni based complex catalyst for hydrogen production by catalytic hydrolysis of sodium borohydride with an alternative approach, Journal of the Energy Institute, 89(4), 617-626, 2016.

78.  Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ,Design and optimization of production parameters for boric acid crystals with the crystallization process in an MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® technologies”, Journal of Crystal Growth. 467, pp. 172-180, 2017.

79.  S. Horoz, Ö. Şahin," Investigations of structural, optical, and photovoltaic properties of Fe-alloyed ZnS quantum dots” Journal of Materials Science: Materials in Electronic. 28(13), 9559-9565, 2017.

80.  Horoz, S.Akyol, M.Ekicibil, A.Sahin, Ö. Structural, optical and magnetic properties of CdZnS and Ni:CdZnS nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronic. 28(23), 18193-18199, 2017.

81.  A. Pimachev, V. Proshchenko, S. Horoz, Ö. Şahin, Y. Dahnovsky, The effect of spatial distribution of Zn vacancies in ZnS quantum dots on optical absorption spectra, Solid State Communications. Volume: 257, 2017.

82.  S. Horoz, Ö. Şahin. “Synthesis, characterizations and photovoltaic properties of Cr-doped CdS QDs” Journal of Materials Science: Materials in Electronic, 28 (23), 17784-17790, 2017

83.  Kılınç, D.Şahin, Ö.Saka, C. Investigation on salisylaldimine-Ni complex catalyst as an alternative to increasing the performance of catalytic hydrolysis of sodium borohydride, International Journal of Hydrogen Energy 42 (32), pp. 20625-20637, 2017.

84.  Balbay, A.Şahin, Ö.Saka, C. Effect of acid addition on hydrogen production from potassium borohydride hydrolysis Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 39 (13), pp. 1383-1389, 2017.

85.  Şahin, Ö.Ekinci, A.Balbay, A.Saka, C. Effects of plasma treatment, La content and temperature on the La–Ni–Mo–B catalysts for hydrogen production from NaBH4 hydrolysis, Surface Engineering 33 (7), pp. 499-505, 2017.

86.  Şahin, Ö.Karakaş, D.E.Kaya, M.Saka, C. The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co–B–P catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4, Journal of the Energy Institute 90 (3), pp. 466-475, 2017.

87.  Sabit Horoz, Ömer Sahin, Synthesis, characterization and photovoltaic properties of Mn-doped Sb2S3 thin film, Materials Science-Poland, 35(4), 861-867, 2017.

88.  Kılınç, D.Şahin, Ö.Saka, C. Salicylaldimine-Ni complex supported on Al2O3: Highly efficient catalyst for hydrogen production from hydrolysis of sodium borohydride, international journal of hydrogen energy, International Journal of Hydrogen Energy 43 (1), 251-261, 2018.

89.  S HOROZ, A EKINCI, O SAHIN, Determination of Optimum Zn content in Cd1-xZnxS Nanoparticles, Electronics Science Technology and Application, 5(1), 2018.

90.  M. Sait İZGİ, Ömer Şahin, Ömer Ödemiş, Cafer Saka, Microwave treatment and fluorine addition on Co-B catalyst to improve the hydrogen production rate, Materials and Manufacturing Processes, 33 (2), 196-201, 2018.

91.  S. Horoz, O. Baytar, Ö. Şahin, H. Kilicvuran, Photocatalytic degradation of methylene blue with Co alloyed CdZnS nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronic, 29(2), 1004–1010, 2018.

92.  Orhan Baytar, Omer Sahin, Hilal Kilicvuran, Sabit Horoz, Synthesis, structural, optical and photocatalytic properties of Fe-alloyed CdZnS nanoparticles, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(6), 4564–4568, 2018.

93.  D Kilinc, O Sahin, S Horoz, Investigation of structural, morphological, electronic and photovoltaic properties of Co(II) complex with ligand, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(12), 9780–9784, 2018.

94.  D Kilinc, O Sahin, S Horoz, Synthesis, characterization and photovoltaic properties of Ni Schiff base complex with the ligand of-4, 4′-methylene bis (2, 6-diethyl) aniline-3, 5-di-tert-butylsalicylaldimine, J. Ovonic Res, 14(1), 71-77, 2018.

95.  Arzu Ekinci, Omer Sahin, Sabit Horoz, Characterization of La-alloyed CdS QDs synthesized by the successive ionic layer adsorption and reaction (SILAR) technique, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(6), 5233-5238, 2018.

96.  Sabit Horoz, Arzu Ekinci, Omer Sahin, Synthesis, characterization and photovoltaic properties of Cd1− xZnxS and Mn:Cd1−xZnxS quantum dots, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(7), 5830-5836, 2018.

97.  Orhan Baytar, Ömer Şahin, Cafer Saka, Selman Ağrak, Characterization of Microwave and Conventional Heating on the Pyrolysis of Pistachio Shells for the Adsorption of Methylene Blue and Iodine, Analytical Letters, 1-16, 2018.

98.  Ömer Şahin, Mustafa Kaya, Cafer Saka, Preparation and Characterization of Small Pore Carbon Molecular Sieves by Chemical Vapor Deposition of Pistachio Shells, Analytical Letters, 51(15), 2429-2440, 2018.

99.  Yousif Mohammed Sharif, Cafer Saka, Orhan Baytar, Ömer Şahin, Preparation and Characterization of Activated Carbon from Sesame Seed Shells by Microwave and Conventional Heating with Zinc Chloride Activation, Analytical Letters, 1-14, 2018.

100.   Orhan Baytar, Ömer Şahin, Cafer Saka, Sequential application of microwave and conventional heating methods for preparation of activated carbon from biomass and its methylene blue adsorption, Applied Thermal Engineering, 138, 542-551, 2018.

101.   M Kaya, Ö Şahin, C Saka, “Preparation and TG/DTG, FT-IR, SEM, BET Surface Area, Iodine Number and Methylene Blue Number Analysis of Activated Carbon from Pistachio Shells by Chemical Activation”, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2018.

102.   Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Synthesis of polymer supported Ni(II)-Schiff Base complex and its usage as a catalyst in sodium borohydride hydrolysis, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 43(23), 10717-10727, 2018.

103.   Sabit Horoz, Omer Sahin, Arzu Ekinci, Synthesis of Fe alloyed PbS thin films and investigation of their photovoltaic properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(16), 13442-13448, 2018.

104.   Seren Nar, Ömer Şahin, Sabit Horoz, Determination of the optimum Co concentration in Co:Sb2S3 thin films, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(20), 17853-17858, 2018.

105.   S. NAR, O. SAHIN, S. HOROZ, Determination Optimum Ni Concentration in Zn2SnO4/Ni-Doped Sb2S3 Thin Films With Different Ni Concentrations using Incident Photons to Current Efficiency (IPCE) And Current Density (J)-Voltage (V) Measurements, Chalcogenide Letters, 15(10), 491-497, 2018.

106.   D. KILINC, O. SAHIN, S. HOROZ, Investigation of Photovoltaic Properties Of Al2O3 Supported Ni (II)-Schıff Base Complex Synthesized by Wet Chemical Method, Journal of Ovonic Research, 14(4), 277-285, 2018.

107.   Mehmet SAİT İZGİ, Ömer ŞAHİN, Ömer ÖDEMİŞ and Sabit HOROZ, Microwave Treatment on Co–B–P Catalyst to Enhance Catalytic Activity for Hydrogen Production by Hydrolysis of NaBH4. Advances in Materials Science and Engineering, 2(1), 1-6, 2018.

108.   M. GUNBAT, S. HOROZ, O. SAHIN, A. EKINCI, Synthesis of Ce-Doped ZnS Nanoparticles by Chemical Precipitation Method and Investıgatıon of Their Structural, Optical And Photovoltaic Properties, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 13(3), 799-807, 2018.

109.   Omer Sahin, Sabit Horoz, Synthesis of Ni:ZnS quantum dots and investigation of their properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(19), 16775-16781, 2018.

110.   S. HOROZ, A. EKINCI, O. SAHIN, Synthesis of PbS And Ni-Doped PbS Thin Films by CBD Method and Investigation of Their Structural, Optical and Photovoltaic Properties, Journal of Ovonic Research, 14(3), 201-208, 2018.

111.   Sabit Horoz, Omer Sahin, Synthesis, Characterizations and Photovoltaic Properties of Cr-Doped CdS QDs, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 29(19), 16775-16781, 2018.

112.   Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Sabit Horoz, Synthesis and properties of Schiff base Fe(II) complex,  Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 41(4), 389-395, 2019.

113.   M. Kaya, A. Abdullah Ceyhan, S. Abut, Ö. Şahin, Novel Approach to Study Dispersion in Growth and Dissolution Rate of Crystals from Solutions, Journal of Crystal Growth, 509, 17-22, 2019.

114.   Mehmet Sait İzgi, Cafer Saka, Orhan Baytar, Gamze Saraçoğlu, Ömer Şahin, Preparation and Characterization of Activated Carbon from Microwave and Conventional Heated Almond Shells Using Phosphoric Acid Activation, Analytical Letters, 52(5), 772-789, 2019.

115.   Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Sabit Horoz, Synthesis Of Pbs: Mo (3%) Thin Film and Investigation of Its Properties, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 1-6, 2019.

116.   Mehmet Sait Izgi, Ömer Şahin, Cafer Saka, γ-Al2O3 supported/Co-Cr-B Catalyst for Hydrogen Evolution via NH3BH3 Hydrolysis, Materials and Manufacturing Processes, 1-7, 2019.

117.   Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Effective TiO2 Supported Cu-Complex Catalyst in NaBH4 Hydrolysis Reaction to Hydrogen Generation, International Journal of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.12.225, 2019.

118.   Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Metal-Schiff Base Complex Catalyst in KBH4 Hydrolysis Reaction for Hydrogen Production, International Journal of Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.229, 2019.

 

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      M. GUNBAT, S. HOROZ, O. SAHIN, A. EKINCI, Synthesis Of Mo-Doped ZnS Nanoparticles and Investigation of Their Structural, Optical And Photovoltaic PropertiesJournal of Non-Oxide Glasses Vol, 10(4), 91-96, 2018.

2.      A. EKINCI, O. SAHIN, S. HOROZ, Effect of Mo Doping on the Photovoltaic Properties of Mo Doped Cd1-xZnxS (x= 3%) Quantum Dots Synthesızed By Sılar, Journal of Non-Oxide Glasses Vol, 10(3), 71-76, 2018.

3.      Sabit HOROZ, Arzu EKINCI and Omer SAHIN, Determination of Optimum Zn Content in Cd1-xZnxS (x= 3%) Quantum Dots, Electronics Science Technology and Application, 5(1), 1-8, 2018.

4.       Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin, Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Studies for Dynamic Adsorption of Benzene in Gas Phase onto Activated Carbon Produced from Elaeagnus Angustifolia Seeds, Journal of Environmental Chemical Engineering. 7 (2), 102947, 2019

5.      Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin, Adsorption Kinetics, Equilibrium and Thermodynamics of Gas-Phase Toluene onto Char Produced from Almond Shells, The International Journal of Research on Engineering Structures and Materials, DOI:http://dx.doi.org/10.17515/resm2019.73en1122, 2019.

 

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Şahin Ö., Ç.İ. Abilov, “PbTe-GaInTe2 hal diagramının formulaştırılması”, VII. Respublika Elmi Konferansı, Cilt 1, 52-53, Bakü, 2001

2.      Özdemir M., Şahin Ö., Cıncık S., Dolaş H. “Zinc adsorption from aqueous solution by sulpher”, Chemical Physics V-V. uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

3.      Şahin Ö., Özdemir M., Güler E., Dilekoğlu, F.M. “Phenol adsorption onto the tea modified by extraction of its soluble groups into the hot water”, Chemical Physics V-V. uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

4.      Şahin Ö., Özdemir M., Genli N. “Effect of glycerine on the growth kinetics of boric acid crystal from aqueous solution”, Chemical Physics V-V. uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey

5.      Özdemir, M. Şahin Ö., Dolaş H., Dilekoğlu, M.F. “The examination of the sorptional properties of phenol onto the shell of grapefruit in aqueous medium”, Chemical Physics V-V. uluslararası Kimyasal Fizik Kongresi, 31 Ekim-1 Kasım 2002, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey.

6.      Şahin Ö., Cennetkuşu E. S., İzgi M.S. Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kurutulma Kinetiği / Drying Kinetics of Potassium Tetraborate Tetrahydrate, Proceedings of III.International Boron Symposium 2-4 KASIM / NOVEMBER 2006

7.      Şahin Ö., İzgi, M.S., Demir H. Amonyum Tetraborat Tetrahidrattan Bor Oksit Üretimi / Production of Boron Oxide from Ammonium Tetraborate Tetrahydrate, Proceedings of III.International Boron Symposium 2-4 KASIM / NOVEMBER 2006.

8.      Şahin Ö, Demir H, Özdemir M, Ceyhan A.A. “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Metastabil Bölge Genişliğine Bazı Faktörlerin Etkisi” IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 Eskişehir-TURKEY, 409-412, 2009 (Sözlü Bildiri)

9.      Şahin Ö., Demir H., Özdemir M, Ceyhan A.A. “Potasyum Tetraborat Tetrahidrat Kristal Büyüme Kinetiği Üzerine İkinci Çözücü Etkisi” IV. Uluslararası Bor Sempozyumu • IV International Boron Symposium, 15-17 / Ekim / October, 2009 Eskişehir-TURKEY, 413-417, 2009 (Sözlü bildiri)

10.  Balbay A., Şahin Ö., Ülker H. "Experimental Investigation of Drying Process of Shelled Pistachio Grown in Siirt Province, Turkey" 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS'11)", 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey

11.  Balbay A, Ülker H., Şahin Ö. "Drying Behaviours of Bittim (Pistacia terebinthus) in a Fixed Bed Drying System" Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications (ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul, Turkey

12.  Ceyhan A., Baytar O., Yılmaz D., Mirad C., Şahin Ö., Methylene Blue Adsorption onto Formaldehyde Treated Elaegnus Angustifalia Seeds, 3th Interntioanl Conference of Ecosystems (ICE-201), May 31-June 5, 2013, Tirane, Albenia

13.  Ömer Şahin; Cafer Saka; Mustafa Kaya, Surface modification with cold plasma application on bentonite and its effects on the adsorption of methylene, blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

14.  Ömer Şahin; Cafer Saka; Mustafa Kaya Production of Pistachio-nut shells based activated carbons for iodine and methylene blue adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

15.  Cafer Saka; Ömer Şahin; Mustafa Kaya. Preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2 and its methylene blue and iodine adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

16.  Abdurrahman Özhan, Ömer Şahin; Mehmet Maşuk Küçük; Cafer Saka, Mustafa Kaya Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

17.  Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa Kaya Adsorption properties of sepiolite modified by cold plasma treatment International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

18.  Balbay Asım, Ülker Hakan, Demırtas Selman, Sahın Ömer (2014). An Experimental Study on a Fully Automatic Controlled Irrigating System by Using Solar Energy in Siirt, Turkey.

19.  Vedat Adıgüzel, Sevilay Demirci, Ömer Şahin, How ZnCl2 And Zn(H2PO2)2 Are Separated by Using Solid-Liquid Phase Equilibria, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences Afyon Kocatepe University, Turkey 21-22 April 2016

20.  Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, A Separating Method For NaH2PO2 and NaCl Salts From Their Solutions Using Phase Equilibria, 1st International Conference on Engeneering Technology and Applied Sciences Afyon Kocatepe University, Turkey 21-22 April 2016

21.  Orhan Baytar, Ömer ŞAHİN, Mehmet Sait İzgi, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminde Fe(0) Katalizörünün Kullanılması, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

22.  Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat, Sodyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretimi İçin Katalitik Aktivitesi Artırılan Co-Ti-B Katalizörünün Üretimi Ve Geliştirilmesi, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

23.  Arzu Ekinci, Ömer Şahin, M. Sait İzgi, Co-Cu-B Katalizörü Kullanılarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi Ve Pem Yakıt Pili Uygulamaları, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

24.  Sabit Horoz, Hüsnü Koc, Ömer Sahin, Comparison Structural And Optical Properties Of Sb2s3 Thin Films, 10th International Clean Energy Symposium(UTES’16 / ICES’16) 24-26 Ekim/October 2016 İSTANBUL

25.  Sinan KUTLUAY, Ömer ŞAHİN, A. Abdullah CEYHAN, M. Sait İZGİ (2016).  “The optimization of production parameters for borax pentahydrate crystals with the crystallization process in a modified continuous cool­ing MSMPR crystallizer using FBRM® and PVM® probes”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana-Turkey October 26-28.

26.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan, M. Sait İzgi Evolution of boric acid crystal size distribution and shape in a CMSMPR crystallizer-the effect of residence time, stirring speed, feed flow rate and amount of supersaturation” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

27.  Sinan Kutluay, A. Abdullah Ceyhan, Halil Demir, Ömer Şahin Determination of borax pentahydrate crystal size distribution and shape in a CMSMPR crystallizer-the effect of supersaturation, feed flow rate and stirring speed with time” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

28.  M. Sait İZGİ, Ömer Şahin, Sabit Horoz “Investigation Of Sodium Borohydride Hydrolysis Of Co-Ni-B Catalyst Developed In Microwave Environment” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

29.  S. Horoz, Ö.Şahin “Zn (1-x) Co(x) S Quantum Dots Sensitized Solar Cells (QDSSCs)”, International Conference on Energy and Thermal Engineering: Istanbul 2017, 25-28 April 2017.

30.  S. Horoz, Ö.Şahin “Effect of Manganese on the propertıes of Sb2S3”, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

31.  S. Horoz, Ö.Şahin “Effect of Chromium on the properties of Cadmium Sulfide Quantum Dots”, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

32.  M. Sait İzgi, Ömer Şahin, Erhan Onat “Investıgatıon Of Ni-B Catalysts Obtaıned In Dıfferent Solutıons In Hydrolysıs Of Sodıum Borohydrıde” Bozok Science Workshop 2017, Yozgat, August 23-25, 2017.

33.  M. Sait İZGİ, Seda Tayboga, Ömer Şahin, Sabit Horoz, “Hydrogen Production from Sodium Borohydride Methanolizine in the Presence of Co-Cu-B-F Catalyst in Plasma Medium“ Internatıonal Conference On Energy And Thermal Engineering: Istanbul 2017” scheduled from 25 – 28 April 2017 in Istanbul-Turkey.

34.  Sabit Horoz, Ömer Şahin, M. Sait İZGİ “Effect Of Chromıum On The Propertıes Of Cadmıum Sulfıde Quantum Dots” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 1-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

35.  Sevilay Demirci, Vedat Adıgüzel, Ömer Şahin, M. Sait İzgi “Solubılıty Behavıor Of Na+, Zn2+/ H2po2-//H2o Ternary System At Dıfferent Temperatures” The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia.

36.  Vedat Adıgüzel, Sevilay Demirci, Ömer Şahin, M. Sait İZGİ “Solid-Liquid Equılıbrıa (Sle) Of Ternary System NaCl+Zn(H2PO2)2+H2O AT T=(313.15 AND 333.15 K)”

37.  Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synthesis of Polymer Supported Ni (II)-Schiff Base Complex and Its Usage as A Catalyst in Hydrogen Generation from NaBH4 Hydrolysis, 2th International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017), 15-18 March 2017, Çukurova University, Adana, Turkey.

38.  Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synthesis and Catalytic Activity of Supported Ni (II) Schiff Base Complex in NaBH4 Hydrolysis, Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) is going to be held on 11-15 October 2017 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

39.  Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Investigation of Catalytic Hydrogen Production by Polymer Supported Cu (II)–Schiff Base Complex, 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), October 19-22, 2017 at Fırat University, Elazığ, Turkey.

40.  Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Synthesis and Catalytic Activity of Supported Co (II) Schiff Base Complex for Hydrogen Production, 2017 IMESET International Conference-Bitlis Eren University, Oct 27-29, 2017, Bitlis, Turkey.

41.  Orhan Baytar, A. Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Optımızatıon Wıth Cr (VI) Actıvated Carbon Adsorption And Surface Response Method, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

42.  M. Salih Keskin, M. Salih Ağırtaş, Ömer Şahin, Orhan Baytar, The Use Of NiPB Catalyst In The Hydrolysıs Of Potassıum Borohydrıde, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

43.  Dilek Kılınç, Ömer Şahin, Synthesıs And Catalytıc Actıvıty Of Supported Ni (II) Schıff Base Complex In NaBH4 Hydrolysıs, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

44.  Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon Molecular Sieve Productıon From Siirt Pıstachıo Shells Usıng ZnCl2, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

45.  Mustafa Kaya, Cafer Saka, Ömer Şahin, Carbon Molecular Sıeve Productıon From Acorn Shells Usıng ZnCl2, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

46.  Muhammed Bora Akın, Ömer Şahin, Effect Of Addıtıves On Meta-Stable Zone Wıdth For Boric Acid Crystallization, The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE) 11-15 October 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

47.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan (2018) Effects of CaSO42H2O and MgSO4 impurities on industrial crystallization process of boric acid” International Engineering and Technology Symposium (IETS’18) Batman-Turkey, May 3-5.

48.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, A. Abdullah Ceyhan (2018) Investigation of borax pentahydrate crystallization in the CMSMPR system-the effects of CaSO42H2O and MgSO4 impurities” International Engineering and Technology Symposium (IETS’18) Batman-Turkey, May 3-5.

49.  Orhan Baytar, Ömer Şahin, Sinan Kutluay (2018) “Investigation of Adsorption Kinetics, Equilibrium and Thermodynamics of Toluene Vapor onto Formaldehyde-Treated Walnut Shells The International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering (ICACCHE), Belgrade-Serbia, 10-14 October.

50.  Sabit HOROZ, Arzu EKINCI, Ömer SAHIN, Investigationo Of Properties of Ni Doped PbS Thin Films, III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, 2018.

51.  Sabit Horoz, Ömer Şahin, Arzu Ekinci, Investigation of the Effect of Synthesis Temperature on the Band Energy of CdS Nanoparticles, 2nd International Conference on Applications in Chemistry and Chemical Engineering, 10-14 October 2018 Belgrade.

52.  Arzu EKİNCİ, Ömer ŞAHİN, Sabit HOROZ, Synthesis of Un-Doped PbS and La-Doped PbS Thin Films and Their Characterization, Internation of Congress on Engineering and Life Science, 26-29 April, Kastamonu, 2018.

53.  Arzu EKİNCİ, Sabit HOROZ, Ömer ŞAHİN, Kimyasal Çöktürme Yöntemi ile Sentezlenen W-Katkılı CdZnS Nanoparçacıkların Yapısal ve Optiksel Özellikleri, Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 25-26 Ağustos, Van, 2018.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Sahin, O., Pala, M., Balbay, A., Hansu, F., Ulker, H., 2015. Energy Profile of Siirt. Energy Systems and Management, Chapter 30, Springer.

7.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.      Abdullah CEYHAN, Halil DEMİR, Ömer ŞAHİN, The Investigation of Thermal Decomposition Kinetics of Potassium Tetraborate Tetrahydrate by Thermal Analysis J. Fac. Eng. Arch. Selcuk Univ., v.24, p.1, 2009.

2.      Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. Hidrojen Üreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1), 33-38, 2013.

3.       Mehmet Sait İZGİ, Ömer ÖDEMİŞ, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Co-B-F ve Co-B-P katalizörleri kullanilarak NaBH4’den hidrojen üretimine NaOH’in etkisi, Selcuk University Journal of Engineering, Science & Technology, 4(1), 2016.

4.       S. Horoz, M.S. İzgi, Ö. Şahin,Characterization and Photovoltaic Studies of Capped ZnS, CdS and Cd1-xZnxS (x=0.025) NanoparticlesBitlis Eren University Journal of Science. Volume:6 (1), 61-68, 2017.

5.       S. Horoz, H. Koç, Ö. Şahin, “Investigation of Structural, Optical and Photovoltaic Properties of Sb2S3 Thin Films” Cumhuriyet Science Journal. Volume: 38, 2017.

6.       M. Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT Sabit HOROZ, “Metanol Ortamında Sentezlenen Co-B Katalizörünün Sodyum Borhidrürün Hidrojen Üretimine Etkisi” Journal of the Institute of Science, 7(4), 2017.

7.       M. Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Investigation of Ni-B Catalysts Obtained in Different Solutions in Hydrolysis of Sodium Borohydride” Electronic Letters on Science & Engineering 13 (2), 2017.

8.      Arzu Ekinci, Muhammed Günbat, Sabit Horoz, Ömer Şahin, “La katkılı ZnS kuantum noktalarının SILAR yöntemi ile sentezlenmesi ve onların özelliklerinin incelenmesi” Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(2), 246-254, 2018.

9.      Ayhan Abdullah Ceyhan, Fatıma Zehra Koçak, Ömer Şahin, Baryum klorür ve sodyum metaborat reaksiyonu ile baryum metaborat sentez parametrelerinin incelenmesi, Journal of Boron, 3(1), 33-41, 2018.

10.    Orhan BAYTAR, Ayhan Abdullah CEYHAN, Ömer ŞAHİN, İğde Çekirdeğinden Elde Edilen Aktif Karbon Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Pb(II) Adsorpsiyonun İncelenmesi: İzoterm ve Kinetik, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 256-267, 2018.

 

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “Boraks pentahidratın dehidratasyon kinetiği”, XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 Haziran 1997, Van

2.      Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., Borik asidin Büyüme ve çözünme hızlarının döner disk yöntemiyle belirlenmesi, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

3.      Sahin, Ö., Bulutcu, A.N., “Borik asidin Büyüme ve çözünme hızlarına NaCl’ün etkisi”, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

4.      Sahin, Ö., Göllü, E., Bulutcu, A.N., Amonyum perkloratin büyüme ve çözünme hızlarinin tek kristal hücresinde incelenmesi”, III.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 1-4 Eylül, 1998 Erzurum

5.      Sahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Sodyum perborat tetrahidratin termal bozunma davranisinin incelenmesi”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

6.      Sahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Boraks pentahidratin termal kalsinasyonu”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

7.      Özdemir, M., Sonsöz, M., Sahin, Ö., Demir, H. “Şanlıurfa taşının adsorbent olarak kullanilmasiyla sulardaki kursun (II)’nin indirgenmesi”, XII. Ulusal Kimya Kongresi, 31 Agustos- 4 Eylül, 1999

8.      Özdemir, M., Şahin, Ö., Sonsöz, M., “Urfa Taşının Kurşun (II) Tuzunu Adsorplama Kinetiği”, XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000

9.      Şahin, Ö., Özdemir, M., Bulutcu, A.N., “Sodyum Perborat Tetrahidratın Kristalizasyon Kinetiği” , XIV Ulusal Kimya Kongresi, Diyarbakır, 2000

10.  Kasumov, V., Taş, E., Özdemir, M., Şahin Ö., “3,5-di-tert-butil-2-hidroksi-benzaldehidin iki ve dört dişli salisilaldemin ligantlarının geçiş metal kompleksleri”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

11.  Taş, E., Özdemir, M., Şahin Ö., Kaumov, V.T., “3,5-di-tert-2-hidroksi-benzaldehidin tridentat salisilaldemin ligantlarının geçiş metal kompleksleri”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

12.  Taş, E., Türkkan, B., Şahin Ö., “Yeni aminooksim türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve bazı metallerle komplekslerinin incelenmesi”, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001

 

13.  Sahin Ö., Dolaş H., “Sodyum borhidritten hidrojen eldesi, V. Ulusal temiz enerji sempozyumu, 26-28 Mayıs, İstanbul, 2004

14.  Şahin Ö., Göçmen M. Ve Dolaş H. “Genetik algoritmanın adsorpsiyona uygulanması”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

15.  Şahin Ö., Özdemir M., Cennetkuşu, E.S. “Kristalizasyon kinetik parametrelerinin genetit algoritma ile belirlenmesi”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

16.  Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., “Genetik algoritmanın katı hal bozunma kinetiğine uygulanması”, Bilimden Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005 16-18 Kasım, Kocaeli, 2005-12-24

17.  Sahin Ö, İzgi M.S., Cennetkuşu E.S., Bolgaz T. “Kanola Bitkisinde Biodizel Üretimi” III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES’2006, 25-27 Mayıs 2006, pp.698-703

18.  Sahin Ö., Cennetkuşu, E.S. İzgi, M.S., Küçük S. “Pamuk Yağında Biodizel Üretim şartlarının Belirlenmesi” III. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu-UTES’2006, 25-27 Mayıs 2006, pp.708-715

19.  Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., “Potasyum Bor Hidrürden Hidrojen Üretiminin İncelenmesi”, II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.83-92

20.  Şahin Ö., Demir H., Cennetkuşu E.S., Özdemir M., Durmuş Ö., “Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Kristalizasyonuna Çeşitli Safsızlıkların Etkisi”, II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.117-124

21.  Şahin Ö., Dolaş H., İzgi M.S., Demir H., “Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimine Çeşitli Faktörlerin Etkisi”, II. Ulusal Bor Çalıştayı, 17-18 Nisan 2008, Ankara, pp.49-60

22.  Süzergöz F, Demir H, Ozdemir M, Sahin O. Biyogaz Üretiminde Çeşitli Bor Bileşiklerinin Etkinliğinin Biyogaz Verimi Açısından Karşılaştırılması. 19 Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Sözlü Bildiri).

23.  Süzergöz F, Demir H, Izgi MS, Durmus O, Sahin O. Bileşiklerinden Boraksın Biyogaz Verimi Üzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması. 19 Ulusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran 2008, Trabzon (Poster Bildiri).

24.  Mehmet Sait İZGİ, Ahmet Karabulut, Ömer Şahin, Sinan Yapıcı, “Pamuk Yağında Biodizel Üretimine Çeşitli Katalizörlerin Etkisinin Vizkozite ve iletkenlikle Takip edilmesi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul

25.  Mehmet Sait İZGİ, Hacer DOLAŞ, Ömer ŞAHİN, Mustafa ÖzdemirSodyum Bor Hidrürün Hidrolizine çeşitli elektrotlarla oluşan elektriksel alanın etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES'2008. 17-19 Aralık 2008, İstanbul

26.  Orhan Baytar, Ömer Şahin, Dilek Kılınç, Eşref Taş” Sodyum Bor Hidrürün Hidrolizinde Nikel/Paladyum Metal ve Komplekslerinin Katalizör Olarak Kullanılması”, Ulusal Temiz Enerji Günleri, İstanbul, 2008.

27.  Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Hacer DOLAŞ “Sodyum Borhirür’den Hidrojen Üretimi İçin Doğru Akım ve Alternatif Akımın Etkisi” Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2010. 1-3 Aralık Bursa, 2010

28.  Ömer Şahin, Fevzi Hansu, Orhan Baytar,”Kuvvetli Elektrik Alanına Tabi tutulmuş Ni(0) Katalizörünün Sodyum Borhidrür Hidrolizine Etkisi”. 1. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, 2010

29.  Mehmet Sait İZGİ, Ömer Şahin, Gül Hanım Kılınç, Eda Zeydan “Ni-B Katalizörünün Sodyum Bor Hidrür Bozunma Tepkimesi üzerine Etkisi” 1.Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi, 12-14 Mayıs 2011 Çorum.

30.  Mehmet Sait İzgi, Ömer Şahin, Tülin Avcı “Lityum Metaborat Dihidratın Difüzyon Katsayısının Diyafram Hücrede İletkenlik Yardımıyla Belirlenmesi” 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

31.  Mehmet Sait İZGİ, Nagihan Polat, M. Fatih KULUÖZTÜRK, Dinçer ORUÇ, Ömer ŞAHİN, Mahmut DOĞRU " Bazı Bor Bileşiklerinin Klinkere Katılmasıyla Elde Edilen Çimentonun Dayanım, Priz Süresi ve Radyasyon Absorblama Özelliklerine Etkisi, 26. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Ekim 2012, Fethiye, Muğla

32.  Mustafa Kaya, Mehmet Sait İzgi, Mehmet Doksal, Muhammed Yusuf Öndeş, Ömer Şahin “Aktif karbon destekli Co-B katalizörü varlığındasodyum borhidrürden hidrojen üretimi” UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

33.  Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay, "Mikrodalga ile Aktivitesi Artırılmış Co‐B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrürden Hidrojen Üretimi" UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013.

34.  Sinan Kutluay, Ömer Şahin, Orhan Baytar "Ni‐W‐B Katalizörü Varlığında Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi" UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu 25-28 Aralık 2013

35.  Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka. İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi, Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2013.

36.  Ömer Şahin, Mehmet Sait Izgi, Semra Küskü, Esma Katar, “Co-Cu-B Katalızörünün NABH4 Hidrolizinde Farklı Sıcaklıklardaki Kinetiksel Değerlendirilmesi” 11. UKMK 2-6 Eylül Eskişehir, 2014.

37.  Mehmet Sait İZGİ, Ömer ŞAHİN, Erhan ONAT, “Nano Boyutta Sentezlenen Co-B-TiO2 ve Co-B-Ti-F Katalizörü Varlığındada Sodyum Borhidrür Hidrolizinin İncelenmesi” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey.

38.  Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Mehmet Sait İZGİ ve A. Abdullah CEYHAN, “Ni-Fe Metalik Katalizörün Sentezlenmesi ve NaBH4 Hidrolizinde Kullanılması” Beşinci Bozok Bilim Çalıştayı: Nano Karbon Malzemeler ve Uygulamaları, 28-29 Nisan 2016, Yozgat, Turkey.

39.  Sinan Kutluay, Orhan Baytar, Ömer Şahin (2018) "Toluen buharının badem kabuğundan elde edilen Char üzerine adsorpsiyon prosesinin incelenmesi", 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, 3-6 Eylül.

 

8. Patentler

 

1.      Amonyum Floroborat Üretim Yöntemi (TR 2016/02075 B).

           

9. Projeler

           

1.      Boraks Pentahidrat ve Sodyum Perborat Tetrahidratın Dehidratasyon Kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:154)

2.      Antep Fıstığı Kabuğunda Aktif Karbon Eldesi ve Kurşun(II)’yi Adsorplama Özelliklerinin İncelenmesi, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:204)

3.      Aromatik aminlerin 3,5-di-tert-butil-2-hidroksi-benzaldehit ile şift bazlarının ve onların geçiş metal komplekslerinin sentezi, spektroskopik, manyetik özelliklerinin ve reaktiflerinin incelenmesi, HRÜ Araştırma Fonu, 2001, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:233)

4.      Borik asittin akışkan yataktan kalsinasyonu ile bor oksit üretimi, HRÜ Araştırma Fonu, 2003, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:444)

5.      Potasyum tetraborat tetrahidratın kristalizasyon kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2003, Araştırmacı, Yüksek Lisans Projesi (No:482)

6.      Growth and dissolution kinetics of boric acid and borax pentahydrate by using rotating disc method, Harran Üniversitesi HÜBAK, 2003, Yönetici (No:235)

7.      Potasyum Tetraborat Tetrahidratın Akışkan Yatakta Kurutma Kinetiği, HRÜ Araştırma Fonu, 2005, Araştırmacı, Yüksek Lisans Projesi (No:690)

8.      Lityum ve Potasyum tetraboratların üretim şartlarının belirlenmesi, TÜBİTAK, 2005-2007, Yönetici Araştırma Projesi (No:105M050)

9.      Yeni bir yöntem kullanarak yüksek döküm yoğunluklu bor oksit üretimi TÜBİTAK, 2008, Yönetici, Araştırma Projesi (No:107 M191)

10.  Borik asit ve amonyum hidroksit bileşiklerinde amonyum biborat tetrahidrat ve amonyum pentaborat oktahidrat üretim şartlarının belirlenmesi, BOREN, 2010, II. Yönetici ve Araştırmacı, Araştırma Projesi, BOREN-2007-Ç.0033

11.  Potasyum pentaborat tetrahidrat ve lityum tetraborat trihidratın üretimi ve üretim şartlarının belirlenmesi, TÜBİTAK, 2008-2010, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:108M043)

12.  Amonyum Floroborat Üretimi ve Üretim Parametrelerinin Belirlenmesi, BOREN, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013.Ç0399)

13.  Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2010, Araştırmacı (No:2010K121370)

14.  Lityum Metaborat Dihidratın Kristalizasyonu ve Kristalizasyonuna Etki Eden Çeşitli Parametrelerin Belirlenmesi, TÜBİTAK, 2013, Yürütücü (No:1111M299)

15.  Sepiyolit ve bentonit killeri üzerine soğuk plazma etkisinin incelenmesi ve elde edilen adsorbentler ile boyar maddelerin adsorpsiyonu, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siüsyo-Sh1)

16.  Siirt ilinde güneş enerjili tarımsal sulamanın araştırılması, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siümüh-M3)

17.  Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürde elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı, SİÜ BAP, 2013, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2013-Siümüh-M5)

18.  Odun, Kömür ve Sert Meyve Çekirdeklerinden Çevre Dostu Aktif Karbon Üretimi, Avsumay Evsel Endüstriyel Arıtma Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., 2013, Danışman, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (No:7110574)

19.  Karşılıklı Dörtlü Na+,Zn2+/Cl-, H2PO2-//H2O Sisteminin Faz Dengelerinin ve Çözünürlük özelliklerinin 25, 40 ve 60oC'de incelenmesi, TÜBİTAK, 2014-2015, Araştırmacı, 3001 Projesi (No:114Z651)

20.  Sülfürik Asitle Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks Pentahidrat Üretiminde Kristalizasyon Prosesinin İncelenmesi, ETİ MADEN, 1.000.000, 2014-2016, Yürütücü, Araştırma Projesi [No:400.02(TGD.2014/3)]

21.  Nano Boyutta Farklı Katalizörlerin Sentezlenmesi Ve Fotokatalitik Uygulamaları, SİÜ BAP, 2016-2017, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2016-SİÜFEB-28)

22.  Susam sapından aktif karbon eldesi ve Aspergillus niger amiloglukozidazın immobilazasyonunda kullanılması, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFEB-28)

23.  Siirt fıstığı kabuklarından elde edilecek aktif karbonların kullanılmasıyla elde edilecek süperkapasitörlerin performansı üstüne soğuk plazma uygulamanın etkisinin incelenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Yürütücü, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜMÜH-14)

24.  Sodyum Borhidrür Hidrolizi İçin Karbon Nanotüp Destekli Metal Katalizörlerin Sentezlenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFEB-27)

25.  Kestane kabuklarından aktif karbonların elde edilmesi ve elde edilecek aktif karbonlarla elektrokapasitor üretimi          , SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜSYO-13)

26.  Ceviz ve fındık kabuklarından elde edilecek aktif karbonların elektrokapasitör ve elektrot performanslarının incelenmesi ve grafen modifiye elektrotlarla kıyaslamalı olarak antikanser ilaçlardan etipozid ve epirubisin tayinine yönelik yöntem geliştirilmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:FBA-2017-5872)

27.  Sodyum Borhidrür Çözeltisinin Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Nikel Köpük ve İletken Cam Üzerine TiO2 Destekli Co-W-B, Co-B Katalizörlerinin Üretimi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:SİÜMÜH-68)

28.  Zn2SnO4 - CdZnS ve Zn2SnO4 - Mn: CdZnS Kuantum Noktalarının Yapısal, Optiksel ve Fotovoltaik Özelliklerinin Karşılaştırılıp İncelenmesi, SİÜ BAP, 2017-, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:2017-SİÜFED-29)

29.  Zn2sno4-Mn: Sb2s3, Zn2sno4-Ni: Sb2s3, Zn2sno4-Fe: Sb2s3, Zn2sno4-Co: Sb2s3 Yarı İletken Nanokristallerinin Fotovoltaik, Yapısal, Biçimsel ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK, 2017-2019, Araştırmacı, Araştırma Projesi (No:117F193)

 

 

10. İdari Görevler

           

Kurum/Kuruluş

Görev

Görev Dönemi

1.      Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı

2003- 2005

2.      Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi

2006-2009

3.      Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Dekan

2009-2018

4.      Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

2009-2015

5.      Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı

2009-2018

6.      Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2009-2013

7.      Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2009-

8.      Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

2014-

9.      Siirt Üniversitesi

Senato Üyesi

2009-

10.  Siirt Üniversitesi

Yönetim Kurulu Üyesi

2009-

11.  Siirt Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

2017-

 

 

11. Son İki Yılda Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2017-2018

Güz

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I

3

 

*Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

*Mühendislik Matematiği

3

 

*Kurutma İlkeleri ve Teknolojisi

3

 

 

 

 

Bahar

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II

3

 

 *Endüstriyel Kristalizasyon

3

 

 * Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

 

 

 

2018-2019

Güz

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-I

3

 

*Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

*Mühendislik Matematiği

3

 

*Kurutma İlkeleri ve Teknolojisi

3

 

 

 

 

Bahar

Kimyasal Tepkime Mühendisliği-II

3

 

 *Endüstriyel Kristalizasyon

3

 

 * Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği

3

 

*İşaretli dersler Y. Lisans Dersleridir.

Güncelleme : 20.05.2019 11:12:50
Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Projeler
SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri