Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitim Anabilim Dalı
Telefon (0484) 212-1111 / 3142
Kurumsal E-Posta rezankarakas  siirt.edu.tr
E-Posta
Web
Açıklama
Güncelleme9.11.2023 12:31:20

Prof.Dr. REZAN KARAKAŞ

  • Görev
  • Dosyalar
  • Çalışmalar
Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ

1.     Adı Soyadı: Rezan KARAKAŞ

2.     Unvanı: Profesör Doktor

3.     Öğrenim Durumu: Doktora

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

1992- 21.06.1996

Tezli Yüksek Lisans

Türk Edebiyatı

Dicle Üniversitesi

2003-21.02.2005

Doktora

Türk Edebiyatı Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2005- 26.04.2010

 

4. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 2011  

Doçentlik Tarih: 2015

Profesör Doktor: 2020

5. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      5.1. Yüksek Lisans Tezleri

5.1.1. YAŞAR Hamza, (2016). “Süreyya Berfe'nin "Ufkun Dışında" Adlı Eserinin Türkçe Öğretim Programındaki Duygular Ana Teması Açısından İncelenmesi" Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.2. CAYHAN Cihan, (2017). “Ortaokul Öğrencilerinin Wattpad Uygulaması Kullanımı İle Okuma ve Yazma Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.3. AKIN Erdem, (2018). “Talip Apaydın'ın Romanlarında Halk Bilimi Unsurları”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

5.1.4. MARAL Gülcan, (2019). “Ortaokul Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Okuma ve Yazma Becerilerinin Okuma, Yazma Kaygılarına ve Türkçe Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.5. KILIÇASLAN Erhan, (2019). “Naki Tezel'in "Türk Masalları" Adlı Kitabının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Bakımından İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.6. KAÇAR Malik, (2019). “Yasar Kemali'in Sarı Sıcak adlı eserinin kelime grupları yönünden incelenmesi ve Türkçe eğitimine katkısı”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.7. ÖZSABUNCU Selin, (2019). “Muzaffer İzgü'nün 'Ökkes' Hikâye Serisinin Sorun Odaklı Çocuk Edebiyatı Bağlamında İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.8. KUDAK, Hüseyin (2021), “Tahir Alangu'nun 'Billur Köşk Masalları' Adlı Kitabının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Bakımından İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.9. BİLGEN Kadir, (2021).“Almila Aydın'ın Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.10. AYDIN Fırat, (2021). “Çocuk Edebiyatında Mitolojik Unsurlar: Percy Jackson ve Olimposlular Örneği”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.11. ÇETİN Miray, (2021). Orhan Kemal Hikâyelerinin Çocuk Edebiyatı İlkeleri Açısından İncelenmesi, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.12. TARHAN Hasan, (2021). “Sabahattin Ali Öykülerinin Çocuk Edebiyatı İlkelerine Uygunluğu ve Türkçe Eğitimine Katkıları”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.13. CEYHAN Mustafa, (2021). “Ahmet Şerif İzgören'in Çocuk Kitaplarının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi,

5.1.14. KARAZ, Barış (2021), “KKKTC 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Yer Alan Metinlerin Çocuk Edebiyatı Bağlamında İncelenmesi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.15. ÇEÇEN, Fatih (2021), “Yavuz Bahadıroğlu'nun '40 Geceye 40 Masal' Adlı Kitabının Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.16. TUFAN, Yunus Emre (2022), “Ortaokul Öğretmen Ve Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle İşlenen Türkçe Derslerine Yönelik Görüşleri”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.17. YAŞAR, Muhammed (2022), “Hüseyin Yurttaş'ın Çocuk Kitaplarının On Kök Değer Açısından İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.18. EREZ, Mehmet İhsan (2022), “Aslı Der'in 'Kayıp Rüyacı' Adlı Eserinde Yer Alan Fiilimsilerin Tespiti ve Türkçe Öğretimi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.19. YAŞAR Ferhat Değerler (2022). “Türkçe Eğitimi Bağlamında Almila Aydın’ın Çocuk Romanlarının Analizi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.20. MİÇOOĞULLARI Mehmet (2022), “Türkçe Eğitimi İçin Yeni Bir Masal Türü: Anti Masallar ve Anlatıların Anti Masal Bağlamında Yeniden Üretimi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.21. ERDEM Tuğba (2023), “Aslı Der’in Eserlerinde Çocuk ve Aile İlişkisi”, Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

5.1.22. KAYACAN Emre (2023), “ Narnia Günlükleri Adlı Eserin Çocuk Edebiyatı Temel İlkeleri Bağlamında İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.23. MUTLU, İbrahim Halil (2023), “Viranşehir Masallarının Çocuk Edebiyatı Bağlamında Değerlendirilmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.24. ÖNCÜL, Gül Damla (2023), “ÇETO: Çocuk Edebiyatı Tercüme Ofisi Dergisinin Biçim ve İçerik Yönünden İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.25. ÖZSABUNCU Selin (2023), “Muzaffer İzgü’nün “Ökkeş” Hikaye Serisinin Sorun Odaklı Çocuk Edebiyatı Bağlamında İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.26. ARAZ, Birsen (2023), “5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Okuma Metinlerindeki Halk Bilimi Unsurları” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.27. AVCİ Gözde (2023), “Dilge Güney’in Eserlerinin Çocuk Edebiyatı İlkeleri ve Folklor Bağlamında İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.28. DÖNMEZ, Selcan (2023) “Mitoloji ile Eğlenmek Adlı Kitabın Biçim ve İçerik Yönünden İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.29. GÜLOĞLU Mustafa (2023), “Türk Çocuk Edebiyatındaki Çocuk Kahramanların Dinleme ve Konuşma Becerileri Açısından Rol Model Olma Durumlarının İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.30. KAYHAN, Bedrettin (2023) “Pir Sultan Abdal Şiirlerinin Söz Varlığı ve Kelime Grupları Açısından İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.31. OSMANOĞLU, Barış (2023), “Yücel Feyzioğlu’nun Eserlerinin “Milli Kültürümüz” Teması Bağlamında İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.32. ÖZCAN, Saadet (2023), “Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Romanlarında Halk Bilimi Unsurları” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.33. ÖZDEMİR, Duygu (2023), “Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi: Yunus Emre Enstitüsü Çocuklar İçin Türkçe Öğretimi Setlerinde Kültürel Miras” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.34. ŞAHİN, Halime (2023), “Muzaffer İZGÜ’nün “Ökkeş” Adlı Roman Serisinin Çocuk Edebiyatının Temel İlkeleri Açısından İncelenmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

5.1.35. ŞAHİN, Halef (2023), “M. Helimoğlu Yavuz’un “Diyarbakır Efsaneleri” Adlı Eserin Söz Varlığının Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi” Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı (devam ediyor)

6. Yayınlar

6.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

            7.1.1 Karakaş, R. (2012). “Kemal Tahir’in Romanlarında Aleviliğe Dair”. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Dergisi, 64, 43-54.

            7.1.2. Karakaş, R. (2014). “Siirt Halk Kültüründe Kutsal Ağaç ve Türbeler”, Milli Folklor Dergisi, 13 (23), 168-179.

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6.2.1. Karakaş, R. ve Paçalı, İ. (2022). Dijital ortamda fal-Faladdin uygulaması. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi5(1), 131-141.

6.2.2. Çeçen, F. ve Karakaş, R. (2022). Yavuz Bahadıroğlu’nun “40 Geceye 40 Masal” adlı kitabının çocuk edebiyatının temel ilkeleri açısından incelenmesi. Asya Studies6(20), 95-111.

6.2.3. Kayhan, B., Karakaş, R., & Şahin, T. G. (2022). Çevrim içi olarak yürütülen yabancılara Türkçe öğretimi eğitici sertifikası programına yönelik ders veren eğiticilerin görüşleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi19(3), 1276-1291.

6.2.4. Karakaş, R. ve Yaşar, F. (2022). Kadim bir geleneğin taşıyıcısı Mazıdağı kadınları ve dövme sanatı üzerine bir değerlendirme. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi10(2), 19-29.

6.2.5. Karakaş, R. ve Birsen, A. R. A. Z. (2021). Geleneğin dönüşümü örneği olarak dijital bir kırklama:“Youtube kırklaması”. Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, (26), 1.

6.2.6. Karakaş, R. (2021). Doğanın ve insanın dirilişinin simgesi: yumurta. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi4(6), 31-51.

6.2.7. Karakaş, R. (2021). Türk Halk Kültürü Geçiş Dönemi Ritüellerinde Yumurta. Folklor/Edebiyat27(106), 357-377.

Karakaş, R.  (2019). “Celal Güzelses Türkülerinde Sevilen Varlık Olarak Kadın”. Şarkiyat, 11(3), 1471-1486. (Yayın No: 5704373)

6.2.8. Karakaş, R. ve Çetin, M. (2019).  “Modern Romanın Folklor Tutulması: Huzursuzluk”. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 289-303. (Yayın No: 5755268)

6.2.9. Cayhan, C. ve Karakaş, R. (2019). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılacak Yapılandırılmıs Bir Podcastte Bulunması Gereken Özellikler”. Karadeniz, (44), 335-349. (Yayın No: 5703800)

6.2.10.  Karakaş, R. (2018). “ Duvar Yazılarına Biçembilim ve Göstergebilim Açısından Bir Bakış”. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 7(49), 1117-1127. (Yayın No: 4456280)

6.2.11. Akın, E., Karakaş, R. ve Tarhan, H. (2018). “Orhan Kemal’ın “Baba Evı” Romanına Söz Varlıgı Açısından Yaklaşım”. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, (40), 81-91. (Yayın No: 4473468)

6.2.12. Karakaş, R. ve Akın, E. (2018). “Değerler Eğitimi Bağlamında Siirt Menkıbeleri”. Folklor Edebiyat (Yayın No: 4304050)

6.2.13. Karakaş, R. ve Akın, E. (2018). Yazım Kuralları Ögretiminde Duvar Yazılarından Yararlanma. Anemon Mus Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(5), 647-654., Doi: 9 9DOI: 10.18506/anemon.379413 (Yayın No: 4196264)

6.2.14. Karakaş, R., Akın, E. ve Güneş, F. (2017). “Yaralı Mahmut Hikâyesınde Kadın Tipleri”. Karadenız Black Sea, (36), 41-56. (Yayın No: 3998875)

6.2.15. Karakaş, R. ve Beyhan, D. (2017). “Aşkın Sehidi Romanında Alevilik”. Abked (Yayın No: 3998734)

6.2.16. Karakaş, R. (2014). “Kültürel Bir Mekân Olarak Çermik Hamamı”. Folklor ve Edebiyat (Yayın No: 2472399)

6.2.17. Karakaş, R. (2014). “Beliefs About Pious Foundations in Siirt”. Karadeniz Black Sea (Yayın No: 2472863)

6.2.18. Karakaş, R. (2013). “Unutulmaya Yüz Tutmus Bir Düğün Geleneği Olarak Ağaç Süsleme”. Karadeniz Black Sea (Yayın No:  2472069)

6.2.19. Karakaş, R. (2013). “Dede Korkut Hikâyelerinde Tutsaklıktan Kurtarma Motifi ve Bey Oğulları Arasındaki İlişki”. Turkish Studies (Yayın No: 2415997)

6.2.20. Karakaş, R. (2013). “Kaplumbağalar Romanında Alevilik Olgusu”. Turkish Studies (Yayın No: 2471474)

6.2.21. Karakaş, R. (2013). “Diyarbakırda Bebeğin İlkleri Hedik Köstek Kesme Törenleri ve Çocuklara Yönelik Halk Hekimliği Uygulamaları”. Karadeniz Black Sea (Yayın No: 2472042)

6.2.22. Karakaş, R. (2013). “Diyarbakır’ da Kırklı Kavramı ve Kırk Çıkarma Etrafında Olusan İnanış ve Uygulamalar”. Türkiyat Arastırmaları Dergisi (Yayın No: 2472214)

6.2.23. Karakaş, R. (2013). “Siirt Efsane ve Halk İnanışlarında Yılan Miti”. Folklor/Edebiyat (Yayın No: 2472367)

6.2.24. Karakaş, R. (2013). “Devlet Ana Romanına Naksedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri”. Tubar (Yayın No: 2417419)

6.2.25. Karakaş, R. (2013). “Geçmisten Günümüze Çermik Yöresi İğne Oyacılığı”. Bilim ve Kültür, 2(2), 1131-1141. (Yayın No: 2414668)

6.2.26. Karakaş, R. (2012). “The Use Of Cartoons For Developing The Skills Of Understandingi And Analyzing Of Children In Preschool Period”. Elsevier Procedia/Social and Behavioral Scinces (Yayın No: 2472268)

6.2.27. Karakaş, R. (2012). “Garzan ve Raman Yöresi Halk İnanışı ve Efsanelerinde Dağ ve Su Kültü. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi (Yayın No: 2472467)

6.2.28. Karakaş, R. (2012). “Siirt Halk Kültürünün Sifa Dagıtıcıları Kutsal Sular”. Turkish Studies,(Yayın No: 2417063)

6.2.29. Karakaş, R. (2012). “Cahit Sıtkı Tarancı’ nın Eserlerinde Masalın İşlevi”. Karadeniz Black Sea, (Yayın No: 2472015)

6.2.30. Karakaş, R. (2010). “Ahmet Arif’ in Şiirlerinde Halk Kültüründen Yansımalar”. NWSA (Yayın No: 2472342)

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

6.3.1. Karakaş, R. ve Dağ, M. (2019). “Doğa İçin Çal Projesi” Kapsamında Seslendirilen Türkülerin Türkçe Dersi Dinleme/İzleme, Konuşma ve Yazma Becerileri Kazanımları Açısından İncelenmesi (6. Sınıf Örneği). International Black Sea Journal Social Sciences Symposium (IBSES) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5704291)

6.3.2. Karakaş, R. (2019). “Dini Bir Festival Olarak Cemai”. Dergi Karadeniz Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 349-357. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:5704170)

6.3.3. Karakaş, R. ve Cayhan, C. (2018). “Devlet Ana Romanında Ahilik”. Ahtamara Uluslararası Multidisipliner Çalısmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4569746)

6.3.4. Karakaş, R. ve Akın, E. (2018). “Muş Türkülerinde Söz Varlığı ve Buna Halkbilimsel Yaklaşım.” Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu, 183-184. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:4272605)

6.3.5. Karakaş, R. (2018). “Benzer Motifli Mus Ve Siirt Menkıbeleri Üzerine Bir İnceleme.” Tarih ve Kültür Baglamında Mus Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No: 4304021)

6.3.6. Karakaş, R. ve Tarhan, H. (2018). “Orhan Kemal’in ”Baba Evi” Romanında Halk Bilimi Unsurları.” Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4569620)

6.3.7. Karakaş, R. ve Çetin, M. (2018). “Huzursuzluk Romanında Halk Bilimi Unsurları.” Uluslararasi Kültür ve Medeniyet Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4569544)

6.3.8. Karakaş, R. ve Çetin, M. (2018). “Orhan Kemal’in Üç Kadını”. International Conference On Social Sciences-cappadocia (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4569965)

6.3.9.  Karakaş, R. (2018). “Türk Halk Kültüründe Demircilik”. International Conference On Social Sciences-cappadocia (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304070)

6.3.10. Karakaş, R. ve Çetin, M. (2018). “İki Yazar İki Eser: Mungan ve Livaneli’ de Yezidilik”. Usbic 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304056)

6.3.11. Akın, E., Karakaş, R. ve  Ceylan, K. (2017).  “Necati Cumalı’nın Yağmurlarla Topraklar Adlı Eserindeki Sözvarlığı ve Buna Halkbilimsel Yaklaşım”.  International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17Bitlis) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3632094)

6.3.12. Karakaş, R. (2016).  “Kemal Tahir in Romanlarında Deve”.  1. Uluslarası Selçuk Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3391115)

6.3.13. Karakaş, R. (2013). “Sıradışı Mekânlar”. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2472620)

6.3.14. Kalafat, Y. ve Karakaş, R. (2013). “Baraklar Üzerine Yeni Tespitler”. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaras Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2476412)

6.3.15. Karakaş, R. (2011). “Okul Öncesi Dönemde Masalların Ana Dili Gelisimine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”. Uluslararası Türkçe Egitimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2472561)

6.3.16. Karakaş, R. (2011). “Çermik Ve Çüngüs Yöresi Üç Farklı Eglence Gelenegi: Oglak Daveti, Kormiskan ve Cumalar”. 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4304085)

6.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler                                                                                                 

6.4.1. Karakaş, R. (2021). Ritüelleri ve Anlatılarıyla Kutsal Mekânlar (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği ) II (Karakaş, R. Ed.) Kutsalın iki yüzü: Şifa veren ve korku salan yönleriyle çeşmeler, (23-52), Paradigma Akademi Yayıncılık.

6.4.2. Karakaş, R. (2021). Ritüelleri ve Anlatılarıyla Kutsal Mekânlar (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği ) II (Karakaş, R. Ed.) Kutsalın iki yüzü: Şifa veren ve korku salan yönleriyle kuyular, (53-68), Paradigma Akademi Yayıncılık.

6.4.3. Karakaş, R. (2020). Ritüelleri ve Anlatılarıyla Kutsal Mekânlar (Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği ) I (Akın, E. Ed.) Kutsal Mekânlarda Tezahür Eden Geçiş Dönemi Ritüelleri “Dicle Bölümü Örneği”, (13-23), Paradigma Akademi Yayıncılık.

6.4.4. Güneydoğu Anadolu Halk İnanışları “Dicle Bölümü” (2020)., KARAKAŞ REZAN, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

6.4.5. Çocuklar İçin Edebiyat Eğitimi, Bölüm adı:(Çocuklar İçin Edebiyat Eğitiminde Halk Edebiyatının Yeri) (2019)., KARAKAS REZAN, Anı Yayıncılık, Editör:Erhan Akın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 270, ISBN:978-605-170-265-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5755283)

6.4.6. Duvar Yazıları, Bölüm adı:(Duvar Yazılarının İçerik ve Biçim Yönünden İncelenmesi Siirt Örneği) (2018)., KARAKAŞ REZAN,  Libra, Editör: Emine Gürsoy Naskali, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 219, ISBN:978-605-2380-57-4, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4456300

6.4.7. Türk Mitolojisine Giriş, Bölüm adı:(Türk Mitolojisinde Taş Kültü) (2018)., KARAKAŞ REZAN, Gazi Kitabevi, Editör:Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 330, ISBN:978-605-344-769-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5704347)

6.4.8. Türk Mitolojisine Giriş, Bölüm adı:(Türk Mitolojisinde Taş Kültü) (2018)., KARAKAS REZAN, Gazi Kitabevi, Editör: Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 330, ISBN:978- 605-344-330-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4727124)

6.4.9. Kemal Tahir ve Halk Bilimi (2017)., KARAKAŞ REZAN, Gazi Kitabevi, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3999006)

6.4.10. Türk Mitolojisine Giris, Bölüm adı:(Türk Mitolojisinde Taş Kültü) (2017)., KARAKAS REZAN, Gazi Kitabevi, Editör:Fatma Ahsen Turan, Meral Ozan, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 298, ISBN:978- 605-344-296-7, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2410802)

6.4.11. Türk Mitolojisine Giriş, Bölüm adı:(Türk Mitolojisinde Kutsal Kültler-Türk Mitolojisinde Ates Kültü) (2017)., Kara Düzgün Ülkü,Aytaç Pakize,Saluk Reyhan Gökben,Yıldırım Dursun,Turan Fatma Ahsen, Sarıtas Süheyla,Ozan Meral,Oymak Iskender, Ergun Pervın, KARAKAŞ REZAN,Arvas Abdüsselam,Küçükbasması Gülten, Ölçer Özünel Evrım,Ayaz Berna,Öncül Kürsat,Türkyılmaz Dilek, Gazi Kitabevi, Editör:Turan Fatma Ahsen, Ozan Meral, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı 330, ISBN:978-605-344-330-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3173845)

6.4.12.  Siirt Menkıbeleri ve Türbe Ritüelleri (2015)., KARAKAŞ REZAN, maya, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2418107)

6.5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

            6.5.1. Karakaş, R. (2017).  Evvel Zaman İçinden Çağdaş Zamanlara Uzanan Bir Yolculuk Arapça anlatılan Bir Siirt Masalı: Hezalok İle Delalok.  Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (9), 250-276. (Kontrol No: 3998934)
           
6.5.2. Karakaş, R. (2012). Dede Korkut Hikâyelerindeki Bey Oğullarının Nitelikleri ve İşlevleri, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa 155-168.

6.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

6.6.1. Karakaş Rezan, Acar Hazni (2019). Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yunus Emre. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5703979)

6.6.2. Akın Erhan, Karakaş Rezan (2019). Öğrencilerın ”Masal Anlatıcılığı” Farkındalığını Geliştirme Çalışması (Siirt Üniversitesi Örneğı). ISPEC- Uluslararası Sosyal Ve Beserı Bılımler Kongresı (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5084303)

6.6.3. Karakaş Rezan,Tepe Remziye (2019). Tellerle Geçmişi Gelecege Bağlayan Bır Köprü Olarak Midyat Telkârı Sanatı. ISPEC Uluslararası Sosyal Ve Beseri Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5703964)

6.6.4. Akın Erhan, Karakaş Rezan (2019). Yalvaç Ural’ın “Temel Reis Ispanağı Yoğurtsuz Yer” Adlı Kitabında Deyim, Atasözü ve İkilemeler. ISPEC Uluslararası Sosyal ve Beşerı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/ Sözlü Sunum)(Yayın No:5084304)

6.7. Diğer yayınlar

6.7.1. Uluslararası, WORKSHOP /, 27.05.2016-28.05.2016, Siirt Arapçası Çalıştayı, Siirt Üniversitesi, (No: 132968)

      6.8. Uluslararası atıflar

7. Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb.)

7.1. Ritüelleri ve Anlatılarıyla Siirt, Diyarbakır ve Mardin’de Kutsal Mekânlar: Dinî, Tarihî, Kültürel ve Edebî Doku, TÜBİTAK 1001 Projesi, Rezan KARAKAŞ, ESRA DOĞAN TURAY, 01.10.2019 -01.10.2011, 512,007 TÜRK LİRASI

7.2. Ritüelleri ve Anlatılarıyla Siirt, Diyarbakır ve Mardin’de Kutsal Mekânlar: Dinî, Tarihî, Kültürel ve Edebî Doku, TÜBİTAK 1001 Projesi, HATİCE KÜBRA UYGUR,MEHMET SALİH ERPOLAT,BÜLENT AKIN,ERDEM AKIN,İBRAHİM ÇALAN,REZAN KARAKAŞ, 01.10.2018 -01.10.2022, 512,007 TÜRK LİRASI.

7.3. Ritüelleri ve Anlatılarıyla Siirt, Diyarbakır ve Mardin’de Kutsal Mekânlar: Dinî, Tarihî, Kültürel ve Edebî Doku, TÜBİTAK 1001 Projesi, BÜLENT AKIN, MEHMET SALİH ERPOLAT,HATİCE KÜBRA UYGUR,ESRA DOĞAN TURAY,REZAN KARAKAŞ, 01.10.2019 -01.10.2022, 702.312,96 TÜRK LİRASI.

7.4. Öğrencilerin ”Masal Anlatıcılığı” Farkındalığını Geliştirme Çalışması (Siirt Üniversitesi Örneği), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: AKIN ERHAN, Yardımcı Personel: KARAKAŞ REZAN, 27/11/2018 - 27/05/2019 (ULUSAL)

7.5. Semiha AYVERDİ’nin Romanlarında Doğu-Batı Meselesi ve İdeal Kişilikler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: EPÇAÇAN CAHİT, Yürütücü: YAŞAR HÜSEYİN, Araştırmacı: KARAKAŞ REZAN, , 11/01/2011-12/12/2014

7.6. Siirt Türbelerinde Yapılan Ritüellerde Mitlerin İzleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 23/10/2013 - 16/12/2015 (ULUSAL)

7.7. Siirt Türbelerinde Yapılan Ritüellerde Mitlerin İzleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, Yürütücü, , 23/10/2013 - 16/12/2015 (ULUSAL)

7.8 Talip Apaydın’ın Eserlerinde Halk Bilimi Unsurları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: AKIN ERDEM, Yürütücü: KARAKAŞ REZAN, , 01/05/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

 

8. İdari Görevler

Yıl

Görevi

Görev Yeri

2017

Anabilim Dalı Başkanı

Siirt Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğimi Anabilim Dalı

2016

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2014

Anabilim Dalı Başkanı

Siirt Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğimi Anabilim Dalı) (Atatürk Üniv. Ortak)

2014

Bölüm Başkanı

Siirt Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Türkçe Öğretmenliği Pr.

 

9. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10. Ödüller

      10.1. Ti, Siirt Üniversitesi (2018)

      10.2. "Siirt Halk Kültüründe Kutsal Ağaç ve Türbeler" adlı makale ile Tübitak Bilimsel Yayın Teşviki (2014)

 10.3.  Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü (2012)

      10.4. "Kemal Tahir’in Romanlarında Aleviliğe Dair" adlı makale ile Tübitak Bilimsel Yayın Teşviki (2012)

11. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teo.

Uyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022

 

 

 

Güz

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

29

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

12

Çocuk Edebiyatı

2

0

77

Folklor ve Edebiyat I

3

0

10

Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II

3

0

2

Gelenekler ve Halk İnanışları

3

0

4

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

10

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

6

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

4

Yüksek Lisans Semineri

0

2

3

 

 

 

İlkbahar

Türk Halk Edebiyatı II

3

0

52

Dil Eğitiminin Temel Kavramları

2

0

48

Gelenekler ve Halk İnanışları 

3

0

8

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

12

Folklor ve Edebiyat I

3

0

19

Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II

3

0

5

Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı (Dr)

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

14

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

8

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

4

Yüksek Lisans Semineri

0

2

5

Doktora Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

1

Doktora Tez Hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

 

2022-2023

 

 

 

 

Güz

Türk Halk Edebiyatı I

2

0

45

Öğretmenlik Uygulaması 1

2

6

12

Folklor ve Edebiyat I

3

0

7

Halk Edebiyatı Metin Tahlilleri II

3

0

5

Gelenekler ve Halk İnanışları

3

0

8

Türk Mitolojisi (Dr)

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

18

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

12

Yüksek Lisans Semineri

0

2

7

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

8

Doktora Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

1

Doktora Tez Hazırlık

0

1

1

 

 

 

 

 

İlkbahar

Türk Halk Edebiyatı II

2

0

52

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

12

Folklor ve Edebiyat I

3

0

15

Edebiyat Estetiği, Halk Bilimi ve Eleştiri (Dr)

3

0

3

Türkçe Öğretimi Açısından Çocuk Edebiyatı (Dr)

3

0

3

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

17

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

1

13

Yüksek Lisans Semineri

0

2

4

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

4

Doktora Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

2

Doktora Tez Hazırlık

0

1

2

Doktora Semineri

0

2

1

 

Güncelleme : 17.05.2023 21:03:32